Daily Archives: March 1, 2016

Ingabire avuye mu maboko y’umwakagara

Amakuru akomeje kugera ku kinyamakuru inyangeNews aturuka mubucamanza mu biro bikuru by’Africa yunze ubumwe bikrera mu murwa w’Arusha biratangaza yuko umukuru w’umutwe wa politike ishyaka ryitwa FDU Inkingi Victoire Igabire umuhoza azaba asesekaye murukiko rw’Africa rufite icyicaro Arusha aho umwunganira mu mategeko yarwanye inkundura ikomeye cyane kugeza ageze ku kifuzo cye cyo kugeza ikirego cye murukiko rw’Africa rukorera Arusha

Igice cya (27) cy’Ubuhanuzi

1 Mar,2016 ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abakiranutsi mu minsi itar’iyakure bagiye kunezerwe Uwiteka Imana kuko iyo yavuze agategeka biraba ndetse bikanakomera kuko ar’Uhoraho nta kijya kimunanira uko niko Uhoraho avuga.

Umwakagara arihebye ageze aho Uwiteka ashaka!

29th FEB,2016 ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’Inzika y’Inzigo wongeye kuguhagurukira kandi cyane kuruta uko byari bisanzwe.Ariko byose Uwiteka agiye kubihindura umuyaga uhita kuko bidafite imbaraga kubugingo bwawe cyangwa bigire icyo bigutwara kuko banesherejwe igorigota kumusaraba kumanywa yihangu ubwo Umwami wabakiranutsi yimiga ingoma kumugaragaro ingoma ikaba yazanye amahoro no gukiranuka mu batuye isi uko niko Uhoraho avuga.

Afite ibyara birebire ntawabikira da!

Imbeba zagiye inama ziravuga ziti,ijangwe yaturembeje reka twishyire hamwe maze dufatanye nabasore bacu turwanye byimazeyo uyu mwicanyi ugiye kutumarira ku icumu.Nuko muriyo nama zanzura zivuga ziti,insore nsore zibe ari zo zijya imbere.Insore zirareba ziti,aba basaza baradushuka barabyaye bafite ingo ni miryango none twebwe nturanatekereza kuba twanashaka none ngo tujye guhangana nabiriya byara ngo turarwana ni njangwe ninde uyobewe ko ifite ibyara birebire?

Translate »
Skip to toolbar