Daily Archives: October 4, 2021

Intare y’umuryango waYUDA yica umwuka wa Satani mu gihugu cy’Ibabylon!!!

Njyanwa mu iyerekwa ahahoze ari gakondo yabakiranutsi hitwa KARAGWE,ndahazenguruka hose uko hangana.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ahangaha hahoze ari gakondo yabakiranutsi,maze umwanzi arahanyaga ahita uko hatari,hahinduka umwandu wabakaludaya kandi hari umwandu wawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar