Daily Archives: May 31, 2015

Imanza zishingiye kubadayimoni muri gakondo yabakiranutsi ziteye Uwiteka kumanuka kureba urusaku rwabaharega bo mu bwoko bw’Abakiranutsi

Kubiringira Uwiteka Imana yabakiranutsi,Uwiteka ahora abazamura mu ntera no kubashyira hejuru,nyuma yogutunganywa muruganda rwo mubutayu,abantu benshi bifuza gukrera Uwiteka ariko ntibajya bemera amabwiriza ye,ndetse n’inzira abanyuzamo cyane inzira yo mu butayu kuko umugaragu w’Uwiteka Moses yahamaze imyaka mirongo inne(40) abona kujya gukoreshwa imirimo ikomeye cyane yogucyura ubwoko bw’Imana bwari buheza muburetwa

Translate »
Skip to toolbar