Daily Archives: March 16, 2023

Igice cy’i(189)cy’ubuhanuzi

 

Feb 16,2022 Njyanwa mu iyerekwa mbona ko abega bamaze kubona ko ikinyoma cyabo cyatahuwe muri gakondo yabakiranutsi,bahisemo gutanga intonorano ku basirikare ba RDF,buri musirikare wese wahawe ideni cyangwa umwenda muri bank ya gisirikare yirwa ZIGAMA CSS, ikaba banki y’Umwakagara,yahise ategeka yuko buri musirikare wese wahawe umwenda bawumuharira kugirango yikundishe ku ngabo yigarurire imitima yabo yigaragaze yuko ar’umuntu mwiza cyane kandi ko abakunda akanabitaho cyane kurusha undi muntu wese bibwira ko yabakunda kumurusha uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga

Translate »
Skip to toolbar