Daily Archives: December 24, 2015

Prof.Rwigamba wa ULK mu mazi abira azira kwemera ubwami bw’uRwanda!

Amakuru aturuka ku murwa mukuru w’uRwagasabo wa Kigali aravuga yuko ibintu birimo kugenda birusha gukomera cyane kurusha uko byari buzanzwe kubera ubutegetsi bw’umwakagara bugaragara yuko burimo kugenda busenyuka uko bwije uko bucyeye hagenda hagaragara ibimenyetso byirimbuka ryabwo.

JEZEBEL Jeannette Nyiramongi Kagame agiye guhanwa abere akabarore abatutsi-Kazi banze kubaha Uwiteka!

24th Dec,2015 ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,injira mu iyerekwa ngire icyo nkwiyerekera,ubwo ako kanya ninjira mu iyerekwa,nerekwa mbona abahoze ar’ibikoma ngoma,abatware n’abami ku ngoma y’Umwakagara ko bakuwe ku ngoma kandi bayikurwaho nabi cyane bakojejewe isoni imbere yamahanga yose yo mu isi yabazima.

Iyamaganwa ry’Umwakagara n leta zunz’ubumwe z’America,haba har’icyo rikubwiye?

Bene data bakundwa reka twongere dusangire mbere yuko umwaka wa 2015 urangira,uko biri kose dukwiye kuzirikana ko ibahanuwe birimo gusohora ubutitsa uko bwije nuko bucyeye.Nk’uko mu bizi neza yuko ibyahanuwe byo mu gice cya 1-3 bivuga yuko umwakagara azagundira ubutegetsi kandi kuzavaho akazahitana abantu benshi cyane bashoboka ku buryo usanga yuko gakondo izasigara ntabauturage ifita kuko abenshi bazahitanwa ni ntambara igiye gukuraho umwakagara ku ngoma no ntebe yabukunzi.

Ishimwe ry’umuhanuzi kuri mwe mwese mwamfashije kwikorera umutwaro ubwo nari kunkengero z’ubutayu!

Reka mbere yuko nshyiraho ubutumwa mwajyenewe n’Uwiteka Imana mbanze mbashimire mwe mwese abo mu bwoko bw’Abakiranutsi kuko mwa mbereye abumaro cyane.Ariko burya sijye jyenyine mwawugiriraga,ahubwo mwafashije benshi kubera kwitanga kwanyu kutagira akagero kuko mwitanze aho byari bikomeye cyane kugirango ijambo ry’Uwiteka ribashe gukomerera muri bene data benshi nubwo byasabaga ko mutanga ubugingo bwanyu mwarabikoze.

Translate »
Skip to toolbar