Daily Archives: June 9, 2018

Ese ubundi bajyagahe?

Musengere Gen.Jack Nziza asigaje iminsi micye akisangira basekuruza

Megeshi we ndapfuye shaa!Ariko umenye ko naho napfa ko nta cyo muzageraho!!!Jack nziza

<jack.nziza@yahoo.co.nz>

Reply-To: “jack.nziza@yahoo.co.nz” <jack.nziza@yahoo.co.nz>
To: “nccleon@gmail.com” <nccleon@gmail.com>

Nararwaye Mageshi wa mugambanyi we, Nta ntambara yantera ubwoba

Imana igukize rwose erega ndabakunda nubwo mu nyanga. Urifuza ko nagusengera ugakira? Niba ubikeneye uzambwire ariko conditions nzaguha sinzi ko uzazishobora

Uyu Muhanuzi atubujije amahwemo reka tumwikize ikizaba tuzanywa umuti!!?

Njyanwa mu iyerekwa mbona nyirimulima atanga akazi kubakozi bashakisha kuba asaruzi,amaze gutanga akazi kubasaruzi bacye cyane,kuko atabonye abo yashakaga ugereranije numubare yifuzaga.

Translate »
Skip to toolbar