Igice cya nyuma cy’Ubuhanuzi igice cya (5).

08th dec,2014 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore uganira na Esther Marie Murebwayire wibwira yuko ankorera,ariko ntabwo arijye akorera ahubwo akorera leta y’u Rwanda.Burya n’ubufasha yaguhaga yabaga akuneka dore ubwo mwavuganaga kuwa 04.12.2014 yarimo agufata amajwi kugirango abone raporo atanga I kigali kandi ikimenyetso ni uko mutazongera kuvugana nawe,dore uwo murimo awukoze igihe kinini kandi nagiye mugutumaho ariko yanze guhinduka yinangiye umutima.We abikora yibwira ko ahima abatutsi nyamara byamuteye gukiranirwa kuko abikora yihishe mu izina ry’Uwiteka Imana ya Israel uko niko Uwiteka avuga.

17th dec,2014 The day of the Lord the Rhema word came upon of me,and told me that,son of man,you should reaserch about the word of SUPERSTRATE what does it means?: Superstrate parfix,it means an agreement or rules and regulations signed between two companies or purchase order in the business both sides should respect the agreement they’ve signed.

Dec 19th,2014 nerekwa umuhanuzi mukuru Uwiteka yongeye kumwibuka amutegurira nyampinga bazakorana umurimo w’Imana,uwo nyampinga azaba ari hagati y’imyaka 20 na 30,kandi azaba afite amashuri haagti yakaminuza n’amashuri yisumbuye.

(b) Nerekwa abadayimoni ba karande bakomoka kubanzi bumusaraba bongera guhagurukira umulinzi mukuru kugirango barwanye ibyasezeranijwe batanburwa umugisha batwaye kungufu z’uburiganya.

Dec 23rd,2014 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,andika ibyo ngiye ku kubwira,kuko utazabura kubirebesha amaso yawe.Umunsi wo kuwa (4) uzabona ineza y’Uwiteka Imana yawe uko niko Uwiteka avuze.Kuko uzamenya ko nd’Uwiteka Imana yawe.

Dec 24th,2014 Dore Impunzi zo mu gihugu cya Kenya zigambaniwe nabanyaKenya,kuko batazishaka mu gihugu cyabo,niyompamvu nanjye nzabatatanya kumunsi wamakuba bakazahinduka impunzi kugirango mbacishe bugufi bazamenya uko ubuhunzi bumera kuko birata ko mugihugu cyabo ngo nta natambara ishobora kuhaba ariko ubwo bazahunga bazamenya agaciro k’impunzi uko niko Uwiteka avuze.Ariko abakiranutsi nzabagirira neza uko niko Uwiteka avuze.

25th Dec,2014 Dore abahiga ubugingo bwawe ntabwo bashobora kububona,kuko nd’Uwiteka Imana yawe,ntutinye ntugire ubwoba kuko ndikumwe nawe uko Uwiteka avuze.

26th Dec,2014 Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho rirambwira riti mwana w’umuntu,dore Gen.Nyamwasa Kayumba Fausitin ahawe umugisha n’abanyamerica baneka ibikoresho bya gisirikare “ibyombo byitumanaho bakabyumviriza barangiza bakabwira Nyamwasa amabanga y’igisirikare cy’u Rwanda kugirango abashe kuyashyira ahagaragara ntabanga narimwe batamubwira kuburyo kurwanya umukuru w’igihugu bizoroha cyane kuko ntabanga narimwe batumviriza ariko ntabwo azajya kubuyobozi bwokuyobora igihugu kuko namaze kwimika Umwami w’u Rwanda Kigeli V.Ndahindurwa.
(b) Dore intamabara igeze kumarembo yo mu Rwanda kandi ntabwo abanyarwanda bashobora kuyitsinda kuko birase imbaraga zabo none ndagirango bamenye ndetse namahanga amenye ko arijye wimika ngashyiraho nkanakuraho uko niko Uwiteka avuze.

27th Dec,2014 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,dore abanyarwanda bab’Abahutu babaye ingaruzwa muheto na FPR,bemeye kurya intorano za FPR,niyompamvu abanyapolitike bab’Abahutu batazabona umugisha kuko batazi agaciro k’igihugu uko niko Uwiteka avuze.Arambwira ati dore leta ya fpr ifitiye ubwoba bukomeye kwima ingoma k’Umwami w’Urwanda niyompamvu bamaze igihe basaba imishyikirano hagati y’Umwami na leta y’u Rwanda bakoze ibishoboka byose kuko bazi neza yuko Umwami ariwe uzabasimbura kungoma nk’uko nabivuze barashaka gukoresha ibiguzi byose bishoboka ngo barebe ko Umwami yacyurwa munzira z’Uburiganya ariko nanangiye umutima we kugirango nziheshe icyubahiro uko niko Uwiteka avuze.

28th Dec,2014 mwana w’umuntu ubwami bw’Urwanda nzabusubiza kungoma,kugirango bamenye ko arijye Uwiteka wica ngakiza,uzabwire Umwami agirane amasezerano n’umuhanuzi mukuru ko batampemukira kuko nabagiriye imbabazi mbasubiza kungoma kugirango ubwami nzabukomeze mbarinde umwanzi wese wazatekereza kyugirira nabi ubwami bw’uRwanda.Ariko nibanga ntakabuza yuko ibyago akaga amakuba bizatera ubwami bw’uRwanda uko niko Uwiteka avuze.

30th Dec,2014 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore ndi umunyembaraga wa Yakobo,ibuka igiye nabahaga amazi muri gereza nyacishije mugikuta cy’amazi,uko niko ngiye kuguha umugisha kuko ntanakimwe cyananira uko niko Uwiteka avuze.

31st Dec,2014 Nerekwa abahoze kurugerero muri APR/RDF bambikwa imyenda y’intambara,bahabwa umuheto mukuboko kwiburyo ,ukwibumoso gufata umuheto,bahabwa intwaro inini n’into kugirango bajye kumashana,nerekwa Col.DODO na LT.James bayoboye itorero rya CLPR ryashinzwe na Pastori Rugumbuguza Meshack basubijwe kurugerero nerekwa aho bari bakambitse har’igiti kinini kandi kirekire bahabwa amabwiriza yo kugitema,maze uwanyerekaga arambwira ati,mbese waba uzi icyo kiriya giti gisobanuye ?ndamubwira nti oya!Arambwira ati umukuru w’igihugu abazamurwanira ninabo bazamurwanya bamukure kungoma yibwira yuko bamushyigikiye kuko nahinduye imitima yabo kuko yiringiye umwana w’umuntu azamenya ko kwiringira umuntu ntamumaro bigira uko niko Uwiteka avuze.

Nyamara Col.DODO yareberaga abantu batemaga icyo giti ntababuze kandi yitwa ko ar’inshuti y’umukuru w’igihugu,ariko kugeza ubu imitima yabamushyigikiye yamaze kumuvaho kuko bamaze kubona ko imbaraga yabizezaga zarangiye bityo bituma imitima yabo yiheba ndetse nawe ubwe yamaze kwiheba niyompmavu hazapfa abantu benshi kuko adafite igisubizo cyibibazo bimugose kuko yirase amaboka y’abana bab’Abantu none bamutabye mu nama uko niko Uwiteka avuze.

04th Jan.2015 The word of the Lord came upon of me,andgave me the Rhema word called “IN MABAD” iti means the place where people of INDIA the used to worship,and this word originaly comes from India. Masculine (or boy) mainly used by Muslims by religion .
10.Jan.2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti mwana w’umuntu dore umuvumo wose warukuriho hamwe n’umuryango wawe wose nkugukuyeho uwo muvumo wasanga n’inyamaswa y’inkazi yo mu bwoko bw’Isega.
(b) Nerekwa Marie Esther Murebwayire yisobanura cyane kubantu ko umuhanuzi Majeshi Leon yamubeshye ko yaretswe ko ari maneko wa leta y’u Rwanda ariko abantu banga kwizera ibisobanuro bye,ararakara ariko umujinya we urangira ntacyo agezeho.Akora ibishoboka byose ngo asebye umuhanuzi Majeshi Leon ariko abantu banga kwemera ibyo binyoma by’ibihimbano.
Marie namubwiye kenshi ko Uwiteka azamukoza isono niba adahindutse nagiye muha ubutumwa Imana yampaye ariko akubufata minenengwe,birabaje kuba Marie ibyo bamuvugagaho byose nkanga kubyemera Imana yarabishyizeho umukono imyaka yose amaze akorera fpr yabeshyaga ko akorera Imana Uwiteka ace urwo rubanza kuko yagurishije abahutu benshi nkuko Imana yakomeje ibigaragaza.Ariko yatangaga ibisobanuro ko abahutu bamwanga ngo kuko ababwira kwihana bakemera ko bakoze jenocide,ndetse akavuga ko ngo kuko yahanuye ko Umwami w’uRwanda azasubira ku ngoma ngo nicyo bamwangira ariko ibi byose umwuka w’Imana arabihakana avuga Marie akorera fpr umurimo wo kuneka abahutu ndetse ko akorera Nyiramongi Jeannette Kagame.
11th Jan.2015 Nerekwa umulinzi mukuru ahagaze kumuryango wamasezerano,maze ako kanya amashanyarazi ahita arabura,nerekwa abamailaka (2) baraza baramubaza bati byagenze gute kugirango amashanyarazi abure ababwira uko byagenze,nyuma yo kubaha ibisobanuro binjira muriyo nzu,maze bareba amamashine yotangaga urumuri maze baramubwira ngo nakore amasengesho yo kwiyiriza ngo kuko Uwiteka Imana yamanuye imigisha y’abakiranutsi ngo none umwanzi arashaka kuyaburizamo.
Mbona umulinzi mukuru arasenze nyuma yo gusenga iminsi yahawe nabamailaka,nerekwa yamashanayarazi agaruka urumuri rwongera gucana muri ya nzu ibitsemo amasezerano.Ahabwa ijambo ryitwa “ONE Prayer One Network International”,bisobanura ko abanyamasengesho bakwiye gufatana urunana bagasengeranira kugirango umwanzi atabiba amasezerano yabo.
12th Jan.2015 Nerekwa umwuka w’inzika y’inzigo hagati y’ubwami bw’u Rwanda na repubulika ya lll wongera guhaguruka,nerekwa ko abakangura mbaga bakangurira ubwami bw’u Rwanda ko bugiye gutaha bukava mubuhungiro ko igihe kigeze ngo abashinzwe uwo murimo batangire kuwukora.Nerekwa abanyamakuru benshi b’Isi yose bajya kubaza icyegera cy’Umwami Jean Marie Gakwaya amakuru y’itahuka ry’Umwami w’uRwanda uko rigiye kugenda kuko nabonaga amahanga yose yamenye ko NyiruRwanda agiye gusubira ku ngoma.
Mbona NyiruRwanda ahagaritse umutima atekereza ko ahari ko,icyegera cye cyatangaza amakuru batumvikanyeho,nerekwa NyiruRwanda amutumaho intumwa amubwira ko babanza kuvugana icyo yabwira abo banyamakuru bamashusho Televisiyo.
Nerekwa umuhanda w’Inyamirambo uhinduka umusaka warangijwe n’intamabara ikomeye igiye kuba mu gihugu cy’uRwagasabo,mbona mu mahuriro y’inzira imihanda yarabaye umusaka amamodoka adafite aho yanyura,umurwa mukuru w’u Rwanda warangiritse cyane kubera intambara yakataraboneka yabaye muri icyo gihugu nerekwa ko utangiye gusanwa bundi bushya.
(b) the days of the Lord gave me the bread of blessings,the Lord told that before 7 pm,I’ll receive my blessings in my hands says the Lord our God host’s said.
13th Jan.2015 mwana w’umuntu dore umukuru w’igihugu cya Kenya,UHURU Mwigai Kenyatta agiye gutanga impongano kubatavuga rumwe nawe kuko bamaze kumurusha imbaraga kugirango arebe ko yarangiza munda ye mu mutuzo uko niko Uwiteka avuze.
14th Jan.2015 Nerekwa inkozi zikibi zishaka kwambura umulinzi mukuru ibibitsanyo byasezeranijwe kugirango bitagera kubakiranutsi,ariko mbona Uwiteka aramutabaye inkozi zikibi ziburizwamo n’Uwiteka Imana yo mu ijuru.
17th Jan.2015 mwana w’umuntu dore gakondo igiye guhura nakaga ibyago n’amakuba muri uyu mwaka,kandi ikimenyetso cyabyo,n’Umuhanzi witwa Mihigo Kizito ukingiraniwe mu nzu y’imbohe ugiye kurekurwa n’umukuru w’igihugu icyo kizakubere ikimenyetso yuko urubyiruko nyarwanda rugiye kwinjira mubigeragezo bikomeye muri uyu mwaka wa 2015,kandi kizaba ikimenyetso cyo guhirima kwingoma ya FPR uko niko Uwiteka avuze.
18th Jan.2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’inzika y’inzigo urarakaye cyane kuko umuhanuzi mukuru agizwe komiseri mukuru w’ibyasezeranijwe.Nerekwa igitabo cy’amasezerano yabakiranutsi abadayimoni bashaka kucyiba ngo bakiburizemo bityo abakiranutsi banditse muri icyo gitabo baburizwemo,ariko umwuka arambwira sengera abakiranutsi kugirango kiriya gitabo cy’amasezerano kitibwa nabadayimoni,n’uko ndasenga mbona cya gitabo kiragarujwe kuko abadayimoni bari bamaze gufuta amazina yose yabanyamasezerano maze gusenga mbona yamazina yose agarutse mu gitabo cy’ibyasezeranijwe.Nerekwa umuhanuzi mukuru ariwe abumbiriye abandi guhabwa umugisha w’ibyasezeranijwe ahabwa igice kimwe,aamze guhabwa icyo gice cy’umugisha,nerekwa abadayimoni bayobowe n’umwuka w’inzika bategekwa kuzanira umuhanuzi mukuru umugisha bari baratwaye uko niko Uwiteka ategetse.
Bene data igice cya (5) cy’ubuhanuzi kirangiriye aha,ubwo Uwiteka natugirira ubuntu azaduha igice cya (6) kugirango dukomeze kwishingiriza k’Uwiteka Imana,ndasaba amasengesho menshi kuko umurimo Uwiteka yanshize urakomeye kandi uragoye,gutunganya ubuhanuzi ntabwo byoroshye kugirango bushyirwe mu mvugo mushobora kumva.
Kwandika ubuhanuzi,kubukura mu mvugo y’umwuka bugashyirwa mu mvugo ya kimuntu mushobora kumva ntabwo byoroshye!Aho mwasanga agakosa mushobora kunyandikira mukambwira kugirango nagakosore Uwiteka Imana abane namwe mfite ibyiringiro ko tuzahurira muri gakondo y’Uwiteka yasezeranije abakiranutsi.Uwiteka Imana ibagirire neza kandi ibiteho.

e-mail:nccleon@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar