Daily Archives: January 11, 2021

Umwuka w’ikinyoma cy’abademocrate ugiye gusenya united State of America!!!

Sept 19,20 ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,ucireho iteka ikigo cya «NATIONAL YOUTH SERVICES» obtained Nº 3174/0009/0020 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Translate »
Skip to toolbar