Iboroli bizahera Isamariya,birare inkera muri gakondo ya bakiranutsi!!!

Dec 3, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona ko maze iminsi njya kwishuli kujya kwihugurira gukora ikizamini(exam)maze igihe cyo gukora ikizamini kiragera,ariko kuko amahugurwa ntayakoze neza,byatumye ntinda kujya mukizamini maze ngezeyo nsanga abandi twiganaga batangiye ikizamini ndetse bari no hafi kurangiza ikizamini.Nsanga nuhagarariye ibizamini ndetse nubitanga yamaze gusohoka mbura umpa ikizame ngo ngikore.Usibye ko nabonye batanatanze ibibazo ntigeze nihugurira maze mbuze umpa ikiamini ndasohoka ndigendera nisubirira murutare uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona ntumizwa mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa AMNESTY INTERNATIONAL ukorera mu gihugu cy’ibabylon kumurwa mukuru w’ISHUSHAN.Ngezeyo nsanga umuntu uhakora arasa na magigiri wakoraga muri uwo muryango mu gihugu cy’UBUPERESI.

Mbona ko banyakiriye banjyana muri office ngo bambwire icyo bantumirije,ariko mbona esikariye (upstair’s)zizamuka muri office ari ndende cyane sinaba nkizamutseyo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ,dore za magigiri zigiye gukoresha bamwe mubo bakorana nabo mu miryango iharanira uburenganizira bwa muntu,kugirango baguhamagare bitwaje ko ngo bamenye ko uri umunyamakuru bakaba bashaka kuguha (protection) uramenye ntuzajyeyo uzabihorere ko bazaba ari abega bazaba bashaka kuguca igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dec 4, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona izo nkozi z’ikibi zikomeje guhimbahimba imitwe myinshi uko zagera k’Umuhanuzi Majeshi Leon AINESHA ngo zimuce igihanga.Mbona ko zongeye gukoresha za N.G.O zifasha abantu bafite umutekano mucye zikabakura muri Africa kugirango bagere kuri wa mugambi wabo mubisha uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njya kwiga ishuli rya Mechanica rigezweho,mbona ko ngiye kwiga ibyo gukanika amamodoka.Ariko ndigezemo kwiga birananira,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ibigeragezo byari bizamutse Uhoraho Uwiteka Nyiringabo arabinesheje uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze mbona abega baraje bansaba ko nasubira kujya kwiga iryo shuli,ngo bazavugana na mwalimu bamuhe intonorano kugirango azampe amanota y’ubuntu,ariko nemere nige iryo shuli uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona nambaye ikositimu(SUIT)nziza cyane,maze ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,dore Uhoraho akwambitse umwambaro mwiza cyane kubera umulimo yagukoresheje ukomeye kandi utangaje.Niyompamvu nawe akwambitse umwambaro w’ikibahiro mu gihe gisa nk’iki uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyama zokeje zilimo zitegurwa na abega kugirango bazihe Umuhanuzi Ainesha.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ubugambanyi bwa abega bwongeye kwaduka,kandi bagambiriye kuguca igihanga,ariko ubabwire ko ari ugushinga umuhunda ku kirenge uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’umuhutu Peter Nkurunziza,agenda na maguru,kandi yambaye (half suit) ipantaro ye nisharti bye,nta bwo byasaga,ndetse na karuvate nayo yarifite ibara ryayo ryihariye.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,umwana w’umuhutu,yambuwe ubutegetsi,kandi igihe cye cyo kuba kubutegetsi kirarangiye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rirambwira riti,umucireho iteka,kuko yasuzuguye ijambo ry’umwuka w’Imana.Ahabwa Nº0227/0012/0018 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi Ainesha afata urugendo rwihuse cyane rwekera muri gakondo ya bakiranutsi.Kandi mbona urwo rugendo arikumwe n’Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe berekeza muri gakondo ya bakiranutsi.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore urugendo ruje imbere yawe kandi vuba cyane utangire witegure uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Nzika ya Nzigo ya mbere ajyanwa murukiko bamukatira imyaka (15) kubera kujujubya umugaragu w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyaKenya bakorera umulimo yabo muri gakondo ya bakiranutsi,mbona bakurwayo ikubagahu vuba na bwangu kubera impinduramatwara yari igeze mu irembo rya gakondo ya bakiranutsi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za rdf,zaba abayobozi bakuru bingabo,cyangwa ingabo ziyoborwa,bose badashaka kurwana urugamba rubali imbere kandi rugiye kubasumbaniriza.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ingabo ntabwo zigishaka kurwanira Umwakagara kuko zabonye uko ingabo za Xfare byazigendekeye none zisa naho zihari zidahari uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dec 5, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona abatutsi b’Isamariya,nabo muri gakondo ya bakiranutsi bakora umunsi mukuru ukomeye cyane.Ibyo birori bikaba byaratangiriye mu gihugu cy’ibabylon kumurwa mukuru w’ISHUSHAN,maze byimukira Isamariya bihamara amasaha [12] byimukira muri gakondo ya bakiranutsi.Bihageze barara inkera babyina baririmba banezewe cyane uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ibimodoka bya MINUAR byongera kugaruka muri gakondo ya bakiranutsi.Mbona bihetse ibyuma bya telecommunication izo ngabo zizifashisha mu gihe cyose zigiye kuzamara muri gakondo ya bakiranutsi.Ndabwirwa ngo,dore Umwakagara yategetswe gushyikirana nabo batavuga rumwe,kandi amatora agiye kuba muri icyo gihugu ku buryo ingabo za MINUAR zizakenerwa uko niko Uhoraho Uwiteka  Nyiringabo abivuga.

Dec 6, 2018 njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zikorera Umwakagara zijyanwa mu butabera kujya kuburana ibyaha byibasiye inyokomuntu.Aho zirirwa zigenza umwanya kumwanya zishaka guca ibihanga byabo batavuga rumwe ariko mbona zikozwe nisoni kumanywa izuba riva uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona urumogi rwemezwa ku isi yose ko rukwiye gukurwa mu butayu bugufiya,rukazajya rukoreshwa ku isi yose k’umuntu wese uzarukenera maze mbona amwe mu mategeko yarari muri za Leta zo kumugabane w’Africa zicitse amazi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona ingabo za abega za RDF,hamwe na za magigiri bamanurwa mu butayu bwo hagati cyane,kandi bari bashoreranye ninyamaswa yitwa PUNDAMILIYA (donkey) umudayimoni w’inkorera gahato mbona bahawe ibyicaro bihoraho mu butayu bugufiya cyane uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar