Igice cya (95) cy’ubuhanuzi

Sept 26, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi muri gereza ndimfungwa y’abega,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega bakoze amayeri balimo barakugambanira kubanyababyloni kugirango ushyirwe mu nzu y’imbohe. None uramenye ntugire umuntu numwe uhura nawe cyangwa uwo witaba kuri telephone uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona idini rya ADEPR,ryongera gucikamo kabili,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ikibi zo muri ADEPR zongeye gusenya iryo dini burundu ryali rimaze kujegejwa ni ntambara za hato na hato uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbonako habayeho kugabana imitungo y’idini rya ADEPR,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nubwo bimeze gutyo,idini rya ADEPR,ntihabuze kubonekamo abanyamasengesho basengeraga itorero ry’Imana.Ariko noneho Umwakagara araririmbuye burundu akoresheje abakozi be baje muri iryo dini rwihishwa uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Igice cya (94) cy’ubuhanuzi

Nuko ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,andika amagambo akomeye y’ibigiye kuba muri ADEPR,kugirango ubwoko bwanjye bwe kuzatungurwa nibigiye kubabaho!!!

Dore muri ADEPR,hajemo abanyepolitike biyambitse uruhu rw’intama rwitwa (Umushumba) cyangwa Pastor.Nyamara abo bose bitwa iryo zina ntabwo bashinzwe kuragira umukumbi wanjye,ahubwo bazanywe no gukorera Umwakagara kugirango bibe kandi basahure umutungo wiryo dini kandi nta kuntu bawugeraho badateje intambara na kavuyo kugirango basahurire mu nduru uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibirimi by’umuriro byaka cyane,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi z’ikibi kazibayeho kuko mu minsi iri mbere umuriro ugiye kwaka.Kandi zigiye guhura na kaga gakomeye cyane kuko zihaye kugenza umuntu w’Imana utariho urubanza uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ngera aho nagombaga guhurira na magigiri w’abega w’umunyababyloni,maze mbona mfata umupira (ball) twarigukina ndawutwara (gusubirana amacenga) ndetse mfata nimfunguzo zanjye(ubushobozi)bwo gufunga no gufungura nazo ndazitwara nzazisubirana.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwo mwari guhura,ntabwo azanywe na mahoro,ahubwo yakugambaniye,kubera iyo mpamvu fata umupira wawe mwari gukina hamwe nimfunguzo zawe ubisubirane wigendere uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse!!!

Sept 27, 2018 ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo ryongera kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uwiteka Imana yawe azanye ibihano bikomeye cyane kuri za magigiri kuko azimanuriyeho umuriro utazima.

Kubera ubuhemu bakoreye abantu n’ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,niyompamvu Uwiteka yongeye kwibuka no kumva umubabaro w’ubwoko bwe bwakorewe n’ingoma y’abega uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Murekatete Mukandirima Odette akomeje ubugambanyi bukomeye cyane kugirango afatishe Umuhanuzi Ainesha acibwe igihanga.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukwiye kuba umunyabwenge kuko uriya mugore w’igicamuke akomeje gukiranirwa ahiga ubugingo bwawe ngo nuko yaciriweho iteka kandi ko ngo ari wowe wamuciriyeho iteka niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibinyoma biciriritse bivugirwa kuri radio mpuzamahanga ya bbc gahuza miryango.Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,kuri radio bbc hagiye kuvugirwa ibinyoma na abega ariko ibyo binyoma by’abega biraciriritse kuko bisa n’abana bibitambambuga niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imodoka zo mu bwoko bwa HIACE cyangwa matatu ziparitse ku kibuga,ariko harimo nizindi nyinshi cyane za bantu basanzwe bitwara (personal) mbona ko nazo ziparitse ahongaho ku kibuga zisa naho zafashwe cyangwa zabuze amavuta azitwara.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inzego nyinshi za leta ya gatsiko k’abega kayobowe n’Umwakagara zikuwe kubutegetsi nkuko ijambo ry’ubuhanuzi ryabivuze niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa amaseri y’imineke(bananas)menshi ateretse kugisenge cyayo,kandi yarahishiye cyane,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana yanjye,rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugisha uraje kandi niwowe uziye kuko Uwiteka yagambiriye ku kugira umunyamugisha kugirango uzabere amahanga umugisha w’iteka ryose niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu nzira imihanda nimiharuro yose abega bakorera muri ambasade mu gihugu cy’ibabyloni bayiteze yose ari ntaho Umuhanuzi ashobora kunyura.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,wigumire murutare kuko abega bagambiriye kandi barahiriye kumena amaraso y’Umuhanuzi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,hanze aha ibintu bimeze nabi cyane kuko abega bamerewe nabi cyane n’umuryango wabibumbye.

Kuko Umwakagara bamaze kumuha amategeko yuko akwiye kurekura abo batavuga rumwe nawe mu gihe kitarenze amezi [3];uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.Kandi bamutegetse gufungura vuba byihuse umunyapolitike Shima Diane Rwigara,hamwe na n’umubyeyi we,vuba bishoboka kuko bafungiye impamvu za politike(akamama)uko niko Uwiteka avuga.

None dore Umwakagara yafashwe mu ngoto kuko yabwiwe neza yuko naramuka yanze kubafungura hazakoreshwa imbaraga bagafungurwa hanyuma abega bakaba aribo babasimbura murizo gereza bacumbikiyemo abantu binzira karengane uko niko Uwieka Nyiringabo abivuga.

Sept 28, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ahabwa imilimo mishya yavuzwe n’ubuhanuzi,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umugisha uraje ariko ntabwo bizaba byoroshye kuko abega bazakomeza kukugendaho runono nuko rero ube maso cyane kugirango utazagwa mu gaco kabo uko niko Uhoraho Nyiringabo avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mvuye muri gereza nari nashyizwemo ni nkozi z’ikibi zo mu bwoko bwa abarozi b’abega kazi.Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,gusenga kwawe kwageze k’Uhoraho kuko agukuyeho imigozi abega bari bagerageje kuguhambirira mu isi y’umwuka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane mbona gakondo ya bakiranutsi imbago zatwawe ni nkozi z’ikibi zigaruzwa kuri gakondo ya bakiranutsi.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imbago za gakondo ziragarujwe kandi nawe uburiganya umaze iminsi ukorerwa na abega bukuweho kugirango umenye neza yuko Uwiteka atagira umupaka niko Uwiteka avuga.

Nerekwa abega ba za magigiri bashinzwe guhiga Umuhanuzi bahamagaza inama y’igitaraganya nyuma yuko umugambi wabo utahuwe n’ubuhanuzi aho bari biteguye gushimuta Umuhanuzi maze Uwiteka akaburizamo uwo mugambi.

Bongera guterana maze biga bundi bushya uko bakwiye gukora andi mayeri ngo bashimute Umuhanuzi.Maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,nzabaguteza baguhige kandi cyane kugirango babone yuko Umuhanuzi atandukanye na bana b’abantu kuko ibyo bibwira burigihe bishingiye ku gukiranirwa niko Uwiteka abivuga.

Ndagirango bazamenye yuko Uwiteka ariwe Imana yawe,kandi ko ulinzwe nijambo ry’Uhoraho adashobora gushyirwa mu maboko ya banyabyaha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 29, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi mu nzu (igihugu) nundi mugabo twari turyamye,maze mbona itara rinini cyane ryali inyuma yiyo nzu twari turyamyemo,mbona ko rimurika cyane ridushakisha,ariko nanjye ndaryihisha cyane rigenda ritatubonye.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu byakomeye kandi bimeze nabi cyane.Abega bahawe amabwiriza yuko bakwiye kugihigira hasi no hejuru kuko bamaze kumva amakuru washyize kuri radio egretNews.com yuko ngo wifuza kunyomoza amakuru y’intasi ya abega CPT.Munyandinda James wavugiye kuri bbc gahuza miryango uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umunyamasezerano araje kandi vuba bishoboka mugiye guhuzwa n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kugirango umenye yuko ibyo avuga ajya anabisohoza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abegakazi baterekerera Umuhanuzi ngo barebe yuko bamufata,maze ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bagiye kongera kuguterekerera ariko iyo myuka mibi yabo nta cyo yenda kubamarira uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’abega zihagaritse umutima kubera gutinya amakuru agiye kuzivugwaho,mbona umwe uzikuriye ahisha bagenzi be ikigiye kubabaho,ahubwo ahitamo kwigira umurwayi kugirango ntibamenye yuko bagiye guhura na makuba na kaga ni byago bikomeye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’ikinyoma cya abega bashakaga kubeshya amahanga ushonga cyane ushiraho ku buryo butunguranye kandi bwihuse cyane.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ikinyoma cya abega kigeze ku iherezo kuko Uwiteka Imana Nyiringabo akoze ibikomeye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Abaguzi (2) bagurisha gakondo ya bakiranutsi,nk’aho ari iyabo!!!

Sept 30, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ndimo kugendana n’umukobwa mu nzira nyabagendwa,ariko iyo nzira twanyuragamo,yalilimo imyobo.Jyewe nkayibona kugirango tutayigwamo,ariko wa mukobwa we ntabashe kuyibona.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo linzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mwana w’umukobwa ntumurenganye impamvu atabona iyo myobo (holes) nukubera imibabaro myinshi cyane yanyuzemo.Yaramuhahamuye ituma ubwenge butandukana n’umutima ariko namara gutekana buzasubirana uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona abakiristu bafite kwizera gukomeye cyane,mbona burira wa musozi wubakiwe ubwoko bwa abatutsi bazajyanwaho kujya kwigishwa uko bubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Mbona ko abo bakirisitu bageraho bakananirwa kuzamuka umusozi,maze Umuhanuzi Ainesha araza abagezeho bahabwa imbaraga zo gukoeza kuzamuka uwo musozi.Bawugeze hejuru,bagira inyota nyinshi cyane,maze basaba ko Umuhanuzi yabasabira Uwiteka Imana Nyiringabo akaba amazi yo kunywa kugirango bacubye inyota maze bakomeze urugendo.

Umuhanuzi Ainesha asaba Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,maze ijwi ry’Uhoraho rimuzaho riramubwira riti,mwana w’umuntu,reba hirya yawe iburyo bwanyu murahabona iriba rya mazi afutse kandi meza maze muyanywe mushier inyota mukomeze urugendo uko niko Uwiteka abitegetse kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona abanyarwanda batuye mu nzu, (igihugu) badafite amashanyarazi mu nzu yabo.Yararimo ariko mukanya ko guhumbya ahita aragenda ntiyagaruka,basigara mukizima cy’umwijima w’icuraburindi ukomeye cyane batabasha kubona imbere ni nyuma.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo linzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore muri gakondo ya bakiranutsi hagiye kuba umwijima ukomeye cyane.Abadafite umucyo mu mitima yabo kababayeho uko niko Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubusambanyi bwa abegakazi ko bwongeye guhagurukira Umuhanuzi,nyamara bwari bumaze iminsi buhwekereye.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,abegakazi n’Abega basaza babo baragarutse ubitegure kuko batazanywe namahoro kugirango uzabone uko ubakira uko niko Uwiteka nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona abagabo (2) batavuga rumwe,bagurisha gakondo y’ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Umwe yari imahanga,naho undi,ari imbere mu gihugu.Bose mbona bajya gushaka abaguzi kugirango bayigurishe bikuriremo ayabo hakiri kare,mbona yuko isubira mu maboko yabanyirayo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara agurishije gakondo ya bakiranutsi kuko yamaze kubona yuko nawe igihe cye cyo gukurwa ku ngoma kirangiye.Kandi dore Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba (Gen.Kayumba Nyamwasa) nawe arayigurishije kugirango atere Umwakagara amukure ku ngoma.

Dore bose bakoze ibinyuranye nijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo.None hanura uburizemo imigambi yabo yose kugirango gakondo ya bakiranutsi igaruke mu maboko yawe kuko ari wowe wayihaweho umwandu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwiteka Imana yanjye,yaba Umwakagara wamuvuzeho umuvumo,yaba Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,nawe nuko yamaze gucirwaho iteka.Uhoraho Nyiringoma Nyiribihe byose,uyumunsi wa none nciye iteka ryawe riturutse mu ijuru,abo bombi ntibazabone kubyiza by’igihugu kuko bagomeye izina ryawe hamwe na bambari babo kuko bihinduye abagome barwanya izina ryawe kandi ari nta mpamvu kuko uca imanza zitabera.

Dore biringiye imbaraga z’umwijima na maboko yabo,none ndakwinginze kugirango mu gihe gikwiriye nkuko wabisezeraniye umugaragu wawe uziheshe icyubahiro mu izina rya data umwana n’umwuka wera.

Ndaburizamo imigambi ya Rwara Rwumugara,n’Umwakagara,bigize indakoreka bakigira abakomeye mu isi yabazima kandi badakomeye ahubwo bari hasi yabandi bose kuko bamaze gucirwaho iteka kandi izina ryabo nababakomokaho bose bazibagirana mu isi yabazima uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abagabo (5) bitwa TOP FIVE,bicara hasi baragambana bumvikana yuko bakwiye kwiyegereza umugore umwe (INGABIRE VICTOIRE UMUHOZA) hamwe n’Umwali SHIMA DIANE RWIGARA,kugirango babiyegereze baburizemo umugambi wabo wo kwishyira hamwe kuko bashobora kugira imbaraga kurusha abo bagabo (5) Top Five bahuriye muri RNC.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,burira umunyapolitike Umwali Shima Diane Rwigara,uti,uku niko Uwiteka Imana Nyiringabo avuga.

Ntabwo yakujyanye kwiga kaminuza kugirango uzabe ingaruzwamuheto,ahubwo yakujyanyeyo kugirango akwigishe ibyejo hazaza kugirango uzabone uko uzakorera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ntihirahire kwifatanya n’umuntu uwari wese mbere yuko uhabwa amabwiriza akubiye mu butumwa wagenewe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ubwo butumwa bufitwe n’Umuhanuzi Ainesha,Numara kuba imbohore uzamushake akubwire ibisabwa n’Uhoraho Uwiteka Imana yawe.Bitaba ibyo,uzisanga mu irimbukiro kuko wanze kumvira Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Nyiringabo abivuga,kandi ni uko abitegetse!!!

Njyanwa mu iyerekwa ijambo ry’Uwiteka ryitwa Rhema word rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Uhoraho aguhaye indirimbo uri buririmbe uyumunsi yitwa (Bwana Ni Yawe,Bwana Ni Yawe×2) kuko uyumunsi ubwiza bw’Uhoraho Uwiteka Imana yaawe burakuzaho kandi abega murwanye igihe kinini urabatsinze uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 1, 2018 nerekwa inyama zitetse zishyirwa ku isahane ngo zigaburirwe Umuahanuzi,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abega baragarutse kuko ubuhanuzi bukomeje kubabuza amahoro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,nerekwa umudamu witwa Mutesi Aimado Burume akora ubukwe bwihuse cyane.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,uwo mugore wabaye umugambanyi yagambaniye ubugingo bwawe dore aciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyama mbisi balimo kuzitema bazigabana,maze ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubugambanyi bwa abega buragarutse ube maso kandi wirinde cyane kuko batarashirwa kuko imitego baguteze mukwezi gushize yafashe ubusa kandi wowe wabyungukiyemo ariko bo babihombeyemo uko niko Uwiteka avuga.

The Rhema word of the Lord almighty came to me, and told me, that son of man, be careful and be so kin, because your enemies had put some nest before you. That is what the Lord your God says.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyamaswa isa n’Inka (cow) cyangwa Imbogo (buffalo) igenda genda kugirango irebe yuko yahura n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.Ariko uko yakomezaga kugendagenda mu nzira nyabagendwa,Umuhanuzi we yari yiruhukiye murutare maze mbona ko imubuze ihitamo kwigendera uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu irekwa mbona ihene nyinshi za kizungu zishorewe numugore,mpura nawe ninyuriraho sinamuvugisha,ariko ihene zimwe aho kugirango zikomeze kugenda ahubwo zisubira inyuma ziza kunyinukiriza.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari umugore ugiye ku kubeshya ikinyoma gikomeye ariko umwihorere ntugire icyo umubwira uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha uturutse mu Ijuru woherejwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Numva kandi mbona Uwiteka ategeka abashinzwe imali nigenamigambi koherereza Umuhanuzi umugisha kugirango arangize imilimo yari asigaje kurangiza ngo ayitunganye uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

OCT 2, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona nibereye murutoki ndimo kurukorera,ariko hakurya yurwo rutoki harimo kubera umupira muri stade abakinnyi balimo gukina.Ikipe nafanaga mbona itsinze igitego abafana barishima cyane hamwe nanjye ndishima cyane.

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga,uwo uzashyigikira nanjye nzamushyigikira kuko naguhaye guca imanza zitabera uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse kandi ni uko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abaririmbyi ba Evangelical Restoration Church,bazamuka umusozi muremure cyane,bigaragara yuko batazawushobora.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,abo baririmbyi ba ERC buzuye gukiranirwa ubusambanyi nibwose kandi abayobozi biryo dini nabo nuko barabushyiigkiye kuko babirebera gusa ntibagire icyo babikoraho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore bajya kuririmba cyangwa kwitoza ibyo bazaririmba murusengero bakabanza kwikorera ubusambanyi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,umuririmbyi uririmbira mu idini rya Col.Pastor.Frd Nyamurangwa ryitwa CLPR rikorera ku KIMIHURURA,witwa “EUGENE” akaba umukwe wa Col.Twahirwa Dodo,umucireho iteka kuko yagaragaweho no gukiranirwa gukomeye cyane.Nitegereza mubitabo byucamanza nsanga ngeze kuri Nº0199/0010/0018 uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona umwuka wera ava mu madini yose yiyitirira umwuka wera cyangwa umwuka w’Imana Uwiteka Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nta mwuka w’Imana usigaye muri kiriya gihugu kuko ibihe bigeze mu gihe cy’ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Nuko rero burira abantu yuko umwuka w’Imana cyangwa Ubuntu bw’Uhoraho bwisubiriye mu gihugu cya Israel nkuko ibyanditse cyangwa ibyahanuwe bibivuga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona nageze mu gihugu cy’UBUSHINWA cyangwa CHINA,ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,abega ntibagutere ubwoba cyangwa ngo baguhabure umutima kuko ibyo washaga byose ubifite mu biganza byawe.Nuko rero ngire ubwoba cyangwa ngo utinye utekereze yuko haba hari inzindi mbaraga basigaranye za guhagarara imbere ahubwo witegure kuko iki ari igihe cyawe kugirango usohoze ubutumwa bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona twuriye igiti(ubutegetsi)icyo giti nabonaga abantu baza kukigurishaho izahabu.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ngaho manuka icyo giti,ariko witonde kugirango utagwa mu manga,ndamanuka mbona ngeze hasi neza.

Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,uko mu manutse icyo giti,uko niko abari baragizwe imbata z’ubutegetsi bw’Umwakagara batandukanye nabwo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa bene data twigeze gukorana umulimo wa data,balimo bicuza cyane impamvu batandukanye n’umugaragu w’Uwiteka Imana Nyiringabo.Mbona bari mukaga kenshi ibyago namakuba akomeye kandi umwuka w’inzika y’inzigo ubamereye nabi.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore balimo kwifuza kongera kugaruka ngo bakuzeho.

Nerekwa bigana Umuhanuzi uko basengera abantu ngo bakire indwara,ariko abo basengeye ntibakire,kuko babashakagamo intonorano.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bihaye kwigira abahanuzi ku ngufu,kuko bifuje impano zawe kuko babonye uko Uwiteka agutungishe umugisha mwinshi cyane,ariko bakibagirwa yuko batigeze bigishwa ngo bacishwe muruganda nkurwo wacishijwemo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF zijyanwa kurwanira mu gihugu cyabaturanyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,ngo kugirango Umwakagara afunge amayira ya Gen.Nyamwasa hamwe n’umwana w’UMUSITA Museveni.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara ibyo atinya,ninabyo bizamubaho kuko inzira zo muri DRCongo,bitashoboka yuko yazifunga ngo abanzi be ntibahanyure ahubwo niho bazanyura kandi bazamurwanya ndetse bazamutsinda ariko ntabwo bazafata ubutegetsi uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ahabwa itorero rinini cyane muri gakondo ya bakiranutsi,kandi ririmo abantu bingeri zose baba abakire cyangwa abakine kandi bose buzuyemo kwizera ni mbaraga z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,naguhaye abantu,kandi abo bantu nibo zahabu na diamond byawe kuko wangiriyeho umugisha kandi isi yose nabayituye bazamenya yuko nitwa Uhoraho Uwiteka Imana yawe uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubwo nkomeza kwerekwa uburyo itorero ry’Imana rikomeza kwiyongera uko bwije uko bukeye,ahubwo havuka ikibazo gikomeye cyo kubona aho abantu bazajya bicara kuko biyongeraga umunsi amanywa nijoro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona INYENYERI (STAR) yo muruturu isohoka mukwezi,mbona iramanutse yinjira mu bicu imanukira mu bihugu bya WESTERN AFRICA COUNTRIES (Hagati ya IVORY COST,na BRIKINAFASO).

Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,muri ibyo bihugu hagwiriye imbaraga z’umwijima mwinshi cyane,none Uwiteka atumyeyo intumwa zigiye kurangizayo uriya mwijima uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona insore nsore zikoze ngo zigiye gusura umunyapolitike “SHIMA DIANE RWIGARA” akimara gufungurwa.Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,muri bariya basore halimo intumwa z’Umwakagara zigiye zitwaje impamba y’uburozi ziribumusige mu ntoke kugirango niyikora kumunwa ibye bibe birangiye.

Nuko rero burira Umwali DIANE SHIMA Rwigara uti,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga,wirinde cyane kandi cyane,kuko umwanzi yakoroseye cyane arashaka kurimbura ubugingo bwawe kuko yamaze kumenya umuhamagaro wawe kandi atewe ubwoba cyane nibigiye gukurikiraho nyuma yifungurwa ryawe uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

OCT 6, 2018 Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu byarushijeho gukomera cyane nyuma yifungurwa ry’umunyapolitike Umwali Shima Rwigara.

Kuko agatsiko kabicanyi b’Abega bahise bakora inama vuba byihuse yo gushaka uko bamuca igihanga bakamukurikiza umubyeyi we nyakwigendera Rwigara Assinapol uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa munsi ya gakondo ya bakiranutsi mu gikombe cyaho,maze mperekerwa ibihishwe amaso ya bana b’abantu.Mbona ahari ishyamba ryinzitinze,hahinduka ibiriba ry’amavuta ya petrol cyangwa essence amavuta atwara imodoka aho Uwiteka Imana Nyiringabo ya yahishe abanyabwenge.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza munzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwo butunzi bwinshi kandi bukomeye cyane nta bwo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo azabuhishura hakiriho ubutegetsi bw’Abarepublike bwubakiye ku kinyoma ahubwo azabanza abukureho hanyuma abuhishurire ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bazaba bararokotse intambara y’Umwakagara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni b’Abega n’Abega kazi barwanyaga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha bahungira kumusozi birukanka basiganwa kibuno mpamaguru.Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intambara abega bari bahagurukije iburijwemo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abazimukazi b’Abegakazi bahagurukiye Umuhanuzi baza bajunditse amazi mukanwa.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abo bagore(abarozikazi)uramenye ubirinde kuko baguhagurukiye bakaba bashaka kurimbura ubugingo bwawe uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkoma mashyi za FPR zihunga gakonga gakondo ya bakiranutsi,mbona zigeze mu butayu zikoreye udusambi na za matera zo kuryamaho kuko birukanywe ahashyushye muri gakondo ya baakiranutsi bagasiga amazu yabo meza yibitabashwa bakerekeza iyo mu butayu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibintu bigoye kwemera cyangwa kwizera cyeretse uwabonye Uhoraho Uwiteka ho umucunguzi we.Nerekwa Francois Ngarambe hamwe nagatsiko kabaturutse mu gihugu cy’Isamariya,harimo abatutsi benshi bagize umuryango wa FPR,banakaomeye muri icyo gihugu.

Mbona bose uko bakabaye bahungiye mu bihugu bihana imbibe na gakondo ya bakiranutsi,mbona batangira gushaka ubuzima uburyo babaho,bamwe bajya gukora imilimo yo kudoda imyenda bakoresheje icyarahani.Abandi bajya gucuruza mu masoko atandukanye acuruzi imyenda ya chagua kandi iwabo barayiciye ngo bari bazi yuko bagezeyo (PINNACLE PLACES) aho Uwiteka adashobora kuba yabakurayo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nkomeza kwerekwa bamwe muri izo mpunzi bajya kugura amajanja y’inkoko kuko hano mu gihugu cy’ibabylon bayagurisha nta kintu nakimwe kiva ku nkoko usibye amababa.Mbona abega nabasangirangendo bose batonze umurongo ngo bagure amajanja yo kurya uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ko batujwe munsi y’umusozi maze haza umwuzure ubanyura hejuru urabatwikira.Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ukuboko kwanjye kuzaremerera izo nkozi z’ikibi zo mu bwoko bw’Abatutsi zigize indakoreka ukuboko kwanjye (Uwiteka) kuzahangana nabo kuzageza igihe bazifuza urupfu batazarubona uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ugiye gutungurwa no kuza kwa Nyampinga ngo mukore ubukwe kandi azaza ari nta mashillingi ufite nyamara Uwiteka ntazabura kwihesha icyubahiro kugirango bimenyekane yuko Uhoraho Nyiringabo ari we Imana yawe niko Uwiteka abivuga.

Nerekwa urubyiruko rwaturutse mu gihugu cy’Isamariya bagira amahirwe yo guhaha kubera ururimi rw’Igiswahili bigiye mu gihugu cy’Isamariya.Ntabwo byabagoye cyane kwisanga mu miryango yibihugu bahugiyemo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Hari ibintu bigoye kwemera,ariko bikaba byakoroha kubyizera,nerekwa icyegera cya Kenyatta mu gihugu cy’Ibabylon William Ruto Samuie agenda na maguru kandi afite indege zigera kuri [4].

Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,wibuke bwa buhanuzi bwo mu gice cya 2,3 by’ubuhanuzi buvuga yuko muri icyo gihugu umuntu wese wabonye ubutunzi mu nzira zo gukiranirwa azabwamburwa ndetse na mazu bubatse muburiganya azasenywa kandi ibyo gusenywa kwa mazu byo byarasohoye hasigaye kubona abari abatunzi bakomeye muri icyo gihugu basigara amara masa uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa abega bagera mu buhungiro batangira gukora akazi k’uburetwa na yamashillingi yose basahuye mbona ko nta mumaro yabagiriye maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ukuboko k’Uhoraho kuzabaremerera cyane kuko barwanije ijambo ryanjye kandi bakarwanya n’umugaragu wanjye nishyiriyeho ngo ankorere umulimo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubukwe bw’Umuhanuzi na NYAMPINGA bwihuse cyane,bubera mu gihugu cy’ubutayu bugufiya igihugu cy’ibabylon.Maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo nagusezeranije niko ngiye kubikora kuko umugeni yamaze kwitegura no kwitunganya kugirango aze ku kureba mu butayu bugufiya uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega batangira gufata ibintu byabo gahoro gahoro ngo babihungishe,ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,abega bamaze kubona yuko Umwakagara yakuwe ku ngoma ubwo atangiye gusaba kumvikana nabo batavuga rumwe kugirango azabone uko azabaca ibihanga.

Abega bob amaze kubona ko yambuwe ubwami bw’Abega bari bazi yuko bazategeka imyaka ibihumbi none bakaba baciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rirambaza riti,ese mwana w’umuntu,wowe uko ubibona urabona abega ihunga ryabo rizabahira ngo kuko bakize bakaba bafite ifeza nizahabu?Ndasubiza nti,nyagasani Uhoraho ibihe nibihe ntabwo nabimenya niwowe ubizi kuko ari wowe mugenga w’ibihe byose niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa ahantu mu butayu bw’umurambararo,mbona abasore benshi cyane bigishwa gutwara indege.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,urupfu rumanukiye abega benshi cyane bagiye kurimbuka kuko ubwami bwabo bwamaze gucirwaho iteka nijambo ry’Uhoraho Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

OCT 7, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona abega b’abacuruzi bajyanwa mu ishuli ryubakiwe ubwoko bw’abatutsi aho bazajyanwa kwigishwa kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

No kubamenyesha ko Uhoraho ari we waremye ijuru nisi.Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubwoko bw’Abatutsi nabagiriye neza mbakura imahanga aho bari bamaze imyaka [35] ar’impunzi zitagira gakondo.

Maze bamaze kugera muri gakondo ya bakiranutsi batangira guca imanza zibera,no kurenganya ubwoko bwanjye na bantu banjye.Niyompamvu nshaka kongera kubirukana muri gakondo ya bakiranutsi,kandi nzabarimbura mbagabanye hazasigara bacye cyane bazatanga ubuhamya kubazahuguka kugirango batazongera gukinisha izina ryanjye mu mibereho yabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nzabica kandi nzabamaraho,mboture umujinya nagahinda banteye ko mu mutima.Kandi nzihorera kurwango abahutu banga ubwoko bwanjye,nabo nzaboneraho umwanya wo kubihumuraho kuko baahawe ibihano bibakwiriye kugirango bamenye neza yuko ubwoko bw’Abatutsi ari ubwoko bwatoranijwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Nyiringabo abivuga.

Ngiye guheha abantu bose batuye muri kiriya gihugu,amahanga azatangara cyane kuko bazaba iciro ry’umugani,kuko ngiye gukora ikintu gishya muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Nzimara agahinda ku buryo uzahatura wese atazongera gukinisha inzira yo gukiranirwa.Kandi abazabyongera nzabakubira karindwi y’ibyo nakoreye bene wabo niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dore abahutu barahunze kandi nzabateza inzara mu buhungiro kandi nzabuza amahanga kubagirira neza kugirango umujinya wanjye ubanze ucururuke uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.Bazasabiriza ubugari bw’ubusigarizwa mubanyamahanga kugirango bamenye agaciro ko kugira umwandu ho gakondo ya bakiranutsi.Abazatahuka bose bazabana nabo bazasanga muri gakondo amahoro icyo gihe urusaku ruzaba rugabanutse niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona intara ya Gisenyi hagotwa n’umwuzure wa mazi, (ibibazo bikomeye cyane) mbona ingabo za RDF zishaka guhangana nuwo mwuzure ariko uranga ubarusha imbaraga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intambara iturutse muri DRCongo kandi nubwo Umwakagara ashaka kuyikumira ntabwo azayishobora kuko amazi yamaze kurenga inkombe.

Dore amahanga aramugambaniye,kandi nashaka kujya guhangana nayo azahita amukuru ku ngoma.Kuko abamurwanya bashaka kubanza gufata intara ya Gisenyi na Ruhengeri maze bagahita basaba imishyikirano uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ibyo nibiramuka bibaye niho abega bazahita babona neza ko Umwami wabo yafashwe mu ngoto.Icyo gihe bazahita bamwirenza kugirango intambara ihindure isura,bazica abantu abantu benshi barwanira ubutegetsi nyamara muri abo bose bazaba baburwanira nta numwe uzabasha gufata ubwo butegetsi ahubwo buzahabwa abataraburwaniye bakoresheje imbunda na masasu uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko hagiye kubaho ubugambanyi bukomeye cyane bagambanira Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha kubera ngo yateye impuruza avuga ko ngo intambara ibaye birangiye mu gihe Umwakagara we yageragezaga gufungura imfungwa za politike ngo arebe yuko yabona agahenge none bahisemo guhagurukira Umuhanuzi wahahamuye imitima ya abega ngo bamwivugane uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za magigiri zitumwe guhiga Umuhanuzi ziza zifite urukwavu mu ntoke,Umuhanuzi nawe yarafite urukwavu mu ntoke kandi urwi rukwavu arushumikaho umugozi kumaguru akajya arurekura rukiruka rwagera hirya rukagaruzwa nuwo mugozi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore batumye za magigiri ziyita inyabwenge,nyamara ntaho bahuriye nawe.Usibye kwitwa ba magigiri nta nubwo bashobora no kuba bakwegera kuko ubwenge bwabo buri munsi y’ubwawe inshuro 200 bakaba batashobora ku kugigira cyangwa ku kuneka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona ko abo bamagigiri baherekejwe na Nzika hamwe na Nzigo,baza bafite imodoka cyangwa ikinyabiziga,bagihisha mu butayu baraza bagerageza gushaka Umuhanuzi basanga yamaze kubatahura Babura uko bamugeraho maze basubira inyuma uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu isi y’umwuka maze numva abega bitotombera Umuhanuzi bavuga yuko ngo ari we ubateje akaga na makuba bagiye guhura nabyo.Bajya inama baravuga ngo ntabwo bateze guhirwa igihe cyose Umuhanuzi azaba akiriho doreko azabaho imyaka 750 ngo niko imandwa zababwiye.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibintu birakomeyeb cyane kuko abega noneho baguhagurukiye bikomeye babanje gushaka uko baguca igihanga mbere yuko Umwali Shima Rwigara afungurwa ngo ubuhanuzi wamuhanuyeho utazavuga yuko ngo busohoye ariko ntibabigeraho birabananira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa inyama zitetse ubugambanyi budakanganye,ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,kugambana baragambanye ariko ntabwo bari buhirwe nimigambi yabo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa nambuka ikiraro gitoya ariko cyanyuragaho amazi hejuru yacyo nambuka nyerera ariko ndambuka.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho riti,ibibazo biraje kandi ugiye kubinesha kugirango umenye neza yuko Uwiteka arikumwe nawe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa manuka down stairs zari zifite ibyuma namanukaga mbifasheho ariko nkumva bimbabaza mubugingo.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,iki sicyo gihe kiza cyo kujya muri gahunda warugiyemo,ahubwo tegereza intambara ziguhagurukiye zibanze zituze ubone kugenda niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ngiye kwambuka ikiraro kinini cyane cyanyuragaho amazi hejuru avanzemo na mazirantoki,nitegereje neza nsanga ntabaasha kucyambuka.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibibazo bikomeye biraje kandi nta bwo usabwa guhangana nabyo,reka byihanganire ubwabo byirwanye nibirangiza intambara yabyo bikubuze ubone kwambuka ikiraro umwuzure uraba umaze gutuza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 8, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona mpanganye na bantu biyita ko ngo babaye mu butayu igihe kirekire.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abo bantu biyita ko ngo babaye mu butayu igihe kirekire nta bwo bakurusha kuba mubutayu imyaka myinshi kuko nta nubwo banafite kimwe cya kabiri cyawe bityo rero witegure yuko uribuhangane nabo ukabanesha niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo Umwami wabakiranutsi anzaho arambwira ati mwana w’umuntu,nguhaye impano cyangwa gift yo mu gitabo cyo gushimisha indirimbo ivuga ngo ”NISHIMIYE KO YESU ANKUNDA KANDI NTAKWIRIYE” uko niko Umwami wabakiranutsi Yesu Kristo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njya kugura imyenda yitwa “NEW ARRIVALS” amashati na mapantaro meza cyane agezweho.Namara kugura nkabona haje indi mishya kandi nkiraho mu iduka ntari nahava.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,imilimo y’Uhoraho Uwiteka yakuvezeho kandi myinshi iraje kugirango ijambo ry’Uhoraho risohoze umulimo waryo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mu butayu hajyanwa umwuka wubusambo kwikubira no kwigwizaho imitungo yarubanda.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mwuka uwucireho iteka kugirango ucike burundu muri gakondo ya bakiranutsi.Uhabwa Nº0100/0010/0018 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse kandi nuko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF zijyanwa mu butayu zibura ibifungurwa,mbona ko habayeho inzara itari byigere yabaho murizo ngabo yewe haba no mwishyamba bakirwana ntabwo bigeze bagira inzara ingana gutyo.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ngicyo ikigamburuje Umwakagara akemera gufungura abo yafungiye akamana kuko afite ikibazo cy’ibifungurwa byimfungwa ndetse nibya basikarikare uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa nambika “IMPETA NYAMPINGA”maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubukwe buraje kandi buje bwihuse cyane kuko igihe cy’Uhoraho yavugiye mukanwa k’Umuhanuzi gisohoye uko niko Nyiringabo abivuga.

Nerekwa Nzika ya Nzigo yongera kugerageza kureba ko yahiga Umuhanuzi akamubona,mbona magigiri Rucamihigo Mark agerageza kuza gushaka Umuhanuzi aho yamusize babanaga.Ndetse aza yitwaje kuvuga ko ngo ntari umunyababylon ahubwo ko ngo nkomoka muri gakondo ya bakiranutsi ngo kugirango bamenye ko ntari umunyagihugu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa magigiri bahaye imbunda yo mu bwoko bwa MASOTERA cyangwa PISTOL aza gushaka Umuhanuzi ngo amurase,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore bashatse umusore wamagara macyeya cyane kuburyo umutekereza ko ari magigiri.

Yambariye kumyenda imbunda ya masotera azanywe no guhiga ubugingo bwawe,ngaho baza umucireho iteka ibye bibe birangiye kuko ari nta nakaimwe azashobora gukora yamaze gucirwaho iteka.Ahabwa Nº0101/0010/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hari ingabo zateye urwagasabo zanyuze mu birunga zigenda zururira imisozi na mazu zigenzura ingabo z’Umwakagara kugirango zitangire ibikorwa by’iterabwoba no kurwana zirasa ingabo zidasize nabaturage badashaka kuziyoboka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 9, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za Abega zishyirirwaho intizitizi zikomeye cyane zitabemerera kurwana urugamba ngo barutsinde.Kandi aho igihugu kigeze buri umwe agiye gukiza amagara ye,kuko ibyo gukomeza kulinda ubutegetsi bw’Umwakagara busa naho bamaze kubirambirwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Dore Uwiteka Imana Nyiringabo agiye kubamanuraho ibyago bikomeye cyane ku buryo batazashobora kwirinda ubwabo.Niba badashobora kwirinda bivuzeko nabandi baturage batashobora kubarinda usibye ko nta nabo barindaga uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyama mbisi (bisobanura ubugambanyi) baraziteka ariko uwazitekewe yanga kuzirya (Umuhanuzi) maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyirinngabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abagambanyi baciriweho iteka kandi umugambi wabo uburijwemo n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Imana yabakiranutsi abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwuzukuru w’Umwami David ajya kwimikwa ngo abe Umwami wa gakondo ya bakiranutsi asimbure Umwami YUHI VI.Mbona ashorewe nibikomangoma bigiye kumwikira mu butayu bwa kure,maze ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyo Uhoraho Uwiteka Nyiringabo yavuze kuri gakondo ya bakiranutsi birasohoye kandi bigiye gusohora vuba cyane uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha igihe cye cyo kujya muri America nkuko Uwiteka Imana Nyiringabo yabivuze kigeze.Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ibyo Uhoraho yagusezeranije agiye kubisohoza byihuse cyane.

Dore ibisabwa byose byamaze ku kugera mu ntoki,none tangira witunganye kandi witegure, kuko umwanzi atagushobora kuko ulinzwe n’imbaraga zikomeye z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Uzabanyura mu maso bakureba kandi icyo gihe bazaba batakigira ijambo kuko ari nta cyo bazashobora kugukoraho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo wimukira kumugabane w’UBURAYI mu gihugu cya France,maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore inzigo yakugenzeho cyane none yimukiye kumugabane w’UBURAYI kuko ibyo abega bibwiraga bibaye imfabusa kandi biburijwemo n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kandi kubera ubufatanye bwabo n’Abafaransa niyompamvu icyo gihugu gihawe ibihano bikomeye cyane bitashobora kwihanganirwa kuko barwanije ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,manuka ujye mu butayu bugufiya maze ufate rwa rukwavu (RABIT) wasizeyo uhambiriye,maze urujyane urutungire iwawe kuko igihe cyose uzajya urukenera kugirango rukubere umumaro uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT  10, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’abega n’Abasinga balimo gukoresha amayeri yose ashoboka ngo zirebe yuko zigera k’Umuhanuzi Ainesha,ariko ukuboko k’Uwiteka Uhoraho Nyiringabo,uca imanza zitabera arahagoboka ambera ubuhungiro uko niko Uwiteka Imana ya bakiranutsi abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo z’abega zihura nikibazo cy’ubukene bwinshi cyane,kugeza ubwo bagurishije za telephone zabo hamwe nibyombo byagisirikare bikora communication hagati yabo.

Maze mbona ko imiryango yabo abagore,abana,babo bose bafite ikibazo cy’imibereho ibintu birushaho gukomera cyane bituma ingabo zitakita ku kibazo cy’umutekano w’igihugu ahubwo batangira gushaka umutekano w’inda zabo nimiryango yabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba,agorana inama n’umwana w’UMUSITA,balimo biga ukuntu batangiza intambara bagafata imbago za gakondo ya bakiranutsi zatwawe n’igihugu cy’Ubuperesi,NKOLE,MASAKA,UBUFUBIRA,nahandi hose hashoboka,bavuga ko na DRCongo,KIVU yamajyaruguru na KIVU yamajyepfo,nabyo babyigarurira.

Numva bahamagara perezida Kabila bamwumvisha yuko adakwiye guha inzira Umwakagara,kandi ko bagiye kwigarurira izo ntara zahoze ari iza gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dire umwana w’UMUSITA yamaze kubona ko abanyaBUPERESI bamutahuye ko akomoka muri gakondo ya bakiranutsi,kandi akaba amaze kubona neza ko namahanga atakimushaka yamaze kumurambirwa cyane.

None bakoze inama bemeza ko imbago za gakondo zose zihawe Ubupresi (Uganda) bazisubiza kuri gakondo,ariko ngo ibyo bazabikora ari uko Rwara Rwumugara ahawe ubutegetsi.Kugirango bitazavugwa yuko ngo baje gutegekwa nabanyamahanga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Numva bavuga ko ngo bashaka aho bazahungishiriza imitungo yabo ntizafatwe namahanga ubwo bazaba bavuye kuvutegetsi,kandi ko Rwara Rwumugara namara gutegeka igihe cye,azahita ahereza umuhungu w’umwana w’UMUSITA Gen.KEINERUGABA MUHOZI.

Numva ndatangaye cyane uburyo abana b’abantu bajyaho bagapangira abandi bantu bo muri gakondo ya bakiranutsi,nkaho turi impumyi cyangwa tudafiteho umukiza wacu umucungizi.Ngo natwe Uhoraho adutoremo umucunguzi w’ubwoko bwe uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Azarias Ruberwa na Moise Nyarugabo

Numva bavugana na bakongomani bo mu bwoko bw’Abatutsi biyita abanyamurenge, ko ngo bakwiye gukorera hamwe kandi bakazagabana ubutegetsi kuko buri bantu bazajya bategeka mu gace kabo,ariko umwanya w’umukuru w’igihugu bakawusimburanaho nkuko bisanzwe kandi ko ari nta muhutu uzabasha kubameneramo ngo bamuhe ubutegetsi usibyeko ngo bazabashyira mu butegetsi kugirango bazateza induru muri rubanda uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ubutaka bwa gakondo ya bakiranutsi bwarabembye busa nabo kandi bwaracikaguritsemo (gusadukamo kabiri) maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubutaka bwa gakondo ya bakiranutsi bwaravumwe kubera amaraso yinzira karengane yahamenetse menshi cyane.

Ndetse no mu gihugu cy’Ubuperesi naho nuko,nuko rero ubutaka buciriweho iteka ntabwo buzongera kwera kuzageza igihe buzavumurirwa n’Umuhanuzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore RNC ntaho itandukaniye na FPR,kuko bose bashingiye ku kinyoma kandi bakora ibinyuranye nijambo ry’Uhoraho ndetse n’imigambi ye.

Nuko reri ubacireho iteka kugirango iyo migambi yabo itazasohoza mu mahoro,ahubwo iy’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abe ariyo izasohoza nkuko Uwiteka ayabize!Nuko nitegereza mu gitabo cy’ubutabera bw’Uhoraho mbaha Nº0102/0010/0018,naho imigambi y’UMUSITA nayo ihabwa Nº0103/0010/0018 mu gitabo cya mategeko mpanabyaha yo mu ijuru uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Nerekwa na magigiri zategeye Umuhanuzi ku biro bitanga urupaparo rw’inzira bita passport,maze bategerereza aho ngo kuko imandwa zari zababwiye ko ngo ndibujye gusaba passport.Barategereza baraheba!Ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubihorere bakomeze baruhe kuzageza igihe bazakuvaho gahunda zawe uzazikomeza hanyuma kandi zizatungana nkuko Uwiteka yabivuze uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa magigiri Rucamihigo Mark ahangayitse cyane,yabize ibyuya ku kabuno,kubera ko intonorano zabandi bamuhaye ngo agurishe igihanga cy’Umuhanuzi zitabyaye umusaruro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara abagore bose ahaye umwanya muri leta abanza kuryamana nabo.Ariko Uwiteka yishimira umugore umwe wamunaniye yanga kuryamana nawe ahita amwirukana kumulimo uwo mugore yabaye intwari cyane imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’umukobwa ufite imyaka ibiri atwite inda nini isa nigiye kuvuka.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore isezerano ry’Uhoraho rigiye gusohoza umugambi wayo,kandi ibyo ibyo Rwara Rwumugara byose alimo ntabwo bizamuhira uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za abega zinjizwa mu butayu bugufiya,mbona zizamuka umusozi zinanirwa kuwuzamuka zinanirwa no kuwumanuka ngo zitinya shebuja Umwakagara uko niko Uhoraho Uwitekaa Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubugambanyi bw’uyu munsi bwaciriweho iteka nijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ururabo rwiza cyane ndufashe mu ntoki ndushyiriye umukunzi wanjye (NYAMPINGA) maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore “NYAMPINGA” araje kandi vuba cyane ukomeze umutegereze kandi wiringire Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

OCT 12, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ibiteye ubwoba bidashobora kkuboneshwa amaso ya bana b’abantu.Nerekwa ndi mugikombe kiri munsi ya gakondo ya bakiranutsi,igikombe cyose cyari cyaguyemo imvura,kandi Umuhanuzi yagombaga kugera kuri gakondo aturutse mu mfuruka z’igikombe zifatanye nimbago za gakondo ya bakiranutsi.

Ariko haruguru yicyo gikombe cyangwa ikibaya ahagana kumuhero wishyamba hari hateye ibiti birebire kandi binini ndetse hari hazitiye cyane nta muntu washobora kiwnjiramo.

Umuhanuzi biba ngombwa yuko asubira inyuma ngo yerekeze mu muhana wa gakondo ya bakiranutsi.Inyuma ye gato,nibwo yahise yitegereza urwo rumuli rwinshi kandi rwererana,rwali ruri muri ya ngoro y’ubwami yubakiwe kandi izitiwe cyane amarembo yayo yarari iburasirazuba bw’ingoro.

Maze Umuhanuzi agira amatsiko menshi ashaka kumenya ibyiyo ngoro itarisanzwe mukibaya kiri munsi ya gakondo ya bakiranutsi,nibwo yegereye gahoro gahoro,maze yegereye urufatiro (foundation) nibwo yabonye ibintu bikomeye kandi bidasanzwe.

Bibiliya ivuga ko ngo umucyo wavuye mu mwijima,wamara kwitandukanya numwijima ugasigara wigenga,icyo nicyo Umuhanuzi yabonye gitangaje cyane.Ariko byanashoboka yuko umucyo ushobora gusubira mu mwijima aho wahoze igihe cyose udakora ibyo gukiranuka ntakabuza yuko ibyari umucyo byasubira kuba umwijima uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nuko yegera rwarufatiro cyangwa umusingi wiyo ngoro y’ubwami bwibera mu buhungiro (munsi ya wa musingi hubakiyemo INZOKA) nyina wazose iruta izindi (imbaraga zabacwezi nabalangi) iyo NZOKA niyo yatangaga urumuli rwamurikiraga ubwo bwami bukorera mu ishyamba(ubwami bwabacwezi nabalangi)buyobowe n’umwana w’UMUSITA.

Ubwo Umuhanuzi agiye kwegera rwa rufatiro ngo akoreho arebe kuko rwasaga nibirahure byererana,nibwo yahise abona ya NZOKA itanga ubutegetsi ari nayo musingi w’ubutegetsi bw’umwana w’UMUSITA bwubakiyeho.

Ubwo ya NZOKA nayo kubera ubunini bwayo kandi ikaba yarashyizwe ahantu itabasha kuva cyangwa ngo yinyagamure,yasigaye ikoresha umutwe gusa.Mbona ko isubije umutwe inyuma ngo yitegure kuruma Umuhanuzi,maze Umuhanuzi nawe aba ya yiciye iryera afata inkoni ngufiya yarifite inyundo kumutwe (ubutware) maze ayikubita umutwe ako kanya amashanyarazi ahita arazima ntiyamenya niba yarapfuye cyangwa niba ikiriho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo linzaho cyane rirambwira riti,mwana w’umuntu,inyandiko y’ubuhanuzi watangaje taliki 11 yavugaga ku nama y’umwana w’UMUSITA na Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba yahagaritse umutima bikomeye kandi amabanga yose bakoreye mu bwihisho yashyizwe ahagaragara none ibyari umucyo byahindutse umwijima niko Uwiteka abivuga.

Nkurwaho njyanwa muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda ifatanye na gakondo ya bakiranutsi iyoborwa na abega kungufu za gisirikare.Mbona intwazangabo yahumye amaso ishyigikiye ubwami bw’uRwanda,maze mbona yarabyaye umwana ukiri mutoya ucyonka akiri kwibere rya nyina.

Uwo mwana akaba yararindwaga niyo mbwa kugirango hatagira ikimuhohotera,mbona arasimbaguritse nk’igikeri aragenda afata ibyo kurya byari imbere yabo atangira kubirya nkuko imbwa zirya ibyo zihawe.

Ako kanya mbona na papa we wari impumyi ahise ahumuka biba igitangaza ukuntu yari ingabo ya abega kandi yarahumye.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ingabo zasomye ubutumwa bwatangajwe taliki ya 11 ukwakira 2018 bwatumye bahumuka amaso bamenya icyatsi nururo kuko bitiranyaga ibintu cyane kuri Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umudayimoni usa ni INGONA (Crocodile) ariko uyu mudayimoni nubwo byasaga ntabwo ari ingona,ahubwo afite urwasaya rulerule rusumba urw’ingona.

Mbona ko rwasamiye Umuhanuzi Ainesha,ngo rumucagagure,ariko mbona haje umuyaga uvanzemo numuriro winjira mukanwa kuwo mudayimoni ukura ya mikaka yayo yose dore ko yasutaga iy’ingona kuburebure yose ashiramo.

Ijambo ry’Uhoraho linzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu dore inkozi z’ibibi zari ziguhagurukiye ziciriweho iiteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ubuhemu bwa abatutsi imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo linzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,Uwiteka arashinja ubwoko bwa abatutsi ubuhemu kuko bamaze imyaka [35] mu mahanga batagira epfo naruguru,bamusaba yuko yabasubiza muri gakondo ya bakiranutsi bakajya guhura nabavandimwe babo.

Uwiteka yarabikoze arabacyura,bari baramusezeranije yuko nibagera muri gakondo bazamukorera kandi ko bazitandukanya nikiba cyose.Ariko bamaze kugera muri gakondo bifatanya ningoma ya abega bashima FPR  ngo niyo yabacyuye ibakura imahanga maze baradamarara batangira gucira imanza zibera abo bahasanze babafatanya nibikomere by’intambara babagirira nabi aho kubafata ngo babomore ibikomere kandi babahumurize ahubwo babashyira mu nzu zimbohe abandi barabica uko niko Uwiteka abagaya.

Ubugome  bwa  Abatutsi muri gakondo ya bakiranutsi

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rikomeza kumbwira ubugome bwa abatutsi uburyo bifatikanije na bandi bagome bo mu nzu ya abega bagahemukira ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Bishe abantu urupfu nagashinyaguro,babuza amahwemo abaturage batuye icyo gihugu,babasahura utwabo twose baratwigarurira ngo kuko nabo bahunga mu mwaka w’1959 bambuwe ibyabo.

Ariko se mwana w’umuntu,Uwiteka aguhaye igihugu niki kindi aba ataguhaye?Niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abaza?!

Barategeka barakomera cyane maze basigara bumva ko batakurwa kubutegetsi.Nyamara dore iminsi iraje kandi simyinshi cyane ubwo bagiye kwisanga basubiye muri bwa buhungiro cyangwa muri ngunguru biberagamo kugirango bazamenye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ari we Imana yica agakiza.Aha uwo ashaka,akambura uwo ashaka udakora ibyo gukiranuka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dore nta kabuza nzabitura ibyo bankoreye kuko basuzuguje izina ryanjye barikura mu itegeko nshinga ryabo bavuga ko ngo Uwiteka ari nta mu maro,kandi ko ngo niba abakeneye azaze abibibwirire maze amahanga yose atangazwa nuko igihugu Uwiteka yararagamo bamuteye umugongo bikabije bamaushyiraho igisuzuguriro ariko dore nd’Uhoraho Uwiteka Imana ishobora byose nzongera nigarurire icyubahiro cyanjye banyambuye kandi gakondo ya bakiranutsi nzayikura mu maboko y’inkozi z’ibibi nyishyire mu maboko y’ubwoko bwanjye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa umwuka w’inzika y’inzigo irushijeho kwiyongera ngo gukomera cyane ngo ni uko Umuhanuzi yashyize ahagaragara inkozi z’ibibi zo mu bwoko bwa za magigiri za abega na abasinga bakomeje guhigira Umuhanuzi hasi no hejuru uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko ingoma y’Umwakagara yamaze gutegurira umwanya umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza kugirango bamuceceshe areke gukomeza guteza induru mu gihugu kuko induru ivuze umugore ivuga Umuhoro.

Nkiri muri iryo yerekwa kandi mbona Me Ntaganda Bernard hamwe n’Umwali Shima Diane Rwigara Umwakagara abahamagaye kugirango abashyire mu butegetsi kugirango amahanga amudohorere.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambaza riti,mwana w’umuntu,mbese Umwali Shima Diane Rwigara nawe ashobora kwemera kurya intonorano kandi yariyemeje kuvugira abaturage bo muri gakondo ya bakiranutsi?Ndasubiza nti ndumva bidashoboka kuko yaba akoze ibinyuranye nibyo yagambiriye gukora.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane maze rirambwira riti,dore Leta zunzu ubumwe z’America zategetse Umwakagara gusubiza imitungo yose yo kwa Rwigara Assinapol yabambuye ndetse akasubiza nuruganda rwabo nyamara aho kugirango akore ibyo,arashaka kubanza kubashyira muri Leta kugirango agire ikizere cyo kubahitana bitamugoye kuko aramutse abishe kandi batari mu butegetsi byamugwa nabi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri Leta yishyira hamwe itangatanga Umwakagara

Njyanwa mu iyerekwa mbona imiryango itegamiye kuri Leta iharanira uburenganzira bwa muntu,itangatanga Umwakagara imukorera raporo isaba Leta zunze ubumwe za America gusaba Umwakagara ko yarangiza urubanza rw’umunyapolitike Shima Diane Rwigara kandi agahita asubiza uwo muryango imitungo yabo yose batwaye kuko ibirego byose babarega bishingiye kuri politike uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane maze mbona Umwakagara ahagaritse umutima cyane atangira kwicuza inama zose yagiriwe na batutsi baturutse mu gihugu cy’Isamariya.Numva avuga ngo bangiriye inama mbi kandi banshoye mu ntambara badashobora kuzumfasha banyikoreza urusyo rushyushye none reka nanjye ndubikoreze uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abahutu bahugiye muri republika iharanira demokarasi ya kongo,umuvumo ukibagendaho kandi ko ukuboko k’Uhoraho kwabaremereye cyane kurusha ibihe byose byabayeho.

Maze ijambo ry’Uhoraho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abo bana b’abahutu nta ho bazahungira umuvumo ubariho kuko ababyeyi babo banze kwihana imilimo mibi bakoreye Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Cyane amaraso ya batutsi binzira karengane basize baciye ibihanga muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa muri gakondo ya bakiranutsi nerekwa abanyamadini bakomeye balimo Antoine Rutayisire uburyo akorana ni ngoma  ya abega.

Ategura ibiterane byamahungurwa yarangiza agatumiramo abahutu bacyeya kugirango bigaragare yuko akora umulimo w’ubumwe n’ubwiyunge ariko nta bwo abikora kubera akunze abahutu ahubwo ni politike y’idini ayobeye uko niko Uwiteka amugaya.

Mva ahongaho njyanwa mu madini ayoborwa na batutsi baturutse muri Congo biyita abanyamurenge,mbona ko bo mu mahugurwa yabo badashobora gutumira abahutu habe numwe!!!

Ahubwo nerekwa ukuntu bahaye imilimo abagore cyangwa abakobwa mu madini yabo,kandi abo bagore basabwa kuba ari beza bafite uburanga igihe pastor yarambiwe umugore we ahamagaza umwe muri b’abagore bahawe akazi muri idini kuko babihemberwa maze akamukazanura uko niko Uwiteka Nyiringabo abagaya.

Mbona ikindi cyantagaje cyane,numva bahabwa amabwiriza yuko nihajya haza abashyitsi,ko badakwiye kuzajya bemerera abashyitsi baturutse muyandi madini cyane abagaragara ko bishoboye bafite mu mufuka ko badakwiye kuzajya basabana nabo.

Cyane ngo bibagirwe yuko bahawe akazi nabashumba babo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Uwiteka yitura ubuhemu nubugome abega bakoreye abahutu

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo likomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ndashaka ku kwitumira ku abega,ubambwirire uti,uku niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo avuga.Ubuhemu mwakoreye abahutu mukabikoreza ishyiga rishyushye,nanjye ngiye kubikoreza urusyo kandi nzabakubira inshuro 7×7 kugirango mumenye yuko mwahemutse mwakoze ibyo mutari mukwiye gukora uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abana b’abahutu bategereza kwishyurirwa amashuri nabazungu ariko nubwo babafashije bakiga umuvumo waranze ubageraho ubabuza amahwemo.

Nerekwa ko abana b’abahutu ko batagira umuco mu buryo bwokwakira ibyo bahabwa byaba imfanyo cyangwa uburyo baramutsamo abantu babaruta.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,bariza abahutu uti,kuki umuco mwari mwarakuye mu batutsi mwawutaye mukaba musigaye mubaho nkinyamaswa uko niko Uwiteka abaza!

Njyanwa mu iyerekwa mbona Coloner wakoranaga na RPC.Rumanzi George wayoboraga umurwa mukuru wa Kigali,bamuhumanya ngo kuko yakoranye na abega akamenya amabanga yabo yose kandi igihe cyo guhirima kw’ingoma yabo kikaba kigeze uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Coloner agiye kurwara indwara isa na SIDA/HIV,ariko azaba ari uburozi bwa RACINE bamuhaye kugirango atazashinja abega yakoranye nabo cyane RPC .George Rumanzi waciye ibihanga bya abanyarwanda ayobora umurwa mukuru wa gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka amuburiye.

Colner yakoranaga na RPC.Rumanzi Geroge muri CID ya police KUMUHIMA aho bishe abantu benshi cyane babita abajuru uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.Yari ADC we mu biro bya RPC niko Uwiteka abisobanura kandi ni uko abivuga.

Nerekwa Col.Willy Rwagasana waturutse mu gihugu cy’Isamariya arikumwe na murumuna we Rwagasana Fred,hamwe nabandi batutsi baturutse mu gihugu cy’Isamariya mbona umujinya w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo ubamanukiraho kandi mbona Umwakagara ariwe ugiye kubajyana mu butayu ngo kuberako bamushoye  mu ntambara bakamugira inama zidakwiye bityo nawe akaba agiye kubitura mbere yuko akurwa ku ngoma.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Umwakagara agiye gusohoza ibyo ubuhanuzi bumutegeka gukora kugirango ashyire mu bikorwa imigambi y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Nerekwa abadayimoni bakorana na abega muri gakondo ya bakiranutsi,bari mu irango ry’irembo ry’ubutayu imbere ya marembo ya gakondo ya bakiranutsi.Mbona abadayimo bafata ibishoboka byose bishobora kubafasha kuzaba mu butayu badahangayitse cyane!!

Mbona baramunutse bo ubwabo bijyana mu butayu bugufiya cyane kandi bagenda basiganwa masigamana mbona ko babugezemo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abatutsi baturutse Isamariya bagiye guhunga balimo begeranya utwabo kuko bamaze kubona ko ingoma ya abega yageze ku iherezo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Mbona abatutsi baturutse Isamariya bamanuka inzu ndende yigorofa,kandi bayimanuka abega bari mu nama muri carve hasi yiyo gorofa,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,genda urebe kandi witegereze neza ikimanuye bariya batutsi mu nzu (igihugu) kandi bari abatoni cyane ku ngoma ya abega.

Ndagenda nsanga balimo bagenda batera ibiganiro bajijisha ngo babone uko bava muriyo nzu,maze bahite bahambira utwabo bigendere maze abega basigare barindagirira mu butegetsi bwarangiye!

Nerekwa bageze kumuryango basohokeramo basanga abega bamaze kubimenya barabatangira babura uko basohoka kuko bitari bigishoboka yuko bacika bagahunga basiga abega mukaga kandi barasangiye umugati w’igihugu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

 

nccleon@gmail.com 

Translate »
Skip to toolbar