Category Archives: The Prophecy

Igice cya (83) cy’ubuhanuzi

April 23, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara akora ibishoboka byose ngo ashimute itangaza makuru ry’InyangeNews Media Agency kugirango kitazatangaza amakuru ajyanye ni ntambara ilimo gutegurwa n’umwana w’UMUSITA hamwe na Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Akaga gakomeye mu murwa w’Iparis mu gihugu cya France.

April 22, 2018 Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihugu cy’Ubufaransa kigiye guhura nakaga gakomeye ibyago,ndetse na makuba,kuko cyuzuyemo imbaraga z’Umwijima mwinshi cyane,SATANI akaba ariwe mana yabo,kandi bakaba barishe ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Umuriro umanuka mu Ijuru uza mu isi ya bazima

Umuriro umanuka mu Ijuru uza mu isi ya bazima

Igihugu cya France gicirwaho iteka,hamwe n’Abega bafatanije kurimbura ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

April 21, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona igihugu cya France na banyagihugu bacyo bahatuye b’umwimerere,bacirwaho iteka,kubera bayobotse inzira z’umwanzi sekibi.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihugu cya France gifatanije na Abega(FPR)bafatanije kwica ubwoko bw’Uhoraho (Abatutsi) mu w’1994 none baciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Indege z’Umwwakagara zigiye gutera Umwana w’Umusita!!!

April 19,2018 ijwi ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ntujye gusengera abanyababylon ureke mwene wabo abasengere kuko byaguteza umutekano mucye nyuma yo kubona ko ufite impano z’Uhoraho,bazaba benshi cyane bashake yuko wabasengera ndetse bazifuza ko mwakora urusengero bityo ukagira umutekano mucye kandi atari bo wahamagariwe gukorera uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse!

Translate »
Skip to toolbar