Daily Archives: March 27, 2016

Magigiri wo kumugabane w’Uburayi[France] yamenyekanye!

March 27, 2016 Ijambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwakagara yafunze abantu benshi cyane cyane abo yabashije gushimuta ntibimenyekane ngo bitanganzwe ku ma radio.Ubu abo bantu bose yashimuse abenshi bagizwe nabasirikare bari barahunze igihugu,agenda abakura muri gereza abasohoramo akagenda yica umwe umwe kuzageza abarangije.

Ikinyoma cya Sekibi(Satani) ku munsi wa PASIKA!(EASTER+PASOVER)

Twongeye kubasuhuza mu izina ry’Umwami wacu Yesu Kristo Umwami wabakiranutsi.Uyu munsi twibuka izuka rya Yesu Kristo aho umwanzi yahinduye uyu munsi akawita Easter nyamara iri izina ntabwo riri mu byandistwe byera ahubwo mu ijambo ry’Imana havuga Passover ari byo bisobanura Pasika ariko abakoresha ijambo Easter babyititira ko ariyo pasika baba bahimbaza ibigirwamana byo muri Cannan ya mbere yuko ihabwa ubwoko bw’Abisrael buhabwa igihugu.

2nd Message To President Paul Kagame of Rwanda

 

AFURIKA MU BUKORONE BURUTA UBWO MU KINYAJANA CYA 20!

Ahagana mu mwaka wa 1884 nibwo Ibihugu bikomeye by’i Burayi byicaye byigabanya Afurika nyuma yo kuvumbura ko uyu mugabane ukungahaye ku bukungu ariko ukennye mu mutwe!Ntibyatinze baba baraje baradutegetse ndetse batubeshya ko batuzaniye umukiro!Uko badutegekaga badusahura ariko Afurika yaje kugira Urungano (generation) ntazi niba izongera kubaho kuko urwo rungano rumwe rwo guhera muri myaka ya 1920-1960 rwasobanukiwe bidasubirwaho gahunda mbisha y’abazungu biyemeza kdi bahagurukira kurwana inkundura ndetse benshi bahasiga ubuzima kugeza batsinze maze ibihugu bitangira kwigenga.

Translate »
Skip to toolbar