Igice cya (41) cy’ubuhanuzi

 

OCT 1, 2016 Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ruswa yo kujya Darfur iravuza ubuhuha.Abahoze ar’ingabo za RDF,barigutanga bitug’ukwaha kugirango bashyirwe kurutonde rwo kujya Darfur mu majyepfo ya SUDAN uko niko Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi avuga.

 

Umwami wa bakiranutsi Yesu Kristo yaravuze ngo,udafite,azamburwa nicyo yarafite niko Uwiteka avuga.Ariko ufite zongererwa!Ndabwirwa ngo,kujya Darfur usabwa gutanga $300 kugirango ushyirwe kurutunde rwabazajyanwayo kuko contract ar’imyaka [2] umuntu amarayo akabona kugaruka.Kandi wara guhembwa ukishyura icya cumi muri FPR angana na $1000 binyuze muri Police CID,agashyikirizwa ibiro bikuru bya FPR.

Nuko mbona abatagira urwara rwo kwishima,basubijwe inyuma ntibabashyirwa kurutonde kuko byamaze kuba umuco yuko udatanze intonorano,adashobora kugira icyo ageraho cya mugirira akamaro!Ndabwirwa ngo,ibyo byose Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,agiye kubigira umuyonga kuko yaba abafite cyangwa adafite,bose bazamera kimwe,kuko baciriweho iteka n’Uwiteka Imana mu batabera bwe buzira imanza zibera kugirango abantu basobanukirwe yuko Uhoraho ari we Mana waremye Ijuru n’Isi uko niko Uwiteka avuga.

Igice cya (40) cy’ubuhanuzi

Iherezo rya majoji ya Twagiramungu Faustin

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore amajoji ya Twagiramungu Faustin association INKUNDAMAHORO,abanyamuryango bayo,bagiye kwinjira mu ishuri rikomeye,bamwe bazafungwa abandi bazafungwa kuko bagiye kwamburwa ibyo baruhiye.Iyo association ikaba iherereye ahitwa NYABUGOGO yubatse amazu y’ubucuruzi niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,dore batangiye guhura nibibazo bikomeye bbashakaho impamvu kugirango babanyage ibyo baruhiye uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nerekwa ubwoko bw’Abakiranutsi bwongera gufukura amariba bwahoranye,bumaze kurifukura,haza agaco kabanyabyaha bashinzwe gutoteza ubwoko bw’Uwiteka Imana.Baza bashaka kwigarurira rya riba ryafukuwe nabakiranutsi,mbona bazanye amacumu maremare cyane maze birukankana ubwoko bw’Abakiranutsi buyobowe n’umuhanuzi mukuru w’ibasezeranijwe.Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,abo ubonye nabanyamadini barakajwe n’ijambo ry’Uhoraho washize ahagaragara umunsi w’ejo hashize taliki ya 30Nzeri 2016 uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Impanuka y’imodoka (ubuyobozi)

Njyanwa mu iyerekwa mbona minibus ya matatu itwawe n’umusore cyangwa umugabo ukiri muto w’umunyarwanda wo mu bwoko bw’Abatutsi baturutse mu gihugu cy’UBURUNDI,akaba yaratwayemo abagenzi,ariko abenshi bakaba bari insorensore z’abatutsi batururtse BURUNDI.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubuyobozi bwa Nyiramongi Jezebel burarangiye,ariko nubwo burangiye,buzahitana abantu benshi kuko umwakagara namara gucibwa gihanga agashyirwa ahacecekerwa aho yashyize abandi.

Nyiramongi azashaka twa dusore twe maze atunyanyagizemo amafaranga kugirango barwane ku ngoma y’uwahoze ar’umugabo we,maze baduke mu bantu batangire gutemagura no kurasa abadafite icyaha na kimwe badafite aho bahuriye niyicwa ry’uwahoze ar’umugabo we.Icyo nicyo kimenyetso kirimbuka ry’ingoma ya Jezebel Nyiramongi niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Umugambi wa za magigiri w’ubugambanyi IBABYLON

Njyanwa kumunara muremure ku gasongero kawo,aho nitegerezaga isi yose uko ihagaze,maze mbona maze kugera kuri kagasongero hejuru cyangwa kumunara wo hejuru cyane.Mbona wa munara uhindutse inkweto,mbona zamditseho amazina mbona umuzungu w’umugabo arimo gusoma amazina ya banyiri nkweto.Mbona wa munara batangiye kuwunyeganyeza kugirango ngwe hasi,mbona ucitsemo kabiri njya kugwa hasi maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu watezwe uramenye ntujye gushiraho ubutumwa bw’uyu munsi dore bashyizeho abagore bahagaze imihanda yose ngo bategereje gufata Umuhanuzi niko Uwiteka avuga.

Mu gihe nkiri muri uwo mwuka,ndabwirwa ngo«mwana w’umuntu,umuntu mwari mufitane gahunda ukomoka mu bwoko bw’ABAKIKUYU yakugambaniye»nuko rero uhindure gahunda warufitanye nawe uyu munsi,ntuyigemo kuko bamaze guhura n’Abakagara bakabaha intonorano kugirango bakugurishe ucibwe igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nerekwa ngendererwa na bazungu bakorana n’umukobwa w’umwirabure,baza babaririza aho bashakaga kujya,ariko ntangazwa ni uko baje iwanjye.Mbaha ikaze,bakimara kugera mu nzu,hamwe nuwo mwirabure kazi,batangira gusenga.Kuko nabonaga basa nabavugabutumwa.Ubwo dutangira gahunda yamasengesho itari iteganijwe!Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ko gahunda y’Uhoraho uyivuyemo?Ese urambiwe kwihanganira abanyantegenke?

Erega ibyo,Uwiteka yavuze no kubikora ntazabikora?Uko niko Uwiteka abaza!Humura erega Uhoraho ari kumwe nawe,kandi ntucibwe intege nabashidikanya ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana yawe.Ndabizi yuko unanijwe n’umurimo ukora,kuko wawuhuriyemo nintambara nyinshi cyane,ariko kandi Uwiteka yakubereye Imana yarakurwaniriye kandi yaranesheje kandi azahora anesha uko niko Uhoraho avuga.

Nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo,wongera guhaguruka ariko nubwo waruhagurutse wagendaga mu mazi agera murukenyerero.Mbona urimo gushakisha aho mperereye,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho rirambwira riti,dore inkozi z’ibibi zari zifite ikizere gikomeye yuko,ziribukugwe gitumo,none zivomeye mukiva uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kungarukaho inshuro ebyeri,rirambwira riti,dore mu minsi iri mbere ugiye kubona abashyitsi barimo abazungu na birabura.Nuko rero ntutangazwe ni uko bazaza bagushakisha ngo ubatinye utekereza yuko ar’inkozi z’ibibi,ahubwo bazaba baje kugushakaho umugisha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ibyago bikomeye biturutse mu Isi bigota urwagasabo:

OCT 2, 2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona gakondo ya bakiranutsi igoswe na mazi aturuka hasi mu butaka,uko yagendaga azamuka ava mu butaka,ninako yagendaga agwira kugeza akoze inyanja nini cyane maze mbona igose uguce twa gakondo buri gace gasigara kigenga kadashobora gufasha akandi karere cyangwa gufashanya hagati y’intara zegeranye.

Nerekwa amazu maremare cyane yo mu murwa rwagati wa Kigali yamagorofa menshi cyane ko yubatswe  Gen.James Kabarebe hamwe n’Umwakagara amenshi akaba arayabo yuzuye uwo murwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi.Maze abantu bayareba bakibwira yuko aramazu ya bandi banyarwanda kandi nta bandi bafite ubushobozi bwo kubuka amazu nkayabo.

Igihano giturutse k’Uwiteka:

Nerekwa amagorofa ataruzura yuko atazuzura kuko igihe cyabo cyo kubeshya isi bari barahawe,ko kirangiye.Nerekwa umuntu umugore (Itorero Rya Kristo) afata urusinga rwubakiyemo imbere mu gikuta cyinzu,ararukurura mbona akuyemo agasinga ko hagati maze arasa kibiriti afatisha ka gasinga ko hagati mbona urusinga rwose rufashwe numuriro rukomeza kugenda rushya kugeza rutwitse yamazu yose yubatswe na bakagara bakomeye cyane ku isi ya bazima.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umurwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi,imaze kubakwa neza cyane,kandi umwakagara yavuze yuko ngo,umuntu uzibeshya gusenya ibyo yubatse azahura na kaga gakomeye!Nyamara we,yiyibagije yuko kugirango agere hariya ageze,aruko yabanje gusenya ibyabandi bubatse.

None dore Uhoraho amukuyeho amaboko ibyo yubatse byose bigiye gusenwa maze turebe icyo azakora.Kuko byanditswe ngo,ijisho rihorerwe ijisho,iryinyo kuryinyo,ukuboko ku kuboko uko niko Uwiteka yavuze!Umubwire uti,nta mwana nigiti niko Uwiteka avuga.

Urufatiro rw’abahanuzi nIntumwa:

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane,maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore Uhoraho yaguhaye umurimo uzabyara ‘Itorero Rya Kristo’nuko rero umwakagara namara gukurwa ku ngoma,dore nibwo uzatangira umurimo w’Imana,ariko uzabe maso kuko hariho ibyonnyi byamenyereye gukora ubucuruzi mu murimo w’Imana bizaza bivuga ko bije kugufasha umurimo kugirango bibonere aho bakorera ubucuruzi bwabo uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Mbona abaririmbyi bahinduye impano zabo ubucuruzi batarrimba kugirango bakorere Uwiteka cyangwa bamunezeze mbona baje mu itorero rya kristo kugirango bahamenyekanire maze babone uko bakomeza ubucuruzi bwabo.Ndabwirwa uzabe maso cyane kugirango uzabashe kumenya abaririmbyi bazakorera Uhoraho mu Itorero ry’Umwami wa bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ibyago by’IBABYLON

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ikibazo kiravutse mu gihugu cy’IBABYLON,kubera urukuta bashaka kubaka ahitwa “GARISA” hateganye n’Igihugu cya Somalia,hagiye guteza ikibazo gikomeye cyane ku buryo bukomeye bikaba bagiye guteza umutekano mucye hagati y’ibihugu byombi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

The Rhema word, from heaven:

The Rhema word came from heaven, and told me, son of man, look ahead of you, it was assign board written these words: “They LAY”, according the research I’ve made, I found that it means, “they put down to take care of you “put down carefully” This Is How The Lord Of Armies In Heaven Says.

Nahawe umurimo wo guca imanza zitabera,ntabwo rero ntegeka ubuhanuzi,cyakora inyandiko zijyanye namakuru zo ndazitegeka kuko namakuru mba nishakiye adaturutse mu Ijuru.Ntabwo rero nafata amakuru yaturutse mu Ijuru yitwa ubuhanuzi,ngo nihe kuyategeka kandi aba afite banyirayo baba bayishakiye bakayanzanira ngo nyabandikire nyatanganze,ngo hanyuma nihe kuyategeka.Ibyo rwose ntibishoboka!

Ubwo rero bakundwa uwo ntazajya nshobora kubona uko namugezaho amakuru aturutse mu itangaza makuru InyangeNews Heaven Media,nzajya nyashyira ahabona kugirango ashobore kuyabona ayagezweho nabayasomye amenye icyo Ijuru rimuvugaho cyangwa rimutekerezaho.Ariko abagome n’inkozi z’ibibi zizajya zishyirwa ahagaragara nta notification babanje guhabwa kuko naho wababurira ntibashobora kwihana cyangwa ngo bareke imirimo yabo mibi bakora.

Umuhanano w’Uwiteka Imana

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi,ryongera kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uku niko Uwiteka avuga.Dore ubwo umwakagara azaba avuye ku ngoma,muri gakondo ya bakiranutsi,muzankorera umurimo,ariko uzirinde cyane,kuko idini rya ADEPR,rizifuza yuko mwakorana kuko ubwoko bwanjye buhasengera bwemera neza cyane,ijambo ry’ubuhanuzi ryavugiwe mukanwa kawe.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,murwego rwo gukumira ubwoko bwanjye ngo ntibuzaze murusengero uzaba uyoboye,bazashaka kuzajya bagutumira kenshi kugirango abakiristu babo,babone yuko nubundi uza mu idini ryabo!Nuko rero ndakubujije ntuzajyeyo kuhabwiriza kuko batazaba bagumiye bafite umutima mwiza,ahubwo azaba aramayeri yo kurinda inyungu zabo.Uko niko Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi avuze!

Dore bazashaka yuko mwakorana nabyo ntuzabyemere,kuko bizaba bidaturutse k’Uwiteka Imana yawe.Uko niko Uwiteka avuga!Dore ijambo ryanjye rimaze kwamamara mu bwoko bwanjye,kandi bose icyo bifuza baribaza ngo niryari ibyahanuwe bizasohora maze abazasigara bagasigara bakorera Uhoraho mu itorero rya Kristo?Babwire ngo kuza biraje kandi ntibitinze kuko bigeze kumuryango w’ururembo rwa gakondo ya bakiranutsi niko Uwiteka avuga.

Nongeye kubisubiramo,ntihazagire umuntu uzagutumira ngo ujyeyo,uzabyifuza azajye aza aho uri umwigishe ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana yawe,umwigishe uko bakorera Imana,kuko aho niho Satani umwanzi wabakiranutsi agutegeye.

Nuko rero ugire ubwenge umenye icyo Umwami wawe ashaka kugirango niba bishoboka wirinde imigambi yumubi ni mbaraga zabadayimoni bakorera mu mitima ifite inkovu z’ibyaha zanze gukira.Ibyo nubyubahiriza nzabana nawe kandi nzagendana nawe kugirango nigaragarize muri wowe kandi isi yose izamenya yuko uruwahiriwe n’Uwiteka Imana yawe uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Utwara mwene se murukiko rw’abisi, aba abaye umupagani!!!

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye,ububwire uti,umuntu wese ujyana mwene se murukiko aba ari umupagani,kandi aba ataramenya Imana,kuko abayimenye ibibazo byabo babirangiriza mu itorero rya Kristo.

Ubabwire uti,ese ntimwari muzi yuko muzacira imanza abaMalaika?Niba mudashobora kurangiza ibibazo byanyu hagati muri mwe,hanyuma mugashyira abatizra Kristo Umwami wabacunguye kumuraba ibibazo byanyu,ubwo se muba mutandukaniye hehe?Uko niko Uwiteka Niringabo ababaza! 1 CORINTHIANS 6:1-8

1 CORINTHIANS 6:1-8 Avoiding Lawsuits with Christians

When one of you dispute with another believer, how dare you file a lawsuit and ask a secular court to decide the matter instead of taking it to other believer*! 2 Don’t you realize that someday we believers will judge the world? And since you are going to judge the world, can’t you decide even these litter things among yourselves? 3 Don’t you realize that we will judge angels?

So you should surely be able to resolve ordinary disputes in this life.4 If you have legal disputes about such matters, why go to outside judges who are not respected by the Church? 5  Iam saying this to shame you. Isn’t there anyone in all the church who is wise enough to decide these issues? 6 But instead, one believer*sues another-right in front of unbelievers!

7 Even to have such lawsuits with one another is a defeat for you. Why not just accepts the injustice and leave it at that? Why not let yourselves be cheated? 8 instead, you yourselves are the ones who do wrong and cheat even your fellow believers*.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho ahagana mu masaha ya nimunsi,akazuba ka kirenginka kamaze gucyendera.Mbona umugore witwa Marie Murebwayire Esther,nerekwa atuye mu misozi hejuru y’umurwa,afite akamodoka ko mu bwoko bwa madamu ntungore (Stlert) mbona kujya aho atuye nta nzira igerayo ari kunyura mibigunda kugirango uzabashe kugera aho atuye.Mbona ko atuye mukazi kibyitsi,ako kamodoka ken ta parking kagiraga kandi kari gakomeye cyane kanyura mubiti kugeza akagejeje aho atuye.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Marie Esther abayeho mu muvumo wo gukiranirwa kuko yiyita icyo atari cyo,kandi agakora imirimo atahamagariwe n’Uhoraho,kandi akaba yaranze kumvira ijambo ry’uhoraho.Niyompamvu ijambo ry’Uhoraho rizamugiraho ingaruka kuko yanze kwihana ahubwo akomeza kuneguriza izuru ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Nuko rero nta mugabane afite mu byo kwizera kuko ntaho ahuriye nabyo kuko ari mubarwanije ijambo ryo kwizera abeshya ko,ar’umuhamya waryo,kandi nyamara ntaho ahuriye naryo,ahubwo yibereye munyungu ze,nubwo akomeza kwica amatwi,ni uko ibyo akora abizi.

Nuko rero mubwire uciriweho iteka kuko wahinyuye ijmabo ry’Umwuka w’Imana ugakomeza imirimo ya ba NIKOLAITI kandi waraburiwe ariko ugakomeza kwihesha agaciro wibwira yuko ari byo bigufitiye umumaro nyamara bikujyana mu irimbukiro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nuko nkomeza kwerekwa ibya gakondo ya bakiranutsi,mbona mbona umuriro ukomeye cyane uturuka hagati ya CONGO n’UBURUNDI mbona haka ibishirira byinshi cyane,numva ngo igice kirwanya KABILA kirimo kugenda kigira imbaraga,ibyo numvaga bivugwa kumaradio mpuzamahanga bbc gahuza n’aijwi ry’America.

Numva ngo inama yo mu Ijuru imaze guterana kandi yemeje yuko Uwiteka azasura gakondo ya bakiranutsi mukwezi kugushyingo akajyana na Malaika uzajya gushyira ikimenyetso kuruhanga rwabakiranutsi kugirango ubwo inkota izaba inyura mu gihugu itazigera igera ku bwoko bwatoranijwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nuko nyuma yo gushyira ikimenyetso kuruhanga rwabakiranutsi Uwiteka arangije urugendo rwe yakoreraga muri gakondo ya bakiranutsi, mbona abantu batangira guhunga batazi iyo berekera,uwarurimo guhanagura inkweto ngo akwete ibirenga agende,ntabwo yabashije kuzambara zose.

Uwaruri mu bwiherero,ntiyabashije kurangiza igikorwa yakoraga, buri muntu yahise anyura inzira ye,nundi iye,nta nubwo bigeze batekereza yuko, hari icyo bakagombye guhungana kubera imbaraga z’umuyaga uvanze numuriro wihutaga cyane bikomeye ibilometro 100 mu isaha imwe.

Bituma abantu bagenda amara masa!Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,uko niko bizaba bimeze mu gihe ibyahanuwe bizaba bigeze kumunsi wa bwo wo gusohoza ubutumwa bw’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko avuga.

Ubucuruzi bw’INKOTA z’umuriro:

OCT 3, 2016 njyanwa mu iyerekwa mu kibaya kiri munsi ya gakondo ya bakiranutsi,mbona ndi kumwe n’intabwa y’UMULEWI yasigaye muri gakondo ya bakiranutsi.Nabonaga turi kugurisha inkota zikoresha amavuta ku buryo uyikoresha ashobora kuyatsamo umuriro agahangana nabamurwanya.Ariko nabonaga abantu benshi batazi gukoresha izo nkota zidasanzwe z’umuriro.Mbona ko tugurishije akarere kamwe,imwe twayigurishaga $25 maze abantu bamaze kumenya agaciro kizo nkota,zizamuka igiciro zigera ku ma $200.

Mbona ko,izo nkota zimenyekanye cyane kandi zibonye isoko mu gihugu cy’ISAMARIYA,muri gakondo ya bakiranutsi uhereye IYERUSALEM,zirambuka zigera muri Philisitia,zirakomeza zigera IBABYLON,zirakomeza no mu EGPYT,maze mbona zikomereje muri ASSIRIYA.

Ubwo mbona inkota twagurishije muri SAMARIYA ko zitangiye gukora umurimo wazo,abaziguze mbona batangira kwirwanaho bahangana na banzi babo.Mbona iyo ntambara yarwanishwaga inkota gusa gusa,kubari baraziguze,mbona ikomereje muri gakondo ya bakiranutsi mu murwa mukuru w’IYERUSALEM.

      New Jerusalem

Ubwo mbona abanzi barwanyaga ubucuruzi bw’inkota,mbona nabo baje gushakisha aho bagura izo nkota.Mbabona bakiri kure cyane nshakisha uburyo njya kubihisha.Baza babaririza aho babona bashobora kugura inkota,bahura nabacuruzi babiherewe uburenganzira bwo gucuruza izo nkota (Retailers) baraza barambwira bati databuja babandi barwanyaga ubucuruzi bw’Inkota,noneho nabo barashaka ko twabagurisha kuri za nkota.

Abo barwanyaga ubucuruzi bw’inkota zaka umuriro,bo bakoreshaga ubucuruzi bw’amatara yaka umuriro ariko bigasaba yuko ayo matara akoreshwa ni njoro gusa.Ayo matara yabo,barayatsaga rya kumurika urumuli rwayo rugahita rukumaramo imbaraga.Ariko inkota zacu zo twacuruzaga,ifite aho ushyira amavuta ya essence washaka ukatsa umuriro cyangwa ukaba wayikoresha nta muriro kuko biterwa n’ubwoko bw’intambara urwana nayo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwiru bw’ibyahanuwe,bugeze mururembo rw’abakiranutsi.None ibintu bigiye gukomera cyane,abarwanyaga ijambo ry’Uhoraho,bagiye kuriyoboka kuko noneho babonye yuko ibibaho byose bikubiye mu ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ikiranuka.

Dore Uwiteka agiye kwihesha icyubahiro,kandi abakurwanije bose bagiye kugucyenera kuko umucyo w’Uhoraho,ukugaragayeho,kandi ibyavuzwe n’ijambo ry’Uwiteka byose bikaba bishyizwe ahabona kugirango bamenye yuko Umuhanuzi yarabarimo uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

OCT 3, 2016 ijmabo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ISHOKA (ijambo ry’Uwiteka)  imanukiye gutema ibiti biri mu butayu (ubutegetsi) byo muri gakodo ya bakiranutsi bigaragara ko bimaze kuma imizi bikaba bigeze igihe cyo kurimburwa.Dore abantu bose muri FPR baravumwe kandi bagiweho numuvumo kubera guca imanza zibera,kandi ntabwo bateze kugira amahoro igihe cyose batarihana ngo bakurweho umuvumo wabokamye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Niki Uhoraho Nyiringabo yakorera abana b’abantu ngo bamwizere?

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira uriya mugore utuye kumugabane w’UBURAYI,umubwire uti,nta mahoro uteze kuzabona igihe uzaba ugituye mu muvumo,kuko uwo mwashakanye agizwe nubuzima bw’umuvumo kandi akaba nta mugusha muteze kuzabona igihe cyose muzaba mugikorera munsi y’umuvumo.

Dore umutware wawe yarasengewe akurwamo IBUYE bari baramuzigiyeho,ndetse akurwamo na gasimba kitwa “TICKY”cyangwa ikirondwe,ariko yakoze ikosa rikomeye ntiyakica karamucika ako niko kazahora kumujujubya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore yagizwe intego y’ubuzima bw’ubuzima,kandi ababikoze bahora bagenzura uko bwije uko bucyeye, yuko yazibohora,kugirango ubutunzi bwabo butayoyoka bagasubizwa kwisuka uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Nuko rero akwiye kuba umunyabwenge akamenya uko akwiye kwigenza kugirango azabashe kuba umunyagisha uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Nuko mbona amanuwe mu butayu bugufiya kandi bugari cyane ahabwa kubugenda ariko mbona ko bumubanye burebure sinigeze mbona agera kw’Iherezo ryabwo.

Uwimana Ernest:

OCT 4,2016 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intambara usigaje zabarozi b’inkozi z’ibibi ni nkeya.Abarozi basheshe akanguhe bamaze gusaza benshi barapfye,hasigaye abarozi [4] bakiri batoya,Muhoza Benon,Uwimana Ernest,Kamanzi Vicent Narsis,na Mwishwa wawe Mukeshimana Jeantte.

Abo nibo usigaranye uhanganye nabo kandi bakiri batoya abandi [30] bamwe barapfuye,abandi babuze imbaraga zibasubiza mu nkozi z’ibibi zo kurwego rwo hejuru(abapfumu) barakennye kubera amasengesho wakoreye mu gihugu cy’ubutayu bituma bamburwa imigisha bari baratwaye itari iyabo uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Nuko rero aba bandi basigaye hagana nabo kugeza igihe bazanesherezwa,kuko igihe cyose iyo ugiye kwakira umugisha bibagiraho ingaruka bigatuma bongeramo ubumara bw’imbaraga z’umwijima.Buri ntera yose Uwiteka akugezaho mu buryo bw’umwuka,bahita bayibona bagashaka uburyo bakumanura ngo usubire munsi yabo aho bazajya bagukontrola ariko bikabananira uko niko Uwiteka avuga.

Nuko rero burira abanyamasezerano ubabwire yuko bagiye kwinjira muri gakondo ya bakiranutsi,kandi ko,uzaba atarabohoka akaba agikorera munsi y’umuvumo,bene abo bantu naho bakwinjira ICANAN umuvumo ntuzabura kubasangayo kuko uzigaragaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi bisobanura kubura amahoro igihe cya mahoro.Kudatuza igihe cyo gutuza,kubura ihumure mu gihe cyo guhumurizwa.

Kubura umunezero mu gihe cy’IBYISHIMO! Kubura urubyaro mu gihe uba warashatse,kubura umugabo mu gihe cyo gushaka, kubura ibishoboka mu gihe bishoboka, uko niko Uwiteka avuga.Burira abantu bafate umwanya wo kugenzura ubuzima bwabo bwerekeranye ni nzozi na mayerekwa babona. Ubabwire uti,umuntu wese uza mu nzozi zawe kenshi kandi akagaruka mu buryo bwa NEGATIVE uwo abe ari we bahangana nawe cyane mu masengesho.

Kuko uko bazajya banesha ninako bazajya barushaho kuzamuka mu ntera bakwerekwa nabandi basigaye nibura barwane nabo babamanure kugipimo kiri munsi ya %50 bazatangira kubona ubuzima buhinduka kandi bazarushaho gukunda Imana no kuyigirira ikizere barusheho gukiranuka no gushaka mu maso hayo kugirango barusheho kugirirwa neza n’Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Kandi bazishimira Uhoraho Uwiteka Imana yabo kuko atazabura kubagirira neza uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

OCT 5, 2016 ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo munyababylon mwahuye ntuzamusengere kuko n’umurozi kazi,yirirwa agenda mu nsengero ajya guhumanya u bwoko bwanjye.Buriya yagutumiye kugirango azaguhumanye.Kandi yababajwe ni uko wamubwiye yuko abanyababylon batajya bakizwa.Kandi nijye watumye muhura kugirango amenye yuko nta muntu w’Imana ujy’ukorwa nisoni kuko yabagiriye nabi mu mwaka wa 2014 nubwo utigeze ubimenya kuko atabuze kubagambanira uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwe muri bene data akurwaho umuvumo,maze mbona umucyo mwinshi cyane wekeza mu nzu ye (amasezerano) maze ndabwirwa ngo,uwo ubonye akuweho umuvumo kuko yamaze gusengerwa agakurwa ho umuvumo wo mu muryango kuko igihe cye cyigeze ngo ahabwe umugisha kuko numwe mu bakomoka mu bwoko bw’a banyamasezerano b’abakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye ububwire uti,igihe cyo kwinjira mu masezerano kiregereje,nuko rero abantu bitunganye biyeze kugirango babone uko bahabwa umugisha kuko abatejejwe batazahabwa umugisha uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri ntabwo zizabona ubuhungiro ubwo Umwakagara azaba avuye ku ngoma.Ahubwo izaba intangiriro yo gutabwa muri yombi.Dore Umwakagara agiye gushyiraho magigiri I/O Intelligence Officer ushinzwe kwica impaunzi.Dore magigiri Nyagasaza Innocent Fruit kugutumwaho,ariko agiye guhura na kaga gakomeye cyane kuko Uhoraho yamuhagurukiye hamwe nizindi magigiri zikomeje gutoteza ubwoko bw’Uwiteka Imana ya bakiranutsi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Bwasohoreye mu gihugu cy’UBUPERESI (Uganda)

Nerekwa za magigiri nyinshi ziri mu gihome,izindi zirimo gushaka ubuhungiro barabubuze!Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwaana w’umuntu,dore za magigiri zigiye guhura na kaga katarabaho kuko uwo bari bishingikirije agiye gucibwa igihanga kuko igihe cye kigeze kandi kirangiye niko Uwiteka Nyiringabo avuga.Ibyo babibye ninabyo bagiye gusarura uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa umugabo utunze inzoka arimo gukina nayo,nerekwa inyamaswa ijya gusa nkisatura,nerekwa abagore benshi bahagaze ku karubanda kugahinga basa naho bategereje umuhigo,ibyo byose maze kubyerekwa ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,bariya bagore ubonye kumuhanda nindaya ziteze zabuze abakiliya kuko muri iki gihe nabafungiye amazi n’umuriro.Mbona mo umwe akoresha imiti ahamagaza abagabo akoresheje imbaraga za badayimoni ariko abagabo banga kuza.

Ndabwirwa ngo,iriya nzoka wabonye irimo gukina na shebuja,nimbaraga zabarozi zamaze gucirwaho iteka kuko bamaze kubura umukoro none basigaye birirwa bikinira kuko iyo bohereje imbaraga zabo ku bwoko bwanjye,basanga barinzwe nimbaraga z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Iriya nyamaswa wabonye,n’umudayimoni waruguhagurukiye none akaba aneshejwe.Iyo uza kujya gusengera uriya mu nyababylon wari guhura na kaga gakomeye ndetse dore mukanya agiye guhita aguhamagara none aho kugirango umubeshye cyangwa umusengere kuri telephone kandi narakubwiye yuko umuntu utazajya ashyigikira umurimo wanjye unkorera ntukamusengere kuko nuramuka umusengeye bizamubera umuvumo.

Aho rero kugirango umushyireho umuvumo,dore adashobora gushyigikira umurimo ukora,kuko n’umukene kandi akorera Satani yirirwa ahumanya abantu banjye,wabyihorera uwo afite uramuhagaije uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

 

Mwana w’umuntu,dore mushiki wawe uri kumugabane w’UBURAYI mwahoze muvugana ejo,ariho kurira niwe ubonye arimo kwihanagura amarira mu maso.Mu bwire ngo Uwiteka yumvise kurira kwawe kandi azi agahinda ufite uko kangana none mubwire ntiyongere kurira kuko ngiye kumumara agahinda uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Nzamuhoza amarira yose yarize kuko atabuze kwizera ijambo ryanjye kuko ndise w’imfubyi nkaba numugabo wabapfakazi uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Abahutu n’Abatutsi barasabwa kwihana ngo binjire mu masezerano:

Abana b’Abahutu mukomoka kubabyeyi bakoze genocide nimwitandukanye na babyeyi banyu,mvugo no mubikorwa mukore amasengesho y’iminsi [3] yo kwihana no kwiyambura umuvumo wa babyeyi banyu dore Uwiteka agiye gutanga umugisha kugirango muzabone uko mwinjira mu masezerano niba bitabaye ibyo,muzahera mucyeragati uko niko Uwiteka avuga.Dore iminsi iragiye kandi Uwiteka agiye guhana no guhemba kubakiranutse nabakiraniwe niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Abatutsi mwamennye amaraso ya bahutu binzira karengane,namwe mwihane amaraso yabo mwamennye kubwinyungu zanyu niz’Umwakagara,kugirango mushobore kwinjira mu masezerano.Byaba ataribyo,ntabwo muzabona ubwiza bw’Imana.Kandi abo mwahemukiye muzabegere niba bishoboka mubasabe imbabazi kuko igihe cyo guhana no guhemba gisohoye uko niko Uwiteka avuga.

Dore Uhoraho agiye gutanga gakondo ya bakiranutsi mu maboko ya banzi bumwanzi wabakiranutsi.Nuko rero mumenye ubwenge musome urya mwana akugirango atarakara mukarimbuka uko niko Uhoraho avuga.

 OCT 5, 2016 ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bene so batuye mu gihugu c’IBABYLON,umwanzi yabariganije bamaze kubona batsinzwe none barashaka guhamanya umugore kugirango bice umwana w’iseerano.None babwire bashake aho bahisha umgore kuzageza gahunda zo kuva aho bari zitunganye uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mwene so uba ku mugabane w’UBURAYI mu gihugu cy’UBUHOLANDE,mubwire yuko umukobwa we agiye kurongorwa n’umusore akunda cyane,ariko uwo musore akaba atamukunda ahubwo,akunda imishinga (Projects) ziri muri we kuko abona yuko uwo mukobwa ar’umunyamugisha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nibaramuka babanye,ntacyo bizamumarira ahubwo azicuza impamvu babanye kuko umugabo icyo amushakaho ar’inyungu atari urukundo.Ubwo rero umubwire ahitemo kuko umukobwa amukunda ukurundo rwo kubana,naho undi akamukunda urukundo rw’ubucuruzi uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa icyegera cy’umukuru w’igihugu w’Ibabylon William Ruto yishimira yuko urubanza rwe rwarangiye murukiko rwa ICC,akaba atagikurikiranyweho ibyaha byo kuba yarishe abanyagihugu,ariko mugenzi we,ari nawe mukuru w’igihugu Uhuru Muigai Kenyatta akaba agiye gusubizwa ICC kuko leta ayobowe ikomeje kuregwa yuko yanze gukorana n’urukiko rwa ICC.

Nerekwa umukada wa FPR, AMOS KAMUGISHA ubucuruzi yakoreraga FPR,burangira.Kandi burangira atari uko habuze abakorana nawe,ahubwo burangizwa nuko agatsiko akorera igihe cyako cyo kuba kubutegetsi karangiye uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Uhoraho Imana ya bakiranutsi,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abana bato b’ibitambambuga,bagiye guhura na kaga gakomeye kuko na babyeyi bababyaye bagiye kubibagirwa kandi bidashoboka yuko umwana nyina amwibagirwa.Ariko kuko rukanga bana aje kandi ageze mu marembo y’umutekano mucye,nta kabuza bagiye guta abana babo biruke nkinshashi y’inyana igeze igihe cyo kwina uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Umubyeyi uzahungana n’umwana we,azaba ari we mubyeyi ukwiye kwitwa umubyeyi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Mu masaha ya nimunsi,ijambo ry’Uhorahora,ryongera kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abahutu ntibashaka kwiyezaho umuvumo ubariho wa maraso ya batutsi.Barimo kuvuga yuko birwanagaho bityo,bakaba ntacyo bihana,none babwire ngo,umuvumo wa maraso uzabagendaho kuzageza kugisekuruza cya [4] niko Uwiteka avuga.

Bareke kwitwaza yuko ubutegetsi bwa FPR,bwishe abahutu,bishwe n’ubutegetsi,ariko ntabwo bishwe na baturage bagenzi babo kuko ntamugambi nta ninama bagiye ngo bagambanire abahutu.Ariko abahutu bagambaniye abatutsi barabica bishyiraho umuvumo wa maraso badateze kuzakira nibaramuka batiyejeje.

Umuvumo wabamennye amaraso atariho urubanza!!!

Erege nubundi navuze urubyiruko rw’abahutu rutishe nirwo rukwiye kwiyezaho uwo muvumo.Naho abandi ntibashobora kwihana bamaze kwiciraho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Abana babo bakwiye gukora amasengesho yo kwiyezeho uwo muvumo kugirango ubuzima bwabo butazarangwa numuvumo.Kuko interahamwe n’Abatutsi b’Abakagara,bazavumwa umuvumo uzahoraho kuko bamennye amaraso ya bakiranutsi hamwe n’ubwoko bw’Uwiteka Imana.

Nuko rero bamenye neza yuko,igihe cyo guhanwa no guhemba cyegereje kandi gisohoye!Umunyabwenge amenya yuko imvura igiye kugwa akanura ibyo yanitse!Naho umunyabute cyangwa umunebwe,ariryamira maze ibyo yanitse cyangwa ibyo yagombaga gusarura,bikanyagirwa bikabora uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yabakiranutsi avuga.

Umugore wese w’umututsi-kazi,washakanye n’Umuhutu cyangwa Umututsi wamennye amaraso,akwiye gutandukana nawe,kuko uwo muryango utazaba abanyamugisha kuko bamennye amaraso atariho urubanza uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Utazabikora umuvumo uzamuhoraho ndetse na bana abyaye kuko igihe tugiye kwinjiramo,ar’igihe cy’umuvumo uko niko Uwiteka Imana ya bakiranutsi avuga.

Birabujijwe gushaka mu muryango wamennye amaraso,kuko umuvumo wabo utazabura ku kujyaho,na bana uzabyara.Nuko rero habeho kugenzura no kwirinda cyane kubagiye gushakana kuko bitabaye ibyo,abazarenga kuri ayo mategeko,bahoraho mu muvumo uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse!!!

OCT 6, 2016 Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umulinzi Mukuru w’Ibyasezeranijwe ageze ku nkengero z’ubutayu.None dore Uwiteka agiye kohereza umugisha kugirango ujye kumukurayo kugirango umusige mu masezerano kuko umwanzi agambiriye kumuconcomera bunguri uko niko Uwiteka avuga.Ariko ntumuhagarikire umutima kuko iyavuze ninayo izasohoza kuko iyatangiye umurimo niyokwizerwa ninayo izasohoza umurimo wayo uko niko Uhorago Uwiteka avuga.

Inama ya ONU/UN yiga itahuka ry’Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa

Nerekwa Umwami w’uRwanda atumizwa mu nama ya ONU, kugirango bigire hamwe itahuka rye,maze mbona bahamagaye abamenyasha makuru kugirango batangarize hamwe uburyo Nyir’uRwanda agiye gusubizwa muri gakondo ye.Mbona abantu bose berekeza amaso abo kuri za televisiyo kugirango bakurikirane itahuka rya Nyir’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,abakagara barakaye cyane kubera inyandiko zibavuga ukuri,none ba uretese gato,kuko bahagaze imihanda yose ngo barebe yuko bakubona.Tuza babanze banyuraho ubone kujya gukomeza umurimo wo kuburira ubwoko bwanjye uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore bakuzaniye ibigori,ariko barabirya bonyine!Kuko imigsmbi yabo Uwiteka yamaze kuyiburizamo kugirango bamenye yuko ukorera Uwiteka Imana ikiranuka muri byose!Nuko rero umenye ubwenge umenye uko ugenza kugirango iyo mvura ibanze ihite niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga!

Ijambo ry’Uwteka rikomeza kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwami AHABU (Umwwakagara) abujijwe amahoro na gakondo yawe,ari nayo gakondo ya bakiranutsi.Dore arimo gutekereza uburyo yayikuraho burundu akoresheje uburyo bwose bushoboka.Ariko bigaragara yuko atazabishobora kuko amakuru ugeza kubwoko bw’Uwiteka,adashimisha umutima we!Nuko rero witegure kurwana intambara iri mbere yawe mu minsi iri mbere kuko bashaka guhangana nawe,byananirana mukajya mu mishyikirano uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ababajwe nuko urimo gutuma abaturage bahumuka amaso bakamenya ibyo batari bazi bikorerwa muri gakondo.Kandi abaturage nabo nabo rubanda rw’Umwami bakomeje gukurikiranira hafi cyane iby’Umwwakagara akora,kandi bamaze kwizera ijambo ry’Uhoraho,ariko Umwakagara yabagize imbohe ku buryo byababareye ikizamini kugirango babashe kuba bakwikura mu maboko y’Umwwanzi.Ariko abo nibabandi bakunda ubuzima bworoshye nkinjangwe kuko inyabwenge zahise zikuriramo akarenge uko niko Uwiteka avuga.

Babwire bashake uko biheza babe bigiriye kuruhande rwa gakondo maze ibigiye kuba muri gakondo,bazabirebesha amaso babiri kure,kugirango bitazabageraho.Ariko abazashobozwa bene ibyo,nabadafite amaraso mukiganza kuko abo ngabo Uhoraho azabanangira umutima kugirango bahanirwe hamwe muri gakondo ya bakiranutsi kubera amaraso bamennye atariho urubanza uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore har’umugabo ugiye kukwandikira w’umumagigiri,agiye kwiyoberanya kugirango ashakishe uko mwajya muvugana maze bazakugwe gitumo.Nuko rero nubona akwandikiye umenye uwari we kugirango umenye uko ubyifatamo niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe kiragiye,none tunganya ibidatunganijwe vuba bishoboka kugirango ushyire ibintu byose kumurongo kuko gahunda y’Uhoraho yegereje kandi igevze igihe cyayo.dore iby’Uhoraho yavuze byose agiye kubisohoza kugirango umenye yuko we,ar’Uwiteka uvuga bikaba yategeka bigasohoza niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa turi mu kinyabiziga(bus) ndende kandi nini cyane,maze mbona nsohoka muri iyo modoka,njya kwicara imbere hamwe nutwaye ikinyabizinga.Nuko ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore wari wicaye muri rusange,ariko noneho,habonetse umwanya wawe wihariye, none va muri rusange ujye kwicara ku ntebe y’imbere ahatari rusange kugirango utananirwa gutunganya imirimo warukwiriye gutunganya kugirango utarangara kubera urusaku rwa bagenzi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

The Rhema word:

The Rhema word of the Lord comes from heaven called WARDEN: According the research I’ve been made it, found that means is a person supervising a place or procedures. This is what the Lord God of armies says.

Nsubizwa mu iyerekwa,mbona abadayimoni batonze umurungo bajya gushaka Umuhanuzi,maze ijambo ry’Uhoraho riransanga rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ugende uhure nabo badayimoni maze  uyobye abo badayimoni iyi nzira bajemo uberekeze akandi kayira gashamikiye kuri ako kandi kaza iwawe.

Ndahaguruka ndagenda mpura nabo badayimoni ndabayobya ariko babanza kwanga kugenda ariko nkoresha ubutware bw’Uhoraho maze baremera baragenda.Nuko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,inkozi z’ikibi zimerewe nabi cyane kuko ijambo ry’Uhoraho rizisohoyeho.

Nuko nongera kwerekwa ba nyampinga b’uRwanda,bajyanwa mu ishuri kwiga ishuri ry’Abatutsi n’abatutsi-kazi,uko bubaha Uhoraho Uwiteka Imana yo mu Ijuru.Mbona abandi baratorongeye berekera mu butayu ariko bagenda ntabwo bari bazi yuko bagiye mu gihugu cy’Ubutayu.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubusambanyi bw’Abatutsi-Kazi bumaze gutera isesemi Uhoraho ari mu Ijuru.

None agiye kubashyira ku karubanda abakoze isoni kugirango bamenye yuko ar’ubwoko bwatoranijwe gukorera Uhoraho.Kandi ko bagiye guhabwa igihano n’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi kugirango batazongera gukinisha igisa ni cyaha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore ubwoko bw’Uwiteka bwakoze ibyo gukiranirwa,bwagenze mu nzira yabalaamu na balaki,bemeye kuboka Umwakagara banga kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Bakora ibyangwa na maso y’Uhoraho.Bemerera Umwakagara ko bazakora ibyo azabategeka,kwica kuroga,na mabi yose y’umwanzi nuburiganya bwose bwose bw’umwanzi wabakiranutsi.Kubera iyo mpamvu,dore Uhoraho azasibanganya inzira zabo zose zo gukiranirwa nubugome bwabo bwose kugirango bamenye yuko Uhoraho agira neza kandi akiranuka muri byose uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Dore ukuboko k’Ukuraho kuzaremera ubwoko bw’Uwiteka ndetse bazakorwa nisoni kuko baretse inzira zo gukiranuka,ahubwo bayoboka Umwami AHABU (Umwakagara) wigishije ubwoko bw’Uwiteka gukiranirwa no gukorera imana za mahanga zitar’Imana ya Israel ya Abraham,Issac,Yakobo na Majeshi Leon Imana yaremye Ijuru n’Isi uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

OCT 7, 2016 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,itegereze imbere umbwire icyo ubonye nanjye ndakubwira icyo nshaka kukwereka!Nuko nditegereza mbona akazu kibyatsi kubatse mu mwobo,mbonamo umusore w’umututsi w’Umwakagara utanzweho kuba igicumbi cy’abadayimoni kugirango abakagara gahunda zabo zabadayimoni zibashe kugenda neza.

Ijambo ry’Uwiteka Imana yo mu Ijuru,rirambwira riti,mwana w’umuntu,vuma kandi ucireho iteka kiriya gikorwa!Nuko ndatangira ndavuma kandi nciraho iteka ibikorwa byose by’abadayimoni byose hamwe nibikorwa by’Abakagara byose bikorerwa muri gakondo ya bakiranutsi.

Dore gakondo n’iy’Uwiteka,kandi ya bashyiriyeho cyangwa yabaremeye kumutambira,ntabwo yabaremeye kumurwanya.Niyompamvu mbavumye nkavuma nibikorwa byanyu by’urukoza soni mukorera mubwihisho mwibwira yuko bizabagirira umumaro wo gukiranirwa.

Mbavumye mu izina ry’Uwiteka Imana Nyiringabo,ntimuzahirwe,kandi ntimuzaraagrike igihe cyo kubiba,ntimuzasarure igihe cy’isarura,ahubwo mpamagaye umuyaga w’Uhoraho,ngo amanuke aze yinjire muri ayo maraso mutanzeho igitambo ahanagure kandi yoze izo mbaraga zose z’umwijima kuko umwijima mwawugize ubuhungiro bwanyu.Muwuhindura Ijuru,kandi waraciriweho iteka!

Mu menye yuko umwijima warukomeye ubwo umucyo wari utarakurwa mu mwijima,maze Uwiteka amaze gukura umucyo mu mwijima,uhereye ubwo umwijima wahise ucirwaho iteka,usigarana abatubaha Imana,maze abakunda Uhoraho bahabwa gakondo y’umucyo kuko ari ryo sezerano ryabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Amahoro yanyu mwamaranye igihe kirekire,ni uko mwakoraga ibyo gukiranirwa,hakaba nta muhanuzi waruhari ngo arebe ibyo gukiranirwa byose mukora!Ubu rero nta mahirwe mugifite,kuko Uwiteka yizamuriye Umuhanuzi amushyiraho kugirango ajye acira imanza ubwoko bw’Uhoraho.Nta nakimwe mushobora gukora cyabera inshobera mahanga Umuhanuzi ngo nta kimenye ngo gishyirwe ahagaragara.

Niyompamvu mwamaze gicirwaho iteka,kuko imitima yanyu yabaye akahebwe,kuko mudashobora kwihana habe namba!Niyompamvu Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi,atazabura kubashyira murubanza kuko mwarwanije ijambo ry’Uhoraho,ndetse mutuka n’umwuka we,kugirango mubone uko mukiranirwa uko niko Uwiteka avuga.Niki se muzakora kitazashyirwa ahagaragara ngo kimenyekane mu isi ya bazima?Uko niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

pk

 

 

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi zihagaza inzoga zo guterekerera Umwakagara kugirango babone imbaraga zo kurwanya umurimo w’Imana ugiye gukorerwa muri gakondo ya amsezerano.Nerekwa Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranjwe ahagarara mu nzira nyabagendwa,maze arabatangira abambura amarwa,ariko inkonyage cyangwa kanyanga barayicikana bajya gukomeza umurimo wabo woguterekerera Umwakagara ngo agume ku ngoma.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rirambwira riti,mwana w’umuntu,nawe rero ukwiye gukora amasengesho kugirango wice kandi urimbure ziriya mbaraga wabonye z’inkozi z’ibibi zigiye ku koherereza kuko bafite ikibazo gikomeye cy’ubuhanuzi ushyira ahagaragara bugahita buburizamo imigambi yabo,na gahunda zabo zose.

None bahisemo kujya kuguteza imbaraga z’umwijima zinterekerano.Nuko rero ukwiye kumenya uko ugenza kuko nutabikora uraba ubahaye ububasha badakwiriye.Emera utange umubiri wawe maze ukore amasengesho nta kurya nta kunywa kugirango urangize kariya kabazo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa izindi nkozi zikibi zari zaratwaye umugisha,mbona ko,zongeye kwisuganya kugirango zibone umugisha zari zarambuwe.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,nabariya bongeye kwiyegeranya,none hagaruka uhagarare uhamagaze imbaraga z’Uhoraho Uwiteka Imana kugirango zimareho iyo myuka mibi ya badayimoni bagiye ku kohera uko niko Uwiteka abitegetse!

The word of the Lord ‘Rhema word’, came from heaven and told me, son of man, sight ahead of you, I saw on the board written Rhema word of the God, called “OUTLOOK” this is means that is  a person’s attitude to life, a view, what is likely to happen in the future. This is what God of armies said.

Nkomeza kwerekwa imigambi y’umwanzi kubugingo bwanjye,mbona yohereje abazimu baraza mbategere mu nzira,mbaroha mugisima cyangwa ikinogo cy’amazi bose barimbukiramo.Nerekwa ikirundo cyumusenyi barunze (umuvumo) maze mbona ukuboko k’Uhoraho kuzana rubine ya mazi,maze cya kirundo Uwiteka akiminjagiraho ya mazi yaturukaga muri rubine maze kirashonga cyose kirarangira.

Ndabwirwa ngo nindagiza amasengeshi ngende ngure inkoko nyibage nyirye kibe ikimenyetso cy’uko abadayimoni barimbuwe burundu n’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ndabwirwa ngo,nkimara gufata gahunda ya masengesho,inkozi z’ikibi zahise zineshwa kandi imigambi yabo yose iburizwamo uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

OCT 7, 2016 njyanwa mu iyerekwa,mbona NYAMPINGA wanze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Nerekwa avugana nundi mubyeyi w’inshuti ye cyane,maze umwuka w’Imana arambwra ati,mwana w’umuntu,dore barimo ku kuganiraho,cyangwa ku kuvuga,ariko ngiye gukora ibikomeye cyane,njyane uriya Nyampinga muruganda rwaho ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo batunganirizwa,kugirango atunganywe,azavayo amaze gutunganywa neza ameze nkizahabu ikuwe muruganda rwayo uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Zamuka ujye kwishuri ryigisha abatutsi kubaha Imana,maze ukureyo ipasi igorora imyenda,maze uyizane kugirango ugorore iriya myanda yabo (ibikorwa byabo bigiye gutunganywa neza nibwo bazamenya yuko Uwiteka ari we Mana)Ndagenda ngeze mu nzira ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,igarukire,nagirango ndebe yuko wumvira ukemera kuzana ibigorora NYAMPINGA,none urabyemeye,igarukire kuko abumvira Uhoraho batazabura kuba abanyamugisha niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho ubwo naringiye gutangaza ijambo ry’Uhoraho kugirango ubwoko bw’Uwiteka bubasha kurya no kunywa ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kuko bafite inzara ninyota cyane y’ijambo ry’Uhoraho.Ndabwirwa ngo,«mwana w’umuntu,dore NYAMPINGA araje vuba cyane,ariko nubwo aje bizamugora cyane!Numva iyo mvugo idasobanutse,nigute aje kandi bikaba bizamugora cyane,kandi yaje?Ijambo ry’Uhoraho riraceceka sinongera kumva ryongera kugira icyo rimbwira»

Nongera kujya mu isi y’umwuka,umubyeyi w’inshuti ya NYAMPINGA,aravuze ngo,ariko,kuki mutitegereza imyandikire y’umuntu,ngo mubashe kumenya uwari we?Birahagije kwitegereza,no gusoma,iby’umwana w’umuntu yandika,mukamenya uwari we!Byaba atar’ibyo,mukazagwa muruzi murwita ikiziba!Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore NYAMPINGA yanze kumvira ijambo ryanjye,none,ube utegura ibimenyetso bimuranga kuko wamugiriye ibanga cyane,kugirango ubwo azinjira mu butayu bugufiya,azabone ibizamuranga bizatuma abasha kwinjira mu gihugu cyo mu butayu bugufiya uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

OCT 8, 2016 njyanwa mu yerekwa,mbona nyampinga wanze kumvira Imana utuye kumugabane w’America,mbona amazina ya banyampinga [2] atoranywa na Malaika w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ayo mazina ashyirwa kurutonde rw’bagomba kujyanwa mu butayu bugufiya ahagana mu majyaruguru y’uburusira zuba bw’inyanja iherereye mu burengera zuba bw’Isi ya bazima.

Nerekwa abo banyampinga bajyanwa ku iriba rya hoze ar’iryinka,riherereye ku nkengero z’ubwo butayu,aho bari bagiye gushaka amazi yo kunywa,ariko basanga iryo riba uturutse kuruhande baturutsemo,ryarakamye!Ngerageza kuzenguruka ngo ndebe ko nanyura kuruhande rwo haruguru ngo ndebe ko nababonera amazi,biranga ndayabura!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bariya banyampinga  [2] bajyanywe mu butayu bugufiya kubera kutumvira umwuka w’Imana.

Kandi bizabagora cyane kugirango bazabone amazi yo kunywa muri buriya butayu bugufiya kuko ririya riba ryahoranye amazi,ariko nyuma yahoo riza gukama kuko ryanyobwagaho nabadayimoni bajyanywe mu butayu niyompamvu Uhoraho yarikamije kugirango abahawe ibihano byo kujyanwa mu gihugu cy’ubutayu,batabona icyabatabara batararangiza ubutayu uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore NAYMPINGA yanze kumvira ijambo ry’Uhoraho,none ubushobozi nubutware bye,mbishyizeho iherezo,kugirango amenye yuko nd’Uwiteka Imana ikiranuka,ngirira neza uwo nshaka,ariko usuzuguye ijambo ryanjye,aba munsi ‘umuvumo.Nerekwa igiti kirekire cyari kimaze gukomera,mbona mu bushorishori bwacyo,hihinnye harahengama ntibwaba bugikomeza kujya ejuru ngo bugere aho bwari bukwiye kugera.

Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,dore imilimo ye yakoraga nyishyizeho iherezo!Ntabwo izongera kumubera umugisha ahubwo izamubera umuvumo kuko yanze kumvira ijambo ry’Uwiteka Imana ryavugiwe mukanwa k’Umuhanuzi Majeshi Leon umugaragu w’Uwiteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Nerekwa urufatiro rwa NYAMPINGA rukurwaho,ndabwirwa ngo,kuko iringiye imbaraga za bana b’abantu,reka mbanze nzikureho kugirango amatwi ye abashe kumva kuko yuzuyemo ibinure nibamara kugabanuka,azabasha kumva icyo Uhoraho amushakaho niko Uwiteka avuga.

Inkozi z’ibibi zo mubwoko bw’Abarozi  na bana babo, bacirwaho iteka!

Angel Devil

ijambo ry’Uhoraho rinzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye,yuko Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi,aciriyeho iteka urubyaro rwabarozi bose ku isi,kandi abakuyeho amaboko ikizaza cyose kizabahitana,kandi icyo bazakora cyose kizabangira.Bazajya gushaka abo bahumanije babasaba umugisha,ariko ntabwo bazawubona kuko abakabakuyeho uwo muvumo,nibo bahumanije uko niko Uhoraho avuga.

Pastor Gataha Straton wa VIVANTE Church

Nerekwa inkubaganyi,na banyarugomo,na bagizi ba nabi bose,bacirwaho iteka muri gakondo ya bakiranutsi!Nerekwa idini rya Vivante mu kanogo mu murwa mukuru wa Kigali,bajyanwa mu butayu bugufiya!Nerekwa abaririmbyi ba madini yo muri gakondo bajyanwa kuririmbira mu butayu kuko banze kumvira Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye buri muri gakondo ya bakiranutsi.Uti,ibyago bigiye kubabaho,bingana nibya abantu bazajya muriro utazima,gusa itandukaniro ni uko umuriro utazima uzabaho iteka ryose!Naho ibindi bikazaba mu gito gishoboka kandi vuba,ariko bikazaba biremereye cyane kurusha kwizera kwa muntu niko Uwiteka avuga.

Dore Uwiteka agiye guhana no guhemba  imirimo ya maboko ya bana b’abantu,bamwe bazarindwa,abandi bazacirwaho iteka,abandi bazarimbuka kuko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho,bakarineguriza izuru bibwira yuko ibyahanuwe bitazasohora uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Burira abo bakobwa Bambara amapantaro y’impenure bagenda bagaragaza amakariso bambaye,uti noneho mugiye kugenda nta makariso mwambaye kandi ubusa bwanyu buzashyirwa kukarubanda kuko mugiye kubona ibyo amaso yanyu atigeze kubona,kandi mutangara nimurangiza mwumirwe muzavuga yuko Uhoraho yabakuyeho amaboko,icyo gihe nibwo muzemera yuko mwaciriweho iteka n’Uwiteka Imana ya bakiranutsi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Muzasabiriza abahisi nabagenzi,nyamara ntawuzabagirira ibambe ngo agire icyo abaha kuko Uwiteka azabafungira amayira kugirango hatagira uzabagirira imbabazi.Ubwiza bwanyu buzahinduka ubusa,igikara kizahinduka urwirungu,naho inzobe ihinduke igikara,kuko ukuboko k’Uhoraho kutazabura kubaremerera kuko mwanze kumva imiburo y’Uhoraho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

 

OCT 9, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo z’Umwakagara ziri mu gihugu cy’ubutayu bugufiya,mbona ubwo butayu bwuzuyemo na bayobozi bibanze,bose hamwe nabasirikare,mbona bahunganye ibyo bari basahuye babikuye muri gakondo,babijyanye mu bihugu bari bahungiyemo.

Mbona Uwiteka yohereje ukuboko kwe,kuzana umuyaga maze ibyo bari bahunganye,byose bihuhwa n’umuyaga bishirira muri bwabutayu bugufiya.Mbona ingabo z’Umwakagara zigerageza gufata ibyo za sahuye,ariko umuyaga ubabana mwinshi cyane bananirwa gufata ibisahuranwa bitwarwa numuyaga.

Mbona n’Umwuka w’Inzika y’Inzigo ya bakagara,ugerageza gucika unyuze muri bwa butayu bugufiya,ariko biranga birananirana uwo mwuka ubura ubuhungiro ako kanya mu gihe warimo gushaka kwambuka ubutayu ngo ugere iy’ubuhungiro,bahita bawufatira muri bwa butayu ntiwaba ukibonye uko uhunga ngo wambuke bwa butayu ugere mu buhungiro.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubuyobozi bw’ingabo z’umwakagara burarangiye,kandi ibyiringiro zari zifite,nabyo birarangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nkomeza  kwerekwa ibikomeye bigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi,kandi bikaba bigiye gusohora vuba bishoboka kuko ibyahanuwe n’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bigeze mu marembo yo mu irango rya gakondo ya bakiranutsi!Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore ibyabaye mu gihe cy’Umuhanuzi Noah,ninabyo bigiye kongera kuba mu gihe cyanyu, kandi kuko abantu banze kwizera ijambo ry’Uhoraho niyompamvu itumye barimbuka bararimbuka uko niko Uhoraho Uwiteka avuga!

None no mu gihe cyanyu niko bigiye kuba kuko abantu banze kwiringira ijambo ry’Uhoraho ryavugiwe mukanwa k’Umuhanuzi,bikaba byarabaye mbere yitangira kubara kuko Abraham yavutse mu mwaka wa (2166 B.C),kugeza mu mwaka wa (2000 B.C) kuko igihe cy’Abraham ari bwo batangiye kubara no kwandika ibyitangiriro byaremwe n’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Amakuru ajyanye nubuhanuzi bw’Umuhanuzi NOAH,nibikorwa byose yakoreshejwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,byanditswe mu mwaka w’1450 B.C kugeza mu mwaka w’1410 B.C n’Umuhanuzi MOSES umugaragu w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Akaba yarabyandikiye mu gihugu cy’ubutayu bugufiya kumusozi witwa “SINAI PENINSULA”Agace byandikiwemo kitwa muburengerazuba bwo hagati (Middle East)

Ubu buhanuzi bujya guhura nubw’Umuhanuzi Noah,bukaba bwandikiwe mu butayu bugufiya buherereye mu burazira zuba bw’Africa yo hagati,”EAST AFRICAN COMMUNITY” (EAC) mu gihugu cy’IBABYLON,kumurwa mukuru w’ISHUSHAN.Uhereye igihe cya NOAH nyuma y’umwuzure,Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,yavuze yuko atazongera guhanisha isi amazi,ahubwo ko,azaihanisha umuriro.Ibyo akaba ari byo bigiye kubera muri gakondo ya bakiranutsi,aho Uhoraho yamaze kumanura inkota y’umuriro igiye guciraho iteka abanyabyaha ni nkozi z’ibibi zihaye kwigarurira isi yose no kugirira nabi ubwoko bw’Uhoraho kugirango nimba bishoboka bigarurire abantu bose bubaha Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Umwuka w’ubugome,ujyanwa mu butayu bugufiya!

terrorrpf

 

 

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa,mbona inzoka nini kandi ndende yajyanywe mu butayu bugufiya ahatagira iriba cyangwa amazi yo kunywa.Mbona iyo nyagwa yinzoka bisobanura umwuka w’ubugome,uburyarya,uburiganya,ubwicanyi.Mbona uwo mwuka ujyanywe mu gihugu cy’ubutayu bugufiya,nerekwa iyo nzoka icira amacandwe afite ibara ry’icyatsi,nubururu.Ariko mbona ingabo ikingira ihagaze hagati yanjye niyonzoka ayo macandwe ntiyangeraho,ahubwo akajya atatanira mukirere agasubira kuri ya nzoka.

Uwiteka akamya uruzi rwa “NILE”

nile

 

 

 

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uruzi rwa “NILE”rugiye gukama,kubera iyo mpamvu,hagiye kuba inama y’igitaraganya y’ibihugu bihuriye kuri urwo ruzi rwa “NILE”.Ariko ntabwo bazigera bumvikana kumyanzuro y’ikoreshwa ry’urwo ruzi rwa “NILE” kandi Uwiteka niwe utumye rukama  kubera ubugome bukomeje kwiyongera mu isi ya bazima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ikimenyetso cyo kwima ingoma k’Umwami Ndahindurwa!

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ikimenyetso cyo kwima ingoma k’Umwami w’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa,dore urakibonye,ubwo Umuhanuzi Mukuru azaba ahawe akaruhuko,kugirango abashe gutunganya ibyasezeranijwe n’Uwiteka Imana ya bakiranutsi,uzamenye yuko,kwima ngoma kwa Ndahindurwa kwegereje uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Nerekwa umugore warikumwe n’Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe bazamuka muri hotel ya Mille Corne,bazamuka muri lift ibazamura hejuru muri etage cyangwa igorofa kugirango bagera mu munsi mukuru w’iyima ry’Umwami w’Urwanda Kigeli V Ndahindurwa.

Nuko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,nubona icyo kimenyetso,uzamenye yuko kwima ingoma kwa Ndahindurwa kwegereje.Nuko rero gir’umwete wo gutunganya ibidatunganye kugirango ujye gutangura imirimo mishya uhamagarirwa n’Uhoraho,kugirango izabanzirize kwima ingoma k’Umwami wa gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa,mbona umwobo muremure wacukuwe n’umwanzi, yawuhinduye umutego wo gutegeramo Umuhanuzi,bashyiraho uduti dutoduto,kugirango ninzagutambuka ngwe muri rwa rwabo!Mbona ukuboko k’Uhoraho kuraje kongera ibindi biti hejuru binini gusibanganya ya myenge maze mbona harengejweho igitaka hejuru yurwo rwobo.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imitego bari bateze ngo uyigwemo,ibaye imfabuza kuko Uhoraho agamburuje imigambi yabo mibi bari bagambiriye kugirango utabwe muri yombi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirakomeza rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abantu ubabwire uti,imigisha y’Uhoraho yarayirekuye ngo ibagereho,ariko mwanze kuyakira kuko mwanze kugendera mu nzira ze zo gukiranuka,ahubwo mwicira inzira zanyu zihwanye nirari ryanyu,kandi zidashobora kubahesha ubugingo no gukiranukira Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Ariko umunsi mwemeye kugendara mu nzira z’Uhoraho,bizahita byikora,abanyantegenke,bazaba abanyembaraga,abihebye,bazabona ibyiringiro,abimitima ishavuye,bazanezerwa.Kandi abaguye isari bazasubizwamo imbaraga kugirango bamenye yuko Uhoraho Uwiteka Imana yabo,yagambiriye kubagirira neza ariko kuko imitima yuzuyemo urwango ishyari no kwikunda no kunyuranya nimigambi y’Uhoraho Uwiteka Imana ntabwo ishobora kunezeza Imana niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ikiraka kijyanye nubukoribukori ariko mbona icyo kiraka ngihawe n’umwuka w’Inzika y’Inzigo,mbona kiraka ar’ugukora ubukoribukora bw’utuntu twimitako,ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ugiye guhabwa ikiraka cyo gukora mbere yuko umwaka urangira uko niko Uhoraho Uwiteka i avuga.

Kwibagirwa gahunda z’ingenzi:

King

 

 

 

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringao,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira Umwami w’uRwanda umubwire uti,Nyagasani Nyir’uRwanda areba muri za gahunda ze yanditse ahantu mu gitabo cyabgaunda z’ubutumire z’ingendo yahawe kuko agiye kuzibagirwa kandi zikaba ar’izingenzi cyane maze zitazamumwibagirwa kandi zari kuzamugirira umumaro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa inkozi z’ibibi zihaye kujya gukorera munsi gakondo y’Umuhanuzi,mbona bagiye munsi ya gakondo iherereye haruguru y’ikibaya ki’gikombe kiri munsi ya gakondo ya bakiranutsi.Nerekwa ko inkozi z’ibibi zigiye kuhakorera,ndaza nsanga zishishikajwe no gukora ibitagira umusaruro.Ubwo mpangana nazo bikomeye kugeza zitsinzwe urugamba.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zigiye gukoresha uburiganya bakuriganye,kugirango zibone impamvu yo kuguta mu mutego,nuko rero ube maso cyane kuko zikomeje kubangamirwa cyane n’ijambo ry’Uhoraho ugeza ku bwoko bw’Uwiteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Hagiye gufatwa filme mbarankuru y’isenywa ry’umurwa mukuru wa bakondo ya bakiranutsi.

OCT 10, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona hashyirwa mukirere ifatwa ry’umurwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi (Kigali) mbona za satellite zishingwa mukirere kugirango bazabashe gufata video y’ukuntu umurwa mukuru wa Kigali warumeze mbere y’isenywa ryayo.Mbona banafashe video ya nyuma y’isenywa ry’umurwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi.Nerekwa mu murwa hasigara utuzu [2] dushaje zitigeze zisenywa zabashije kurokoka zizagaragaza uko umurwa warumeze mbere ya genocide ya kabiri igiye gukorerwa abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abatutsi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Amasaro [10] asenya ubwami bw’Abadayimoni

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hagiye kuvuka umwana ufite amasaro [10] kumubiri we,kandi ayo masaro azaba ar’ikimenyetso cy’ubumana buzaba kuri uwo mwana.Nuko rero,bene so,bakwiye kuzaba maso cyane kuko uwo mwana azaba atameze nk’abantu basanzwe kubera umugambi w’Uhoraho umuriho,kuko ataturutse mubushake bwa bana b’Abantu,ahubwo akaba yaraturutse mu bushake bw’Uhoraho Uwiteka Imana.Kandi uwo akazaba Umuhanuzi kuko yabyawe n’Umuhanuzi (gusengerwa) kuko ataturutse mu bushake bw’amaraso ya bana b’abantu nk’uko bisanzwe.

Amasaro 10, italiki ya 10, y’ukwezi kwa 10, mu mwaka wa 2016

Nerekwa uwo mwana bamwitegereza cyane,abera abantu amayobera.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,mbese waba wamenye ibyariya masaro [10]?Ndasubiza nti,oya Nyagasani Mwami wanjye!Ndabwirwa ngo,ariya masaro wabonye uwo mwana azavukana ku mubiri,na mategeko [10] yo kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo azavukana mu mubiri we,azaba afite ikimenyetso ku mubiri ari nacyo abantu bazaba bitegereza cyane kikababera amayobera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

OCT 11,2016 Njyanwa mu iyerekwa,mbona amatora mu gihugu cya America,asubirwamo!Ku nshuro ya mbere,mbona Trump aburaho ibice 2% ngo akwize 50%,kugirango nibura afatwe nkuwatsinze umwanya w’umukuru w’igihugu naho Hillary nawe mbona abuzeho  4%,kugirango akwize 50%.Maze ijambo  ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intambara zabaye nyinshi cyane,kuko inkozi z’ikibi zarwanije ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,none bitumye amatora asubirwamo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuze!

PASTOR RENE Masasu ajyanwa mu butayu!

Nerekwa Pastor RENE Masasu yinjira mu gihugu cy’Ubutayu bugufiya,mbona ari kumwe n’umugabo w’umukiristu wo murusengero rwe,uwo mugabo yasaga numaze guhomba kuko nabonaga arumucuruzi ukomeye.Mbona RENE Masasu ashaka kumugira Pastor murusengero kugirango amuhishe gukorwa nisoni!

Nuko nifuza kuvugana na Masasu, ariko yanga ko tuvugana ngo mubwire icy’Uwiteka yamuvuzeho,mbona ynjiye mu butayu hagati,arogera aragaruka ageze ku nkengero z’ubutayu ndamubura.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore RENE MASASU agiye kujyanwa mu butayu bugufiya yigishwe kubaha Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi,mbona inkozi z’ibibi zo mu bwoko bw’Abarozi.Mbona bazanye umugisha barawumpaye ariko bansaba ko nabafasha gukemura ibibazo bafite ariko bukaba bwari uburiganya bakoreshega kugirango babone uko bagera kumugambi wabo mubisha.

Amanyanga mu manga!

OCT 12, 2016 Njyanwa mu iyerekwa mbona inzara ikomeye cyane yibura ry’ibiribwa,mbona hatumizwa ibiribwa kuva hanze y’igihugu,ariko byamara kugera muri gakondo ya bakiranutsi,bigahita bijyanwa mungo za ba nyakubahwa ntibibe bikijanwa mu isoko rusange ry’abaturage.

Nuko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira ubwoko bwanjye uti,igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo ibifungurwa bigiye kuba umuti wa menyo mu murwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi niko Uhoraho Uwiteka Nyirirngabo avuga.

Imbuzi z’Uhoraho!

Abanyeshuri bambutse amazi magari,bazataha Umwami amaze kwima ingoma!

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy’UBUHINDE (INDIA) ntihazigire ugaruka muri gakondo kuko zigiye guhindura imirishyo vuba cyane bishoboka.Kandi iri jambo ryo kutagaruka muri gakondo rikaba rireba abafite ikimenyetso kijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Kandi ubabwire uti,Umwakagara akimara gukurwa kubutegetsi,ako kanya bazahite bafata indege bamanuke muri gakondo bakimara kumva yuko Umwami Kigeli V Ndahindurwa yamaze kwima ingoma uko niko Uwiteka abitegetse.Abazumvira iri jambo,bazaba abanyamugisha kubwo kumvira Uhoraho niko Uwiteka avuga.

Abanyeshuri bagiye kwiga mu mahanga,ntibazasubire mu rwagasabo,kuko abazataha bazapfa!

student

 

 

 

 

Ndabwirwa ngo, «umunyeshuri wese wagiye kwiga mu mahanga kurwego rwa masters,na degree,ko Uwiteka abauriye yuko mutemerewe kugaruka mu gihugu mwaturutsemo,ariyo gakondo ya bakiranutsi niko Uhoraho Uwiteka avuga» kuko Uwiteka yabakuye mu gihugu ajya kubahisha mu mahanga kugirango mu gihe gisa nk’iki muzabashe gushima Uwiteka yuko yabarindiye mu mababa y’Uhoraho niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari abashyitsi nkoherereje baje babaririza ahantu runaka,abo bantu bakaba bakora mu muryango “PAFI”uzabafashe kugera aho bagomba kugera kugirango bazakubonereho umugisha kandi nawe ubagirireho umugisha babashe kurangiza igikorwa cyanjye uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumbwira riti,mwana w’umuntu,burira urubyiruko nyarwanda bashake mu maso hanjye (Uwiteka) kuko igihe cy’uko Uhoraho amanukiye muri gakondo ya bakiranutsi,aje kwirebera ibihakorerwa no gutega amatwi urusaku rw’ibirego rwabahatuye bavuga ko ukuboko k’Umwakagara kubaremereye kandi abatwaza inkoni y’icyuma.Ninza nzasange bamaze kwiyeza ubabwire batangire basome ijambo ryanjye (Bibiliya) kuko arimo nzavuganira nabo kugirango mbashe kumenya abazashyirwaho ikimenyetso kuruhanga kugirango Malaika uzamanuka guhana uriya murwa atazanuka akabahanira hamwe n’inkozi z’ibibi uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Udafite ikimenyetso ntazarindwa!!?

Ariko uwo Malaika azasanga adafite ikimenyetso muruhanga rwe,ntabuza azaba akorana n’Umwakagara kandi ntabwo bizashoboka yuko,azarokoka inkota y’Uwiteka Imana Nyiringabo ahubwo inkota izamurya uko niko Uhora Uwiteka avuga.Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abana b’abantu bishwe nubwibone bukabije,niyompamvu umubare wabaririra gakondo ya bakiranutsi ugenda ygabanuka cyane ujya hasi kuko kurira kwabo kugenda guhinduka gukiranirwa aho guhinduka gukiranuka kugirango bagirirwe imbabazi.Ahubwo umujinya wo guhana ugenda ugabanuka cyane kandi umujinya wo kuharimbura ukagenda urushaho kwiyongera cyane uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza ku nganiriza cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zohereje umwuka wurukoza soni.Kandi zagose imihanda nimiharuro yose zitegereje umwana w’umuntu ngo zimugirire nabo.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,umenye uko ugenza kuko inzira zabyaye amahari,kandi amazi yamazi yamaze kurenga inkombe niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Nerekwa abagabo b’abanyamahanga bahura nibikomeye cyane,bihagurukiye urwagasabo.Mbona bibaye bari mu mazu yamacumbi,bishwe ni nzara kugeza ubwo bariye amazirantoke kubera kubura ibifungurwa!Nuko ndabwirwa ngo,hagiye kuba ibikomeye,abanyamahanga bazaba bari muri gakondo bazaba abagabo bo guhamya ibigiye kuba niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa amadini atubakiye kurufatiro rwa Kristo rw’intumwa na bahanuzi,mbona bigisha abantu yuko abavandimwe bakwiye gushakana nta kibazo kibirimo.Nerekwa ko,abantu bafite amadeni banze kwishyura ababagurije,ko badashobora guhabwa umugisha ndetse nuwo bazajya babona bazajya bawurya ukiri mu bisi niko Uhoraho Uwiteka Nyirirngabo avuga.

Ingabo z’Umwakagara zijyanwa mu gihugu cy’Ubutayu bugufiya!!!

OCT 13, 2016 Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo z’Umwakagara zihabwa ibigori byokeje,abakuru bahabwa ibinini,abato bahabwa ibitoya!Maze mbona umuyaga uraje ubajyanye mu butayu bugufiya baja kwicarayo batangira kwiganirira baca imigani ya bakurambere kugirango barebe yuko bakwiriza umunsi,n’ijoro rigacya!

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,mbega wabonye yuko ingabo z’umwakagara zihawe ibihembo zakorewe?Ndasubiza nti Yego!Nabibonye ndabwirwa ngo,andika ibyo ubunye kandi ubyandike ku buryo bugaragara kugirango ubisoma abisobanukirwe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ugiye kugira urugendo rwa vuba,none uramenye urwo rugendo uzarugire ibanga kuko umwanzi arekereje kumva gahunda zawe,kugirango aburizemo umugisha wawe uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,dore inzira z’Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe,zirakingutse,kandi Uwiteka akoze ibikomeye cyane kuko igihe cyegereje kandi ikimenyetso cya gombaga gusohoza kigaragaza yuko avuye ku nkengero z’ubutayu cyahosoye.None witegure kumwakira no gutunganya ibidatunganye kugirango azasange byose warabirangije mbere yuko utwarwa numuyaga ugakurwa ahadatunganye kugirango ushyirwe ahatunganye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Nerekwa imbaraga z’umwijima zasaga nibara ry’ubururu zoherejwe n’inkozi z’ibibi kuza kujujubya bene data bagiriwe Ubuntu n’Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Nerekwa ijuru rimanura umuriro umeze nkigisasu cya Alapigi mbona kigeze hafiz a mbaraga z’umwijima maze gihita kirashwanyuka.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imbaraga zabuzaga amahoro bene so,ziciriweho iteka n’Uwiteka Imana ya bakiranutsi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ikibi zohereje ingenza kuza kegenza umwuka w’Uwiteka Imana ukorera muri wowe.Nuko rero urabe maso kugirango utagwa mu mutego uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ikibi zirimo kugenza bene so,kugirango babakorere ubugizi bwa nabi kuko bamaze kubona yuko arabanyamugisha uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Dore barimo kugerageza kubabuza amahoro ariko nta cyo bari bugereho kuko bagoswe n’ijambo ryavuye k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka avuga.

Ingabo z’Umwakagara zijyanwa mu gihugu cy’Ubutayu bugufiya!!!

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ikibi zohereje ingenza kuza kegenza umwuka w’Uwiteka Imana ukorera muri wowe.Nuko rero urabe maso kugirango utagwa mu mutego uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ikibi zirimo kugenza bene so,kugirango babakorere ubugizi bwa nabi kuko bamaze kubona yuko arabanyamugisha uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Dore barimo kugerageza kubabuza amahoro ariko nta cyo bari bugereho kuko bagoswe n’ijambo ryavuye k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka avuga.

OCT 14, 2016 njyanwa mu iyerekwa mbona ibitaboneshwa amaso ya bana b’abantu,nerekwa mbona  Kiliziya Gatolika,igabanya abaPadiri kuko abenshi banze kuyumvira banga gukomeza kugendera mu kinyoma cya mategeko ya Satani na badayimoni bituma habaho iyirukanwa rya ba Padiri mu idini rya Kiliziya Gatolika uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko avuga.

Numva amajwi ya bantu bitotombera kuba maze igihe ntashyiraho ijambo ry’Ubuhanuzi,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bwanjye burimo kwitotombera yuko umaze iminsi udashyiraho ijambo ry’Ubuhanuzi kandi badashobora kwibwiriza ngo bashyigikire umurimo ukora ugoye cyane hejuru yibyo haba hageretseho nurupfu!

Nerekwa mbona umwuka w’ikinyoma upfununuka mu kibaya kidasobanutse kiri mu isi ya bazima.Mbona kigeze mu isi ahagaragara maze ako kanya icyo kinyoma gihita gishonga cyose kirarangira uko niko Uhoraho Uwiteka avuga.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ibibi zigiye gushyira ahabona ikinyoma ariko kizahita kirigita kuko kizaba ar’ikinyoma kidafite imizi ifatika kuko umwanzi wabakiranutsi ubu asigaje igihe gito kugirango akurwe ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Gen.James Kabarebe asa nuri mukazitiro kagereza,mbona ashonje cyane.Mbona abantu bamuzanira utuneke kuko nitwo yashoboraga kurya kuko ka karwara nako ntabanga kagira kari gatangie kwigaragaza karimo kazamuka gahoro gahoro.

Nabonaga ari kumwe nundi muntu ntabashije kumenya uwari we,bose bari mukazitiro kagereza bajyaga bashyiramo abandi maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira ngo,mwana w’umuntu,dore umwakagara Gen.James Kabarebe arimo kwifuza gusimbura shebuja ninayompamvu yashinze umutwe wingabo muri Uganda wiyitirira Opposition uvuga ko utavuga rumwe n’ubwami bw’Umwakagara kuko yamaze gutegura ko Umwakagara namara kwicwa,azahita yima ingoma akaba ari we uzamusimbura nka minisitiri w’ingabo ushinzwe umutekano niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga,

Nkomeza kwerekwa cyane ibirimo gukorerwa munsi y’Ijuru.Mbona abantu benshi bategereje ko,Umuhanuzi ashyiraho ijambo ry’Uhoraho Nyirengabo ngo basome bumve icyo avuga,nerekwa za magigiri ziza gutobera Uhoraho umurimo we,kugirango abantu badakomeza gusoma ubutumwa bw’Uhoraho.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwanzi aragutegereje azi neza yuko umaze igihe udashyiraho ubutumwa,none ategereje ku kugwa gitumo.

Dore hari ka magigiri ka gasore ka gutegereje kugirango nuza gutangaza ijambo ry’Uhoraho,gahite ka kugwa gitumo.Nuko rero ntujye gukorera aho warusanzwe ukorera,ahubwo uzamuke mu murwa mukuru ube ariho ukorera,kuko inkozi z’ibibi,ijambo ry’Uhoraho rizimereye nabi.Erega aho ukorera hose babasha kuhabona bakoresheje amaso yabadayimoni gusa bananiwe kumenya aho utuye kuko amaso yabo atajya ahagera kubera imbaraga z’umuriro w’Uhoraho,atabemerera yuko amaso yabo yakugeraho uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntuhirahire ngo wirare wibwire yuko umwanzi yasinziriye,ahubwo nibwo agikanguka kuko yagambiriye guhangana nawe.None zamuka werekeze mugasiza ujye gusiza ikibanza cyo kubaka inzu,kuko iyo warutuyemo,inkozi z’ibibi zamaze kuyigera amajanja.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kungarukaho na none rirambwira riti,mwana w’umuntu,hindura ibirindiro kuko umwanzi wo gukiranuka yateze uduhanda nutuyira kugirango nuza ugwe mukigozi cyingoyi y’umugozi wa bagome bambaye umugomo nubukubaganyi bwinshi cyane kugirango babone uko bakubaganira imfura zo gukiranuka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

nccleon@gmail.com 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Translate »
Skip to toolbar