Daily Archives: July 9, 2015

Jerusalem Ranked Among Top 10 Travel Destinations

The prestigious Travel and Leisure magazine recommended Jerusalem, Israel’s capital, as one of the top 10 cities to visit.

Argentine President Refuses to Apologize for Anti-Semitic Tweet

Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner has refused to apologize for anti-Semitic remarks she posted on Twitter last week.

Nuclear Deal Deadline Coincides with Iranian Holiday Calling for Israel’s Destruction

The new deadline – at least for now – for the Iranian nuclear negotiations falls on an Iranian holiday calling for the destruction of Israel.

Umugeni yamaze gutunganywa,agiye gushyingirwa!Ese nawe uzabutaha?

Kuwa 04 Nyakanga 2015 njyanwa mu yerekwa,maze nerekwa ibi bikurikira,nabonye ndi mu butayu bugufiya,maze nshyirwa hejuru kumusozi mbwirwa gutega amatwi ngo numve ivugirwa mu butayu bw’abakairanutsi.

Ese umukiristo arwana intambara atazi?

Bene data bakundwa muri Kristo Yesu Umwami wabakiranutsi,sinifuza yuko mutamenya ibyihishukirwa kuko ari ryo shingiro ry’ibyo kwizera.Murabizi neza ko twigishijwe nabafarisayo ubwo twari tukiri abakamere ko tugomba kurwana intambara na satani.

Translate »
Skip to toolbar