Daily Archives: November 2, 2015

Kiliziya gatulika igiye guha umuhanuzi intonorano kugirango areke guhanura ijambo ry’Uwiteka Imana yabakiranutsi!

02nd Nov,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihe kirageze ngo wiyambure ubuhumane bwakubayeho akarande kuko umugabo mwabanye mu gisirikare no ku Gisenyi witwa Ernest w’Umurundi uwo nguwo yagize uruhare rukomeye muguhumanya ubugingo bwawe nubwo utabimenye.Dore ukimara gutandukana nawe yahuye n’umuhanuzi-kazi maze amuhanurira yuko yahumanije umugaragu w’Imana,amutegeka kuza kugusaba imbabazi ko naramuka atabikoze atazigera agira amahoro ndetse ko nta mugisha w’Imana ateze kuzabona.

Nta muntu ukorera Uwiteka Imana,ahubwo Imana niyo yikorera muri wowe!

Umuhanuzi Majeshi Leon yongeye kubasuhuza mu izina ry’Uwiteka Imana nk’uko yabishimye yuko dukora umurimo wo gukiranuka w’ubuhanuzi.Akaba yarantoranije imyaka (20); mbere yuko mbaho.

Sweden: Sex Change for Children by Ingrid Carlqvist

Young Swedes are not allowed to vote until they are 18, and they cannot buy alcohol until they are 20, but plans are now being made to allow children as young as 12 years old to apply to have their legal gender changed.

Translate »
Skip to toolbar