Daily Archives: September 7, 2016

Ububyutse,n’ubutabera ku ngoma y’Umwami Ndahindurwa!

Sept 6, 2016 Ijambo ry’Uhoraho rongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nakugize amaso ya NyiruRwanda,kandi dore ngiye gusohoza ibyo navugiye mukanwa kawe kugirango Umwami w’uRwanda,amenye yuko umwuka w’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi ari muri wowe uko niko Uwiteka avuga.

Ubwami iyo bwigabanijemo kabiri burasenyuka!!!

Amakuru aturuka muri gakondo ya bakiranutsi,atangwa na za magigiri zikorana ba hafi,n’Umwakagara,aravuga yuko nyuma yuko hakozwe iperereza ryimbitse ryerekeranye n’imyitwarire mibi ya madame umukuru w’igihugu”First Lady”ubu abantu basigaye bita “Last Lady”,aka kazina ka kaba kaje nyuma yuko bimenyekaniye yuko yaciye inyuma uwo bashakanye umutware we “Paul Kagame Rutagambwa”maze akabyarana umwana w’umuhungu ugira gatatu bakunze kwita UBURIZA mu kinyarwanda.

Inteko y’Umwami ikwiye kuba maso cyane!!!Bitaba ibyo,muzabazwa ibinyuranije n’itegeko,mu gihe cy’amategeko!!!

Abantu bagize inteko y’ibwami,bakwiye kuba maso cyane,niba mutabaye maso,muzisanga murwabayanga.Ntabwo mukwiye kwubika amaso imbere y’umwami y’Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa.Mwibuke yuko yarahiriye ubwami bugendera ku itegekonshinga.Kandi ibizakorwa byose mu buryo bunyuranije na mategeko muzabibazwa!

Ubutunzi mu buhanuzi mu mazi abira mu gihugu cya Kenya!!!

Amakuru aturuka mu gihugu cya Kenya,aravuga yuko,igihugu cya Somalia na SOMALILAND ibyo bihugu bituranye kandi byahoze ar’igihugu kimwe bikaza gutandukana buri gihugu cyaje kwigenga.

Translate »
Skip to toolbar