Kenya: Ihazabu y’ibihumbi $50 ku byaha byo ku mbuga ngurukanabumenyi

Prezida Kenyatta ashira umukono kuri iryo tegeko

Umukuru w’igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta yashize umukono ku tegeko rigenga ikoresha rya mudasobwa hamwe n’ivyaha bikoregwa ku mbuga ngurukanabumenyi.Rino tegeko rishyashya ritanga ibihano bikomeye haba mu gutanga amande canke mu gukatirwa igipfungo.

Abakunze gukoresha urubuga ngurukanabumenyi no kuganirira ku mbuga hwaniro bagiye kurikanura kurusha na cyane cyane abakorera mu gisata cyo gutanga amakuru, abakoresha internet hamwe n’abayagira ku mbuga hwaniro.

Muri iryo tegeko rishasha bitegekanijwe ko uzofatwa yatanze nibigirankana amakuru y’ibinyoma cyangwa ayobya, azakatigwa ihadabu y’ibihumbi 50 by’amadolari cyangwa igipfungo cy’imyaka ibiri, cyangwa byose hamwe. ,

Iryo tegeko ryashyikirijwe n’uwurongoye abashingamateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi, risaba ko umuntu apfungwa gushika ku myaka cumi igihe ayo makuru y’ibinyoma ashobora gutuma abanyagihugu batekegwa n’ubwoba cangwa binjira mu ndyane.

Uretse ibyo byaha, rino tegeko rishyashya ritegekanya ibihano bikomeye ku biterasoni bishingwa ku mbuga ngurukanabumenyi, amagendo akorewe kuri mudasobwa hamwe n’abaja mu bikogwa byo gusuma urusaku.

Abazafatwa berekana abana bakora ubushurashuzi, pornographie, bazatangishwa amande y’ibihumbi 200 by’amadolari cyangwa bakatigwe gupfungwa imyaka 25 cyangwa byose.

Naho umukuru w’igihugu yarishizeko umukono, hari harakozwe ibitari bike mu kurigwanya.

Abarikurikiraniye hafi basaba ko Perezida atoryemeza, bavuga ko rishobora guhonyanga uburenganzira bwo gushikiriza amakuru no guserura ico umuntu yiyumvira.

Mu ndwi iheze, ikigo kijejwe gukingira abamenyeshamakuru Committee to Protect Journalists (CPJ), ryasabye Prezida Kenyatta kutarishirako umukono kisigura ko rihonyanga ukwishyira n’ukwizana mu gisata cy’itangazamakuru.

“Kenyan legislatures have passed a wide ranging bill that will criminalize free speech with journalists and bloggers likely to be the first victims if signed into law,” said CPJ’s Africa Coordinator Angela Quintal in New York.

Translate »
Skip to toolbar