Daily Archives: January 25, 2023

Imvura izagwa mu gihugu cy’Ibabyloni nyinshi,ariko izaba iy’igihe gitoya,ihite yerekeza muri gakondo y’abakiranutsi!!!

      world-pro-23

Ubanza ibintu bitazoroha niba umukuru w’igihugu yiba agafatwa,bakamusabira ko yakumvikana n’uwo yibye,mu gihe umuturage wa buri munsi yiba agafatwa agafungwa muri gereza!

Ariko umuyobozi wese wiba agasabirwa kudafungwa,cyangwa se akica abaturage bakamusabira ko atafungwa ahubwo ko yakumvikana n’uwo yibye!!!

Insore nsore za magigiri z’abega zimanurwa mu butayu bugufiya!!!

OCT 24,2021 Njyanwa mu iyerekwa mbona abasore benshi cyane bahagaze kumihanda cyangwa mutuyira twimihanda yo mu butayu bugufiya.Mbona abo basore bahabwa ikiraka cyo gufata ibisiga byitwa pecan’s.Buri wese yasabwaga gufata igisiga kimwe byibuze kugirango abe asohoje umulimo we yahawe kugirango abone guhembwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar