Daily Archives: May 13, 2019

Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba azicwa mbere yuko afata ubutegetsi

Igice cya (82) cy’ubuhanuzi

Ubucakara bwa UPDF,buratuma abasirikare ba Uganda baza kumarana!!?

 

Ihene mbi ntawuzirikaho indi: Amateka yubucakara nicuruzwa rya abantu muri FPR plus RDF,babikomora muri Uganda.Aho igisirikare cya UPDF cyabayeho imyaka myinshi cyane bakora ubucakara ku buryo buteye ubwoba.Urugero twatanga muri UDPF,nta musirikare wemerewe kuba yakoresha SIM CARD itari iya kompanyi ya “WARRID” kuko ngo ari ya madame Jeannette Museveni.Buri musirikare wese asabwa kuba umunyamuryango wa WARRID ubishaka utabishaka.

Umwami uzasimbura Umwami YUHI VI yahawe izina ry’ubwami

May 9, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ko hagiye guhagurutswa abavugabutumwa badasanzwe bagiye kuvuga ubutumwa bwiza ari nabwo bwa nyuma bwo kuza k’Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo.Abo bavuga butumwa bazaba buzuye imbaraga zidasanzwe kandi bazaba ari tangabagabo b’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Iryo vugabutumwa ntabwo rizamara igihe kinini kuko rizaba ritegura umugeni wa Kristo Umwami wabakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar