Daily Archives: April 16, 2021

Igice cy’i (143) cy’Ubuhanuzi

Nov 26,2020 ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli dore naguhaye ubutware n’ububasha mw’isi y’abazima,none umuntu wese ukubangamiye umugenze uko ushaka, kugirango umenye ko uri Umwami kandi ukaba umucamanza uca imanza zitabera mw’isi yabazima uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar