Daily Archives: March 4, 2023

Igice cy’i(185)cy’Ubuhanuzi

Jan 7,2022 Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara Umwami w’abega ari hejuru mu giti kirekire cyane cyageraga mu isanzure ry’ijuru.Haza umuyaga uturutse mu burengero bw’isi,uwo muyaga uraza uhuha Umwakagara Paul Kagame Umwami w’abega umukura hagati mu mashami ya cya giti yari yicayemo. Wa muyaga ‹winds› uramumanura umukubita hasi cyane ku butaka agwa hasi acuritse umutwe amaguru areba hejuru.Mbona Umwami Kigeli Ndoli yari yicaranye n’Umwakagara muri ya mashami ya cya giti «tree branches» aba ari we usigara muri ya mashami yicyo giti,ndetse mbona ko anashyigikiwe n’ibindi biti byari biteye aho ngaho kuruhande rw’icyo giti kirekire Umwakagara yari yicayemo akakimanurwamo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar