Daily Archives: June 16, 2020

Igice cy’i (123) cy’ubuhanuzi

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’abega zisoma ubuhanuzi  zibonamo izina ry’umuntu twabanye kandi twali inshuti kera Umuhanuzi akibana n’abantu,uhereye ubwo zitangira umugambi wo gufungura e-mail mu mazina yuwo muntu,kugirango zizanyandikire ngirengo niwe unyandikiye maze zibone zitangira ku kungingira uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar