Daily Archives: January 12, 2019

Igice cya (12) cy’Ubuhanuzi

 

July 21, 2015 nerekwa gakondo yabakiranutsi,har’impunzi zo mu gihugu imbere zahungiye mu gihugu kubera kubura aho berekera bahunga ubutegetsi bw’umwakagara na FPR.maze ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,mwana w’umuntu,ubonye iki muri iryo yerekwa ubonye?

Irimbuka ry’umurwa mukuru w’Iyerusalemu muri gakondo ya bakiranutsi!!!

8 jan,2019 njyanwa mu iyerekwa ku nkengero z’ubutayu bugufiya,nsangayo bene data barimo gusenga batabaza Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,nyiribihe byose.Ubwo nyine tugabana ubutayu buri muntu afata igice kimwe cy’aho asengera abona hamunyuze maze tutangira gusenga twambaza umuremyi w’isi n’ijuru kugirango atabare gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abitegetse!

Translate »
Skip to toolbar