Igice cya (82) cy’ubuhanuzi

April 13, 2018 njyanwa mu isi y’umwuka nerekwa ibitarebeshwa amaso ya bana b’abantu,mbona ibikorerwa mu isi yumuruho aho abahatuye kandi bahakorera ibyo gukiranirwa batajya bibwira yuko umunsi umwe n’igihe kimwe bazayikurwamo ahubwo bakibwira ibyimbura mu maro uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona uburyo ki umwana w’umwega(Umwakagara)akomeje kurindagira,no kwitotombera inama zose yagiriwe zo gufunga umunyapolitike “Umwali Shima Diane Rwigara” wemeye kwitangira abaturage b’URWANDA agashyira ikinyoma ahabona agatuma gikubitirwa ahareba “INZEGA”.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,utege amatwi cyane maze wumve uko Umwakagara yitotombera Umwali Shima Rwigara icyatumye amufunga kandi nubundi yari yaramaze kwiba ingoma itari imukwiye.

Igice cya (81) cy’ubuhanuzi

Ubu se ndarekura uriya mwana w’umukobwa,kandi naratwaye ubutunzi bwe?Nagera hanze nta bwo nzamukira kuko yiyemeje gupfa no gukira!Ndamufunga mukatire imyaka ingahe se? Amahanga azabireba gute?Niyingingo nzakoresha mufunga? Ko ntabimenyetso mfite se byamfasha kumuzamo!?

Yewe nariye benshi,uyunguyu we,azankoraho!Abangiriye inama bose nkwiye kubica bakavaho,kuko batabanje kwitondera inama bangiriye,ariko se bo ndabakuraho kandi Rwara Rwumugara nawe amereye nabi,aho ntibazahunga bakigira kumwana w’UMUSITA bakajya kumufasha kundwanya?

Reka mbaze mbace ibihanga kuko bankojeje isoni imbere ya mahanga maze bizavugwako bazize uburangare bwabo ku buryo ari ntawe uzabimenya uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nkore iki? Ndeke iki? Ko gufungura “Diane Shima Rwigara” ubwabyo bizagaragara ko neshejwe,ariko byibuze amahanga ahari yakwemera yuko koko imitungo yabo nayitwaye nishikirije itegeko nubwo bitazasobanuka bwose!Ubundi nakamufunguye vuba byihutirwa,ariko kariya gahanuzi kambereye amenyo yaruguru gashyira ahabona imigambi yanjye yose bigatuma amabanga yanjye yose amenyekane mbere yuko mbikora uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubona byibuze iyo aza kuba ari n’umuhutu kazi,ahoho narigukoresha itekanika ry’ipfobya bwoko rya jenoside,ariko uyu we n’umututsikazi utanavangiye niyihe turufu rero nzakoresha kugirango atazambera ikibazo kuko bigaragara yuko najya hanze azakora ibishoboka byose akazankura ku ngoma kuko ndabona uriya muryango wariyemeje kundwanya nta nubwo bantinya nk’uko byibuze abandi bantinya! Uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ingabire Umuhoza Victoire naramufunze amahanga abura icyo akora kuko yaje ahorera nkiyakagoma,kandi byagaragaye yuko yanangaga abatutsi,naho uyumwana se ko ntashobora kumushinja ivangura,kandi ko nuguteza imvururu muri rubanda nabyo bidafitiwe ibimenyetso,yewe iyo mufunga imitungo yabo nkayihorera.

Kuba narashenye hotel yabo byagaragaye nabi haba mu Rwanda,ndetse no mu mahanga,inshuti zanjye zabazungu zarangaye cyane dore batakinamvugisha nkuko twavuganaga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Gutwara itabi ryabo nabyo byagaragaye nabi cyane,kandi noneho baratinyuka bagahamya yuko arijye wishe “Rwigara Assinapolo”ibi bintu bilimo inzitizi nyinshi,nubwo nigize indakoreka,ariko aho bigeze noneho ubanza bitazanyorohera.

Ariko reka murekure nzahite mwicisha impanuka akiva muri gereza,nabyo bizagaragara ko ariyo gahunda narimfite,nzaba mutegera mu muhanda kuko byanze bikunze ngomba kumwica kuko bigaragara yuko azankura ku ngoma cyangwa akazatuma umuhungu wanjye LT.IVAN Cyomoro atima ingoma ikizaba nzanywa umuti uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubanza izi ntambara z’imbere mu gihugu zikomeye cyane kurusha iziri hanze yacyo,kuko kurwanya abanyapolitike b’imbere mu gihugu kandi bafatanije nabari hanze nabyo birangoye cyane!!!Ndabona abanzi banjye ari benshi cyane,nubwo bambeshya bankomera amahyi,sinyobewe yuko baba batifuza kumbona imbere yabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nafunze amadini nitwaje itegeko rishya,ndetse binagaragarira buri wese yuko byari byaramaze kuba ubucuruzi,aho ntabwo bangaye cyane,ariko gufunga Umwali Diane Shima Rwigara byo byanteje akaga gakomeye cyane nubwo bwose nkomeza kwihagararaho ariko burya iyo inzu ihiye ikagaragaza umwotsi,ntibitinda kwerekana igurumana ry’umuriro uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ariko se konishe Col Karegeya Patrick nti byarangiye aho? Ko narashe Gen.Nyamwasa ntibyarangiye aho?Ndetse n’umubano wacu na Africa y’Epfo wari warajemo agatotsi,ZUMA sinamuhaye ku ntonorano agaceceka none akaba avuyeho akansiga!Uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aka gakobwa reka nkarekure nzahita ngaca igihanga abazasakuza nzabaha ku ntonorano kuko namaze kubona yuko isi itagira ubutabera ikizaba nzanywa umuti ahasigaye ruzishakire umwana w’umwega nubundi ndabizi ko iyi myaka yose nyimaze kubera igitugu cyanjye,iyo ntaza kubategekesha iitugu ntabwo mba ngitegeka iki gihugu cyuzuyemo abanyabwoba gusa gusa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nimpamagara ba ambassador’s bakomeye nkabaha ku ntonorano,ugirango ntibazaceceka ko nabonye nabo bazikunda kubi,nta hundi buryo buhari kuko aka gakobwa kazambuza umugati 2024 kuko icyo gihe nzaba ntagifite impamvu zatuma mufunga cyane ko buriya batazongera gukorera mu gihugu cyanjye kandi naramuka agiye mu mahanga azarushaho kundwanya cyane no kunsebya ariko mwishe bazasakuza birangire nk’uko nabandi byarangiye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ikigaragara ni uko ntabandi banyapolitike basigaye bazaba bafite imbaraga nka kariya gakobwa kari kampagurukanye ngo ka nkure ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Naho intambara zo ndazimenyereye kandi nzazirwana ruzishakire cyane yuko ndi na chairman wabanyafurika uyu mwaka ni nkurangiza nzaba nkozi ibintu bikomeye cyane kuko ndi kuwubonamo ibyago byinshi cyane uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

April 14,2018 njyanwa mu iyerekwa mbona abagabo b’Abarabu bashoreye umurambo w’umuntu wapfuye!Mbona bageze ku icumbi nari ncumbitsemo,maze mbona bashaka kwinjiza umurambo muri iryo cumbi narindimo,uwo mwanya mfata inkomanizo z’inzungi ndazihuza nkinga umuryango ntibaba bakibashije kwinjira.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo ubonye yari umwuka w’urupfu waruje ugusanga ariko uwo mwuka wamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Yawe abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka wa jenoside yakorewe ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo wongera kwishyira hejuru cyane.Maze ijambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ongera uhanurire kandi uburire ubwoko bwanjye uti,uku niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga.

Dore mwaraburiwe mwanga kumva,none umwuka wo kurimbuka uturutse ikuzimu uraje,kandi wamaze kugera mu marembo ya gakondo ya bakiranutsi.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Yanjye rirambwira riti,ubabwire ngo,dore mugiye kongera kwirukanka muhunga gakondo ya bakiranutsi,nyamra abazahonoka ingoma y’Abega bazaba bacye cyane kuko abega bagiye kubamarira ku icumu kuko bamaze gucirwaho iteka n’ijambo ry’Uwiteka hamwe n’Umuhanuzi Ainesha uko niko Uhoraho Nyiringabo ababuriye kandi ni uko abivuga.

Nerekwa abakobwa b’Abatutsi Kazi,bahinduka nk’abasazi,kuko bahise binjira mu butayu bugufiya nuburebure (Ubuhunzi) maze mbona bishwe nagahinda gakomeye cyane kubera ubwiza bw’umurwa w’Iyerussalem bari baramenyereye nibyo kurya byaho (Chips) batazongera kubona.

Maze mbona bya bitsina byabo bari basigaye bagurisha nabanyamahanga ngo barerekana ubwiza bwabo nuburanga byabo uko baremwe,mbona iryo soko bagurishagamo ibyo bitsina bihinduka imfabusa ahubwo basigara babyingingira abahisi nabagenzi ngo babibahere ubusa ariko Babura ababyemera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Rwara Rwumugara alimo gukoresha inama y’ubukangurambaga ya RNC.Mbona za magigiri z’umwakagara ziraje kubaca ibihanga,ariko Rwara Rwumugara ahita arangiza inama ye vuba vuba,maze za magigiri z’umwega zije zihangana nawe cyane habaho intambara ikomeye cyane.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Rwara Rwumugara agiye guca igihanga magigiri w’Umwakagara kandi ejo uzabisoma ku itangaza makuru rya za magigiri cyitwa rushyashya.rw yahoze yitwa rushyashya.net uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yanjye abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa maze umwuka w’Uwiteka anzaho cyane arambwira ati,mwana w’umuntu,tega amatwi maze wumve abahoze ari bene so ibyo bakuvuga.

Ntega amatwi yo mu mwuka numva Rachel nuwitwa umugabo we ibyo bavuga Umuhanuzi,maze umugore abwira umugabo ati,birashoboka yuko Umuhanuzi yaba yaramenye ibya rwarugendo baherutse kugirira hafi yurutare rwaho acumbitse,none ujye kumurongo maze urebe ibyo atwandikaho maze ubisohore muri mudasobwa(printing)kugirango tumenye ibyo atuvugaho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

April 15, 2018 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo y’Umuhanuzi Ainesha maze nsanga yarabaye umusaka yarangijwe na Abega hamwe na Abasinga,itakigira Umulinzi wo Kuyilinda no Kuyihingira ahubwo Nsanga yarabaye umusaka.Nzenguruka hirya no hino ndayitereza Nsanga nta ni Nyoni itambagira yaba hejuru cyangwa hasi ahubwo hari ugutuza gukomeye cyane nk’amazi yo mukibindi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Imana Yawe yamaze guciraho iteka,Abega,Abashambo,Abasinga,Abashingwe,Abenegitori,kuko abo bose aribo bateje akaga,ibyago,na makuba gakondo y’Umuhanuzi,none shaka Umulinzi Mukuru w’Ibyasezeranijwe maze akomeze Kulinda Gakondo Yawe kuko abanzi bawe bamaze gucirwaho uteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Numva mfashwe no kwihagarika byoroshye cyane(kubohoka imigozi y’Inkozi z’Ibibi)ubwo nari nambaye (SUIT) gusubizwa icyubahiro nari narmbuwe maze mbona umwegakazi aturutse hakurya y’inzira nyabagendwa nanjye mpindukira vuba vuba kugirango kugirango tudahuza amaso akampumanya kandi narindimo kubohorwa maze araza anyuraho atambonye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Abega bamaze guhumurirwa n’Ubuhunzi kuko mu minsi micye cyane bahiye kubasimbura mu butayu bugufiya aho mu maze igihe kitari gitoya,kuko bazahamara igihe kingana nibihe birindwi ubwami bw’uRwanda buhamaze ubwo nukuvuga (58×7) uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yanjye abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uburire iyo miryango yakoreye baal ibigirwamana birwanya Uhoraho Uwiteka Imana yo mu Ijuru yuko bagiye kwinjizwa mu butayu bugufiya aho bazamara ibihe byinshi cyane batakibukwa mu isi ya bazima (406) kugirango bazamenye yuko Uhoraho Imana yo mu Ijuru ijya ica imanza zitabera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inyama mbisi balimo kuzicamo ibice bice,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho kandi cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubugambanyi bwongeye guhaguruka,ndetse na magambo menshi cyane barimo kuvuga Umuhanuzi,none ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko Uhoraho Uwiteka Imana Yawe ariwe mulinzi wawe alinda ubugingo bwawe kugirango bitagwa muri rwa rwobo rw’umulimbuzi ahora agushamo abadafiteho Uhoraho Nyiringabo nk’umugabane wabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona kandi numva urwego rw’ubutasi rwa DMI uko rulimo gushakisha abantu bazajya bagurisha intwaro mukarere barangiza bakabafata babyegeka kubatavuga rumwe na leta ya abega (Umwakagara) bafataga abantu bafunzwe bazira ibindi byaha,bakabafungura barangiza bakabohereza gucuruza intwaro mukarere k’Africa yuburasira zuba.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega balimo gucuruza intwaro mukarere kose,kandi baragenda bafata imfungwa bakazitegeka kwemera gufungurwa bakajya gucuruza izo ntwaro kugirango bazabishyire kubatavuga rumwe nabo bafungiye mu nzu z’imbohe muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona kandi bafata abasore bakiri batoya babashyira mu ngabo z’Abega,ariko abo bana b’abasore bamwe banga kwinjira muri ubwo buretwa bwabo.

Abandi kubera gutinya urupfu bakemera kwinjira kubera kubura uko bagira,mbona ko babajyanye mu myitozo,ariko iyo myitozo mbona ingabo zishaka kubohoza gakondo ya bakiranutsi yaboshwe ningoma ya abega,babatera batari barangiza iyo myitozo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Numva babwira umwe mu mfungwa warufite amashuli menshi yararangije za kaminuza,ngo yemere gukorana nabo kuko dossier yamaze kugera mu bucamanza bwa abega,kandi ngo ubushinja cyaha bwabwiwe uko bari bugenze bityo nagerayo yemere icyaha maze asabe imbabazi kugirango babone inzira yo kumufungura maze ajye gucuruza intwaro mukarere kose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Rwara Rwumugara ategura za magigiri zigiye koherezwa muri gakondo ya bakiranutsi kujya gutata leta y’Umwakagara,kugirango bagende kandi bashakishe amakuru yose ashoboka mbere yuko batera umwakagara kugirango bamenye uko igihugu cyifashe cyane kumenya umutekano w’ingabo uko wifashe maze babone gutera Umwakagara bisanzuye bafite icyizere neza yuko bamutera bagahita bamukura ku ngoma uko niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa intambara yaberaga muri gakondo ya bakiranutsi irangira,mbona haje abanyapolitike bashya kandi bakiri batoya cyane.Maze bose mbona bakoresha cya kimemyetso cya Freemason’s bakunze kwita (ILLUMINATI) nabonaga bakoresha intoki ll bakajya bazishyira hejuru kugirango bagararize umwami wabo sekibi SATANI yuko bamuramya bakoresheje izo ntoki zabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ucire urubanza abo banyapolitike ubacireho iteka mbere yuko bagera muri gakondo yabakiranutsi kugirango gahunda zabo ntizizabatunganire uko babyifuza.Mbaha N°0136/0004/0018 yubutabera bwo mu ijuru uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumbwira ibyizo nkozi z’ibibi ko bazajya basuhuzanya bakoresheje intoki zabo ebyeri,uwo muzajya mubona akoresha izo ntoki muzajya mu menya yuko ari umugaragu wa sekibi Satani.

Nerekwa ko H.E Raila Amolo Odinga ageze igihe cy’uko ahabwa intebe y’umukuru w’igihugu cy’ibabylon,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe cy’ibyahanuwe kirageze ndetse kirasohoye kuko Nyuma ya H.E Raila Odinga hari bukurikireho NYAMPINGA ari nawe kimenyetso nyirizina cyo kwima ingoma k’Umwami YUHI VI Nyirirwanda uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ba Pastori [2];umwe mbona asize intama arigendeye,undi nawe azisigarana zitari ize,kuko we yakoraga umulimo wo uhanura.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Imana Nyiringabo akubise abiyita abashumba kandi intama zigiye gutatana zitagira umushumba nyamara nzaziha umugaragu wanjye (Umuhanuzi) kugirango azomore kandi azikize ibikomere nibisebe zatewe nabashumba bakorera ibihembo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abanyamadini bashyirwa mu nzu zimbohe kubera kudakorera Uwiteka Imana Nyiringabo bikwiriye.Maze ijmabo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanura maze uvuge uti,uku niko Uhoraho Nyiringabo abivuga,dore mugiye gushyirwa munzu zimbohe kuko mwashyigikiye ikinyoma kubera gukunda intonorano kuko mwanze guhagarara mukuri kugirango Uwiteka nawe azahagararane namwe mu bikomeye bigiye kuza  uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona itorero ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rijyanwa guhishwa mu butayu bugufiya,maze Uwiteka aba ariho azajya aritungira kugirango intambara z’Abega zibanze zirangire maze abone kuzagarura itorero rye nyuma y’intambara igiye guhuza Rwara Rwumugara n’Umwakagara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko Umuhanuzi atazongera guhanura ubuhanuzi bwa leta ya Abega na FPR,kuko ako gatsiko ka satani na badayimoni kagiye gukurwaho mu isi yabazima.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe cy’ingoma ya bicanyi ba FPR kirarangiye ndetse kirahumuje kuko batazongera kwibukwa ukundi kuko ubwoko bw’Uhoraho bumaze gutentebuka amaboko uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha uturuka k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,muri minisiteri ishinzwe imali nigena migambi(Finance and Planing)numva bategekwa ngo”umulimo ukorwa n’Umuhanuzi mwilinde cyane atabura ibikoresho byatuma ahagarika umulimo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwiteka Imana ndagushimye kuko utabaye ubwoko bwawe kandi ingoma ya abega ukaba uyishyizeho ishyerezo kuko ubwoko bwawe bwari bunaniwe cyane kandi bumaze gucika intege reka icyubahiro kibe icyawe iteka ryose amen.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ukwezi kurazamutse,kandi izuba riramanutse kuko imbaraga z’ijuru zikumanukiye kandi ubwiza bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bukaraasiye uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abitegetse.

April 16,2018 njyanwa mu iyerekwa mbona magigiri w’umwakagara witwa Nyagasaza Innocent FRUIT,wakoreraga mu gihugu cy’Ubuperesi ashinzwe guca amashu y’ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona ari kumwe nundi magigiri bari ku nkengero z’ubutayu bugufiya barimo gusambura inzu babagamo yibyatsi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihe cyazamagigiri kirarangiye kandi baciriweho iteka rya burundu nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,izo nyangabirama zimaze gucirwaho iteka ryo kujyanwa mu butayu bugufiya kandi nta masezerano cyangwa isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bazigera bahabwa cyangwa bazabona kugirango bazakurwa mu butayu juzageza igihe cyategetswe n’Umuhanuzi gisohoye uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Yanjye yo mu Ijuru rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bashiki bawe [2] Maria Kampororo n’umukobwa we Jeannette Mukeshimana na Ruth bagiye kongera kuguterekerera bagirango bagaruze imigisha yawe bari baribye kuko ubuzima bwabo buri mukaga gakomeye cyane none ongera ubacireho iteka rya burundu kuko banze kwihana uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Dore sogukuruza wawe yasize avumanye ko umwana we uzajya mu mana zibigirwamana azacirwwaho iteka.Ndetse na PaPa wawe nawe yasize avumanye avuga ko umwana we uzajya kuraguza cyangwa guterekera azacirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana ikiranuka muri byose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko ongera ubacireho iteka rya burundu kugirango batazongera guhirahira bongera gutekereza konegra gukoresha imbaraga zibigirwamana bashaka guhumanya ubugingo bwawe.Maze nitegereza mu bitabo by’Imanza aho bigeze nsanga numero yubutabera igeze kuri N°0137/0004/0018 uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona habaho inama yo guhitamo umugaba mukuru w’ingabo zigiye gutera Umwakagara ngo akurwe ku ngoma intebe ya bukunzi amazeho imyaka [24] ayicayeho akoresha umwuka w’ikinyoma.

Mbona banditse utupapuro twogutombora,mbona umugabo umwe aratomboye ariko banga kwemeza ko ariwe uzayobora izo ngabo,bongera kunshuro ya kabiri,na none hatombora undi mugabo,nawe baramwanga baongera gusubiramo tombora kunshuro ya [3] na none bakora ubufingo bwo gutombora mbona bakuyemo agapapuro kamwe gusa basanga kanditseho “Rwara Rwumugara Gen.Kayumba Nyamwasa” maze inama yemeza ko ariwe ugiye kuyobora urugamba rwo gukuraho Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha mwinshi cyane ulimo ibice [3] ariko byegeranye cyane,maze mbona ko ministeri ishinzwe imali nigena migambi byo mu ijuru balimo gutegurira umugisha Umuhanuzi Majeshi Leon bawohereze kugirango akomeze imilimo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.

April 17,2018 njyanwa mu iyerekwa mbona njya ku itongo ryasinzwe n’Abega basize bazambije ibintu byose,ndimo nitegereza uko basize bangije gakondo y’Umuhanuzi,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukwiye gushaka Umulinzi Mukuru w’Ibyasezeranijwe kugirango umushinge imilimo y’Uhoraho kugirango yongere yubake amarembo y’Iyerusalem bityo gakondo yongere ise neza uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,rero ukwiye kuzashyiraho izuba ndetse n’Inyenyeri bikaza mugiturage gufasha abahinze kugirango uruzabibu rw’Uhoraho bitazabura ababihingira kandi izuba rizabamurikire ritange umucyo n’ubushyuhe kugirango imizabibu izabashe kwera neza.

Naho ukwezi uzakujyane mu murwa kugirango kumurikire inganda na bashoramali batazabura urumuli rwa ninjoro kuko amarembo yawe atazigera akingwa kumanywa na ninjoro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo mu gihe narindimo gutega amatwi ijwi ry’umwuka w’Uwiteka Imana Ihoraho Iteka ryose,mbona umwega kazi wasigaye yihishe mu bigunda aje yirukanka ashakishako namugirira neza,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,reba hirya ntumuvugishe kuko wabaciriyeho iteka umureke ahite ajyende nabona utamwitayeho arahita akomeze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyirinmgabo abivuga.

Ubwo mutera umugongo mfatwa no kwihangarika byoroheje (Bisobanura kubuhorwa imbaraga z’umwijima) hamwe no kwinjira mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Imana yabakiranutsi abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore gakondo yawe Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ayigaruye mu maboko yawe nk’uko yabigusezeranije kugirango umenye yuko yagukunze kandi ibyo yakuvuzeho no kubaho bitazabura kuzahoza umulimo wabyo uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko baivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunganiriza cyane,rirambwira riti,mwana w’umuntu,nta Muhanuzi uba mugiturage,ahubwo aba mu murwa mukuru,niyompamvu igihe cyose ukiri ku isi ya bazima utazigera uba mu giturage kuko bidakwiye yuko Umuhanuzi aba mu giturage aba mu mukuru uko niko bimeze kuva cyera kose kuko n’Umuhanuzi wa mbere wa Israel (Samuel) yaratuye mu murwa w’IRAMA mbere yuko habaho Yerusalem maze abamukeneye bose bakaza bamusanga I Rama uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mva kumugabane w’Africa nerekeza kujya gutura kumugabane w’Uburayi,mpura na benegitori n’umugore witwa “ARAKAZA PHILOMENE FIFI” barimo basubira kumugabane w’Africa maze mbaraga ubutunzi bwanjye narinsize mur’Africa bisobanura gusubizwa inyuma kuko bakabuzwa kwinjira mu isezerano ry’Uhoraho kuko batabikwiriye uko niko Uhoraho Uwteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu ishyamba cyangwa ikibaya cyo kwerekerwamo,nsangayo inyamaswa za moko yose,nshakamo iyo nabaga ngo nyifungure nddayibura mpitamo URUKWAVU (RABIT) bisobanura ubwenge mfata inkwavu [2] nzica ibihanga ndaziteka ndazifungura.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uhoraho Uwiteka Imana yawe akonegereye ubwenge buturuka mu ijuru kugirango ushobore guhanga n’inkozi z’ibibi hamwe nabatuye isi muri rusange kuko nta bwenge bw’Ijuru biragoye cyane kubana n’abana b’abantu bari mwisi ya bazima uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hamanuka ububyutse muri gakondo ya bakiranutsi,kandi mbona ko bumanukiye mu itorero ry’Umuhanuzi ryali rigizwe na bakirisitu bahoze basengera muri ADEPR nyuma yuko gakondo ya bakiranutsi ikuwe mu maboko ya banzi b’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Maze abakristu ba ADEPR bihitiramo kujya gusengana n’Umuhanuzi Majshi Leon Inesha kuko bemera ijambo ry’Ubuhanuzi kandi bakaba babwemera cyane 100%,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umuntu wese wahawe isezerano usengera muri ADEPR isezerano rye rizasohora ageze murusengero uzaba uyoboye wabwiwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kuko ADEPR yamaze kwinjirwamo namasega kandi akaba ari itorero ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Kubera iyompamvu intama zanjye zose zisengera muri ADEPR ndaziguhaye zizakubera intama uzayobora kuko benshi muribo bamaze gutunganywa kandi bamaze kwemera umugambi w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.Ariko uzaza aho uzaba uyoboye itorero ry’Uhoraho Uwiiteka Imana yawe,uwo nta bwo azigera ahabwa ibyasezeranijwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abitegetse kandi ni uko abivuga.

April 18, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona inka (abadayimoni) bajyanwa kurisha mu ishyamba rimeze nk’ubutayu,ariko bagira Imana basanga akavura karaguye maze basanga ibyatsi byarameze batangira kurisha ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abadayimoni bakurwanyaga bajyanywe mu ishyamba ry’ubutayu kurisha kugirango bamenye yuko ukorera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona gakondo [3];gakondo y’abega,gakondo y’ubwami bw’uRwanda,gakondo ya bakiranutsi n’Umuhanuzi.Mbona abega bohereza imyuka mibi yo kuyobya ubwami bw’uRwanda no guteza intambara ngo ntibumvikane Umwami YUHI VI nibamubwira azajye yanga kumvira inama zabajyanama be.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda winjire muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda maze wirukane ziriya nkozi z’ibibi nabadayimoni hamwe n’umwuka wikinyoma ugiye kuyobya ubwami bw’uRwanda bumaze imyaka [59] mu buhungiro kuko igihe cyabo cyo kw’ima ingoma kigeze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndagenda ngeze muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda nirukana za hene arizo umwuka w’ikinyoma ushinzwe kuyobya abashyigikiye ubwami bw’uRwanda uhereye k’Umwami YUHI VI kugirango atumvikana nabajyana be maze bacikemo ibice maze Umwakagara abone uko abona amakuru y’ibwami maze abone abo yakoresha muguhitana Umwami YUHI VI uko niko Uwiteka abivuga.

Uwo mwuka w’ikinyoma ndawirukana uhungira mu bubiko bwawo muri gakondo y’abegaiherereye ibumoso inyuma yizindi zose,maze mbona INYONI (BIRD) yoherejwe mu bwami bw’uRwanda (Umudayimoni) ushinzwe guheza ishyanga ubwami bw’uRwanda kugirango butazigerabwima ingoma intebe ya bukunzi Umwakagara yicayeho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Iyo nyoni imaze kumbona iza iguruka kugirango inogoremo amaso yumubira,maze Umuhanuzi ayifatisha ukuboko ku iburyo ayicira mukiganza cye.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,uranesheje kandi Uhoraho Uwiteka Imana yawe nawe aranesheje kuko uwabuzaga ubwami kwima ingoma aciriweho iteka(uwo mudayimoni)akaba aopfuye burundu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo Umuhanuzi avahongaho akomeza kureba gakondo ya bakiranutsi ari nayo gakondo yahaweho umugabane nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Agezeyo asangamo inkoko [2] zamasake zarikumwe ni nkokokazi maze afata rusake amuca igihanga,iyindi iramucika ihungira mukigo cya gisirikare.

Ku nshuro ya kabiri asubizwa mu iyerekwa maze asanga ya RUSAKE yagarutse kuruha muri gakondo ya bakiranutsi yarashye yitera ibyatsi kuko yari mubigunda byinshi maze ahita ayifata ayica igihanga aykuraho ijosi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abadayimoni b’Umwakagara yajyaga akoresha mu butegetsi bwe,baciriweho iteka.Kandi ingoma ye irarangiye burundu niyompamvu aheretse kuvuga ibijyanye nijuru kuko yamenye cyera bitaraba yuko akuwe ku ngoma none burira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yuko batashye muri gakondo ya bakiranutsi kandi ibyo Uwiteka yabasezeranije no gusohora bisohoye maze abantu biyeze kandi bitunganye imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana yabo kugirango akomeze ku agirira imbabazi nimpuhwe z’Uhoraho Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka abitegetse!

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko habayeho urubanza hagati ya leta ya abega,nubwami bw’uRwanda,maze umunsi wurubanza ugeze abahagarariye leta ya abega banga kuza kuburana maze batsindwa bataburanye.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,abega batsindiwe imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kuko yabahaye ubutabera bwose bushoboka ariko banga kwitabira urubanza none tangariza amahanga yose yuko abega batsinzwe nurubaza imbere y’Uhoraho,haba mu isi cyangwa mu Ijuru abega nta hantu nahamwe bashobora kuzajuririra kuko banze kwitabira ubutabera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umunyapolitike H.E Raila Odinga agiye guhabwa ubutegetsi kandi agiye kongera gukorerwa umunsi mukuru ukomeye cyane kuko ibyo Uwiteka yamuvuzeho no kubikora arabisohoje uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Igihugu cya France gicirwaho iteka,hamwe n’Abega bafatanije kurimbura ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

April 21, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona igihugu cya France na banyagihugu bacyo bahatuye b’umwimerere,bacirwaho iteka,kubera bayobotse inzira z’umwanzi sekibi.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore igihugu cya France gifatanije na Abega (FPR) bafatanije kwica ubwoko bw’Uhoraho (Abatutsi) mu w’1994 none baciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nuko rero ubacireho iteka kuko bahora bahisha ikinyoma cy’ubwicanyi bakoze,kandi isi yose ikaba yaranze gutanga ubutabera kubwoko bwanjye bibwira yuko jyewe ari nta butabera ngira uko niko Uhoraho Nyiribihe byose Nyiringabo abiegetse,kandi ni uko abivuga.

Nyuma yogusabwa kubaciraho iteka,nsanga numero yubutabera(ubucamanza)tugezeho ari N°0138/0004/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Ijambo rirambwira riti,mwana w’umuntu,uhanure kandi uhagarike ibikorwa byose by’inkozi z’ikibi zo muri France ubicireho iteka ntibizongere kugira imbaraga mwisi ya bazima aho bahora bifuza guhumanya abatuye isi no kwanza ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.

Umuriro umanuka mu Ijuru ukaza mwisi ya bazima

Njyanwa mu iyereka mbona umuriro umanuka uturutse mu Ijuru umanukira muri gakondo ya bakiranutsi,uza mu nzu(igihugu)mbona ko ugiye mu cyumba kimwe,maze hatangira gucumbuka umwotsi haza abantu benshi kureba cyangwa gushungerera bibwira yuko iyo nzu ihiye,ariko igitangaje nta bwo iyo nzu yakongokaga maze mbona izamuye ikibatsi cy’umuriro waka cyane,abashakaga kuwuzimya kugirango idashya bagafatwa nibirimi by’umuriro bagashya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Iyo nzu yarituwemo n’umugore w’umupfakazi utagira umugabo,mu gihe bari ahongaho,indi nzu y’umututranyi nayo imanukirwamo umuriro uturutse mu Ijuru,uwo muriro ujya mucyumba kimeze nka cya kindi wabanjemo mbere muri ya nzu yabanje gushya kandi igikomeza gushya.

Iyo nzu nayo yari inzu y’umugore(itorero)maze nayo haza abantu benshi baje kuzimya uwo muriro ariko indimi z’umuriro zikabafata mbere yuko bagera aho bazimya uwo muriro uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Umugisha w’Uhoraho uza kumuhanuzi

Nerekwa ishami ry’Inzabibu zihishije zikwiye kuribwa(umugisha)mbona mpabwa iseri ryazo maze ntangira kuzirya zari ziryoshye cyane.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Imana yawe ategetse ko bakoherereza umugisha kugirango ibikorwa bye bidahagarara ahubwo urusheho gukomeza umulimo we nkuko bikwiriye uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

njyanwa mu iyerekwa mbona inzika y’inzigo y’inkozi z’ikibi ya cyera cyane,mbona ko iciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona ijyanwa mu butayu bugufiya,ihurirayo n’umwalimu witwa Gasana Jerome wigishaga muri KIST warwanije Umuhanuzi cyane abibwirijwe ni ngoma ya abega.

Gasana Jerome nikigo ayoboye cya WDA bacirwaho iteka

Mbona we na banyeshuli hamwe nikigo ayoboye cyitwa WDA bajyanwa mu butayu bugufiya bwitwa “JUNGLES” bufite ibiti birebire.Mbona ko bashakisha inzira yo kubuvamo ariko barayibura uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Za magigiri zasigaye mu gihugu cy’Ubuperesi zicirwaho iteka

Njyanwa mu iyerekwa mbona magigiri witwa Jean Paul utuye mu gihugu cy’Ubuperesi warufite saloon yo kogosha abagabo ahitwa RUBAGA,mbona ko we numugowe bajyanywe ahamanuka mu nzira nyabagendwa maze barahicara bari bavuye kugura ibishyimbo bitetse barabiharira uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbona za magigiri nyinshi zikorana nawe zidafite aho zihisha maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihe kirageze ngo ibyahanuwe kuri za magigiri z’Umwakagara bizisohozeho kugirango bamenye yuko ukorera Uhoraho Uwiteka Imana Nzima (Living God) uko niko Uwiteka abivuga.

Abega bajyanwa mu butayu bugufiya cyane

Njyanwa mu iyerekwa mbona uwitwa Jean Paul Harindintwali (umwana w’umwega) ukora kuri ULK nawe ajyanwa mu butayu bugufiya budafite ibiti,mbona ari kumwe na mugenzi we,mbona ko umwuka w’umusambanyi nawo umanuwe mu butayu bugufiya hamwe nabo ariko wari kure yabo gatoya bitari cyane uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Idini rya Omega ricikamo kabiri

Njyanwa mu iyerekwa mbona urusengero rwitwa OMEGA CHURCH ruyobowe na Pastor Liliyoza THAI,ko rugiye gucikamo kabiri,kubera kuruyoboza igitugu no kwiharira umugati wenyine nagatsiko ke nabavandimwe be,balimo mukuru we Domina nabandi bahafi y’umuryango we ninshuti ze zahafi uko niko Uhoraho Uwteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbona abashaka kwihaguraho bayobowe numugabo muremure w’inzobe afatanije nundi mugore utagira umugabo bombi bafite ubuhehesi bw’ubusambanyi muribo.Ariko kandi bakaba bafite impano bashukisha abantu abantu.Uwo mugore w’Inzobe yari umucuruzi afite miliyoni [25] z’amanyarwanda zirahomba zirarangira Liliyoza abonye ko zimushizeho ntiyongera kumuha agaciro kandi yaragize uruhare rukomeye mugushinga iryo dini uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona ko bagiye bajya gushinga idini ryabo maze bakurikirwa na bantu benshi cyane bari abayoboke ba Liliyoza ariko gukiranuka hagati muribo byari umugani uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Za magigiri ziga theology

Nerekwa abagore [2] baturutse muri gakondo ya bakiranutsi biga theology mu gihugu cy’Ibabylon,nundi mugabo umwe waturutse mu gihugu cy’Ubuperesi bahabwa ikiraka cyo gukora uko bashoboye bakandikira Umuhanuzi bakamwigiraho inshuti maze bakamusaba kuza bagahura ko bamufitiye impano kandi ko yabafasha gufungura urusengero mu gihugu cy’ibabylon kugirango babone uko bamucisha igihanga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,urabizi neza yuko utemerewe guhura na bantu kumpamvu z’umutekano wawe ujyanye na kazi ukora,nuko rero nuhabwa ubutumiwe uramenye ntuzabwitabire kuko abo bashaka kugutumira badakorera data wo mu Ijuru ahubwo nabagaragu b’Umwakagara na satani uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Umugisha wavuzwe n’Uwiteka Imana Nyiringabo

Njyanwa mu iyerekwa mbona wa mugisha umaze igihe uvugwa n’umwuka w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ko igihe cyawo cyo kuza cyageze.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugisha wawe ulimo gutegurwa kugirango bawohereze bityo utunganye ibidatunganye imilimo washinzwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ukuboko k’Uhoraho kuremerera abafarisayo

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza  kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ijambo ry’ubuhanuzi rikomeje kubera imbogamizi ni nzitizi kubafarisayo,kuko rimaze kubabera ukuboko kubaremereye cyane kandi bakaba badashobora kwihana cyangwa ngo bareke imilimo yabo mibi ishingiye ku nyungu zabo bahora bambika umwenda w’ijambo ry’Imana(Bibile)none bakaba bakomeje gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera uko niko Nyiringabo abivuga.

April 22, 2018 Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihugu cy’Ubufaransa kigiye guhura nakaga gakomeye cyane, ibyago,amakuba,na kaga katari kigere kaboneka muri icyo gihugu.Kuko cyuzuyemo imbaraga z’Umwijima mwinshi cyane,SATANI akaba ariwe mana yabo,kandi bakaba barishe ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umurwa mukuru w’IPARIS uzahura na kaga gakomeye cyane,ibyago,amakuba na kaga gakomeye cyane,bigiye kuba muri uwo murwa mukuru ufite imihanda ikuzimu ndetse no munsi y’inyanja aho bashyize imihanda banyuramo bakibwira yuko ubwenge bwabo buhuye n’ubw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,undi murwa witwa BAMACO wo mugihugu cya MALI kiri kumugabane wa Africa,icyo gihugu nacyo kikaba cyaciriweho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.Umurwa wicyo gihugu nawo n’umwe mu mirwa igiye gucirwaho iteka.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,andika ibihanurwa ko n’umurwa wa BAMACO nawo uciriweho iteka kubera gukiranirwa gukomeye cyane kubera muri uwo murwa,aho wigarurirwe n’imbaraga z’umwanzi uwo murwa ukaba wuzuyemo imbaraga z’umwijima zo kurwego rw’ikirenga zikorerwa mu isi ya bazima,umutware w’umwijima akaba yarigaruriwe na Satani uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga kandi ni uko abitegetse!

Umwakagara ahungira Rwampara

njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi,Umwakagara aho aba mukiyovu cy’abakungu,hamubanye hatoya,nerekwa ahimuka ajya ahitwa “RWAMPALA” ariho ahungira nyuma yo kwifuza intambara izamukura kubutegetsi yibwira yuko itazabaho,maze ukuboko k’Uhoraho kumaze kumuramburirwaho,abura aho akwirwa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Umwakagara acukura imyobo munsi y’ubutaka

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,intambara yo gukuraho Umwakagara kuza iraje,kandi nubwo yacukuye imyobo munsi yumurwa (Yerusalem) yerekeza JALI iturutse mukiyovu,iyo myobo yo munsi nta cyo izamumarira kuko Uhoraho yamuhagurukiye kandi akaba yaramaze gutsindwa nurubanza imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa ntambagira ikiyovu cyose aho atuye nsanga harahindutse amatongo,amazu asigaye ari aya basirikare gusa,kandi nabo nta bwo bakiyabamo kubera uburetwa bw’Umwakagara bukabije abahozaho ababwira kumulinda ngo adacibwa igihanga kubera ubwoba bwe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara igihe cye kirarangiye,kandi urugamba ruzatangirira mu murwa rwagati,nta bwo ruzatangirira hanze y’umurwa,aho niho Umwakagara azajya yirirwa atwara imodoka akazajya ayiraramo kuko azaba atagifite aho yegeka umsaya kandi ni myobo ye yarikizihishamo ubuhanuzi bukaba bwarayishyize ahagaragara bityo azajya yirriwa mu modoka ayiraramo kuzageza igihe azafatirwa agacibwa igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abagore Gen.James Kabarebe yanduje SIDA abagore benshi bacirwaho iteka

Nerekwa indaya zose za Gen.James Kabarebe yanduje HIV (SIDA) kubushake kuko bahisemo kwandura sida bagahabwa intonorano,mbona ko batangiye kwicuza impamvu bemere kuryamana nawe bagahabwa SIDA kubera guhabwa amazu nibindi bijyanye nubutunzi bw’isi,none akaba agiye gukurwa kubutegetsi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore indaya za James Kabarebe zimaze kwicuza bikomeye kubera zameye kwanduzwa SIDA zikajya ziryamana nawe nta gakingirizo ngo kuko bahawe intonorano zitubutse none baciriweho iteka igihe cyabo kirarangiye bagiye gupfa urupfu nagashinyaguro uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumbwira ibyuwo muherewe uburyo imitungo ye izafatirwa yose nyuma yuko ubutegetsi bwe n’Umwakagara buzaba bukuweho ni vuba kandi sicyera kugirango ibyo bisohoze umulimo wabyo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uko Kabarebe yabonye biriya bintu,ninako bizagenda,kuko yabibonye muburiganya,nawe azabyamburwa mu buriganya.

Yasahuye muri DR Congo (Zaire) yibwiraga yuko baciriweho iteka,maze akaba ari umutoni k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo?Ariko umuntu wese ukora ibyo gukiranirwa ntazabura gucirwwaho iteka n’Uhoraho,kandi uwicisha INKOTA nawe ntazabura kwicishwa indi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Pastor Gataha Straton ajyanwa mu ishuli

Njyanwa mu iyerekwa mbona Pastor GATAHA STRATON ajyanwa kwigisha abanyeshuli b’amashuli abanza,ariko agezeyo abura ikibaho cyo kwandikaho yigisha abanyeshuli.Uwo muyobozi wa Eglise Vivante ukorera mukanogo yigishwa n’Uhoraho kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Maze mbona ko ashatse agafuka kumuceri gafite kilo [50] akazajya ari ko yandikaho imbere ni nyuma.Ariko abanyeshuli nabo wabonaga batamwitayeho kuko ibyo yararimo akora byasaga n’umuntu wimurira inyanja mukobo kacukuwe na bana mu byondo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Uburiganya bw’Abega butahurwa n’Umuhanuzi

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha mwinshi cyane wikukubye inshuro [4] kuko bagiye kohereza Umuhanuzi $4000 y’America.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,umugisha ulimo gutunganywa vuba cyane ngo woherezwe n’intonorano z’inkozi z’ikibi zo mu bwoko bwa Abega bashaka kugufatira ku kagori.

Nuko rero ube maso cyane umenye uko ugenza kwa kundi usanzwe ubigenza uko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ariko uwo mugisha ufite ikibazo cy’ubugambanyi bwa abega,baliya bazungu bakwandikiye bakubwira yuko bashaka gushyigikira umulimo ukora,nibamagigiri bakorana na abega,ubu bari mu nama bashakisha uburyo bakoresha A/C yawe wabahaye ikorana na PayPal account,bavuga ko bakoresha gusa paypal account kwishyura amashillingi bashakaga kohereza kugirango ahite afaturwa na bank byitwa ko ukwiye kuyishyurira imisoro ayo mashillingi winjije muri konti yawe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,wowe ubihorere bayohereze,hannyuma urwo rubanza ruzaburanwa n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Niba bashaka amashillingi bazayatware kuko azaba ari mu maboko yabo,ntuzigere ugera kuri bank kuyabaza cyangwa kuyishyuza kuko icyo bashaka ari ukugirango uhinguke ugaragare maze babone uko bagutwara mu butabera bitwaje amashillingi bakoherereje uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Agatsiko ka FPR gatatanira mu butayu bugufiya

Njyanwa mu iyerekwa mbona agatsiko ka FPR gatatana kose gashiraho kubera gukiranirwa gukabije cyane bakoreye ubwoko bw’Uwiteka Imana Nyiringabo.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore agatsiko karatatanye kandi igihugu cyose bazahungiramo,bazafatwa batabwe muriyombi.

None bacireho iteka ubahe numero yurubanza kugirango umuntu wese,cyangwa igihugu icyari cyo cyose kiziha kubakira no kubacumbikira kizacirweho iteka,kandi uhanurire burigihugu cyabafashije kwica ubwoko bwanjye ibyago bikomeye biturutse k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bizagere kuri icyo gihugu na batera nkunga bose babibafashijemo kugirango Uhoraho azarambure ikiganza cye maze abahanire gukiranirwa kwabo uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Amaraso yamenwe na FPR asaba Uwiteka guhorerwa

Kuko bamennye amaraso menshi cyane kandi atariho urubanza,kandi bayamena mu gihe gitoya cyane.Ayo maraso nabugingo nubu ahora asaba Uwiteka guhererwa Itangiriro 4:9-10,nuko rero ubacireho iteka kugirango bakurwe imbere ya maso y’Uhoraho.Dore N°0139/0004/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ako gatsiko nta bwo kishe gusa ubwoko bw’Uhoraho gusa,ahubwo kanakoresha imbaraga zikabije z’umwijima,aho bahumanije igihugu cyose bibwira yuko umwanzi na SATANI azabaha imbaraga zo kuzaramba ku ngoma,nyamara birengagije yuko isi yaremwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kandi ibyaremwe byose byaremwe nawe maze arabifata abishyira mu isi ya bazima kugirango bimuramye kandi bimukorere ariko umwanzi arabariganya nabo bemera kuriganywa kubera yuko batumviye ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona itangaza makuru ry’inyangeNews ritangira kwishyura imisoro kubera ko Uwiteka azaba amaze kurizamura akarishyira hejuru rikaba nkibindi bigo byose byitangaza makuru bikorera mu isi ya bazima uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Inzu Umwakaggara akunze kwihishamo

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara asigaye yihisha mu nzu yitwa Valentine House yubatse mukiyovu cy’abakungu,kijya kwegera “RWAMPALA” iyo nzu igaragara nk’inzu yubucuruzi ariko munsi yayo hubatsemo kave(Under Basement)muri iyiminsi niho yihisha kuko azi neza yuko bashobora kumuca igihanga umwanya uwari wo wose akaba ategereje urupfu igihe icyari cyo cyose,kuko ibyo yakoreye abandi ninabyo agiye gukorerwa uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Umugisha uturutse k’Uwiteka Imana Nyiringabo

Nerekwa mfata Impongo y’umurindangwe,nyifata ukuboko nihember rimwe kugirango itabona uko irinyicisha (Umugisha wagutse) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho Nyiringabo ategetse abashinzwe (Finance and Planing) muri minisiteri y’imali nigena migambi ko bakora vuba bakohereza umugisha ushoboka wose kugirango utunganye ibidatunganye vuba cyane kuko igihe cy’Umwakagara cyarangiye kandi ntashobora gukurwaho mu igihe imilimo isabwa gutunganywa mbere yuko akurwaho itunganywa niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Umwakagara ahindurirwa izina ku nshuro ya kabiri

April 23, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara yicajwe muruhame arimo kubwirwa amagambo akomeye yubuhanuzi nuwitwa JACK ubusanzwe arahanura atuye muri gakondo ya bakiranutsi,ariko akunze kurangwa no kubura ubwenge mu byo ahanura,ariko ubusanzwe umwuka w’Uhoraho wabaga muri we niba atarahinduka ngo atwarwe nibyikigihe nkuko na bandi ba DEMA babigenje uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Numva uwo Muhanuzi amubwira ngo “WA KAGABO WE” tega amatwi maze wumve uko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuga’uhereye none nta bwo ucyitwa Paul Kagame,ahubwo Uwiteka aguhinduriye izina akwise “AKAGABO” bisobanura ko utagifite agaciro imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,ndetse nicyubahiro wari warahawe nabadayimoni nacyo uracyambuwe kuko uhawe izina rishya,nta bwo uzongera kwita Kagame,kuko ubaye “AKAGABO” uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ako kagabo,kamaze guta agaciro imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyirimgabo,ubwo bakwambuye kwitwa umugabo,nabadayimoni baragahunga kuko wambuwe ubutware bwose uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubwo Umuhanuzi akomeza kumubwira ibyaha yakoze imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kandi abwirwa uko yamennye amaraso menshi cyane atagira ingano kugirango asingire ubutegetsi ahitana abatagira kivurira abahindura ikiraro kugirango yambuke ikiraro agere ku ntebe ya bukunzi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,iby’Umwakagara birarangiye,ubwo Uwiteka amuhinduriye izina akamwita akandi kazina,hanura umubwire uti,mwana w’umuntu,wigize akamana mu isi yabazima,wazamuye umutima wawe uwugeza mu bushorishori bw’ibicu,wishyirira uburiri mu mashami y’Inyenyeri wibwira yuko ntawakumanura ngo agukubite hasi,ariko wabeshye umutima wawe kuko ngiye ku kumanura nkagukubita hasi maze isi yose igatangara bakamenya yuko nd’Uhoraho Uwiteka uca imanza zitabera uko niko Uwiteka abivuga.

H.E Raila Amolo Odinga ahabwa ubutegetsi

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Raila Odinga agiye kurahirira kuyobora icyo gihugu nk’umukuru w’igihugu cy’Ibabylon.Nyamara nta TV ufite ngo uzakurikirane uwo muhango kandi ari wowe wahanuye ibyo kw’ima ingoma kwe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Dore ngiye gutegeka ukoherereza umugisha mbere yuko arahira kugirango uzashobore kureba neza iby’umwuka w’ubuhanuzi ukorera muri wowe wahanuye uko bihoje umulimo wabyo mu isi yabazima uko niko Uwiteka Imana yabakiranutsi abivuga.

Nerekwa inzu yubatse neza imaze kurangira,nurira mugisenge cyayo,njya kureba niba igisenge cyayo cyubatse neza,mbona hakiburaho amatafari macyeya kugirango harangizwe.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore isezerano ryawe riribugufiya ngo risohoze umulimo waryo,ariko haracyaburaho gatoya cyane ngo winjire mu isezerano nk’uko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yabigusezeranije uko niko Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ukuguru kw’Ihene kokejwe neza ariko kwashiririyeho igihande kimwe,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,inama y’ubugambanyi irarangiye muri kano kanya,aho bamaze kwemeza yuko bazakoherereza intonorano bakazigufatiraho bazinyujije kuri A/C yawe nyamara ubanza balimo gushinga umuhunda ku kirenge uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar