Igice cya (68) cy’ubuhanuzi

Hagiye kuvuka umutwe w’ingabo ushyigikiye ubwami bw’uRwanda buyobowe n’Umwami YUHI VI

OCT 10, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umusaza usheshe akanguhe ifoto ye yashyizwe mu bitangaza makuru avuga ko ngo intambara yo muri gakondo ya bakiranutsi yatangiye,kandi ko uwo mukambwe ariwe uyiyoboye ubwo Umuhanuzi yabonaga basore bacicikana berekeza kurugamba rwo gukuraho Umwakagara ndetse ni ngabo za RDF/KDF nazo zarimo zicika zishakisha inzira yazigeza kurugamba kuko rwli rurimbanije cyane!

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umaze igihe udahembwa umushahara wawe,ariko dore ibirarane byose bizaza mu itangira ry’urugamba kugirango udasigarwmo ibirarane byawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Kandi niko abitegetse!

Ndi muri iryo yerekwa mbona b’abana bavuzwe mu gice giheruka hasi ko bajyanywe mu butayu,noneho mbabona bamaze kugera ku ishuli ryubatse kuri wa musozi wo kwigisha abanyarwanda bo mu bwoko bwa batutsi bahawe umwalimu bari kumirongo.

Igice cya (67) cy’ubuhanuzi

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyahanuwe biraje kandi birasohoye kuko ababyeyi babyaye bagiye kwicuza icyatumye inda batwise zitavamo kuko bagiye kumera nkabatarabyaye Umwakagara bose azasiga abisasiye kugirango bamenye yuko Umuhanuzi yari hagati muri bo akababwira kugeza aho asarara ariko bakiringira amagambo ya abega bababwiraga ngo na mahoro kandi ari nta mahoro ahari nabo babibona ariko aho kwiringira ijambo ry’Uhoraho,baranga biringira Umwakagara none bararimbutse niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

NYAMPINGA azanira Umuhanuzi VINO yinkangaza

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abashyitsi baraje kandi bazanye na NYAMPINGA ukwiye kwitegura kubakira neza kuko bazaza bazanye inkangaza ya VINO kuko bazi neza ko bagomba kuza bazaniye Umuhanuzi ituro ryo kugirango ababere umugisha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga kandi niko abitegetse!

Uhuru Kenyatta akurwa ku ngoma

OCT 11, 2017 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umukuru w’ibabylon Uhuru Kenyatta akuwe ku ngoma nkuko ijambo ry’ubuhanuzi ryabivuze!Dore uwo bahanganye Raila Amolo Odinga ari mu nama yo kwikura mu matora yarateganijwe taliki ya 26 ukwakira,2017 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Biteganijwe ko iminsi [60] yatanzwe nurukiko izarangira tailiki ya 01 Nov, 2017 Kenyatta agakurwa ku ngoma nitegeko nshinga uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

Hashingwa umutwe w’ingabo ziharanira ubwami bw’uRwanda ko busubira ku ngoma

Njyanwa mu iyerekwa        mbona habayeho umutwe w’ingabo ukomeye cyane kandi ufite imbaraga zidasanzwe,mbona abasore bintarumikwa bitabira kwinjira muri uwo mutwe w’ingabo ziharanira kandi zigashyigikira ko ubwami bw’uRwanda bugendera ku itegekonshinga bwakongera kwima ingoma.

Abanyarwanda bagakira ingoma yigutugu y aba (REP) b’Abega,bajujubije rubanda rw’Umwami nyirurwanda YUHI VI.Nerekwa uwo mutwe uhangana ningabo z’Umwakagara ziraneshwa zihinduka inzira bwoba zikwiragira imishwaro harya no hino ku isi.Zigenda zipfa urusorongo kugeza zishizeho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mushishoze ibigiye kuba muri gakondo ya bakiranutsi

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira urubyiruko nyarwanda bitondere ibigiye kubaho kuko abega nibamara kumva ko hagiye kubaho umutwe wingabo zishyigikiye ubwami bw’uRwanda,abega nabo bazahita babyiyitirira kuko nubundi iyo mitwe ishingiye ku kinyoma basanzwe bayifite ilimo ba RPRK kandi icyo bagambiriye nukurimbura abantu bose bashyigikiye ubwami bw’uRwanda uko niko Uwiteka ababuriye.

Mwirinde uburiganya bwa RNC

Ndabwirwa ngo mbaburire mwirinde cyane mwebwe mwiteguye gutabarira gakondo ya bakiranutsi kuko na RNC ari mukeba wanyu aramutse abaciye murihumye yabaca igihanga kugiraango bace intege umuntu wese waba ashyigikiye ubwami bw’uRwanda.

Dore Gen.Nyamwasa afite ingabo ariko nta baturage afite,nyamara ubwami bufite abaturage barimo nuwo mutwe ugiye guhaguruka ushyigikiye ubwami bw’uRwanda maze amahoro atahe iRwanda uko niko Uhoraho Nyiringabo Uwiteka JEHOVA abivuga.

Umwuka inzika y’inzigo hagati yaba (REP) n’ubwami bw’uRwanda

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo uri hagati y aba (REP) n’ubwami bw’uRwanda bugendera ku itegeko nshinga,mbona ko wongeye guhaguruka.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu byo muri gakondo bigeze kumusozo wabyo kuko gahunda zose zo gukuraho Umwakagara zamaze gutegurwa kandi zisa nizirangiye kuko habonetse umutwe w’ingabo uharanira gusubizaho ubwami bw’uRwanda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko ndabwirwa ngo aya makuru Umwakagara nayumva azamuhagarika umutima bikomeye,kandi siwe wenyine kuko na Gen.Nyamwasa atazabura kumuhagarika umutima kuko imbaraga yiringiraga mu baturage cyangwa no mu ngabo za RDF/KDF zizaba zicitsemo kabiri uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Gakondo ya bakiranutsi ihinduka gereza

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzu (igihugu) yuzuyemo imigati icuruzwa,ariko iyo nzu ikaba nta birahure byari mu miryango cyangwa mu madirishya.Mbona abantu bazaga kugura imigati muriyo nzu,ariko batifuza ko byamenyekana yuko bazanywe no kugura imigati.Bakaza bagacisha mu madirishya amafaranga bagahabwa imigati.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo ubigire ubwiru kugirango bidaha imbaraga umwanzi azabimenye ariwe ubyisobanuriye ariko utamusobanuriye niko Uwiteka avuga.

The Rhema word comes from heaven and told me that,son of man,the system of the government of Uhuru MUIGAI KENYATTA the president of Babylon country are going to be disabled says the Lord our God almighty.

Njyanwa mu iyerekwa mbona nahawe imilimo mishya nkora muri hotel (gusohoza kw’isezerano) kandi mbona mpabwa kuba supervisor wiyo hotel.Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,isezerano ryawe rigeze kumusozo risohoza ibyaryo kugirango umenye neza yuko Uwiteka Nyiringabo iyo agusezeranije asohoza isezerano ku muntu wese utarivuye mu isezerano ari nta mpamvu uko niko Uhoraho Nyiribihe byose abivuga kandi ni uko akora uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Uburiganya bwa Abega

Nerekwa abagore [2] basaga na abega kazi,bigize ko ari bene data (bakijijwe)kandi arabakonikoni,mbona baraje banyigiraho inshuti,mbona tujya kugura amafi (Fish) bisobanura umugisha turagenda ngo bari banjyanye ahantu bagurisha amafi (6) kumashillingi 200 tugeze mu nzira mbona kumuhanda aho bacuruza amafi meza [2] kuri 200 nanjye ndababwira nti,nimuzane amashillingi mungurire izingizi kuko ndabona ari nziza cyane nta bwo nkeneye ziriya nyinshi kandi kandi zitaryoshye nkizingizi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,hagiye kuza abagore (abagambanyi cyangwa abarozi kazi) b’Abega biyitirira kuba bene so,nyamara bazaba ari abariganya.

Nta cyindi bazaba bashaka usibye kugucisha igihanga ni uko rero urabe maso cyane kandi witondere umuntu wese utazi uza mu izina ry’Umwami wabakiranutsi kuko muri iki gihe abagambanyi babaye benshi cyane biyitirira izina rya Kristo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Akaburiwe mu isiza,ntikabonekera mu isakara

Ibyo abega bamaze kubona ko bibananiye nibwo bahimbye indi mitwe bohereza umututsi Kazi wivugisha urugande yigize umugande kazi,mbona kuruhande rwe arikumwe na za magigiri za Abega zigize yuko batari kumwe.

Maze mbona umugande kazi aza ashakisha uko twavugana cyangwa twamenyana maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bateguye umugore w’umutusi kazi wigize umugande kazi uzanywe no kugambana nuko rero umenye ubwenge umenye uko ubigenza kugirango urokore ubugingo bwawe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibyo bibananiye mbona abega bongera guhimba undi mutwe,bahimba company iyo company yakoragamo abega,mbona banyandikira bansaba ko twakorana ndagenda kugirango tuvugane mbona aho bakorera ari nta bureua cyangwa office ihari ahubwo yarimitwe gusa batekaga kugirango barebe uko bangeraho.

Inshuti n’Umwami wabakiranutsi wenyine

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bagiye gukoresha Harinditwali Jean Paul wahoze arinshuti yawe,akaba umwana wa Abega bakaba bagiye kumukoresha kugirango barebe ko wacibwa igihanga uwo mucuti wanjye akaba akora muri kaminuza ya ULK uko niko Uwiteka Nyiringabo akubiriye kandi ni uko abivuze!

Bamaze kubona yuko bibananiye nibwo bahisemo kohereza imyuka mibi ya kirogoya kugirango ibyo nkora bijyanye numurimo wo guhanura bamvangire,ariko nabyo biranga biba ibyubusa.Umwuka w’Uwiteka urambwira ati,mwana w’umuntu,bwira abega bareke kuba abapfapfa kuva igihe cyose bakugerageje ntibibahire,ubungubu nibwo bizabahira?Niko Uhoraho Nyiringabo ababaza!

Itegeko ryo gukebwa kubatarabikoze

Njyanwa mu iyerekwa mbona Malaika w’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo aza kundeba aho ncumbitse murutare,mbona araje maze arambwira ati,mwana w’umuntu,ubwire umugabo wese wiringira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo hamwe nubuhanuzi wandika ubabwire uti,uku niko Uwiteka Nyiringabo avuga.Umugabo wese utaracyebwe  Circumcision icyo yambariyeho ntashobora kwinjira mu masezerano atabanje gucyebwa kuko ari itegeko ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Kumvira biruta ibitambo

Abatazabikora nta bwo bazanjira mu isezerano rya Kristo kandi bazacirwaho iteka n’Uwiteka kubera kutumvira umwuka w’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho JEHOVA abivuga.Iri jambo rirareba cyane abagabo bashima Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bamwizera kandi bakamufata nk’Umwami n’Umucunguzi wabo niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Abagore na bakobwa Bambara MINI SKART bacirwaho iteka rya burundu

Nkomeza kwerekwa ibijyanye nubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,mbona ko abagore Bambara “MINI SKIRT bahawe amahirwe yo kureka kwambara iyo myenda ariko bakanga kuyireka,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,izo ntumva uzihe numero yurubanza (File Number) kugirango bacirweho iteka kubera kutumvira ijambo ry’umwuka w’Imana.Dore numero yanyu N°0060/0010/0017 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Amategeko agiye gushyirwa mu bikorwa

Nerekwa abakobwa batendeka abasore na bagabo bakajya babeshya ko bazabana cyangwa ko bakundana ariko bifitiye abandi kuruhande,ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,uburire izo nkozi zikibi yuko nizitareka iyo micyo mibi zigiye gucirwaho iteka n’Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo unaburire abakobwa batuka ba nyina yuko byanditswe yuko ututse se cyangwa nyina bakwiye kumwica,kubera iyo mpamvu umukobwa uzongera gutuka umubyeyi we,azahita acirwaho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Nyiribihe byose Jehova abivuga.

Umugisha usanga Umuhanuzi mu butayu

Njyanwa mu iyerekwa mbona kuri konti (account) yanjye mbona hoherezwaho umugisha mwinshi cyane,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Nyiringabo ategetse umugisha ngo ugusange mu butayu kugirango asohoze ijambo ryo gukiranuka kuko ibyo yavuze ntizananirwa no kubisohoza uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abagabo na bagore babanye mu bushake butari ubw’Imana bagomba gutandukana

Njyanwa mu iyerekwa mbona inama ikomeye yabereye mu Ijuru yavugaga kubagabo na bagore bashakanye mu buryo butari bw’Imana ko bakwiye gutandukana kuko babanye mu buryo bunyuranye nijambo ry’Uwiteka Nyiringabo.Mbona abagabo benshi na ba Pastors benshi banga gutandukana na bagore babo bashakanye batekereza yuko ahari Uwiteka akiranirwa,cyangwa ko bikunda kurusha uko abakunda.

Maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abagabo na bagore babanye munzira z’uburiganya bw’umwanzi (satani) bubahirize icyo Uhoraho Nyiringabo abasabye kugirango babe abanyamugisha kuko Uwiteka Nyiringabo aigiye gukora ibikomeye mu isi ya bazima.


Kuko umwanzi yarwanije ijambo ry’Uwiteka abantu babana bidaturutse kubushake bw’Uwiteka,kandi abafarisayo bakabasengera bakavuga ko ngo byaturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Kandi nyamara Uwiteka ntaruhare yabigizemo uko niko Nyiribihe byose Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunganiriza cyane rimbwira yuko abenshi batazabyera ndabwirwa ngo,utazakora ibyo ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rimusaba azaba abaye umwana utumvira,bivuze ko ari nta cyo azaba agipfana n’Uhoraho Nyiringabo ahubwo azaba abaye umwana wo kurimbuka no gucirwaho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,ariko abubaha Uwiteka Nyiringabo,abo nibo bana nyakuri,naho abayoborwa namaranga mutima abo bose bamaze gucirirwaho iteka kuko bamaze gutsindwa nurubanza rw’ibyanditswe byera bavuga ko babyizera kandi bakabyiringira nyamara nta bwo babigenderamo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ahangaha bisobanuke neza cyane yuko kudakora ibitegetswe nijambo ry’Uwiteka Nyiringabo,ari ukugomera Uhoraho Nyiringabo.Kandi kugome nicyo cyaha cyamanuye satani mu Ijuru kuko yarasanzwe ari umu Malaika ushinzwe kuramya no guhimbaza Uwiteka Nyiringabo.Ariko kubera kwishyira hejuru byatumye ajugunywa ikuzimu na magingo naya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uburiganya bwa satani anyuze mu bafarisayo

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka wikinyoma wiyoberanije waje mu ishusho yumukambwe umutwe we wahindutse uruyenzi,aje asanga ndimo kuganira nagasekurume kamaze gukuramo gatoya (umwuka wikinyoma) wingimbi.Aho kuruhande rwanjye hari umucyecuru nawe umeze imyaka nimyaniko kwisi yabazima (idini) mbona uwo mukambwe azanywe no kumuriganya umwenda wimwitero (umushanana) mwiza cyane (imilimo ikomeye) ariko nyogokuru asa naho abikenze uwo mwenda yisubiraho yanga kuwugurisha maze wa mukwambwe ashaka kunyuraho kugirango awugure ku giciro cyose nyogokuru yaba awugurishaho biranananira.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’ikinyoma wiyoberanije kubera gutinya intambara ikomeye abega bagiye guhura nayo uraje.Kandi niwowe wifuza kunyuraho kugirango barebe yuko batanga intonorano ukagambanira ubwami bw’uRwanda nyamara nta bwo bizabakundira kuko bavuzeko ngo uri inzererezi baragusuzugura kuko iyo baza ku kubaha barigukora ibyo ijambo ry’ubuhanuzi ryababwiye gukora uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ribivuga.

Dore abanyamadini nibo bazakoreshwa n’Umwakagara kugirango bavugane nawe baguhe intonorano uramenye kuko gakondo ya bakiranutsi irimo umugabane wawe Uhoraho Nyiringabo yakugeneye uko niko Nyiringabo Uhoraho abivuga,uko niko Uwiteka Imana yawe ukorera abitegetse!

Pastor Nkundabantu Simon ahabwa umugisha uturutse k’Uwiteka

OCT 12, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona umukozi w’Uwiteka witwa SIMON NKUNDABANTU ukorera mu gihugu cy’ibabylon,ahabwa umugisha uturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kubera kubaha Imana kuyumvira no kwicisha bugufi.

Mbona ahabwa imodoka yo mu bwoko bw’Ijeep ijya kuba ubururu bw’umukara(dark blue)ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwo mushumba ahawe umugisha n’Uhoraho Uwiteka Imana yawe kuko aharanira ubwami bw’ijuru kandi akagira umwete wo gushakisha abayobye ngo bihane bave mu nzira zo gukiranirwa binjire mu bwami bwa Kristo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dore agenze na maguru igihe kirekire kandi yagaragaje kwihangana cyane,iki nigihe cy’abakiranutsi bose bahamagawe n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,Uwiteka alimo gusohoza amasezerano yibyo yabasezeranije uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umuhanuzi ahabwa VISA yo kumugabane w’Uburayi

Nerekwa Umuhanuzi ahabwa VISA yo kumugabane w’UBURAYI Shengen mbona za magigiri zirahangayitse bikomeye zari zizi yuko adafite Passport ziratangara cyane,kandi zirababara!Maze ijambo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Nyiringabo aguhaye VISA yo kujya mu milimo mishya kumugabane w’UBURAYI kugirango bimenyekane yuko ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo ari ukuri.

Kuko ibyo avuze ntazabura no kubikora kuko aravuga bikaba yategeka bigakomera,ibyo byose abikoreye kugirango ubwoko burusheho kumwizera kandi bumenye ko ari ntawushobora guhagarika umugambi w’Uwiteka Nyiringabo naho yaba Ijuru cyangwa isi,nta numwe wayihagarika uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abega kazi bakorwa nisoni


Nerekwa inkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa Abega zikorwa nisoni,mbona abagore na bakobwa b’Abega kazi,bari babucyereye guca igihanga Umuhanuzi Bambara ubusa aho bari bihishe(gukorwa nisoni)ku karubanda.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bahagaritse umutima bikomeye kandi cyane kubera ko wahishuye amabanga yabo,ndetse ijambo ry’ubuhanuzi rikaba ribasenya ryamaze kubaciraho iteka,niyompamvu bazabiranijwe nuburakari bakaba baguhigira hasi no hujuru kandi badashobora ku kubona uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Urubyiruko nyarwanda rwanga gukorana na za magigiri za RPRK

Njyanwa mu iyerekwa mbona Gen.James Kabarebe ahagaze ku karubanda wenyine,ingabo yari yajyanye nazo zose ziramucika ziburira mwishyamba zirigendera.Mbona na bandi basirikare cyangwa abashaka kwinjira mu ngabo ziyitirira ubwami bw’uRwanda (Rwandan Protocol Return the Kingdom) RPRK.Uyu mutwe wa za magigiri ukaba ufite icyicaro muri Uganda iwabo na Gen.James Kabarebe,bakaba bategereje ngo barebe yuko RNC izatera gakondo ya bakiranutsi maze bazabaturuke inyuma babarase umugenda.

Nuko rero mwana w’umuntu,burira urubyiruko nyarwanda babe maso batazagwa muri uwo mutego,bibwira yuko bagiye kwifatanya nabharanira ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka [58]mu buhungiro bukorera hanze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,izo nkozi zikibi uzihe numero yurubanza (File Number) kugirango bacirweho iteka ntibazagire icyo bageraho N°0061/0010/0017 uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze bibuka yuko uwo mutwe uharanira ubwami bwa Abega ariko bakiyitirira ubwami bw’uRwanda,kandi ko ari nabo bahitanye Umwami Kigeli V Ndahindurwa,ibyo byatumye bahindura amayira bareka kwekeza muri uwo mutwe wa za magigiri witwikiriye izina ry’ubwami bw’uRwanda uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona urugamba ruratangiye maze ingabo za RDF aho kugirango zijye kurwana zitorongera mu mashyamba,kubera zari zirushye zirabanza ziriryamira zari zifite umuruho w’imyaka [23] zatewe nubwami bwa abega butwaza igitugu nigitutu barasinzira bibagirwa yuko bari batabaye.

Aho babyukiye bikomereza inzira berekeza mu ngabo zirwanya Umwakagara kuko zari zifite agahinda ka bantu babo Umwakagara akomeje kwica urwagashinyaguro abacura bufuni na buhoro mbona ko bambutse amahoro bajya kwifatanya na bandi baje kwitabaro.

Gen.Kabarebe James ashyiraho  za magigiri bazafata Umuhanuzi

Nerekwa Gen.James Kabarebe atanga itegeko ryo guhiga Umuhanuzi,ndetse anashyiraho ibihembo bikomeye ku muntu wese washobora kumubona agacibwa igihanga ngo kuko yashyize amabanga ya abega hanze abateza abaturage bituma bamenya akari imurori.Mbona inkwakuzi za abega na abega Kazi bakora ibishoboka byose bakora iyo bwabaga ariko bisanga baruhiye ubusa nkabasambanyi.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,bimeze nabi cyane,abega bahagaritse umutima bikomeye cyane kubera ibigiye kubabaho.Ijambo ry’ubuhanuzi naryo ribamereye nabi cyane,kandi rubanda nabo babyumva vuba cyane,ariko bakereka ubutegetsi ko ari nta cyo bazi,nyamara na bamwe mu bategetsi dore bashyizeho abantu bazajya babasomera ubuhanuzi ndetse baga printinga ubuhanuzi bwanditse kugirango babashe kwisomera ngicyo igihagaritse umutima leta ya abega iriho mu buryo bunyuranije na mategeko uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ikimenyetso ejo Uwiteka yaguhaye ko za magigiri za abega zizaba ziri mu muhanda,zigutegereje kirasohoye ni uko rero ntiwirwe ugira aho ujya kkugirango utagwa mu gaco kabo bazatega bageza ho igihe bazaruha kugirango bazamenye yuko imbaraga z’Uwiteka Imana ukorera zitandukanye nizabo kuko bo biringira amagare na mafarashi ariko wehoho ukiringira izina ryanjye uko niko Nyiribihe byose abivuga.

Imvugo y’Imana iratangaje

Njyanwa mu iyerekwa mbona nakinnye tombora mbona imibare [2] ihuye kandi nagombaga kubona [3] mbona kuriyo karita inyuma handitseho “arrest him”maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uramenye birakomeye cyane kuko umwanzi ameze nabi cyane kuko ahagaritswe umutima nijambo ry’ubuhanuzi umaze igihe ushyiraho bakaba bavuganye na zamagigiri z’ibabylon kugihigira hasi no hejuru ni uko rero umenye ubwenge uko ukwiye kugenza kugirango utagwa mu mitego y’Umwanzi wa bakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore iminsi ya nyuma y’umwakagara izaba mibi cyane,kandi azasiga arimbuye benshi muri rubanda rw’Umwami.Nubwo batumva batekereza yuko hari ukundi bizagenda,ariko ntaguhari cyeretse kkurimbura ubwoko bwanjye naho ubundi umuntu wese utazakiza ubugingo bwe,nta kabuza yuko atazabura kurimburwa n’Umwakagara ugiye gusiga yisasiye benshi kuruta abo yari yarisasiye mbere mu w’1994 uko niko Uhoraho Nyiringabo ababuriye kandi ni uko abivuga.

Kwigaragambya kwinfungwa zo muri gereza ikimenyetso kizaherekeza Umwakagara

Nerekwa imfungwa zafunzwe n’umwakagara nazo zigaragambya zisaba uburenganzira bwazo, kandi ko zifunzwe binyuranije na mategeko.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwakagara arageramiwe kandi ni mu gihe kuko yibye ingoma naho ubundi igihe cye cyo gutegeka cyararangiye.

Niyompamvu hagiye gupfa abantu benshi cyane yibwira yuko kubica byamufasha nyamara nta cyo bizamumarira ahubwo bizarushaho kumujyana ikuzimu kuko dore mbere yuko avaho agiye gusuzugurwa na banyagihugu kandi nta cyo azabatwara kuko bose adashobora kubaca ibihanga ngo abarangize uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ukwezi kumanuka murutare rw’Umuhanuzi

Njyanw mu iyerekwa mbona ukwezi (moon) kumanuka murutare rwanjye aho nihishe umwakagara,mbona kwaka cyane gufite umucyo uruta uwizuba!Maze ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ugoswe nimbaraga z’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kuko yakumenye mu izina akaguhamagarira kumubera umugaragu dore imbaraga ze ziramanutse kugirango zikugote imbaraga z’umwijima niz’inkozi z’ibibi kugirango umenye yuko arijye Uhoraho Uwiteka Nyiringabo waguhamagaye niko Uwiteka nyiringabo abivuga.

Nongera kwerekwa umudayimoni umeze nk’ingona,mbona ukuboko kwa Malaika kuzanye INKOTA kuyicamo kabiri,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore satani nabadayimoni bakozwe nisoni imigambi yabo bari bagambiliye iburijwemo n’Uhoraho Uwiteka Nyiribihe byose uko niko Uwiteka abivuga.

Guhamagara Umuhanuzi ntibyoroshye

Njyanwa mu iyerekwa mbona mpamagarwa na telephone yo hanze mu mahanga ya kure,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira uwo uzaguhamagara azabanze akwandikire e-mail kugirango uzamuhe numero azaguhamagaraho kuko izo yarasanzwe azi utakizikoreraho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Amadini [2] muri gakondo ya bakiranutsi akorwa nisoni

Njyanwa mu iyerekwa mbona amadini [2] muri gakondo ya bakiranutsi akorana na leta ya abega, mbona akorwa nisoni ku karubanda,kubera gushaka kwivanga muri politike yo muri gakondo nk’aho aribo bayifitiye igisubizo.Ibyo babikoze kubera gutinya ko imisinga yabo (Business Church) yasenyuka.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ese ariya madini yihaye kujya inama zivuguruza ijambo ry’ubuhanuzi wayabonye?Ndaubiza yego nyagasani nayabonye!Babwie uti,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga,uyisengera ku ishyaga,ikagusiga ivu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umwuka w’ikinyoma ucirwaho iteka

 

 

Nerekwa imyuka [2] yikinyoma nayo yigaruriye gakondo ya bakiranutsi, nayo mbona ijyanywe kurya igisigati cyatemwemo amasaka, ibyo kurya bya gahimano.Mbona iyo myuka ikora ibishoboka byose ngo ibeshye kandi iriganye ijambo ry’ubuhanuzi ryahanuwe n’Umuhanuzi “Majeshi Leon AINESHA” ngo bitagaragara yuko ubwo buhanuzi ari ubw’ukuri uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti, mwana w’umuntu, cira urubanza iyo myuka [2] y’ikinyoma kugirango icirweho iteka itazongera gukorera mwisi ya bazima uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ni uko mfata ibitabo byubucamanza ndeba numero yurubanza naringezeho nsanga ari N°0062/0010/0017 maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore iyo myuka y’ikinyoma umaze kuyicaraho iteka ntizongera ikubaho ukundi iteka niteka ryose amen,uko niko Uhoraho Nyiringabo JEHOVA Uwiteka Imana yanjye niko abitegetse kandi niko abivuze!

OCT 13, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabylon umwuka w’inzika y’inzigo wongera kuzamuka cyane, mbona umukuru waho w’igihugu ahagaritswe umutima nibigiye kumubaho.Maze mbona babaza imandwa zaho zibategeka gushaka inyana ebyeri za mashashi [2] kugirango bazibagire imandwa maze zitsirike iyo ntambara ilimo gututumba.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti, mwana w’umuntu, witegereje umwuka wikinyoma? Byashoboka se ko imandwa zabasha gutegeka ubuhanuzi? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru w’ibabylon Uhuru Kenyatta yifashe mapfubyi yabuze epfo naruguru,kubera ibyo yibwiraga ko azongera gutorwa mu matora yateganywaga taliki ya 26 ukwakira, 2017 atakibaye ahubwo mbona hatutumba intambara hagati ya leta ya jubilee na batavuga rumwe na leta NASA iyobowe  na Eng.Raila Amolo Odinga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inzira zerekeza Kenyatta murukiko rwa ICC zimaze gukinguraamarembo aho azerekeza ajya kwiga kaminuza ikomeye dore ishuli ryo muri icyo gihugu atariranngije amashuli yahoo ya yacishirijemo akajya umukuru w’igihugu atayarangije niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona deputy president William Ruto arikumwe na Kennyatta bajya gushaka abafarisayo ngo babasengere nyuma yo guhishukirwa ibimutegereje namara kuva kku ngoma,maze Ruto abonye ko igihe cyo kwerekeza the hague,ahita yikuriramo ake karenge.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,Kenyatta yagambaniwe atabizi none bamusize mu mazi abira uko niko Uwiteka abivuga.

Umuhanano w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo

Njyanwa mu iyerekwa mbona nyura mu gikombe kinyuramo abagenzi bagana ‘IZION’maze ku kigeramo mpahurira na Claude w’umunyaGitarama wakoreraga ku IPOSITA agasengera muri ADEPR mu kiyovu cyo hepfo akaba yarasanzwe akorera leta y’umwakagara muri za magigiri kuko leta yabo ari inyaGitarama.Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ucire urubanza uwo Claude kuko yagambaniye benshi kandi avuga ko arumugenzi ugana IZION kandi ibyo yakoze yabikoze abizi niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mfata ibitabo byanjye byubutabera muha N°0063/0010/0017 yo gucirwaho iteka uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko abivuze!

Ntuzabone Ishaa itamba ngo uyishinge!

Ubu yahungiye Uganda ashobora no kuba ari kumugabane w’UBURAYI ariho asigaye agakorera mpurira nawe muri icyo gikombe cyinzira kinyuramo abagenzi akaba ashinzwe ku kugigira abagenzi bagana ‘IZION’ ndabwirwa ngo mwana w’umuntu uramenye ntunyure muri icyo gikombe kuko magigiri Claude yahagutegeye.

Ndagenda nsanga za magigiri zamaze kuhaca icyuzi cyumugezi kugirango abashaka kwambuka batinde muri urwo ruzi bambuka maze babone uko babagwa ku gakanu babace ibihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Urubyiruko rwinshi ruhura n’inzitizi zo gutabarira urugamba rwo gukuraho abega bigize ingunge mu ishyamba

Mbona abasore benshi bashakaga kwambuka icyo gikombe ngo bafate hakurya,bahura nikibazo cyurwo ruzi rwacukuwe  naza magigiri.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira abasore bitonde kandi ibyo bategura byose babigendemo gahoro kuko abega bamaze gushyiraho imitego myinshi kandi bashobora kuyigwamo,ariko igihe nikigera cy’uko Uwiteka gahunda zabo azemera bazabimenyeshwa ariko abaza guhubuka bakamanuka barahita bagwa muri icyo gikobe aho bategererejwe na za magigiri za abega uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,humuriza abanyagakondorero bumva yuko baheze mu gihirahiro,ubabwire uti,mwihangane kandi mwitonde kuko Uwiteka Nyiringabo yaravuze!Nyamara ibyo yavuze ntazabura kubisohoza,ariko abazashaka kubitanga imbere ngo bakore ibijya gusa nabyo kandi igihe cyabyo kitaragera,ntibazabura guhanwa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umucyo mwinshi cyane ujya gusa nuwikinyabiziga,mpamagara intabwa yumutambyi yasigaye muri gakondo ya bakiranutsi ajya kureba ningoga,agezeyo asanga abagore b’abega kazi,aribo bicaye bagambanira gakondo ya bakiranutsi barimo kugirana amasezerano ni nkozi z’ibibi maze umucyo w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo urabanika ubashyira ahabona bakorwa nisoni uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 14, 2017 nerekwa mbona gakondo ya bakiranutsi iturirwa umuriro kumanywa yihangu,mbona urubyiruko rwagatabaye gakondo,ruyihunga ahubwo rwigira kurahande rwabayiteye kugirango bakureho Umwakagara ku ngoma yafashe ku gatuza ka gisirkare cya abega bakoresha imbaraga z’ubwicanyi ahantu hose no mu bintu byose uko niko Uhoraho Nyirangabo abivuga.

Nerekwa ko kiliziya gatolika ikabije mu gukoresha abapadiri bayo mu bikorwa bigayitse byo gufata abagore ku ngufu na bana,birimo no gutera inda abakobwa kandi barangiza ntibabarongore.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,izo nkozi z’ikibi uzihe numero yurubanza (File Number) kubera gukabya gukiranirwa imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.N°0064/0010/0017 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

Inkoreragahato z’Umwakagara

Nerekwa abagiye mu ngabo z’umwakagara uburyo bahindutse inkorera gahato, bibwiraga ko bagiye mu ngabo z’igihugu, naho bagiye gukora uburetwa bwa abega batabizi.Mbona uko babacura bufuni na buhoro,bakirengagiza amategeko agenga umurimo bakora wa gisirikare.Aho kubahana bakoresheje ibihano biteganywa na mategeko ya gisirikare ahubwo bagafata ibibando bagahuragura nkuhuragura inzoka niko Uwiteka Nyiringabo abigaya.

Isezerano ry’ubuyobozi bw’ikirenga bututse k’Uwiteka Nyiringabo

Nerekwa mbona train itwara abantu mu karere ka Africa yuburasira zuba (east African community) EAC iyo train ntabwo yatwaraga abantu bose,ahubwo yarifite abantu bangombwa yagombaga gutwara (specific people) ubwo nanjye narinturutse muri gakondo ya bakiranutsi ndikumwe n’umugore wahoze ari uwa YAKOBO ariko baza gutandukana kubera kwitwara nabi,hanyuma aza kurongorwa na kiliziya gatorika.

Umufasha wa YAKOBO bongeye gusubirana nyuma y’igihe kirekire

Uwo mugore yarafitanye umwana umwe w’umuhungu na YAKOBO,ariko gatorika nta mwana numwe bigeze babyarana.Ubwo nabonaga abantu batangazwa cyane nigitumye atandukana na gatorika,ariko ntiyarabuze byose yari yambaye neza abantu babimushimira ndetse nkimara kumukura muri urwo yahise abyibuha ako kanya tugenda tukiri mu nzira kubera ibyishimo byo gutandukana na gatorika wamuhozaga ku nkeke uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Turagenda tugera aho abagenzi bahagarara bateze train yarije kudutwara,iraza isanga twamaze kuhagera kuko uwo mugore yaravuye muri gakondo ajyanywe mu butayuu bwa Africa y’uburasira zuba aho agiye gutegerereza iminsi barirwa kun toke kugirango umuyaga uturutse mu burasira zuba bwa Africa woherejwe muri gakondo ubanze unyureho Numara gukora umurimo wawo ubone kugaruka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa tumaze kugera muri train (gari ya moshi) maze baza kutwishyuza, narimfite ibiceri ni nabyo bishyuzaga, ndabishyura ariko bambwira yuko ngo mbasigayemo ibiceri 18×4 = [72] code yubuhanuzi.Mbaza uwo warushinzwe kwishyuza nimba atambonera umurimo nanjye ngakora kuko nta kazi narimfite ako narimfite kari kararangije kontalo yako.

Ansubiza ko ngo agiye kunshakira akazi nakabona azambwira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga,ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,dore Uhoraho Nyiringabo agiye gukora ibikomeye cyane mwisi ya bazima akure abantu be bayobeye muri gatorika,abazane mu murimo mwiza kandi wagutse mugari ariwo gari ya moshi cyangwa train kuko ubwoko bwashiriye muri gatorika idini rijyana abantu ikuzimu rikabaciraho iteka batabizi bakazikanga bamaze kugera mu muriro utazima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Isezerano ryihuse cyane

Iyo train yihutaga cyane ahantu hagendwa ni modoka amasaha umunani [8] yo yahagendaga iminota [30]ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,ibyo weretswe Uwiteka agiye kubyihutisha cyane kuko bamaze gutsindwa nurubanza bakaba bamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ucire urubanza gatorika ubahe numero yurubanza ko baciriweho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo maze mbaha N°0065/0010/0017 uko niko Uwiteka Imana yawe ukorera Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibiti byinshi bigwa mu muhanda bigushijwe numuyaga waruturutse mu butayu bugufiya bwa Africa yuburasira zuba,mbona ko biguye mu mihanda nyabagendwa maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubutegetsi bwa jubilee ishyaka ryo mu gihugu cy’ibabylon riyoboye na Kenyatta riciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Umugisha w’Umuhanuzi

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha wamaze gutegurwa no gutunganywa ngo wohererezwe Umuhanuzi mu gihugu cy’ubutayu bugufiya cyitwa ibabylon.Ijambo ry’uhoraho rinzaho maze rirabwira riti,mwana w’umuntu,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo  abivuze!ntutinye ibitero byabadayimoni byabazimu na badayimoni boherejwe na abega ngo bakuzingazinge.

Ahubwo dore Uwiteka Nyiringabo amanuye umugisha uturutse mu biganza bye kandi yamaze kuwutegeka kugirango ugusange mu butayu bugufiya aho umaze imyaka [8] kandi igihe cyabwo kirarangiye ntuzongera guhura nubutayu ukundi mu buzima bwawe igihe cyose usigaje ku isi kugirango umenye yuko Uwiteka Nyiringabo ari we ukorera kandi ko ariwe Imana yawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuze,kando niko abigetese!

Nyampinga yinjira mu isezerano

OCT 15, 2017 ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore habayeho ishuheri ryinshi numuyaga mwinshi mu Nyanja bituma ubwato bwari buhetse “NYAMPINGAbutwarwa imuhengeri.Ariko kuko ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo ari ryo ryabivuze byatumye umwanzi amuhagurukira maze amuteza umuhengeri mwinshi yibwira yuko azagwa mu Nyanja nyamara ntiyamenye ko yarimwe mu nzira zikomeye Uwiteka yashyizeho kugirango azashoboze “NYAMPINGA” gusohoza mu isezerano ry’Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ngaho hanurira Nyampinga umuvugeho ubutsinzi kugirango umuhengeri nishuheri bikurweho.Ni uko nkimara kubwirwa gutyo,ndahanura ndavuga nti,wa Nyanja we yishuheri,nawe wa muhengeri we,hamwe nawe wa muyaga mwe!

Ndabategetse mu izina rya data,umwana n’umwuka wera muhagarare mu izina rya Yesu amen.Ako kanya mbona bihise binyumvira birahagarara maze ubwato bugaruka ibwerekeza mbona buraje bugeze ku nkombe y’inyanja barambuka bavamo amahoro bashima Uwiteka Nyiringabo ibitangaza abakoreye kuko bari barihebye umutima waracitse intege basubizwamo ibyiringiro by’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

Nerekwa mbona “NYAMPINGA numuherekeje banyura mu murima wa gakondo ya bakiranutsi, ariko bageze mu murima basanga barahinzemo ibigori ndetse bigeze igihe cyo kubisarura ariko mbona Umuhanuzi aciyemo ibigori [2] ariko ibindi nubwo byari byarahetse imbere nta cyintu cyari kirimo.

Mbona abalimu [2] bigisha mu mashuri yisumbuye bakaba umwe ari umushambo, naho undi, akaba ari umusinga.Mbona bahawe ikiraka n’umwuka w’Inzika y’Inzigo ya Abega ngo bakore ibishoboka byose bamenye Nyampinga ugiye kurongorwa n’Umuhanuzi “AINESHA”, ariko mbona abo bagabo bombi uko ari [2] bagize ubwoba bwo gushaka ayo makuru kuko nabo bari bibereye muri uwo murima basarura ibigori ngo bajye kotsa bikize murenguzi.

Nerekwa nzika ya nzigo acyamika muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda aza kureba abo bagabo bari bahawe ikiraka cyo kugigira no kugambanira NYAMPINGA” n’Umuhanuzi, ariko mbona Nyampinga n’umuherekeza nabo baza banyuzwa muri uwo murima wa gakondo ya bakiranutsi bagera kuruhavu ruhana imbibe na gakondo y’ubwami bw’uRwanda maze bahasanga Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe arabakira abashyikiriza Umuhanuzi AINESHA uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Anti-Christ ahagurukanye ubukana bukomeye kugirango atangire gukorera mwisi ya bazima, ariko mbona imbaraga ze zicishijwe bugufiya kugirango Uwiteka abanze atunganye itorero rya Kristo Umwami wa bakiranutsi uko niko Uwiteka abitegetse,kandi ni uko abivuga.

Kiliziya Gatorika icirwaho iteka

Nerekwa ko na kiliziya gatorika usanzwe ari umufatanyabikorwa wa hafi cyane wa Anti-Christ nayo yongeye kwamburwa ubudahangarwa ni mbaraga zayo igice kimwe kuko aliyo ishinzwe gutegurira inzira umwanzi wa bakiranutsi Anti-Christ.

Maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,ucire urubanza kiliziya gatorika kandi wongere uyicireho iteka kugirango imbaraga zayo yarizamukanye hamwe na shebuja bacishwe bugufi maze umugeni wa Kristo abone uko yisuganya mu gushaka mu maso h’Uwiteka Nyiringabo kugirango yongererwe imbaraga zo gukiranuka niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kiliziya gatorika itsindwa urubanza

Nuko ndebe numero yurubanza (File Number) ngezeho nsanga ari N°0066/0010/0017 ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore kiliziya gatorika itsinzwe nurubanza kubera gukiranirwa cyane ibitewe no kutubaha Uhoraho Nyiringabo waremye Ijuru nisi.Babivuga mukanwa ariko mu mitima yabo haba huzuye uburiganya bwinshi bwindengakamere niyompamvu baciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

Anti-Christ acirwaho iteka

Ndongera ndabwirwa ngo, mwana w’umuntu,na Anti-Christ nawe umucireho iteka kugirango imigambi isubizwe inyuma,akndi imbaraga ze zose zigabanuke cyane kuzageza igihe cyategetswe kuko ashaka gutanga ijambo ry’Imana imbere no kugirango yihutire kurimbura isi na bayituye kandi igihe kitaragera.

Mwana wo kurimbuka Anti-Christ dore N°0067/0010/0017, umwana wavukiye mu mwijima, amana yawe witwa rupfu,ufite amazina yo gutuka Uwiteka yakureme,wishyize ejuru y’icyintu cyose cyitwa Imana.Umwana wa ninjoro,uzengurutswe nurupfu,aho ugiye hose ujyana kurimbuka.Unezezwa no gukora ibyaha kuko witwa umwana w’umwjima,kamere yawe n’ugukiranirwa no kuzacirwaho iteka no kurimbuka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ngiyo dossier yawe yurubanza rwawe uciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo nubundi warubizi ariko nta bwo warufite (dossier) mu bucamanza bwo mu Ijuru kugirango umenye yuko uciriweho iteka n’Uwiteka Nyiringabo.

Dore waje mu gihugu cy’ibabylon uje guhiga ubugingo bwanjye, uhambuze werekeza mu gihugu cy’Ubufilisitiya wibwira yuko uzahambona nyamara warunze ibabylon nkuko igice cya (1-3) cy’ubuhanuzi cyibivuga cyandikiwe mu gihugu cya Filisitiya ubwo Umuhanuzi yari mu butayu bwaho arimo kwigishwa n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

Umwuka w’Uwiteka araburira abasengera muri gatorika

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti, mwana w’umuntu, dore nakugize Umuhanuzi wa mahanga, kugirango ubamenyeshe imigambi yibikorerwa mwisi ya bazima.Nuko rero menyesha abantu basengera muri kiliziya gatorika bahunge bakuremo akabo karenge kuko hasigaye igihe gito iryo dini rikarimburwa binyuze mu byago, akaga na makuba bigiye gutera ku bantu bose bahasengera banze kumvira umwuka w’Imana uko niko Uwiteka Nyiringabo ababuriye kandi ni uko abivuga.

Abayislam bacirwaho iteka

Njyanwa mu iyerekwa mbona abayislam bacirwaho iteka n’Uwiteka Nyirngabo banze kwizera Umwami Yesu Kristo kuko ariwe banze ryo kwizerwa,akaba n’Umwami wa bakiranutsi.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uburanishe urubanza abayislamu maze ubacire urubanza kuko banze kandi nti bateze kwizera Umwami wa bakiranutsi Yesu Kristo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’urubanza nsanga batsindwa nurubanza kuko ari nta mpamvu nimwe yagaragaye yatumye batizera Umwami wa bakiranutsi.Maze bahabwa numero yurubanza N°0068/0010/0017 bacirwaho iteka, ariko ndabwirwa ngo, abashobora gukiza ubugingo bwabo bakizera uwo Mwami wa bakiranutsi kandi iryo dini bakarivamo bahabwa amahirwe ya nyuma yo kwihana bakimara kumenya no gusoma iburanisha rubanza rwabo bagahita bafata ibyemezo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuze!

Nerekwa mu Ijuru hakorwa inama yemeza ko intumwa ya satani Paul Gitwaza Muhirwa yambuwe ubutunzi bwose yagiye yiba mu bwoko bw’Uwiteka Imana kuko atari ubwe ahubwo yatwaye imigisha ya bandi akoresheje uburiganya bw’ijambo ry’Imana yitwikiriye maze yambura abantu arabiba abamaraho utwabo.

Ndetse ntibyagarukiraho ahubwo anatwara ubungi bwabo ikuzimu, maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ucire urubanza kandi ucireho iteka ubutunzi bwose Gitwaza yahawe na Satani na badayimoni kandi utegeke ubwo butunzi busubire kuri banyirabwo babwambuwe hitwajwe ijambo ry’Imana nuburiganya bwa badayimoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse!

Nuko ubutunzi bwe buhabwa N°0069/0010/0017 yimanza nshijwabyaha byo u Ijuru, kandi nsaba abamalaika bashinzwe kwambura abadayimoni ubutunzi bambuye ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo guhita bashyira mu bikorwa bakambura Gitwaza intumwa ya Satani ubutunzi yatwaye butari ubwe. Ahubwo akaba ari ubwo yakuye mu bitambo by’abakristu yagiye aha Satani na badayimoni maze ntegeka ko ubwo butunzi busubizwa bene bwo uko niko urubanza narwanzuye kandi niko Uwiteka yabitegetse!

Nerekwa inama za abega bategura gahunda zo ubugambanyi kugirango babone uko baca Umuhanuzi igihanga, mbona INKA [2] zinjira muri gakondo ya bakiranutsi (demons) usibye ko nazo zari zishonje cyane! Imwe imwe yitwaga “IMPINYUZA”zikaba zari zimaze igihe kinini zaragiye gushakisha ubwatsi bwo kurisha kubera amapfa yateye bituma zitagaruka muri gakondo ya bakiranutsi.

Mbona zinjiye muutoki zigenda zisakuma ibyo zibonye byose kubera gusoza ni nzara ndende kandi nyinshi cyane.Muri urwo rutoki rwa gakondo ya bakiranutsi, mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo ukoresha inama ikomeye kurebera hamwe uko bakora ibishoboka byose bagashaka uko bafata Umuhanuzi bakoresheje amashashi ya matsindirano.

Mbona bafata inzabibu zari mu murima w’Uwiteka Imana yanjye, barazifata bajya kuzengamo VINO idasembuye, negera nzika ya nzigo mubaza impamvu banjiye muruzabibu rwanjye batansabye uburenganzira bakajya kwenga umutobe wo gutunganya VINO batabyemerewe.Aransubiza ngo nimpamvu bashakaga yo kugirango barebe ko naza kubakoma mu nkokora bityo babone uko bahita banca igihanga.

Ndebye haruguru gatoya mbona ibisigisigi by’inzabibu basigaje, ndabifata ndebyegeranya nanjye njya kwikoreramo umutobe udasembuye kugirango ndebe ko natsirika inyota yo mu butayu bugufya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa na none abenegitori nabo bakoresha inama y’ukuntu bagaruza imigisha yanjye bari baratwaye, nabambuye bari baratwaye mu w’1978.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti, mwana w’umuntu,dore abenegitori barateranye kandi sijye ubateranije bahamagaye abakonikoni kugirango baze babaterere inzuzi babarebere yuko bagaruza umugisha bahoranye wabambuye.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo bantu ntukongere kurushya nabo,ahubwo bahe numero yurubanza kugirango ibyabo bibe birangiye kuko Uwiteka abihanganiye igihe kirekire bityo ni bazajya bajya gukora iyo mihango inyuranye ni jambo ry’Imana bazajya bananirwa kugira icyo bageraho.Bahabwa N°0070/0010/0017 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu birakomeye cyane kuko Umwakagara ahagaritse umutima bikomeye kuko yamaze gusoma ijambo ry’ubuhanuzi ku inyangeNews rivuga kumutwe ingabo ugiye guharanira ubwami bw’uRwanda kugirango zimukure ku ngoma ubwami bw’uRwanda bwongere busubire ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore rubanda rwose rw’Umwami rwanejejwe ni uko hagiye kubaho umutwe w’ingabo uharanira ubwami bw’uRwanda.None Umwakagara yategetse ko bongera bakagushakira hasi no hejuru kugirango barebe yuko bazaguca iryera bakaguca igihanga nyuma yo kugukuramo amakuru ajyanye nubwami bw’uRwanda niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko rero urabe maso kuko ushaka amahoro ategura intambara, kandi kumenya umwanzi muanganye nibyigiciro cyane,kuko bituma udashobora kwirara ngo atazakugwa gitumo akagufata agakanu akaguciraho iteka ugakurwa mu isezerano ari nta mpamvu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Rwara Rwumugara ahinda umushyitsi

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti, mwana w’umuntu,nta bwo ar’Umwakagara wenyine uhagaritse umutima kuko na RWARA RWUMUGARA RUBUNDIYE MU ISHYAMBA” nawe ntiyabuze guhagarika umutima kubwayo makuru bumvise yaturutse k’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ukorera niko Uwiteka abivuga.

Nuko rero dore Uwiteka atanze amahitamo muri rubanda rw’Umwami w’uRwanda YUHI VI (Bushayija Emmanuel) abashaka ikinyoma bakomeze bakiyoboke, kuko bamaze guhabwa inzira za mahitamo ejo batazabona icyo bitwaza bavuga ngo twabuze uko tubigenza,kandi abashaka ukuri nabo bahawe amahirwe yo gukorera umugisha wo kugaruza gakondo yabo ya bakiranutsi yigaruriwe nabanyakinyoma bo mu bwoko bwa repubulike bamaze imyaka [58] ku ngoma bategekesha umwuka w’ikinyoma uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abagurisheje imigabane yabo kubera igaburo ry’umunsi umwe

Dore mu muryango nyarwanda abo mu bwoko bwa batutsi bacitse ibice [3] hari abari kuruhande rw’Umwakagara abo nibabandi bameze nka ESAU wemeye kugurisha umugabane we kubera igaburo rimwe ryamasaha ndetse atari numunsi umwe.Hakaba na bandi babogamiye kuri Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba nabo nta cyo barusha babandi ba mbere navuze haruguru kuko barwanya ijambo ry’Uwiteka Imana yawe kandi bakaba baramaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Hagakurikiraho abari kuruhande rw’Uwiteka Imana yawe bemera kandi bakizera ko, ijambo ry’ubuhanuzi rinyuzwa muri wowe riba riturutse k’Uwiteka Nyiringabo, bahora biteguye kumva no gukora ubushake bw’Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera kugirango bazaragwe gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abanyamuryango ba RNC bacibwa intege n’ubuhanuzi

Dore benshi bo muri RNC baciwe intege kumva ko ubwami noneho bubonye umutwe w’ingabo ubushyigikira kuko bari bafite ikizere yuko ingoma bazayegukana ngo kuko ubwami budafite umutwe w’ingabo waharanira kugarura ubwami bw’uRwanda none babuze ayo bacira nayo bamira uko niko Uhoraho Nyiribihe byose abivuga.

Ndabwirwa ngo,abiringiye amagare na mafarashi ntibazabura gukorwa nisoni,ariko abiringira Uhoraho Uwiteka Nyiringabo bameze nkumusozi ZION utabasha kunyeganyezwa ngo ukurwe ahao uko niko Nyiribihe byose abivuga.

Abanyamadini [3] bakora inama ku buhanuzi

Njyanwa mu iyerekwa mbona amadini [3] nayo akora inama kubera ijambo ry’ubuhanuzi burimo guca imanza zitabera,mbona ko bahagaritse umutima cyane bibaza ngo ubu butabera bw’uyu Muhanuzi avuga ko ngo yabiherewe uburenganzira n’Uwiteka Imana dukorera byaba ari byo,twabigenza gute?Ubwo barimo bareba ijambo ry’Imana bibiliya kubijyanye nubutabera mu itorero rya Kristo mbere yuko aza.

Barasoma basanga havuga ko hazabanza kubaho gucirwa imanza, kandi ko abizeye Umwami wa bakiranutsi aribo bazacira imanza na ba Malaika.Mbona baguye mu kantu bose abari mu nama barumirwa babona ko ibyo ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo bibiliya ryigisha ari ukuri maze babona uko ubwo buhanuzi bwamaze gusohora igihe cyabwo cyageze!

Bamaze kubona ko iki ar’igihe cy’ubutabera bwabo mu nzu y’Uwiteka Nyiringabo, mbona bacishije macye cyane.Basigara bamanjiriwe ari nta kindi babasha gukora usibye gutunganya ibidatunganye no gukiranukira Uhoraho Uwiteka Nyiringabo kugirango barebe ko bazabona ubugingo buhoraho niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko bihebye cyane, numva bavuga ko, ari nta murimo basigaranye ngo kuko bajijwe batamenye yuko Uwiteka Nyiringabo yari we wahagurukije Umuhanuzi kugirango yikorere umurimo we kuko abana b’abantu yaba arabahawe umurimo ngo bakorere Uwiteka, yaba abawihaye bose nta cyo bigeze bakora usibye kwirira intama zibyibushye naho izirwaye bakaziciraho iteka.

Muriyo nama mbona abafarisayo bagize ubwoba bwinshi ndetse bavuga yuko ngo niba ari uko bimeze, ibintu birakomeye cyane ngo kuko abaliya (client) babo bashobora kuzabacika bakigendera cyangwa bagahurwa insengero bityo bakaba babuze umugati bikuriraga mu ijambo ry’Imana ngo kuko batari bazi yuko Imana ishobora gukora ibintu bimeze gutyo ku buryo yahagarika imirimo yabo kandi ariyo yabahaye umurimo ngo bayikorera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abanyamadini bafata umwanzuro wo kuzajya bigisha ubuhanuzi bw’Umuhanuzi AINESHA

Nerekwa muriyo nama bongera kugira igitekerezo cyo kuzajya bigisha ubuhanuzi bw’Umuhanuzi ahanura kugirango abamaze kuva mu madini yabo barebe yuko bagaruka murusengero bityo abakiliya babo ntibakomeze kubacika.Ngo kuko hariho benshi buzajya bukurura bakaza murusengero ari cyo kibazanye uko niko Uwiteka yabihishuye.

Inzitizi zo kwigisha ubuhanuzi bw’Umuhanuzi Majeshi Leon AINESHA

Nerekwa abandi bavuga bati, nituramuka twigishije ubuhanuzi bwe, bizaba bivuze ko, turi kuruhande rwe, turwanya leta y’Umwakagara ku buryo bahita badufungira za boutique zacu tukabura na ducye twari dusigaranye! Mbona ko bibabereye ihurizo rikomeye cyane babura intama ni byuma, maze banzura bavuga ko bagiye gufata akanya ko kubisengera maze bakazongera guhura mu cyumweru gitaha (Next Week) maze bakanononsora umugambi wabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ibigiye kuba muri gakondo ya bakiranutsi,no mu gihugu cy’ibabylon

Njyanwa mu iyerekwa mbona abana b’ABAHINDE (Indians) uhereye kumyaka [2]’ bava mu ishuli ryincuke ryitwa CANON: The meaning of this word canon, it means a large heavy gun.Aba bana bambukiranyaga umuhanda unyuramo ibinyabiziga, barikumwe na bashinzwe kubarera (baby care).

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti, mwana w’umuntu,mu gihugu cy’ibabylon hagiye kubaho ishuli ryigisha abana batoya bagiye kumva uburemere bw’isi batuyemo kugirango bamenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ari we waremye Ijuru nisi.Kandi yuko ibilimo byose byaremwe nawe uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rya CANON: The meaning of this word canon, it means a large heavy gun.Ndabwirwa ngo”mwana w’umuntu, ntabwo ari u gihugu cy’ibabylon gusa; ahubwo no muri gakondo ya bakiranutsi naho niko bigiye kugenda kugirango umwuka wikinyoma uranduranwe nimizi yacyo kirimburwe kandi gishireho burundu uku niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

OCT 16, 2017 njyanwa mu iyerekwa mbona ko umwuka w’Inzika y’Inzigo ukomeje guhagurukira Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti, mwana w’umuntu, wirinde icyintu cyose gifitanye isano nikoranabuhanga hafi yawe.

Ibyo Umuhanuzi akwiye kwirinda mu bihe bisa nibi

Kuba mu nzu ifite antenne ijyanye nitumanaho ryaba irya telephone cyangwa rya internet (wireless) Gukoresha telephone,Gukoresha internet ya hantu hamwe,Gusubiza umuntu kuri e-mail utazi cyangwa utizeye.

Nibindi bijya gusa nibyo,kuko umwanzi ameze nabi cyane,igihe cye cyarangiye,kandi imbaraga ze zose yazishyize mu ikoranabuhanga,kuko ku kugigira akoresheje ikorana buhanga na bantu bigiraga ko arabarokore byaramunaniye kandi ntiyabuze no kubihomberamo kuko ari nta musaruro yakuyemo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo arikumwe nawe, kandi akwitayeho cyane kurusha ikiremwa cyose kiba mu isi ya bazima uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko Uwiteka Imana yongeye kumanura ibihano bikomeye cyane mu gihugu cy’ibabylon.Mbona ko hagiye kubaho inzara ikomeye cyane, nubukene bukabije cyane, kuburyo abantu bazarwara bakabura uko bazajya bivuza kuko bazaba ari nta buryo bazaba bafite bwo kwivuza.

Nerekwa tujya guhinga umulima ngo turamire abafite abarwayi kwa muganga,tumaze gukora icyatire hahembwa abo twafashaga,ariko nta nubwo bigeze banadushimira yuko twaribitangiye kugirango babone ubwishyu.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uko abanyababylon babaye!Murabafashije ariko bagiye batabashimiye?Sinakubwiye ko,icyo gihugu aricyabantu babi cyane!Niyompamvu ukuboko kwanjye kutazabavaho kugeza bamenye yuko mu Ijuru har’Imana yaremye Ijuru nisi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubwibone bw’abagore buzabarimbura

Nerekwa abagore ko iyo bari mu bihe byubukene, baba arabantu beza,kandi bakagaragara nk’abicishije bugufi, ariko umugisha wa manuka, bahita ako kanya bitura inzika kuri bagenzi babo babitwayeho nabi mu bihe bari muri ubwo bukene.Nerekwa ko bahita bagura inyama barangiza bakajya gutira amasafuriya bagenzi babo bababwira ko bashaka guteka inyama kandi ko isafuriya zabo ari ntoya.Ibyo babikora bagirango babereke ko basubijwe nabo batakicira isazi mu maso uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo, abameze gutyo, ubaburire uti, nta kabuza yuko mutazabura kujyanwa murubanza nimba mukomeje iyo mico niyo myifatire kuko mutazabura gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo Imana yanjye nkorera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Erega naho mutatira amasafuriya, ahari umugisha ntihabura kugaragara kuko umugisha uturutse k’Uwiteka urahumura kandi buri wese abasha kumva impumuro yawo niko Uwiteka Nyiribihe byose abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar