Daily Archives: November 12, 2020

Igice cy’i (136) cy’ubuhanuzi

Aug 22,20 njyanwa mu iyerekwa mbona baterekerera Umuhanuzi n’ubuhanuzi bakoresheje kunyura mu muriro, ngo bahabwe ububasha bwo kuzafata «Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha» uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.Naho abashambo bo,mbona baterekerera imandwa zabo baziha amata avanze nisogorora, ngo babone uko bazafata Umuhanuzi Ainesha ngo bazamwicishe imibabaro imeze nk’isogorora.

Translate »
Skip to toolbar