Daily Archives: August 27, 2017

Igiti cyagiyemo nkongwa kirabemba none kiraguye!

Aug 27,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kuramburiwe igihugu cy’ibabylon,maze ijambo ry’Uhoraho Imana ya bakiranutsi rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Immana yawe Nyiringabo,agiye guhana bikomeye cyane igihugu cy’ibabylon kubera ibihakorerwa kandi bakabikora mu izina ry’Uwiteka Imana yawe nyamara ari ntayo bagira uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Inzira zigana kurukiko rwisumbuye leta yazifunza kuzageza igihe urubanza ruzarangirira

Niba Uwiteka yarakwiyeretse ukamubona,niki gituma uhora ugendera mu ntegenke zo kwizera?

Bakundwa bene data mu Mwami wacu abakiranutsi Yesu Kristo imfura yo kuzuka mwisi yabazima.Nejejwe no kubasuhuza mbifuriza ubwenge buturuka k’Umwami Mana waremye Ijuru nisi.

Translate »
Skip to toolbar