Daily Archives: November 29, 2016

Muhige Umuhanuzi mu muce gihanga ataraducika!

 

Nov 28, 2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona ibitarebeshwa amaso y’abantu,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyirirngabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za Magigiri z’Umwakagara zimeze nabi cyane,zarunguriwe cyane kubera ijambo ry’Uhoraho watangaje ugashyira ahagaragara ryababujije amahwemo!

Wiringira ijosi rikakubyarira umwingo!

Za magigiri zikomeje kugigira Umuhanuzi Majeshi Leon,zitwaje kwandika za e-mail basaba kuvugana n’Umuhanuzi.Uwitwa James Nkusi,amaze iminsi aneka Umuhanuzi Majeshi Leon,aho yasabaga ko,yamuhamagara ngo bakaganira ko bya mushimisha.Nibwo yahawe igisubizo yuko niba ashaka ko amumahagara bakaganira,ko akwiye kohereza ayo guhamagara kuko ariwe ukeneye ko baganira.

INZOZI ZISOBANUYE!

Kurota wiga mu ishuri uba ugiye guhura nikibazo gishobora kumara igihe kitari gito.Kurota ukora ikizamini ukagikora ugatsinda,uba utsinze ikigeragezo,iyo utsinzwe ubwo ikibazo kiba kizakunesha ugakorwa nisoniIgihe cyose utaramenya ubusobanuro bw’inzozi naho wasenga gute nta cyo byakumarira kuko gusengera kubujiji nta cyo byakungura.Ntushobora gutahura imirimo y’umwuka utari mu mwuka udashaka mu maso h’Uwiteka Imana Uwiteka Nyiringabo.Gusubira mu ishuri,uba ugiye gusubira mu bibazo bisa nibyi warangije,cyangwa ikibazo kitarakemutse neza,wowe ukicara wibwira yuko cyarangiye naho uwo mwagiranye ikibazo iyo atahuye ko haraho wabaye injiji bityo agatangira gushaka uburyo agusubiza mu nkiko cyangwa uburyo yongera guhanga nawe.

Mube maso inkozi z’ibibi zitazababuza ubugingo

Bene data bakundwa sibyiza ko mutamenya amabanga ibihishwa mu buryo bw’umwuka,mu buryo gusubiza ababajije ibibazo bijyanye ni mpano z’umwuka harimo ni mpano y’ubuhanuzi,dore bimwe mu bibazo bene data babajije:ese Umuhanuzi ashobora gusobanura inzozi utazimubwiye?Ese kuki bamwe mu bahanuzi umuntu abasaba ko bamusobanurira ubuhanuzi,bakagusubiza ko bari bugusengere ngo kugirango Imana igusobaurire!?

Translate »
Skip to toolbar