Inzika z’inzigo,Umwami Kigeli V Ndahindurwa,Maj.Gen.Habyarimana,muri gakondo ya bakiranutsi!

Jan 25, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha uturutse k’Uhoraho Nyiringabo Uwiteka Imana yanjye,mbona ministeri ishinzwe imali mu Ijuru,bahabwa amabwiriza yo gukora budget vuba byihuse kugirango boherereze umugaragu w’Uhoraho(Umuhanuzi)Majeshi Leon AINESHA kugirango akomeze imilimo y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuze!

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,mu gihe gisa nk’iki,Uhoraho Uwiteka Imana yawe ategetse ko umugisha ukuzaho kugirango umenyeko ar’Uwiteka Nyiringabo uvuga bikaba yategeka bigasohoza uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umutwe wa politike witwa RNC winjira muri rubanda rw’Umwami NyiruRwanda(Impunzi)kujya gushakamo abana b’ababanyeshuli ngo babashyire mu gisirikare cya RNC kugirango bajye gutera gakondo ya bakiranutsi.

Numva babasezeranya kuzabagira abakomeye mw’isi yabazima,nkuko bakoresheje ikinyoma cya FPR,uhereye muri 1990-1994 kugeza bakuyeho ingoma y’umwana w’Umwungura wubutse uRwanda agasiga arubereye amenyo yaruguru afatanije na abega kurimbura ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho aho nari nirambitse maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,byuka uve kugissasiro maze usome ikinyamakuru cya za magigiri cyitwa rushyashya.net,urahasanga inkuru ijyanye nibyo maze kukwereka maze uyisome uransanga ibyo nakubwiraga ar’inkuru mbabarirano uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ndabyuka mfata mudasobwa yanjye ariyo kalamu yanjye naguriwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ndasoma maze koko nssangamo aho bagira bati,ababyeyi b’abana batwawe na mwishwa wa Gen.KAYUMBA Rugema,mu gisirikare cya RNC bitabaje ambasade ya NORVEGE(NORWAY)kugirango babatabare gukurikirana icyo kibazo kuko Rugema afite ubuhunzi bwa Norvege maze b’abagarurire abana babo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambaza riti,mwana w’umuntu,wowe ubana nabana b’abantu,kuki bakomeje gukunda ikinyoma,kandi ukuri kwaramaze gushyirwa ahagaragara?Uko niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Ese buriya koko bakurikiye ikinyoma cya RNC bibwira yuko gishobora kubageza ku ntego yabo bakongera gufata ubutegetsi kandi ijambo ry’ubuhanuzi ryaramaze kwitambika rikavuga uko gahunda zose zizagenda?

Yewe murabamera gato,ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ngo mu menye yuko Uwiteka ariwe Imana,kandi mu menye yuko Umuhanuzi yarari muri mwe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yanjye Nyiringabo abivuga.

Mbona RNC bagenda bitwaza izina ry’ubwami bavuga ko ngo bakorana n’ubwami bw’uRwanda,nkuko FPR nayo yagendaga yitwaza izina ry’ubwami kugeza bageze kubutegetsi babeshya yuko bazacyura ubwami bw’uRwanda,kandi nyamara ar’ikinyoma gusa!

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira rubanda rw’Umwami uti,ibyo RNC ibabwira nibinyoma gusa gusa nta bwo ari ukuri,kuko banze guca bugufiya ngo bakorane n’ubwwami none dore bageze ahakomeye batangiye kwiyitirira ubwami bw’uRwanda ko bakorana nabwo kandi baranze gukorera munsi y’ubwami bw’uRwanda uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko rero muramenye ntimwimere ibinyoma byabo ba (REP) bakoresha ikinyoma kikaba kimaze imyaka (58) muri gakondo ya bakiranutsi kikaba kigiye kurimbura imbaga nyarwanda kubera ibinyoma byombi bihanganiye kuri gakondo ya bakiranutsi hagati y’udutsiko twaba repubulike uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibihugu byombi gakondo ya bakiranutsi,n’igihugu cy’Ubuperesi byombi bihanganye bikomeye cyane,mbona barunze intwaro nyinshi mububiko bwazo zitegereje kumashana ngo umwe mu bayobozi b’ibihugu byombi akurwe ku ngoma uko niko Uwiteka abivuga.

Ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore ibihugu byombi byiteguriye gusiribanga amahanga yombi kugirango ibyahanuwe bibasohprereho,kuko yombi akoresha ikinyoma gikomeye mugutsikamira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ariko ibyo bibwira binyuranye nibyo Uwiteka Imana Nyiringabo yibwira kuko azasohoza imigambi ye nkuko yayivuze,kandi bizarangira bemeye yuko Uhoraho ariwe Mana uko niko Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ibuperesi abanyamadini igice kimwe gishyigikiye umwana w’Umusita,naho muri gakondo yabakiranutsi abanyamadani bo bafashwe ku gakanu kugirango bemere imigambi y’ubutegetsi bw’umwana w’Umwwakagara banze bakunze bitaba ibyo bagacirwa ibihanga uko niko Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urubyiruko nyarwanda barashaka intambara,ariko ntabwo bazi intambara icyaricyo,ahubwo babyumvisha amatwi gusa.

Batekereza ko kujya kwa Gen.Nyamwasa Kayumba,ahari byabakemurira ibibazo batewe nikinyoma cya mateka yabanyabinyoma bo mu bwoko bw’abarepubulike.Ariko ubabwire uti,icyo mwishakira nurupfu gusa gusa kuko Uwiteka Imana Nyiringabo adashyigikiye RNC,ndetse akanaba atashyigikiye FPR,kuko bose batazabura gushirira ku icumu kuko ukuboko k’Uhoraho kuzaramburirwa hejuru yabo bashirira kurugamba kuzageza igihe cyategetswe nijambo ry’ubuhanuzi rishyize mu bikorwa ibyo risabwa gukora uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ingabo zose zishyigikiye ikinyoma zizarimbuka nkuko ingabo zo kwa PHARAWO Umwami wabamisiri zarimbukiye mu Nyanja itukura ubwo Uhoraho yambutsaga ubwoko bwe,abujyanye mu gihugu cyamasezerano.

Burira abashaka kwifatanya na RNC,ndetse nabashyigikiye ikinyoma cya FPR,bose ko bazarimbukira mu butayu bugufiya,aho niho bazamenya yuko Umuhanuzi yari muri bo ariko banze kumvira ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.

Ahubwo biringira amagare yabo namafalashi byabo bibwira yuko bizabageza muri gakondo yisezerano twasezeranijwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ariko kuko biringiye imbaraga za maboko yabo,niyompamvu Uwiteka Nyiringabo nawe atazabura kwigaragaza imbere ya mahanga yuko umwuka wikinyoma wamaze gucirwaho iteka mu isi ya bazima niko Uhoraho Nyiribihe byose abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona b’abana binjiye igisirikare muri RNC,bakubitwa n’umwuka wubukene Babura ibyo kurya babagaburira,bakajya babaha ibitonore byibishyimbo batetse bidatonowe,bakabivanga nigikoma bitaga ko ngo aramata adafunguye bakaba aribyo babaha.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urubyiruko nyarwanda baraburiwe ariko banga kumva,nyamara burya umwana umuhana avayo,nta bwo umuhana ajyayo,bareke bagende nibamara gucika amaguru namaboko niho bazamenya icyo wavugaga kandi ko umwuka w’Uwiteka Imana yarari muri wowe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore nta kabuza bazarara nze,kuko banze kumvira umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo,kandi nibamara kuburirwa epfo na ruguru,bazamenya yuko Uwiteka Imana ariwe utegeka bikaba yavuga bigakomera,icyo gihe bazashaka mu maso h’Uhoraho bitagishoboka yuko bamubona uko niko Uwiteka abivuga.

Jan 26, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona uwahoze ar’umukuru w’igihugu Maj.Gen.Habyarima Yuvenali,numva avuga ko ngo,mbere yo kuba umukuru w’igihugu yabanje kuba umunyamakuru kuri radio Rwanda.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’inzika y’inzigo ya Habyarimana wongeye kuzamuka muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi uwo mwuka urimo gusaba Uhoraho wahabwa aubutabera kugirango uhorerwe kuko yishwe yari yamaze kwemera amasezerano ya Arusha bivuze ko iyicwa rye ryabayemo gukiranirwa nubugambanyi yakorewe akaba asaba ubutabera imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Mu gihe Habyarimana yararimo kuvuga amakuru kuri radio Rwanda,mbona inzi nzika y’Inzigo yitwa IBUKA nawe aje kubaza Habyarimana uko byamugendekeye kugirango agaruke gukora kuri Radio Rwanda kandi yarageze kurwego rwo kuba umukuru w’igihugu cya gakondo ya bakiranutsi.

      Indege

IBUKA nawe asaba uwo munyamakuru gutangaza yuko nawe asaba guhabwa ubutabera n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bagoswe n’Inzika z’Inzigo z’ubugingo bwa bantu baciye ibihanga,nyamara kuzazisimbuka hazaca uwambaye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona gakondo ya bakiranutsi ihindutse ikotaniro imera nk’uko igihugu cya LIBYA kimeze ubungubu,mbona hacitsemo udutsinda twinshi turwanira ubutegetsi kandi bose badashobora kuvuga rumwe yaba abarwanya ubutegetsi,cyangwa abari kubutegetsi ibintu bihinduka akavuyo numuyonga ibyari impindura matwara bihinduka intambara za moko,uturere no kurwanira ubutegetsi bwikinyoma bituma amahanga yicara asubira mu mateka ya gakondo ya bakiranutsi kugirango bamenye neza abakwiye guhabwa ubutegetsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona haduka indwara zibyaduka zifata mu myanya ndangagitsina ya badamu cyangwa abagore na bakobwa(Abali)kandi izo ndwara ntabwo bashoboraga kubona umuti byihutirwa maze benshi barimburwa nizo ndwara zibyaduka zaturutse kumabombe nibisasu byarutura maze abali nabategarugori barahashirira kuko banze kumvira ijambo ry’Uwiteka ngo bakize ubugingo bwabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko umukino wa diplomasi wakinwaga hagati ya leta zunz’ubumwe z’America,na gakondo ya bakiranutsi ko uwo mukino urangiye kuko bari bahawe iminota yinyongera (30) yiyongera kuri (90) yose hamwe ikaba (120) none ikaba irangiye kandi bakaba badashobora kongerwa iyindi umukino ukaba urangiriye aho kuko bashobora guhabwa za penalite uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hashingwa ishyirahamwe rya baganga bazajya bagendana icyo bise Mobile Hospital bajya kuvura abega n’abegakazi bahunze gakondo ya bakiranutsi hamwe na bajiji bayobowe na Tito Rutaremara.

Mbona bashiramo amaraso mu mubiri,habura abashobora kubatabara ngo babongerere amaraso kuko bariye ibinurira cyane ubwo bari kubutegetsi bakaba batarigeze biteganyiriza ngo bamenye igihe cyabo kizagera bagakurwa kubuteegetsi bagenda bapfa bazize agahinda numubabaro no kuba baririnze kugirira neza bagenzi babo ubwo bari  ku ngoma uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Jan 27, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona abantu benshi cyane bashaka yuko Uhoraho Imana nkorera yabagirira neza,kuko bari bageramiwe.

Ariko nubwo bari batangiye kuyiyimbaza ngo ibagirire neza,ntabwo bayizeraga mu mitima yabo,mbona abashumba na bakiristu bafata urugendo rugana IZION hagati muribo,harimo ibice (2) bitumvikana kandi bose bari murusengero rumwe.

Mbona igice kimwe kirikumwe n’umushumba mukuru,ikindi gice gishyigikiye umushumba wungirije,bose babwiraga abakiristu babo ko babakunda kandi ko bafite gahunda yo kubajyana mu Ijuru,ariko yaba abayoborwa cyangwa ababayoboraga,bose bateraga ijisho ku inyangeNews kugirango bumve icyo ijambo ry’ubuhanuzi ribabwira.

Nyamara aho bajyaga ntabwo bari bahazi.Nabonaga bakira inkunga za mahanga,abayobozi bakuru nabakurikyeho bakabanza kwikuriramo izabo mbere yuko zihabwa abo zagenewe (abatishoboye) maze barangiza kwikuriramo ibyiza bagashyira ba rubanda rugufiya imisigarizwa yabo bakaba ariyo babaha uko niko Uwiteka abihishuye kandi ni uko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hagati muribo habonetsemo indimi (2) Umwami bizera numwe,kandi yaba abayobozi cyangwa abayoborwa,bose muribo nta numwe ufite icyerekezo cy’Inzira zigana IZION uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ryitwa (Rhema word)rinzaho rirambwira ngo,mwana w’umuntu,burira ubwoko bw’Uwiteka ngo:”OUR GOD IS NOT LIMITED”if you believe in him,he can do things beyond your mind thus is how the Lord our God says.He’s available for You,to enable your life became unavailable to returning back to be available this is how my God says,if you Trust In Him,And Believe In Him,You ‘ll Be,amazing that is how the Lord almighty says.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’Inzika y’Inzigo y’Umwami Kigeli V Ndahindurwa,mbona aje kureba Umuhanuzi,agaragiwe nabaja na bajakazi be baje gusaba Umuhanuzi Umuhanuzi ko yabacira urubanza akabaha ubutabera hagati yabo nabavandimwe babo b’Abahinduro bagamabaniye Umwami NyiruRwanda watanze taliki ya 16 ukwakira,2016.

      Hosanna - Hillsong

Numva bavuga ngo,Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,niwe wakurikiranye imigambanire yose abahinduro n’abega bakoreye Umwami w’uRwanda kigeli V Ndahindurwa.

Ubwo bari bageze mu isangano ry’Irango rya marembo y’Umuhanuzi AINESHA,nanjye numva umuyaga wikuba gahu inyuma y’innzu nari ncumbitsemo(igihugu)nsohoka ngiye kureba ibyuwo muyaga nsanga wamaze gufatisha bikomeye wageze mubushorishori bw’igiti kirekire(Ubutegetsi)cyari inyuma yiyo nzu narincumbitsemo.

Ubwo mfata inkota zanjye zombie uko ari [2] nzigizayo kugirango icyo giti kitazigwira,mbona nurukero bakoresheje gukerera icyo giti cyari kirekire cyaragaye ariko amashami yacyo akagenda avunagurikamo kabiri gisigara bifite udushami dutoya turimo gutohagira,ariko ya mashami ya mbere yose yarumye.

Mbona wa muyaga uhise ukigusha kiragwa cyikubita hasi gicikagurikamo ibice [3],maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubutegetsi bwa abega burarangiye buciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera uko niko Uwiteka abivuga.

Dore Inzika y’Inzigo y’Umwami Kigeli V Ndahindurwa izarimbura abantu bose bagize uruhare kumuca igihanga,uhereye kubutegetsi kugeza k’umuntu kugiti cye,kuko uwo yari yarasigiwe amavuta y’ubwami n’ubuhnauzi kuzima ingoma ya gakondo ya bakiranutsi.

None abantu bose babigizemo uruhare baciriweho iteka nimiryango yabo nibisekuruza byabo byose bizarimbuka kandi bizashiraho mu isi ya bazima dore Numero yurubanza rwabo N°0102/0001/0017 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Translate »
Skip to toolbar