Gen.Kayumba Nyamwasa mu mugambi wo guhitana Umwami YUHI VI mbere yuko yima ingoma.

Jan 23, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona urubyiruko nyarwanda bakora umurimo wo kuririmba mu idini muri choir,benshi barimo gukora amasengesho yo kwiyeza no kwihana ibyaha byabo kubera babona intambara igeze mu marembo ya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

 

Karaba!Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intambara igiye guturuka mu mpande zose za gakondo ya bakiranutsi,haba Isamariya,no mu Buperesi ndetse no muri DRCongo,mbese aho abega bazayishobora?Uko niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho ringaniriza riti,mwana w’umuntu,dore ubwoba ni bwose haba mu ngabo,cyangwa muri police y’igihugu,ibintu birakomeye cyane kuko batazarwana iriya ntambara kuko Uhoraho yamaze kubashyiramo ubwoba bwinshi cyane ku buryo nitangira benshi muribo bazahita batorongera uko  niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore namahanga yose ashyigikiye intambara yo gukuraho Umwakagara kuko barwanije uburenganzira bwa muntu,kandi bamaze guhitana abantu benshi cyane ku buryo batigeze bagirira imbabazi ikiremwa muntu,akabaariyo mpamvu nabo Uhoraho atazigera abagirira imbabazi kuko bibujije mu mitima yabo kugira imbabazi ikiremwa muntu,akaba ariyo mpamvu nabo batazigera bagirirwa imbabazi kuko bacaniye abandi umuriro utazima,nyamara bizarangira aribo bagiye kuwota uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

      ONU II

Jan 24, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka wikinyoma ucirwaho iteka n’umugaragu w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ongera ucire urubanza uwo mwuka wikinyoma kugirango ucirweho iteka kandi uhabwe numero yurubanza N°0101/0001/0018 uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa  imbaraga z’umwijima zigabanuka zari zoherejwe k’Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo,ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umwuka wurukoza soni warukujeho uciriweho iteka n’umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona uwahoze ar’ishashi yanjye,Mukandirima Murekatete  Odette akora ibishoboka byose ngo ashakishe ibimenyetso byo kujyana murukiko nyuma y’imyaka (4) ansize mu butayu.Nerekwa ko alimo gushaka ibirego byo kuzandega ngo bazamfatire ku kibuga cy’indege ngiye murugendo mukwezi gutaha,ariko ubanza asa nushinga umuhunda ku kirenge bishobora kutazamuhira niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ngaruza umugisha wanjye watwawe ni nkozi z’ibibi ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubutuzi bwawe n’umugisha wawe zatwaye wose uragarujwe.

Kandi dore y’Uhoraho igiye gushyirwa  hejuru kugirango bimenyekane yuko Uhoraho Nyiringabo ariwe Imana yawe ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa Umwami YUHI VI NyiriRwanda atahuka maze mbona agaco kitsinda ryo mu bwoko bwa abarepublike bishyirahamwe yaba abahutu cyangwa abatutsi riyobowe na RNC,bakora ibishboka byose ngo bashyirwe muri protocol yo gutegura imyiteguro yo kwakira NyiriRwanda Bushayija Emmanuel maze babone uko basohoza umugambi wabo mubisha wo kumuhitana bakoresheje abagiye kumwakira maze bazavuge ko ngo rubanda badashaka ubwami ahubwo bashaka (REP) itemewe namategeko uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,RNC  bamaze gutegura inama zo kuzahitana Umwami YUHI VI kuko gahunda yo guca igihanga Umwakagara yo yarangiye ikibazo gisigaye ni uburyo bakwikiza Umwami NyiruRwanda kuko ababereye nnzitizi ikomeye cyane kugirango Gen.Nyamwasa azabashe  kugera ku ntebe yabukunzi niko Uwiteka abivuga.

Ariko ariyimbire cyane kuko bidashoboka yuko ubuhanuzi bwahinduka,kuko aho kugirango buhinduke ahubwo niwe wacibwa igihanga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,general ahubwo nakomeza guhangana n’ubwami bw’uRwanda,azareba Umwakagara akurwa ku ngoma,ariko ntabwo azareba Umwami YUHI VI yima ingoma kugirango bimenyekane yuko Uwiteka ariwe ushyirayo akanakurayo uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwami YUHI VI alimo kunegura cyane Gen.Nyamwasa  Kayumba wifuza kumubuza ubuzima mbere yuko yima ingoma bikomeye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo mwana w’umuntu,Uwiteka Imana Nyiringabo agiriye imbabazi ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka (58) mu buhungiro none  yibutse isezerano ry’ubwoko bwe,akaba abugiriye imbabazi kugirango busubire muri gakondo ya bakiranutsi kwima ingoma uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,kora amasengesho y’iminsi [2] kugirango uhagarike ibitero biturutse mu gihugu cy’Ubuperesi kuko RNC  bagiye kuguhiga bitwikiriye umutaka w’ubuperesi ariko ubanza baruhira ubusa barashinga umuhunda ku kirenge niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bisobanura cyane ku isubizwamo mu gisirikare Gen.Ibingira Fred,bavuga impamvu bamusubije mu ngabo kandi yari yarasezerewe mu ngabo.

Babazaga nimba mu ngabo za RDF ntabandi ba general bahari bashoboye kurwana intamabara ku buryo byabaye ngombwa ko bitabaza Gen.Ibingira kugirango abafashe urugamba rurimo gututumba mu marembo ya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu Gen.Ibingira Fred n’imana y’abega kuko batamufite nta cyintu bumva ko bageraho,gusa bamugaruye mu ngabo kugirango azice abaturage nkuko yabamariye ku icumu mu w’1995 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mpabwa amafi [3] yo mu bwoko bwa Trapia,nyahawe numugore(Itorero rya Kristo)kandi ayo mafi yarakaranze mu mavuta(FRY)ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uhoraho  arekuye umugisha ngo ukumanukireho mu butayu niko Uwiteka abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abo muri gakondo ya bakiranutsi bahungira mu gihugu cy’Abakaludaya ndetse no mu gihugu cy’Ibabylon.Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intambara irabaye kandi Umwakagara bamuciye igihanga kandi abantu bahungiye mu bihugu byabaturanyi ariko ntabwo bazahatinda usibye ko bazafatwa nabi cyane,ariko abari mu Mwami wabakiranutsi bakazagira amahirwe kurusha abamwemera uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’umukobwa ukiri mutoya(Itorero cyangwa umurimo w’Uwiteka)ukiri mutoya.Ntangazwa cyane nuko uwo mwana yarazi gutwara igare(Bicycle)ubuyobozi butangira ku ntangiriro.

Mbona uwo mwana w’umukobwa w’imyaka [2]  ashishikajwe cyane no gutwara igare,ariko ansaba kuzajya mufatira mu marembe yigare ngo mwigishe kuyobora nabonaga yishimye cyane anejejwe no gutwara iryo gare uko niko  Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana ya bakiranutsi rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abantu benshi bamaze igihe basuzugura ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,none ububyutse bugiye kumanurwa mu isi yabazima,kandi bwaratangiye kuko ububyutse budashobora kubaho hatariho Umuhanuzi mu isi kugirango atange icyerekezo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa abega zoherereza Umuhanuzi ngo akore ikizamini,ariko biranga ahubwo ya myuka mibi bari boherereje Umuhanuzi isubirayo ibateza kuba aribo bakora icyo kizamini uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa njyanwa kumusozi maze ngezeyo mpasanga ibitoki [4] kimwe ninyamunyu,[3] nizakamara masenge(bananas)ndabifata ndabyikorera ndabimanuka ariko kimwe kinyamunyu kirancika kiramanuka kibirandura epfo munsi y’umusozi.

Mukumanuka namanukanye na banyamuryango ba jubilee bari bamaze igihe kuri uwo musozi bafite ubwoba bwa Raila Odinga uzarahizwa taliki ya 30 mutarama,2018 maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,uwo musozi jubilee imazeho igihe igihe cyawo kirarangiye kuko indwara bari barwaye ikize niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona integuza ya NYAMPINGA yitwa ABIGAIL aza ansanga mu butayu aje gutegurira NYAMPINGA uri mu butayu bugufiya akaba arihafi kuburangiza ngo ahure n’Umuhanuzi.

lMbona turi muri bwa butayu bugufiya cyane hafi y’inyanja iri mu majyepfo yuburasira zuba bwa Afrika,maze nereka Abigail ahoNYAMPINGA azasanga ndetse naho IMBOGO iduhiga izaba ihagaze iturindiriye(Abega) maze mbona hakurya kuri icyo gihuru aho iyo nyamaswa izaba ihagaze mpabona za magigiri [3] zitegereje gufata Umuhanuzi Majeshi Leon AINESHA.

Mbona ko twari turi mu mazi agera kumurundi mu gihe turimo kuganira ibyubutayu,mbona izo nkozi z’ibibi uko ari [3] mbona ziraje zidusatira ngo ziduce ibihanga maze kuzibona turahunga turabacika bataradufata uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inyamaswa ya l  itanga ubutware bwayo imbaraga nubushobozi kuri ya nyamaswa ya ll kugirango itegeke  mu cyimbo cyayo.

Inyamaswa ya mbere mbona ko yari yarakomeretse uruguma rwica,ariko hanyuma urwo ruguma ruza gukira abatuye isi bose baratangara cyane kuko bari bazi yuko itazakira(inyamaswa ya l ni ubutegetsi bwa ba ROMA)bazatanga ubutegetsi bwabo mu gihugu cy’America.

Mbona iyo nyamaswa ya ll nayo itegeka abari mu isi ya bazima kubaha no kwemera ya nyamaswa ya l yarekuye ubutegetsi ikabuha inyamaswa ya ll yarivuye mu butaka naho inyamaswa ya l ikaba yarivuye mu Nyanja uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,igihe cyo gutegeka ku inyamaswa ya ll kirageze ngo itangire gukora,kandi byanze bikunze igiye gutegeka abatuye isi yaba abakomeye ndetse naboroheje uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko ihuriro rya NASA ryamaze gutegura gahunda yo kurahira kumukandida wabo Raila Odinga ko azarahirira kuba umukuru w’igihugu,mbona Jubilee iri kubutegetsi bahagaritse umutima babuze amahitamo yo kwemerera Raila Odinga ko arahira cyangwa atarahira kubera ubwoba bwo gutinya ko havuka intambara urwo rubanza rukazabajyana ICC kandi na none bakaba badashaka guseba imbere ya banyamuryango babo kandi byitwa ko bafite ubutegetsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar