Daily Archives: April 21, 2018

Umuriro umanuka mu Ijuru uza mu isi ya bazima

Umuriro umanuka mu Ijuru uza mu isi ya bazima

Igihugu cya France gicirwaho iteka,hamwe n’Abega bafatanije kurimbura ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

April 21, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona igihugu cya France na banyagihugu bacyo bahatuye b’umwimerere,bacirwaho iteka,kubera bayobotse inzira z’umwanzi sekibi.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihugu cya France gifatanije na Abega(FPR)bafatanije kwica ubwoko bw’Uhoraho (Abatutsi) mu w’1994 none baciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar