Igice cya (63) cy’ubuhanuzi

15 Aug, 2017 Raila Odinga ikimenyetso cyo kwima ingoma k’Umwami YUHI VI, kwima ingoma k’Umwami YUHI VI kwe,ikimenyetso cyo kwima ingoma k’Umwami uzamusimbura ku ngoma uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore Kenyatta yemeye gutanga ubutegetsi ngo abuhe uwabutsindiye Raila Odinga,ariko balimo gushaka uko azabisobanurira abanyagihugu kuko bizaba biteye isoni kuba yaravuze yuko yatsinze amatora kandi atatsinze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Igice cya (62) cy’ubuhanuzi

Nerekwa Pastor Ngalambe Albert ajya ahantu bacuruza amata maze anywa amata wenyine maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’muntu,dore Ngalambe yikinga abo ari kumwe nabo akigira kunywa amata wenyine uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uhuru Kenyatta, addresses the crowd after he was declared the winner in the presidentail race at the Centre in Bomas, Nairobi, Kenya, Friday, Aug.11, 2017. (AP Photo/ Sayyid Abdul Azim)

16 August 2017 ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhuru Kenyatta agiye kwinjira mu ishuli rikomeye rya Kaminuza.Kandi nabasangirangendo be,nabo ni uko bamwe ndetse bamaze kurigeramo bamaze gutangira amasomo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

ITANGAZO RYIHUTIRWA RITURUTSE MU IJURU:

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi,rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira abo wasize muri gakondo ya bakiranutsi,biyeze kandi bihane kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo agiye kunyura mu gihugu.Maze mu gihe narindimo numva ibyo umwuka w’Uwiteka avugana nanjye numva imirindi y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo irinyuma yanjye ndikanga cyane ako kanya mva mu iyerekwa.

 

National Super Alliance (NASA) Presidential candidate Raila Odinga, right, addresses his supporters with his running mate Kalonzo Musyoka, forth left, and NASA members after he successfully presented his presidential papers to Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), at Kenyatta International Conference Centre (KICC) in Nairobi Kenya, Sunday, May 28 2017.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwibwe amajwi yabonye mu gihugu cy’ibabylon Eng.Raila Amolo Odinga abaye umukuru w’igihugu kuko uwo bari bahanganye ajyanywe mu ishuli kuri wa musozi wigishirizwaho ubwoko bwa batutsi kugirango amenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ariwe Mana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mpabwa ikimenyetso cyo kuvaho k’Umwakagara,iki kimenyetso kikaba ari icya nyuma.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,nubona Raila Odinga,abaye umukuru w’igihugu cy’ibabylo.Uzamenye yuko Umwakagara akuwe ku ngoma.Kandi icyo nicyo kimenyetso gisigaye kugirango Umwami YUHU VI yime ingoma maze yicare ku ntebe yabukunzi bimenyekane yuko Uhoraho Nyiringabo ariwe wimika abami akanabakuraho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umwami YUHI VI kwima ingoma kwe,bizaba ikindi kimenyetso cyo kwima ingoma Umwami uzasimbura Umwami YUHI VI.Uwo akaba akomoka murubyaro rw’Umwami DAVID uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nuko rero mwana w’umuntu,tangariza bose yuko ubuhanuzi bwo muri gakondo ya bakiranutsi bugiye kugera kumusozo,maze ibyahanuwe n’umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abinyujije mu Muhanuzi AINESHA bisohoze umurimo wabyo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha wagutse cyane,maze umwuka w’Uhoraho unzaho urambwira uti,mwana w’umuntu,dore umugisha wagutse kandi utubutse Uhoraho Nyiringabo amaze kuwutegeka ngo ugusange mu gihugu cy’ubutayu bugufiya maze urangize 15% by’umurimo uzigaje kurangiza mu gihugu cy’ibabylon niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Ange Kagame hamwe na Nyiramongi Jezebel bakodesheje ahantu hihishe cyane kandi hadatuye abantu benshi cyane.Nabonaga bimesera badafite ababamesera.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara nabamukomokaho bose bambuwe ubutunzi bwose bari bafite.Babaye abantu basanzwe ndetse bashyizwe munsi yabasanzwe kuko bazatinya kuzajya bagera ahabona kugirango badakorwa nisoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha usimbura umuvumo waruri k’umuhanuzi Majeshi Leon.Nerekwa mbona muri gakondo abanyagakondorero basumbirijwe cyane,inzira zose bakanyuzemo ngo zibatabare mbona zuzuyemo amazi ku buryo badashobora kubona aho banyura uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona leta zigiye kuzajya zaka imisoro ku cya cumi gitangwa nabakristu,abafite akazi muri leta bakazajya bakuraho uwo musoro kumishahara yabo abakozi bakorera leta.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore za leta zigiye kuzajya zishyuza umusoro kucya cumi kandi bazajya bagikata mbere yuko umuntu agerwaho n’umushahara we uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Nkomeza kubona ko ndetse nabakodesheje amazu bagiye kuzajya bakwa kimwe cya cumi cya mashillingi yishyure ku nzu abamo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze !

Ubuhanuzi bwasohoye

17 August 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona amatora ya ba Governors yabaye mu gihugu cy’ibabylon asubirwamo cyane ahitwa MACHAKOS.Ndabwirwa ngo,uduce twinshi twabayemo ubusuma bwa majwi yabereye mu gihugu cy’ibabylon bahengamiye kuruhande rwa jubilee iyobowe na Kenyatta.Umwanzuro w’urukiko rwa Machakos rwemeje ko Dr.Alfred mutua atatsinze amatora y’umwanya wa Governors rwategetse ko asubirwamo nkuko ubuhanuzi bwabivuze!!!Uwo bari bahanganye ni umudamu witwa WAVINYA NDETI.

Mu gihe nari muri iryo yerekwa mbona umucyo uvanze numuriro usa na wa muriro batwikisha ibyuma cyangwa bakabifatanisha umuriro (welding) maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uzengurutswe numuriro mwinshi cyane ukora amamodoka muruganda kuko imbaraga z’Uhoraho Uwiteka Imana yawe zikuzengurutse kugirango zice kandi zirimbure imbaraga z’umwijima zirimo koherezwa na bega bashaka ko ngo baguhindura umusazi uko niko Uwiteka abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuhanda nyabagendwa wigitaka wuzuyemo ibigori byinshi cyane utabasha kubona wakandagira.Mbona abagabo bari kuruhande barimo kotsa ibyo bigori babiha abahisi nabagenzi.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntuve murutare kuko abega barakaniye cyane bamaze icyumweru cyose bagutegereje ngo barebe ko baguca iryera ariko barahebye niko Uwiteka akuburiye.

Tuva muri uwo muhanda tunyura murutoki (umurimo)  maze naho tuhageze dusanga abega Kazi,badutegeye murutoki kandi bambaye ubusa (abarozi Kazi) mbona banyeretse ibitsina byabo mbirangarire maze basaza babo baze bangwe gitumo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega Kazi bagiye kwiyoberanye bakoreshe umwuka w’ikinyoma bigire nkabakunda Uwiteka Imana yawe ukorera maze bashake kugushyingira umukobwa wabo ngo kuko wabavumye maze babone uko bazakugamburuza ubavumure umuvumo ubariho kuko batangiye kubona ingaruka zikomeye zitangiye kwigaragaza ku bugingo bwabo.

Biteguye kuguha ibyushaka byose ariko ukabarongorera umukobwa wabo kugirango bazabone uko basubira ibwami kuko bamaze kwiheba yuko ubwami bwabo burimbutse kandi buciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona Umwakagara ashaka gusohora inyandiko muri computer ariko printer yanga guprintinga,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uko ubonye Umwakagara ananiwe guprintinga inyandiko ngo ayikure muri Machine (computer) uko niko imigambi ye atazashobora kuyishyira mu bikorwa nkuko yabigambiriye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Gereza yamuhanga!!?

Mbona ategura imfungwa nyinshi cyane azifungura kugirango azirwanishe mu ntambara imwegereye,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,nubwo Umwakagara alimo gutegura izo mfungwa zabasirikare yafunze aziza ubusa,ntabwo zizarwana akiriho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona za magigiri zimaze igihe kinini mu mihanda no mu miharuro zitegereje Umuhanuzi ngo zimuce igihanga.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,wigumire murutare rwawe kuko inkozi zibibi zirekereje zihiga ubugingo bwawe niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Dr.Pastor Antoine Rutayisire acira umugani abanyarwanda bo mu bwoko bwa bahutu,ariko we akabyita ko ari ubumwe n’ubwiyunge ariko nyamara yararimo kubacyurira.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta bwo Rutayisire akunda abahutu ahubwo abaca umugani,kuko atajya avuga ubwicanyi bakorewe ahubwo akavuga ubwicanyi bakoze.

Kandi nta bwo waba ukunda umuntu ngo umuceho umugani,uko abacira umugani,ninako Uhoraho Uwiteka Imana avuga ko akorera,nawe azamucira umugani ubwo abatutsi bazaba bica abahutu icyo gihe azamenya ko yagenje nabi ko ataciye imanza zitabera ahubwo ko yahengamiye kuruhande rwa bene wabo (abatutsi) kugirango yiyubakire izina.

Yashatse kubaka izina ku ngoma ya bahutu biranga,none yabonye ingoma ya bene wabo (abatutsi) agira amahirwe yo gusohoza inzozi ze yarafite mu mutima.Yubatse izina ahantu hose kubera uburya nuburiganya akoresha mu nyigisho ze,niba se yacaga imanza zitabera,ko adakoma kubwicanyi bwakorewe kandi na nubu bugikomeje gukorerw abahutu?Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abaza!

Umubwire uti,ibyo byose ukora wibwira yuko urimo gukorera Uwiteka Nyiringabo,uzabimenya igihe uzaba ugeze mu mwinjiro aho niho uzamenya yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo atajya aca imanza zibera nkuko wowe wabigenje uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Kuko bacecetse mu gihe cyo gukiranuka,nanjye nzicecekera mu gihe cyo gukiranirwa,kugirango bazamenye yuko bagenje nabi kandi ko imvugo zabo no gusenga kwabo byari byuzuyemo kubera nta gukiranuka kwababonetsemo.

Aho niho nanjye  bazampamagara nkicecekera sinzigera ngira icyo mvugana nabo kuko biringiye imbaraga zabo namazuru yabo maze Umwakagara bamufata nk’Imana yabo birengagiza imbaraga z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo wabarokoye mu ntambara ahubwo batangira gushima Umwakagara mucyimbo cyo gushima Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Mu gihe nkiri muri iryo yerekwa mbona abahungu b’abega bajya gusambanya abagore base (bamukase) kandi bazi neza ko bibujijwe ko umwana w’umuhungu adakwiye kwambura ubusa umugore wa se kuko ari ikizira k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Mbona zamagigiri za bega zihabwa amabwiriza yokuguma mu mihanda kuzageza igihe zizabonera Umuhanuzi ukomeje kuzihagarika imitima.Maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabi rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega baryamye mu mihanda abandi bari muri za hotel zirikumwe na bagande baje kumena amaraso kugirango bakomeze ingoma ya Uhuru Kenyatta yamaze gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Bari bategereje yuko haba intambara bakica abanyagihugu none byarabayobeye kuko hatabaye intambara bifuzaga.Nuko rero ntupime kugera mu murwa mukuru w’ISHUSHAN mu gihugu cy’Ibabylon kuzageza igihe bazahavira Uwiteka Imana yawe azakubwira ko bamaze kugenda cyagwa bagihari niko Uwiteka Nyiringabo akuburiye kandi ni uko abivuze!

Aho iruhande rwanjye hari umugore warurimo gutegura aho azakirira abashyitsi arimo gutira na mashuka menshi (sheets) ayo abashyitsi baziyorosa bazaba baje mukiriyo cy’umuntu ukomeye cyane ugiye kwisangira basekuruza.Maze arambwira ati muntu w’Imana udusengere cyane kugirango tubashe kubona amashuka menshi yo kuzaha abashyitsi bagiye kuza mu birori turimo kwitegura uko niko Uwiteka abaciye umugani kandi ni uko abivuga.

Nerekwa intumwa ya SATANI Gitwaza Paul yishyura itangaza makuru kugirango rimwandikeho neza yuko ngo ar’umuntu w’Imana kandi nyamara nawe abizi neza yuko akorera shitani.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intumwa ya satani Muhirwa Paul Gitwaza agiye kubeshya isi kuko shebuje ari we sooko yibinyoma arashaka kongera kubaka izina rye ryasenyutse.

Nyamara ubwo azaba agerageza kubaka iryo zina, aho niho Uhoraho azongera akarisenya burundu ubudasubirana.Umwuka umukoreramo ninawo mwuka ukorera mu Mwakagara kuko nawe dore agiye kwishyura itangaza makuru mpuzamahanga kugirango ryongere rimwogaguze mbere yuko acibwa igihanga kugirango isi imurebe neza kandi imenye yuko ngo ari umuntu w’intwari cyane akaba ariwe wahagaritse genocide kandi nyamara ariwe wakoze genocide niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ANTI-CHRIST agiye guhumanya ya chagua cyangwa mitumba,ndetse sibyo gusa ahubwo naho abantu bahahira bakunze kwita SUPERMARKET aho hose agiye kuhahumanya kugirango ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo azabashe kubafata bitamugoye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Hagiye no kwaduka abavugabutumwa benshi cyane bibinyoma bashaka kuyobya intore z’Imana niba bishoboka.umwanzi agiye kunyanyagiza amadollar menshi cyane ayageze kubiyita abavugabutumwa maze abahe umwuka ni mbaraga zikinyoma kugirango bayobye isi maze Imana itazigera ibona abayiramya no kuyikorera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abega ba Abenegitori bacirwaho iteka mbona ibigeragezo byihuse vuba cyane bibageraho. Maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu dore Uwiteka agiye guhana byihuse inzo nkozi z’ibibi za Abega b’Abenegitori kuko bakiraniwe bikabije cyane none Uwitekaa abaciriyeho iteka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 18,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ya Nyanja iherereye mu burasira zuba bw’Africa,haruguru y’ubutayu bugufiya.Mbona umuyaga uturutse mu burengerazuba bwayo uzana imbaraga zidasanzwe maze uhuha ya Nyanja ako kanya habaho ishuheri rikomeye cyane maze mbona inyanja itangaiye kuruka amazi agana mu butayu bugufiya mbona ubutayu bwose ndetse no ku nkengero zabwo habaye inyanja nini kandi ngari cyane.

Ubwo mbona Umuhanuzi warumanuwe muri ubwo butayu abuze aho akorera ubutayu ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira Umuhanuzi uti,mwana w’umuntu,igihe cyawe cyo gukora ubutayu cyararangiye nta bwo ugufite umwanya mu butayu bugufiya kuko wabukuyemo masters y’umwihariko bisobanura yuko nta butayu buzongera ku kugeraho mu buzima bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko bwa butayu bwari bwarabaye ikidaturwa buhinduka aho abantu bashobora kubona umugisha kuko iyo Nyanja yagutse yahise yibyarira ibyo mu Nyanja birimo amafi hamwe nibindi biremwa byo mu Nyanja uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi nuko abivuga.

Nerekwa inkoko nyinshi zashyizwe muri microwave zirimo kotswa zari nyinshi zuzuye iyo microwave mbona zirimo gutunganywa neza kugirango nizimara gutunganywa zishyirwe kumeza y’Umuhanuzi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho riti,mwana w’umuntu,dore umugisha wawe wamaze gutegurwa kandi wamaze gutunganywa kugirango wohererezwe Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Maze itegure rwa ruzindiko rwavuzwe n’umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwwa mbona ntuye mu nzu ariko iyo nzu ikaba ar’iyumugore,mbona aje kumanywa yihangu aransezerera ngo sinkwiriye gukomeza kuba mu nzu ye.Umwuka w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo unzaho urambwira uti,mwana w’umuntu igihe cyawe cyo kuba mu gihugu cy’ibabylon kiraje kandi kirageze ngaho tegura utwawe ube witegura kuko ijambo ry’Uhoraho ryaguteguje hakiri kare kugirango utazatungurwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njyanwa kuri wa musozi wubatseho ishuli ryo kwigisha ubwoko bwa batutsi kubaha Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi.

Maze kuwugeraho nsanga nta gahunda yo kutwigisha ihari ndongera ndawumanuka ntawugera munsi ndongera ndawuzamuka dusanga mwalimu ntawuhari ataje kwigisha ndongera ndawumanuka hamwe na bandi bagore (abarozi Kazi) tunyura hagati mugikombe cy’ubutayu bugufiya twambukiranya hakurya ariko mu nzira nyabagendwa bari bahangije (bahahumanije) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu urabe maso cyane kugirango udakandagira aho bahumanije kuko abo muri kumwe aribo nkozi z’ikibi zahahumanije niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukobwa uri mu bicu byo mukirere hejuru,uwo Nyampinga yasaga nimfura kazi,ariko ntabwo ishusho yagaragaraga neza kuko yarazengurutswe nimirasire yizuba yihindagura burikanya ku buryo bitashobokaga kuba umuntu yareba ishusho ye.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo ubonye niwe Nyampinga Uwiteka Nyiringabo yaguhitiyemo dore araje kandi ageze mu nzira aje agusanga mu gihugu cy’ubutayu bugufiya kandi aje azanye ituro ry’Umuhanuzi kuko ataje imbokoboko (emputy handed) cyangwa amara masa nuko rero umwitegure kugirango umenye neza ikimugenza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore kandi aherekejwe nigisonga cye cya mbere kugirango umutekano we udahungabana, kugirango nawe umenye yuko Uwiteka atajya ashyingira Umuhanuzi gutyo gusa,ahubwo akoresha igisonga cye kugirango wemere kandi wizere yuko Uhoraho Nyiringabo ariwe ubikoze niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa urutare rw’Umuhanuzi rugoswe ni ngabo zikikije urutare rwe,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,mu minsi micye ingabo ziraza kuba zigose urutare rwawe zigukoreyeumutekano kuko igihe cyo kuva murutare ukajya ahagaragara kirageze ngo Uwiteka Nyiringabo yiheshe icyubahiro niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa urubyiruko rwo mu gihugu cy’ibabylon rukora ibirori bikomeye ngo kuko rukuwe mu butayu bugufiya bari barashyizweho ni nkozi z’ibibi none Uhoraho Uwiteka Nyiringabo akaba aciye imanza zitabera kuko yumvise agahinda kabo ndetse akumva no gusenga kwabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa uwitwa NSENGIYUMVA RENOVAT twasenganye dushaka mu maso imbere y’Uwiteka Nyiringabo,mbona ibyo yita umugisha atari umugisha ahubwo ari umuvumo kuko utaturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,mbona ubutunzi bwe buyoyoka bushiraho asigara amara masa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 18,2017 ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mwene so wasigaye muri gakondo ya bakiranutsi witwa MICAH Uhoraho Nyiringabo yongeye kumwibuka azamurinda gukorwa nisoni gusabiriza ndetse ni nzara kuko yagaragaweho kwiringira Uwiteka Nyiringabo no kuba umwizerwa mu ntambara zose yagiye ahura nazo.

Mu banyamurenge bose bariho mu isi ya bazima,niwe wagaragaweho gukiraanuka imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi.Nuko rero hanura ubuge uti,yemwe mwana w’umuntu,wiringiye Uwiteka Nyiringabo,uku niko Uwiteka Imana yawe avuze!Dore wagaragaweho kwizera no gukiranuka kandi kwihangana kwawe kwakomeje kuza imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Nuko rero nubwo utwikiriwe nigicu cy’UBUPERESI,nta kabuza yuko Uwiteka atazabura ku kugirira neza kuko gusenga kwawe s’uko kutageze imbere y’Uhoraho,ahubwo amasengesho yawe yafashwe na batware bo mukirere cy’UBUPERESI bituma udasubizwa.Ariko noneho Uhoraho yihereje Malaika w’Uwiteka uje ku kurwanirira kugirango bimenyekane yuko wiringire Uwiteka Imana itajya ikoza isoni uko niko Uwiteka Nyiringabo avuze!

ug 19,2017  njyanwa mu iyerekwa mbona uburyo za magigiri za bega,zimaze gufungura za restaurant,utubari,za Tax voitre (Special Tax) za saloon zo kugosha.Bakaba bashinzwe  kugigira abanyarwanda aho batuye ibyo bakora kugirango Umwakagara abone uko abaca ibihanga.

Nuko rero mwana w’umuntu burira ubwoko bw’Uwiteka Nyiringabo aho baherereye hose, bitondere umurwa mukuru w’ibabylon.Kuko uwo murwa wuzuyemo za magigiri nyinshi cyane birinde ama hotel inzu z’uburiro nutubari na za disco za ni njoro buri muntu ajye akora ibimugenza kugirango baramire ubugingo bwabo uko niko Uwiteka  Nyiringabo abivuga.

\Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanura kandi usengere mucuti wawe NGOGA Bucyana Olivier,kuko yakubereye inshuti nziza kandi muri bamwe bakiranukira Uwiteka Imana Nyiringabo.Maze umusengere kugirango azabashe kurindwa ibihe bibi birimbere uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Nerekwwa amanuka ishyamba rizitanye cyane (ubuhunzi) muri iryo shyamba rilerile,ariko Uwiteka Nyiringabo amucira akanzu.Uwiteka Nyiringabo ndakwinginze ngo wibuke imirimo ya Olivier yakoreye umugaragu wawe kandi umugirire neza mu gihe gisa nk’iki,kigoye kandi kigoramye kugirango mu gihe gikwiriye tuzongere kubonana dushima izina ryawe ryiza twiringiye ibyo mbasabye mu izina rya data,umwana,n’umwuka wera uko niko Uwiteka Nyiringabo yabitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona uwahoze ari madame wanjye Odette Murekatete Mukandirima,yitabye Imana,maze mbona barumuna we na bakuru be baza kunyihanganisha abandi bazana intwererano kugirango tubashe kumushyingura neza mu cyubahiro.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu ubu buhanuzi cyangwa ubu butumwa bumaze imyaka [3] buhanuwe k’uwahoze ar’umufasha wawe none igihe cyabwo kirageze ngo busohoze umurimo wabwo niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyaKenya bo mu bwoko bwa b’Abakalenjini bitotombera Vice President William RUTO yuko ngo atababwije ukuri yuko atumvikanaga na Uhuru Kenyatta ngo none bamenye yuko batumvikanaga kandi ko ngo yaba yarashyigikiye RAILA Odinga mu ibanga uko niko Uwiteka abihishuye kandi nuko abivuga.

Nerekwa Ruto icyegera cy’umukuru w’igihugu w’ibabylon yicaye hasi isazi zimutumukaho (igisuzuguriro) kandi mbona ishyaka rya Jubilee ko rigiye kugira ibibazo bikomeye cyane,ku buryo rishobora gucikamo ibice kumpamvu za politike niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,haguruka ujye mu murwa mukuru w’ibabylon kuko imbaraga z’umwuka w’Inzika y’Inzigo zisa nizisinziriye ugende utunganye gahunda zawe zose uragaruka amahoro uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya bakiranutsi abivuga.

Nerekwa imbaraga z’umwijima zihagarariwe numudayimoni winyoni ushinzwe gutoteza abakiranutsi,mbona ukuboko k’Uhoraho kuzanye inkota gutamika iyo nyagwa y’inyoni ya nkota maze mbona iciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore wa mudayimoni ujya woherezwa ngo agutoteze aciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana yawe niko Uwiteka avuga.

Aug 21,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’ikinyoma (IHENE) winjizwa mu gihugu cy’ubutayu bugufiya ujyanwa kurisha ibyatsi.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ikinyoma cy’ibabylon cyashinze imizi none giciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona ingabo z’Umwakagara (KDF) Kagame Defense Force ko zigeramiwe nubukene bukabije.ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,gakondo ya bakiranutsi ikwiriye gusengerwa kuko Umwakagara yabereye umuvumo igihugu cyose none bigeze naho ingabo nimiryango yabo baburara kandi bahora rwantambi babungabunga inkiko z’igihugu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru w’igihugu cy’ibabylon MUIGAI UHURU KENYATTA,akora ibishoboka byose ngo akoreshe urukiko rwo muri icyo gihugu bamufashe bazemeze yuko yatsinze amatora maze abone uko yirukana RAILA Odinga muri politike y’igihugu.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Kenyatta ahagaritse umutima cyane,kuko ataziye ibizava murukiko rwisumbuye rwicyo gihugu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbona ko RAILA bashaka kumuca igihanga ariko ntibyabahira,kandi ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,RAILA urukiko niruramuka rutemeje yuko yatsinze amatora y’umukuru w’igihugu,igihugu cy’ibabylon kizaka umuriro ku buryo bukomeye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko nibatemeza ko Uhuru atatsinze ndetse nawe ntibemeze yuko atabaye umukuru w’igihugu,bakemeza ko bose basubiramo amatora kubera impamvu zo kwirinda akaga gakomeye gashobora kuvuka muri icyo gihugu,bazaba amahoro y’igihe gito uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abakobwa b’ibabylon bo mu bwoko bw’Abajaluwo binjizwa mu ishuli ryisumbuye bajyanwa kwiga igitaraganya,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwana wa KANINI NIKEGA amereye nabi ubwo bwoko kuko alimo kubaca ibihanga rwihishwa kugirango abashyireho ubwoba maze batinye kwifatanya na RAILA bita BABA uko niko Uwiteka Nyiringabo abihishuye kandi nuko abivuze!

Aug 22,2017 Nerekwa INKA ebyeri (zisobanura abadayimoni) mbona bari imbere yanjye mu muhanda wa kaburimbo(inzira yo gukiranuka)bagerageza kuva muri  uwo muhanda bashakisha agahanda kigitaka kugirango bahunge inzira yo gukiranuka baje bakayigwamo bibatunguye maze Babura aho bahungira mbona hamanutse umurimo uturutse mu Ijuru ukongora abo bazimu bihaye kwinjira muri iyo nzira niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,mu gihugu cy’ibabylon abagore baho basaze kubera ubukene bumeze nabi cyane none bigeze naho bifuza abagabo batari ababo kugirango basambane nabo maze babone intonorano.

Ubwo bwaracyeye mu gitondo nerekeza mu gihugu cy’ibabylon ahagana mu masaha ya 11:00hrs nibwo nahuraga na bagore babiri basanzwe bafite akazi bakora ariko kubera imvururu zamatora abantu basa nabatinye kugaruka mu murwa kwikorera utwabo bituma amashillingi ahinduka ingume maze abo bagore batangira ku ngusha neza ngo barebe yuko bankuraho cash maze nibuka ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo nikuriramo akange karenge uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 23,2017 nerekwa komisiyo ya matora ya IEBC igenda mu muhanda nyabagendwa bashakisha abantu babasinyira kuri za form zemeza yuko umukuru w’igihugu Kenyatta ariwe watsinze amatora.Ariko ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,IEBC yariye intonorano none bayijyanye mu murubanza bizabagora kuzatsinda ruliya rubanza aho batangaje ko Uhuru ariwe watsinze amatora y’umukuru w’igihugu nyamara RAILA ariwe wayatsinze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa maze mbona ibiteye ubwoba nurujijo mwisi ya bazima.Nerekwa Uhuru Kenyatta ajya gukora imihango ya gipagani ajya kwibuka se umubyara JOMO KENYATTA wapfuye mu w’1978 kugeza ubu bakaba bataramushyingura ngo kuko bari bategereje yuko umuhungu we yabyaranye na mama NGINA Uhuru ko ariwe uzamushyingura amaze kwicara ku ntebe ise yicayeho.

Mbona akoze imihango ikomeye cyane yohereza abadayimoni babili bajya guteza akaga gakomeye abayobozi bakuru ba NASA barimo KALONZO STEVEN MUSYOKA  na Eng:RAILA Odinga.

Mbona mu nzira nyabagenda harameze ibiti [2] bisobanura ubutegetsi,maze mbona abo badayimoni bagiye guteza ibyago akaga na makuba ariko muri iyo nzira bahahurira n’Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Mbona mu Ijuru hamanutse umuyaga uvanzemo numuriro uraza wambura icyerekezo ba bazimu maze baragenda umudayimoni umwe wari yegereye cyane Umuhanuzi Kugirango amuteze impanuka ahita agonga cya giti kiri mu nzira nyabagendwa ahita aturuka mo ibice bice ibyuwo mudayimoni birangiriraho.

Umuhanuzi akomeza guhigana na wa mudayimoni [2] bakora amarushanwa maze za mbaraga zahitanye wa mudayimoni wa mbere,zongera kugaruka ziramanuka ziraza zifata wa muzimu wasigaye woherejwe na Kenyatta ziwuzamura hejuru mu giti kinini cyari cyarabaye ingaza marumbo uwo mugore yaratwite inda nkuru yenda kuvuka (bisobanura idini) rishyigikiye ubutegetsi bwa UHURU Kenyatta mbona uwo mudayimoni uzamuwe mu bushorishori bwigiti wa muyaga umanura wa mugore muri ya mashami yibiti maze ashwanyagurikamo uduce duce ahinduka ubushingwe.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,Kenyatta yagerageje kwiyegereza abanyamadini ngo arebe yuko bamushyigikira ariko ibyo nabyo nta bizatanga kuko Umuhanuzi ari muri kiriya gihugu akaba ari nta mbaraga z’umwijima zishobora guhiganwa nijambo ry’ubuhanuzi kuko ari imbaraga z’Uhoraho zitajya zineshwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamahanga bagiye gushakisha ubuzima muri gakondo ya bakiranutsi,bicariye umwobo muremure bicaye hejuru yawo.Maze mbona uwo mworera uherereye ku nzira ngari kandi nini isohoka mu gihugu maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore abanyamahanga bari muri gakondo ya bakiranutsi banze guhungisha ubuzima bwabo bagiye gutungurwa kandi bazarimbukira muri gakondo ya bakiranutsi kuko banze kwemera ibyo ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yavuze uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Aug 23, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi amanuka ahantu hamanuka kurutare rwali rufatanye ni Nyanja .Urwo rutare rwaranyereraga ku buryo kwegera inyanja bidashobokaga kuko hariho ubunyerere bukabije cyane.

 

Mbona Umuhanuzi aratambitse akandagira ku isubye ry’urutare kugirango abashe kwikuraho agongaho ataza kugwa muri ya Nyanja.ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore isi iraguhigira hasi no hejuru,none ukwiye kwirinda cyane kugirango ubashe gukiza ubugingo bwawe niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Umuhanuzi Mukuru ahamagara Umuhanuzi,kuko yashakaga gukiza ubugingo bwe,kuko nimba Umuhanuzi yarabashije gukiza Umuhanuzi Mukuru w’ibyasezeranijwe,nawe birakwiye ko yakiza Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Mbona amuhamagaye kuri telephone njyedanwa (mobile) abwira Umuhanuzi ati,mwana w’umuntu,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuze!Tunganya ibidatunganye vuba bishoboka kugirango agukure mu gihugu cy’ibabylon kuko bishyize cyera cyane kugirango ibyavuzwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bisohoze umurimo wabyo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 24, 2017 njyanwa mu iyerekwwa mbona gakondo ya bakiranutsi kugabanywa uko yanganaga ikagabanuka.Maze numva birambabaje cyane nshaka kubaza ikibazo kuko nabonaga abakabaye ahubwo bayongera kugirango bayagure mbona nibo ahubwo bayigabanijemo igice.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihugu cy’ibabylon bagiye ku kigabanyamo kabiri kandi abagiye ku kigabanyamo na bayobozi baho kandi nibo bazatwara hanini cyane maze ahasigaye hazaba ari hatoya babe ariho basigira abasigaye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nibyo umwuka w’Imana yavuze yuko abanyababylon bazifuza gupfa kuruta kubaho kuko amoko azazamuka akagera kurugero rwa 85% kubera bamwe bashaka kwiharira umutungo kamere w’igihugu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa w’Inzika y’Inzigo wongera guhaguruka mbona ko uhagurukanye Umuhanuzi kugirango acibwe igihanga.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu birakomeye umwana w’uwega Rene Masasu yarakaye cyane ngo kuko wavuze ko ngo ar’umwega kandi ukaba washyize ahagaragara uburiganya bwe none za magigiri zasaze ndetse zirimo gushakisha numero za telephone zawe ariko zahebye kuko utakibarizwa kuri iryo korana buhanga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon inzego zose zidashyigikiye ikinyoma cyo kwiba amatora yumukuru w’igihugu.Mbona abantu bari kuri tension (Guhagarika umutima) bavuga yuko ngo ubutabera bugiye kwemerera Uhuru Kenyatta kurahira ngo akomeze kurahira abe umukuru w’igihugu cy’ibabylon.

Nerekwa itangaza makuru ryo mu gihugu cy’ibabylon,inzego zigenga zidashamikiye kuri leta nazo zihagaritse imitima hamwe nimiryango idaharanira inyungu idakorana na leta.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyagihugu b’ibabylon bahagaritse umutima kubutabera bugiye gucibwa bwirengagije ubutabera nyakuri kandi ibyo bizabajyana murubanza kugirango bamenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 25,2017 Njyanwa muri gakondo ya bakiranutsi nerekwa abagabo [3] barimo baganira ko ngo Umwakagara yavanywe ku ngoma,ngo ariko abantu babimenya amaze iminsi akuwe ku ngoma.ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara azakurwa ku ngoma abantu bazabimenya hashize iminsi [3] niho amakuru yo kuva ku ngoma kwe azamenyekana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Umugani w’Intare:

Njyanwa mu iyerekwa haruguru y’ubutayu bugufiya,mbona intare ituruka mu butayu bugufiya itera umuhana uri haruguru yubutayu.Haza umugabo umwe akiza abantu benshi cyane bo muri uwo muhana kugirango intare itabarya.

Ya ntare imaze kubona ko abantu yagombaga kurya wa mugabo yabakijije,ako kanya ihita ihindukamo undi mugabo.Maze wa mugabo wari intare wahise ahindukamo umugabo,abwira wa mugabo wakijije abantu bo muri wa muhana intare yari igiye kurya iti,wa mugabo kubera ineza yawe wagaragaje fata utwawe wigendere kandi ufate na bantu bawe bose baba inshuti cyangwa abavandimwe bose ubatware ubahungishirize mu bindi bihugu kuko wabaye umuntu mwiza kandi muri abo bose wakijije nta muntu numwe wigeze akwitaho ngo abashe kugufasha ngo mukize abatuye kuri uyu musozi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Ako kanya uwo mugabo wari intare agahinduka umuntu,amaze kuburira wa mugabo w’umugira neza,wa mugabo nawe yahise ahungisha abantu be mukindi gihugu baturanye,maze akimara guhunga wa mugabo wari ntare agahinduka umuntu,yahise yongera guhindukamo intare,ya ntare ihita yigabanyamo izindi ntare nyinshi cyane zihita zitera wa muhana zirya abantu bose bahatuye zirabarangiza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ababuriye.

Ijambo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho Uwiteka Nyiringab arekuye umugisha kugirango ukuzeho maze ubone uko urangiza gahunda z’Uwiteka Nyiringabo zitari zatungana uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Aug 27,2017 Njyanwa mu iyerekwa mbona ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kuramburiwe igihugu cy’ibabylon,maze ijambo ry’Uhoraho Imana ya bakiranutsi rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Immana yawe Nyiringabo,agiye guhana bikomeye cyane igihugu cy’ibabylon kubera ibihakorerwa kandi bakabikora mu izina ry’Uwiteka Imana yawe nyamara ari ntayo bagira uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga

Njyanwa mu iyerekwa mbona mfite inzu mbamo,ndetse mfite nindi naguze zose ziri kumuhanda nyabagendwa wa kaburimbo.Mbona haje umugabo umwe yari yaje kugura iyo nzu naguze asanga namaze kuyigura.Mbona abagore benshi (Abarozi Kazi) bateraniye aho kumuhanda bazanywe no kureba iyo nzu itari igitangaza kuko yari inzu isanzwe ariko mbona byabahagurukije cyane baza bashaka ndetse yuko twaba ninshuti (ubusabanyi) kugirango bazabone uko binjira muriyo nzu (Amasezerano)

Babonye yuko bananiwe kugera kumigambi yabo,nibwo batangiye kuvuga ibigambo byo gusebanya bibi,maze ndabasubiza ngo”twebwe tuyoborwa n’umwuka w’Imana,kuko tuvuga kandi tukigisha Imana twabonye bitari amagambo.Ubwo ako kanya ndabwirwa ngo mwana w’umuntu dore inkozi z’ibibi ziraguhiga ariko zarakubuze ubu rero zigiye gushaka uburyo zizagusebya kugirango zikwangishe abantu ariko ubanza bitazabahira cyangwa ngo biborohere uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igiti cyagaye amashami ariko hagati kugishyitse cya cyo,hari harabembye cyangwa haramunzwe.Nta bwo cyari kirekire nkuko mu myaka yashize cyareshyaga,ahubwo cyari cyarabaye kigufiya gisigaranye nka kimwe cya kabiri(ubutegetsi)maze nkomeza kwitegereza mbona kigenda kigoroma gahoro gahoro kubera ko cyabembye.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ingoma y’umwakagara irarimbutse,kandi dore agiye gushyiraho leta nshya yuzuyemo abagome nabatindi  nabicanyi kandi ubwo butegetsi nta mizero bufite yo kuzakomeza ingoma kuko NKONGWA yamaze kwinjira muribwo ku buryo bugiye guhuhwa numuyaga bugahirima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa umugisha mwinshi cyane utubutse wamaze gutegurwa n’itegeko ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,maze ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,kora vuba vuba cyane urangize gahunda z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango winjizwe mu isezerano wasezeranijwe n’Uwiteka Imana yawe kuko igihe cyawe cyarangiye kandi gihumuje maze Uwiteka akujyane aho yagusezeranije niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa abadayimoni bo mu bwoko bw’INKA,mbona bafashe umuhanda nyabagendwa bashakisha ubutayu binjiramo ngo bahunge uwo muhanda wa kaburimbo(inzira yukuri)maze bakomeza kugenda inzira ndende cyane ku buryo ntabonye iherezo ryabo.Ariko izo nkozi z’ibibi zagendaga zigaragaza integenke.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abadayimoni baciriweho iteka,abo nibo barinyuma yikinyoma kugirango barusheho gukomeza ubutegetsi bwa Satani bwitwa repubulika none baciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana yawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona MIKE SONKO wahawe kuyobora umurwa mukuru w’ibabylon SHUSHAN,aryamye hasi agaramye alimo kuvuga uko bagiye kuzamura imisoro [tax] maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta bwo SONKO azayobora uwo murwa nubwo bamushyizeho kungufu hanakoreshejwe uburiganya kandi abaturage b’ibabylon bagiye kugira ubuzima buzi cyane kuko abayobozi bicyo gihugu bagiye kuzamura imisoro yindegakamere kugirango bagaruze amashilling menshi cyane bakoresheje mu matora yumukuru w’gihugu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa icyifuzo cyatanzwe na leta ya bega basaba UN gukuraho ubuhunzi kubanyarwanda,maze mbona imiryango yigenga irengera uburenganzira bwa muntu,ihamagaza Gen.Kayumba Nyamwasa kwandika urwandiko rusaba UN kutemera icyifuzo cya leta ya began go ntibakureho ubuhunzi kuko biri mu nyungu za leta ya gatsiko kabicanyi ba FPR bafashe ubutegetsi bamennye amaraso ya baturage niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona iidni rya Evangelical Restoration Church ricikamo ibice bice kandi mbona urubyiruko rushize muri urwo rusengero bagenda bshakira ayandi masinagogi yabafarisayo bigiramo ngo kuko ERC kuribamo ari nta cyo bibamariye usibye gukiza abayobozi baryo bakuru.

Igihe cyiryo sinagogi kikaba kigeze ngo ricirweho iteka nijambo ry’Uhoraho Nyiringabo.Bwirwa abahasengera uti,iyo sinagogi kuba muhasengera ntabwo bizababuza kurimbuka kuko mukorera kandi mugahesha imbaraga zikinyoma zikorera muri iryo dini riyoborwa numwuka wuburiganya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ngura balloon yimyenda ya chagua [3] yarifunze neza cyane,nyitwara murutare aho ncumbikiwe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka yanjye rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho agushyize imbere imilimo [3] ugiye gukora vuba byihuse kugirango asohoze ibyo yagusezeranije niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abantu bakunda kandi bakanywa FANTA ya COCACOLA banga kuyireka kandi bazi neza yuko itera uburwayi bwa CANCER,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abana b’abantu baragoye cyane,bazi neza ko icyo cyo kunywa cyuzuyemo uburozi butera uburwayi bwaburiwe umuti none bakaba baciriweho iteka n’Uwiteka Imana kubera kutumvira niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo z’Uhoraho zihishe mu ngabo za Abega KDF,RDF,mbona bafite kwizera kudatezuka ku ijambo ryo kwizera Uhoraho Uwiteka Imana yabo.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,burira izo ngabo uzibwira ngo,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kandi kwizera kwanyu niko kubamenyesha intambara muhura nazo,n’uburyo Umwakagara abatoteza cyane ashaka kubaca ibihanga,ariko mukomeze kwizera kwanyu kandi ntimuzatezuke ku nshingano zanyu kuko Uhoraho Uwiteka Nyirngabo agiye kubatabara vuba bidatinze akazabereka gukiranuka kwe kuko mwiringiye izina rikomeye mwisi yabazima uko niko Uwiteka Nyirngabo avuga.

Aug 28, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona  muri gakondo ya bakiranutsi hongeye kuzamuka umwuka w’Inzika y’Inzigo hagati mu bahinduro bagambaniye Umwami Kigeli V Ndahindurwa bakamucisha igihanga kubera gukunda intonorano bahawe na bega kugirango babagurishe ubwami bw’uRwanda.

Nerekwa gakondo y’ubwami ihana imbibe na repubulika ikorerwa neza maze bayibibamo amasaka barayabagara neza arera aratemwa arasarurwa.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe cyo gusarura amasaka kirageze none bwira abasaruzi batgure ibigega neza kugirango umusaruro uzabone aho uhunikwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Umwami Kigeli yicaye mu nzu (igihugu) maze arapamagara arambwira ati,Muhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,nagirango nkwitumire kubahinduro,ubabwirire ngo,urya incuro ninshuti  ukabimara udahaze.Ubabwire uti inzara irashira ariko ubuhemu buhoraho kandi uti,buzababera umwambaro aho uzajya hose naho mzuanyura hose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa icyoga juru kiri mukirere muri gakondo ya bakiranutsi,icyo cyogajuru cyarimo kugenda gufotora ahantu hose hari za mudasobwa ndetse kigakora na back up gitwara za data’s (amakuru) yibikorerwa byose muri za office zose z’Umwakagara.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara arageramiwe kandi inzira ze zose zirafunze kugirango amenye yuko Uwiteka ariwe Mana waremye Ijuru nisi niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa hubakwa iyindi nzu muri gakondo ya bakiranutsi,mbona hatanzwe isoko ryo gushyiramo network ya internet (Cables RJ 45) mbona iyo iryo soko rihawe abahoze mu ngabo za RDF/KDF.Mbona ya nzu bayihuje na yayindi yarihasanzwe ziba inzu imwe ariko yagutse imeze nkimberabyombi yubakwa vuba vuba irarangira

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ibyo ntubisobanurire ababisoma kugirango bizabashe gukora umurimo wabyo neza mu gihe gikwiriye niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona turi mucyumba cy’amasengesho turimo kuramya Uwiteka Nyiringabo,indirimbo ivuga ngo uruwera uruwera wuzuye ubwiza nicyubahiro.Mbona hanze ivura iraguye ari nyinshi cyane.Hari ahantu hari agahuru nari nagushyizemo bag yanjye maze mbona ya mvura irayinyagiye kugeza bag ishanyaguritse.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo ntubisobanurire ababisoma kugirango bibanze bikore umurimo wabyo niko Uwiteka Nyirngabo abivuga.

Mbona ya mazi atwaye ibyari biraho byose biragenda bihera gutyo.Tuva aho tuzamuka twerekeza haruguru yubutayu bugufiya,tuzamuka mu murima warurimo ingabo zisa na za magigiri zabaga mu manyata yubakishijwe ibyatsi.Inyuma haturuka abagabo(za magigiri)bashakaga igihanga cy’Umuhanuzi barakibura bahita gukoresha amabuye bakayamutera ariko ntihagire na rimwe ribasha kumufata cyangwa ngo rimugereho.

Mbona afashe umuheto mu ntoki ashaka kugirango arase abo bagabo,ariko abanza kurindira ko ya mabuye yabo ashira,maze abone uko arekura umwambi.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirabwira riti,mwana w’umuntu,umwanzi araguhagurukiye ariko nta cyo ibitero bye bizakugira cyangwa ngo bikugereho kuko urinzwe nijambo ry’Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuze!

Nerekwa umudayimoni wo mu bwoko bwa KASUKU (inyoni) mbona Malaika afashe INKOTA ayikatisha wa munwa wa KASUKU maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore wa mudayimoni wajyaga agutoteza aciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko UWiteka abivuze kandi niko abitegetse niko Uwiteka avuga.

Aug 28,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona urwobo runini cyane kandi rulerule rulimo gucukurwa na za magigiri za bega.Numva bavuga ngo,nimurushyiremo amazi nitumara kumujugunyamo atazabona uko azarwikuramo.Urwo rwobo rwali metero zingana nka 20m,mbona baramfashe banjugunyamo ngeze mukirere cyuwo mworera Malaika w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo aransama.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bameze nabi cyane bongeye kuguhagurukira kugirango barimbure ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo akuburiye.Ndabwirwa ngo,ntugire ubwoba cyangwa ngo uhagarike umutima kuko Uwiteka alinze ubugingo bwawe kandi abega bazamenya yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo aliwe Mana yawe niko Uwiteka abivuze.

Bazaguhiga nta bwo bazigera bahwekera,ahubwo bazarushaho guhiga ubugingo bwawe,ariko uko bazajya baguhiga ninako iminsi yabo nzayihutisha kugirango bakurwe ku ngoma,nzabateza ibyago akaga na makuba hirya no hino kugirango bamenye yuko ukorera Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

 

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona haje umugabo twalimo kuvugana afata telephone yanjye atemesha INKOTA yarafite mu ntoki maze icikamo kabili.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore bagiye gushakisha abantu bose mwagiye muvugana kugirango bajye batrackinga izo numero za telephone none funga burundu telephone yawe kandi ntuzongere gukoresha telephone kuzageza igihe uzakurirwa muri icyo gihugu cy’ibabylon niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nuko rero ugenze kwa kundi ujya ugenza kugirango udaha urwaho umwanzi akazakugwa gitumo kuko yaguhagurukiye cyane kandi bikomeye ariko uko yaguhagurukiye nawe niko Uhoraho nawe yamuhagurukiye kugirango avuguruze imigambi ye mibisha niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imigozi [2] yanitseho iyenda,maze ijambo ry’uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibikorwa bya za magigiri biburijwemo n’Uwiteka Nyiringabo kuko badashobora guhangana n’umwuka w’Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka JEHOVA abivuga.

Nerekwa NASA abatavuga rumwe na leta ya Kenyatta ko bahagaze mukuri kandi ibyo bavuga byose bishingiye ku kuri.Ariko ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,nubwo bari mukuru bakwiye kongera amasengesho menshi kuko bamaze igihe bari mu masengesho yokwiyiriza,bityo kugirango batsinde urubanza bakwiye kujya imbere y’Uhoraho kugirango baburizemo wa muzimu wa JOMO KENYATTA wigaruriye igihugu cyose nibaramuka bakoze gutyo bazatsinda urubanza kandi Uwiteka azabana nabo bazabona mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka abitegetse!

Njyanwa mu iyerekwa ryamaze umwanya utari mutoya,mbona zamagigiri zijya gushakisha abantu zishyiraho mu mihanda hirya no hino aho nkunda kunyura cyangwa gukorera.Ndetse bajya kureba muri SERVER abantu bose njya mvugana nabo naho bakorera kugirango badeploying za magigiri maze nimpakandagiza ikirenge bahite banta muri yombi.

Aug 29,2017 Sibyo gusa ahubwo bahise bajya kureba OCPD w’umurwa mukuru w’ibabylon bamuha intonorano kugirango abafashe kunta muri yombi,ndetse bajya no kureba umukozi wa leta wampesheje ubwenegihugu,bavugana nawe bamuha amabwiriza yo kunshakisha kuko babonye ko dukunda kuvugana usibye ko narimaze igihe ntavugana nawe kuko Uwiteka Imana ambujije ambwira yuko azangambanira.

Mbese bakoze ibisoboka byose ngo barebe ko bazagira amahirwe bakanta muri yombi.Ariko ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta bwo bizashoboka yuko umwana w’umuntu yashyirwa mu maboko yabanyabyaha abega baciriweho iteka nijambo ry’ubuhanuzi kuko barwanije umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo,none bamaze gucirwaho iteka kuburyo batagifite amahirwe yo gusohoza imigambi yabo uko niko umwuka w’Imana abivuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nongera kwinjizwa mu iyerekwa ryamaze igihe kinini cyane,aho nisanze ndimo kwirukanka imisozi hirya no hino,aho nageraga hose nasangaga barashyize za nkozi za bega ziyita za magigiri kandi arabicanyi nabarozi.

Mbona bahamagaje imandwa zabo bazibaza nimba Umuhanuzi azatabwa muri yombi,zibabeshya ko bazahirwa bakamfata ariko zababeshyaga kuko ntakundi zari kubabwira.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,nyamara nubwo baguhagurukiye ndabona n’Umwakagara nawe yahagurukiwe kuko agihabwa ibigori [21] azarya mu byumweru [3] hanyuma yahoo abanyarwanda bakazamenya yuko Kristo aliwe Mana yabakiranutsi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo mbona tugeze kumusozi wa nyuma aho narimpungiye,mpasanga igiti kirekire cyane,kiriho imbuto zijya kumera nkimyembe cyangwa amapapayi ariko sinabashije kumenya ubwoko bwicyo giti,gusa ndibuka ko nagifaashe nkakinyeganyeza kigahanura imbuto nkabashe gufungura kuko naringuye isari ryinshi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho agiye kohereza umgusha wawe kugirango ubashe guhangana na za magigiri zikurembeje cyane kuko zongeye kuguhagurukira ngo ni uko wafashe video mbarankuru mu murwa mukuru w’ibabylon ukayishyira ahabona bityo bigatuma Umwakagara arakara ngo kuko abashinzwe kuguhiga ari nta cyo bakora ngo none usigaye widegembya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri za bega hamwe nizabashambo zose zijyanwa mu butayu bugufiya,mbona ahabo hahinduka itongo,nanjye mbanyuraho nerekeza mu butayu bugufiya buherereye mu burengerazuba bwa Africa haruguru ya Nyanja.Ndazamuka ndeze imbere gatoya mbona abega benshi cyane hamwe na bambari babaho bamanurwa mu butayu bwo hagati ndetse nitegereje ku nkengero z’ubutayu naho mbona hari baturage bakuwe ahita INDERA bazanywe mu butayu bugufiya gutera indabyo (Flowers) mbona nabandi bamaze kubugeramo neza neza bari hagati na hagati barimo bifotoza.

Mbona zimwe mu ndabyo bahinze zaramaze kuma kuko ari nta mazi aba mu butayu bugufiya,igihe cyanjye cyo kumara mu butayu nabo twari kumwe,ngaruka inyuma mbwiwe nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yuko nasubira inyuma nsa nuva mu butayu hanyuma nsanga akagezi kihishe mu duti twimigenge ndebyemo nsangamo amafi menshi abundarayemo ariko ako kagezi kari kagiye gukama maze mfatamo amafi [3] ariko ubwo iyambere nari nabanje gufata yahise incika ndayireka nifatira izindi zaraho zarimo trapia cyangwa ingege hamwe niNKUBE nindi ntamenye ubwoko bwayo ndazifata nshyira bene data twari twajyanye nubutayu tujya gufungura umugisha duhawe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho ringarukaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka yohereje umugisha uje ugusanga mu butayu bugufiya kugirango arinde ubungingo bwawe kandi umenye yuko no butayu umugisha utabura kuhagera kuko Uwiteka ari we ugutegekera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nitegereje mbona INKA (abadayimoni) na bana batoya nabo bamanurwa mu butayu bugufiya,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu nta bwo ibintu byoroshye kuko Umwakagara igihe cye cyarangiye asigaje iminsi ingana niyo Umuhanuzi yamaze ku masengesho kugirango akurwe ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo na badayimoni ba began abo bamanuwe mu butayu bugufiya kugirango bamenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyirngabo ariwe Mana yaremye Ijuru nisi niko Uwiteka JEHOVA abivuga.

Aug 29,2017 njyanwa mu iyerekwa mbona hakorwa urutonde rwabazajya mu Ijuru,Umuhanuzi niwe wari numero ya mbere mu batuye mwisi ya bazima.Nitegereza neza abashyize kurutonde rwabazaba mwisi nshya ni Ijuru rishya.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu burira abaguye nabasubiye inyuma yuko hagiye gukorwa urutonde rwabazemererwa kuzaba mwisi nshya ni Ijuru rishya,bisubireho bashake mu maso h’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango badacirwaho iteka kandi bari mu mubare wabazaba mwisi nshya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa inshuro [2] mbona NYAMPINGA waciwe imanzi mukiganza cy’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore NYAMPINGA wahitiwemo  n’Uhoraho Uwiteka none arimo kwitegura ngo aze agusange mu butayu.

Ijambo ry’Uhoraaho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu kora amasengesho y’umunsi umwe nigice kugirango utatanye imigambi yincakura za bega hamwe nimyuka yabo mibi kandi ubahanurire umuvumo kugirango ibyo bakora bitazatungana maze bacirweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.

 

 

 

Uwiteka Mana yanjye ndakwinginze abega ubace imbere ya maso hawe,ntibazongere kuhareba iteka ryose,imbabazi zawe zizababe kure nkimvura iguye.Kandi imbaraga zabo ziyoyokere mukirere kugirango bakurwe nisoni imbere ya mahanga nisi yose maze bamenye yuko witwa Uhoraho Jehova Nyiringabo.

 

 

 

Uwiteka Nyiringabo abazabakomokaho ntizigere baba abanyamugisha cyangwa byabindi bita amahirwe,byose bizababe kure nk’uko ukwezi kuri kure yacu.Izuba ntirizabavire mu gihe cy’imbeho nikibunda ndetse umwezi ntuzabamurikire igihe cy’umwijima,kandi igihe bavutseho kizibagirane mwisi ya bazima kuko babaye abana bumwijima uko niko mbisabye jyewe Majeshi Leon “Ainesha”Umuhanuzi w’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo.

 

 

 

Aug 30,2017 Nongera kujyanwa mu iyerekwa mbona NYAMPINGA nabamuherekeje babanje kohereza umufuka wifu yingano yo gukoramo CHAPATI.Maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,mu minsi micye NYAMPINGA arohereza amaturo k’Umuhanuzi kugirango uzabone icyo uzabakiriza ubwo bazaba baje kugusura kuko badashobora kuza amara masa kandi boherejwe n’Uhoraho Uwiteka Imana ya bakiranutsi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryongera kuza kuri bene data maze berekwa NYAMPINGA hamwe numukambwe bohereza ituro k’Umuhanuzi uri mu butayu mu gihugu cy’ibabylon.Ariko ngo berekwa ko NYAMPINGA atazi gutegura amafunguro nyafurika,maze barabwirwa ngo,ni ukuzamwigisha gutegura amafunguro kuko ngo yamenyereye ayakizungu naho ayakinyafurika ngo ntabwo ayazi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

 

 

Nerekwa Abega,Abasinga,Abashambo,na Bashingwe bongera guterana maze bakoranya imandwa zabo kugirango zibabwire ibigiye kubabaho hamwe no kohereza imyuka mibi k’Umuhanuzi no koherereza abasomyi b’Inyangenewss.com kugirango batajya basoma ikinyamakuru inyangenews.com bakamenya ibigiye kubabaho mwisi ya bazima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

 

Nerekwa za magigiri zitanga intonorano kuri police kugirango bashakishe Umuhanuzi,mbona bahaye umukuru wa STATION ya police OCPD ibihumbi 7500 byamashillingi maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bahagaze mu mayira yose bakeka ko ushobora kuba ujya unyura nuko rero wigumire murutare ntuzongere kugera mu murwa mukuru w’ISHUSHAN kuzageza igihe ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rizongera ku kubwira gusubira mu murwa uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuze.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Nyampinga aza aherekejwe nabamushagaye bamuzaniye Umuhanuzi aho yibereye mu butayu bugufiya mu gihugu cy’ibabylon.ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,nyamara abashyitsi baraje baturutse mu burengerazuba bwisi bazaniye Umuhanuzi Nyampinga kugirango ibyanditswe bisohoze umurimo wabyo uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi umucyo waruhari uhindutse umwijima,maze nitegereza cyane ngo ndebe niba koko nta mucyo waba uhasigaye,mbona igicu cy’umukara cyijimye cyane kimanuka mu Ijuru gihuma gakondo yose ihinduka icuraburindi ntihaba hakiri umucyo muri icyo gihugu,abagituye bose basigara bagendera muri uwo mwijima maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gakondo ya bakiranutsi ihindutse umwijima gusagusa none niki cyiyisigariye ngo irimburwe?

 

 

 

Nsubiza ijambo ry’Uwiteka ryali rimbajije ngo,nta gisigaye kugirango ibyahanuwe byose bisohoze umulimo wabyo.Ndabwirwa ngo ni uko rero niba ntakihasigariye ngo ibyahanuwe bisohoze umulimo wabyo,burira abasigaye muri gakondo ubabwire uti,yemwe bene data basigaye muri gakondo bakiranutsi,dore muririwe ntimuraye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aug 31,2017 Njyanwa mu iyerekwa mbona za nkozi z’ibibi za Abega,Abashambo,Abashingwe,Abasinga,Abenegitori bongera gukora imihango yo guhumanya ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka [58] bukorera mu buhungiro,kugirango batazigera bagaruka gufata ingoma maze bakwicara ku ntebe yabukunzi.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burizamo imigambi yincakura yizo nkozi z’ibibi kugirango ibyo bagambiliye bitagera ku bwami bw’uRwanda.Ubacireho iteka kugirangoa bamenye yuko nd’Uhoraho Uwiteka Imana kandi ko nakumenye mu izina narangiza nkakwita izina rishya riruta ayandi yose yo mwisi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze.

Uwiteka Imana yanjye ndavuma kandi ndaburizamo imigambi yincakura  za Abega nabasangirangendo babo bose kugirango batazigera bagera kumigambi yabo ahubwo uburizemo gahunda zabo zose kugirango bamenye yuko Uwiteka Imana Nyiringabo yabakiranutsi ariwe Mana ivuga igasohoza isezerano niko uwiteka abivuga.

Uwiteka Imana yanjye ndabizi yuko bateranye atari wowe ubateranije ahubwo bateranijwe numwanzi hamwe nuburiganya.Ndakwinginze ngo ubacireho iteka kugirango bamenye yuko waremye Ijuru nisi uko niko Umuhanuzi abisabye kandi niko uvuga.

Ingoma yabo uyishyireho ishyerezo,ubwenge bwabo buhinduke ubugoryi,imbaraga zabo zihinduke ibishingwe,ubugizi bwabo bwa nabi bucirweho iteka,amarozi yabo ahitane imbyaro zabo.Umwuka bahumeka uwushyireho ishyerezo.Gukiranirwa kwabo kugere imbere yawe,imbabazi zawe zijye kure yabo nkuko Ijuru ritandukanye nisi nabo ube ari ko ubatandukanya nimbabazi zawe.

Ndetse urukundo rwawe rubabe kure kuko bihinduye inkozi z’bibi ndetse bakaba bararwanije ijambo ryawe hamwe n’umwuka wawe wera (SERRA) utibagiwe numugaragu wawe uko niko mbisabye mu izina rya data umwana n’umwuka wera Amen.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon bafata umuntu wese ucuruza amabuye yagaciro,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye ntukandigize ikirenge cyawe mu murwa w’ISHUSHAN mu gihugu cy’ibabylon kuko abantu bahgaritse imitima kubera hamaze gukorwa uburiganya mu butabera bwo mu gihugu cy’ibabylon igihugu bakaba bagiye kugicamo kabili hakavamo ibihugu bibiri nkuko ijambo ry’ubuhanuzi ryabivuze.

Dore bari mu nama zitarangira kandi bananiwe gufata umwanzuro kuko ibimenyetso byose by’uko RAILA Odinga yatsinze amatora bamaze kubibona ariko bananiwe kwemeza ko aba umukuru w’igihugu kuko batamushaka kandi nibanga baracirwaho iteka bakorwe nisoni mu marembo yamahanga niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko mbona abanyababylon binjiye mu buzima bwo gupfundikanya kubera uburiganya bwurukiko bwamunze icyo gihugu.Ndetse mbona ko hagati ya Uhuru Kenyatta na William Ruto umwe muri bo ashobora kwica mugenzi we kubera ko ibyo bibwiraga bitagenze nkuko babyibwiraga kandi nabo bakaba babana baryaryana gusa bakaba bakaba bahujwe n’ingoma niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com 

Translate »
Skip to toolbar