Daily Archives: May 21, 2023

Igice cya (214) cy’Ubuhanuzi

Nov 16,2022 Njyanwa mu iyerekwa mbona nzika ya nzigo alimo koga mu kiyaga cy’amazi yari yaturutse mu Nyanja arameneka atembera mu butayu bugufiya.Mbona nzika na nzigo hamwe na bagenzi be bose balimo koga muri icyo kiyaga cy’ayo mazi yatembaga ajya mu butayu naho hasa naho habaye inyanja.Ariko Umwami Kigeli Ndoli wari mu butayu atinya kwinjira muri ayo mazi yicyo kiyaga cyangwa yiyo Nyanja uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar