Daily Archives: June 22, 2018

Abakuru b’ingabo ziharanira ubwami bw’uRwanda batangiye imyitozo!!!

June 20, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona umugabo unturutse inyuma ashaka kunsunika muruzi kugirango ngwemo.Ubwo amaze kunsunika ndasimbuka ngwa hirya yurwo ruzi njya hirya yarwo.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho yohereje umugisha kuko umwanzi yari yamaze ku kugabaho ibitero none Uwiteka Imana abikuyeho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Abana bari munsi y’imyaka(5)nibo bazajya mu ijuru kubera kutabeshya!!?(igice cya (11,12,13,14,15) cy’ubuhanuzi

Abana bari munsi y’imyaka(5)nibo bazajya mu ijuru kubera kutabeshya!!?(igice cya (11,12,13,14,15) cy’ubuhanuzi

Umucyo w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo k’Umuhanuzi

Igice cya (10) cy’ubuhanuzi

Iremwa ry’umuntu munda yumugore!

Iremwa ry’umuntu munda yumugore!

Batangiye kwamamaza ko ikuzimu haba hari ubuzima buruta ubwa hano ku isi!!!

7 Dark and Mysterious Secrets of Antarctica

Translate »
Skip to toolbar