Daily Archives: May 26, 2015

Inzara n’inyota umutobe n’umugati bigiye kuba umwuma muri gakondo

May 20th ,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana dore muri gakondo yawe,hagiye gutera inzara ninyota bitarigera bibaho murwagasabo.

Translate »
Skip to toolbar