Ingabo z’Abanaki zisaba kwifatanya n’ingabo ziharanira ubwami bw’uRwanda (Anarchy Army) ko bwasubira ku ngoma!!!

3 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakianutsi,mbona ingabo zitavuga rumwe n’Umwakagara umwana w’umwega,ariko izo ngabo zarimo ibice [2];hariho igice cy’ingabo za RNC,hakabaho n’izindi ingabo zishyigikiye gusubizaho ubwamu bw’uRwanda (Anarchy Army) bumaze imyaka [60] bukorera  mu buhungiro uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore mu minsi iri mbere hagiye kubaho imitwe [2] y’ingabo izaba itazuga rumwe n’ingoma ya abega.

Kandi iyo mitwe y’ingabo ntabwo izavuga rumwe igihe cyose abanyapolitike batavuga rumwe n’ubutegetsi bw’Umwakagara bazaba batari bashyira hamwe,n’ingabo nazo ntabwo zizashobora gushyira hamwe ngo bakureho Umwakagara ku ngoma uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Itsinda ry’ingabo ziharanira ubwami bw’uRwanda ko busubizwa ku ngoma,nabonaga rifite imbaraga nyinshi cyane kurusha itsinda ry’ingabo za RNC,ryitwaga ingabo z’ABANAKI kandi izo ngabo zari zifite abagabo barebare cyane kurusha ingabo ziyobowe nabashyigikiye ubwami bw’uRwanda uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore amahanga azashyigikira iyo mitwe yombi ko yakuraho ubwmai bw’abega,ariko cyane ikazashyigikira itsinda riharanira ko ubwami bw’uRwanda bwima ingoma kuko ari bwo bwemewe nitegekonshinga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Icyo gihe Umwakagara yakomeje kunangirwa umutima n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kugirango arusheho kwihesha icyubahiro imbere ya mahanga no kugirango ijambo ryavugiwe mukanwa k’Umuhanuzi risohoze umurimo waryo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona intumwa ya Satan Paul Gitwaza,ajya gusengera mu idini rya Evangelical Restoration Church (ERC) ryo ku Gisenyi,ariko mbere yuko ajya guteranira muri iryo idini,yabanje gukora imihango ya GIPAGANI abanza kohereza ingabo ze zo mu bwo badayimoni.

Ziragenda zigezeyo zinyura mu butaka hasi maze hazamukamo amazi mabi y’ibiziba,kandi iyo isoko yapfumukiyemo imbere mu isinagogi rya ERC,mu gihe abashinzwe gutunganya amajwi y’ibyuma barimo kwigizayo ibyuma kugirango bitangirika babone uko bahangana nayo mazi.

Intumwa ya Satani Gitwaza Paul asingira indangurura majwi maze atangira kuvuga ari ntawe umuhaye ijambo.Atangira gusuhuza abateraniye aho mu isinagogi,ababwira yuko,ngo nubwo amazi yabateye ngo kuri we nakaryo keza ko kubabwiriza ijambo akigendera kuko afite inama yihutirwa ya handi hantu yaragiyemo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore intumwa ya Satani Gitwaza Paul agiye kohereza imyuka mibi mu isinagogi rya ERC kugirango risenyuke yitwaje ko ubuhanuzi wandika bwabivuze,kugirango abone uko yigarurira abayoboke biryo dini uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Kandi dore nawe akohereyeho imyuka mibi kugirango ujye umwerekwaho ibyiza gusa,maze utangire kumwandikaho amakuru meza yo kuvuguruza ubuhanuzi bw’ibyo wamwanditseho ko akorera satani uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za «Rwara Rwumugara Rubundiye Mu Ishyamba» Gen.Kayumba Nyamwasa,zijya kugura impamyabushobozi zo kurwego rw’ikirenga (Masters na PH.D)kugirango zinjirie muri ngabo ze,zifite izo certificate zihambaye kugirango bahabwe imyanya yo kurwego rwo hejuru mu buyobozi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

5 feb, 2019 nerekwa nzika na nzigo bisuganya bishyira hamwe kugirango bariganye Umuhanuzi,ariko bagira ibyago basanga nubundi Umuhanuzi ari maso cyane ku buryo nta nzira bashoboraga kubona ngo basohoze imigambi yabo mibisha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona muri gakondo ya bakiranutsi hamanuka ukuboko k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,kuraza gufata ipapayi(pawpaw)bisobanura umugati w’igihugu,maze ya nkota ifashe ukuboko k’Uwiteka Imana Nyiringabo gucagagura iryo papayi ibice bice byinshi cyane rirangirika ku buryo ari nta muntu washoboraga kurirya.

Nyuma yo gucagagura iryo papayi mbona hadutse ingabo z’abahutu zinjira mu Abatutsi ziratemagura karahava.Numva bimbereye amayobera ukuntu abahutu batemagura abatutsi kandi abatutsi aribo bari ku ngoma!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bagiye guteza ubwega maze habeho intambara yisubiranamo rya moko kugirango babone uko barwana intambara nabatavuga rumwe n’ubutegetsi bwabo.

Abaturage bari biringiye ko bazabashyigikira nabo batangire kwicwa,dore abahutu bazagirwa ibikoresho byo kwica abatutsi kugirango bibe imbarutso y’intambara ya moko muri gakondo ya bakiranutsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abayobozi ba FPR,bafata amariba yose ya mazi barayiharira abandi baturage babura amazi bavoma cyangwa bakuhira amatungo yabo.

Mbona habaye intambara ikomeye cyane FPR,igeze mu marembera,mbona b’abaturage bahagurukiye abayobozi babuzaga kuvoma amazi ngo buhirire amatungo yabo,babiraramo babaca ibihanga bose mu gihugu babamaraho uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umwana w’umwega (Umwakagara) amanuka mu ntara ya majyaruguru (Gisenyi) ajya guhura n’umukuru watowe muri DRC,ariko nabonaga agenda namaguru aragenda agera hafi n’umupaka munini wandika abanyamakuru bamubaza impamvu yurwo rugendo maze yandika hasi imibare 2x2x2x2x2 arangije arigendera ntayasobanura impamvu ziyo mibare uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Aho ku nkiko hari ibinyabiziga byinshi cyane bihaparitse,kandi za bank zose zikorera i Goma zari zimukiye zaje zimukiye iGisenyi ariho zahe gukorera.

Ndetse na rimwe mu mashyaka ya politike ryo mu gihugu cya Assyria (DRC) naryo ryali ryimukiye i Gisenyi,mbona ibimodoka byamakamyo z’Umwakagara zipakiye amata zimanuka iGoma kujya gukorerayo ubucuruzi bwa amata.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore intara zose zahoze ari iza gakondo ya bakiranutsi zatwawe n’igihugu cya Assyria (DRC) zigiye kugaruzwa nk’uko ijambo ry’ubuhanuzi ryabivuze.

Kandi ubutegetsi bushya bwo muri Assyria nibwo buguiye kugaruza izo ntara zatwawe nabazungu bo mu bwoko bw’Ababiligi mu gihe cy’ubukoloni uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,kandi ziriya za bank wabonye niz’umuherwe ushakishwa na Leta y’Umwakagara witwa KABUGA FELICIAN zigiye gukorera muri gakondo ya bakiranutsi zitwa ko ari bank z’abakongomani uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ibyo bizabaho Umwakagara ari nta butegetsi agifite.

Kumaso ya bantu,bizaba bigaragara ko ategeka,ariko igihe cye,kizaba cyararangiye asigaje gukurwaho ngo asimburwe kubutegetsi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

6 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona umugore witwa “MWUBAHAMANA RACHEL” ajyanwa kwiga amashuri akomeye cyane,gukorera degree hamwe na masters icyarimwe.Numva biratangaje uburyo umuntu yakorera degree hamwe na masters icyarimwe kandi n’ubusanzwe degree ubwayo iba itoroshye kugirango uyirangize!

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uriya mugore ajyanywe kumusozi wagenewe ubwoko bwa abatutsi kwigishwa kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Kuko nawe ar’umwe mu bagomba kwigishwa n’Uhoraho Uwiteka Imana kubaha ijambo rye uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ibyo bizamubaho ubwo Umuhanuzi azaba arimo amanuka uwo musozi amazeho igihe kirekire kugirango bimenyekane yuko Uwiteka Nyiringabo Imana y’Umuhanuzi ari we Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka abivuga.

Maze kumanuka uwo musozi,mbona kandi nzika ya nzigo aragarutse aje kunsubiza kuri wa musozi,ndawuzamuka ngeze hafi kuwurangiza,mpura n’igiti cyari giteye hafi aho y’inzira,mfata umuhoro narimfite ndagitema kigwa hasi.

Nzika na nzigo bari inyuma yanjye bangendaho mbona imbaraga zabo zirarangiye,sinaba ngikomeje kuzamuka wa musozi ngarukira hafi yawo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

7 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona Renovat Nsengiyumva wakoranye amasengesho n’Umuhanuzi ahagurukira Umuhanuzi bararwana ngo kuko yamuciriyeho iteka,kandi yirataga ko ngo akize cyane,ariko mu by’ukuri ubukire bwe,bwari agitonyanga imbere y’Umuhanuzi ugereranije n’ubutunzi Umuhanuzi yarafite icyo gihe uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Iyo ntmbara irangiye nta bwo Nsengiyumva Renovat yashizwe,arongera aragaruka arwana n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,na none arongera araneshwa,haza umugore arabakiza (itorero) ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Maze mbona ko Renovat Nsengiyumva acitse imbaraga abuze uko agira,ararorongatana aragenda ameze nk’imyuka mibi icyashwe n’umwuka w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,iyo nkozi y’ikibi,uyicireho iteka uyihe Nº0254/0002/0019 yaburundu uyerekeze mu muriro utazima ajye kwibanira na sekibi yakoreye uko niko Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

8 feb, 2019  njyanwa mu iyerekwa mbona za nyangabirama zo mu bwoko bw’abega zongera guhagurukira Umuhanuzi.Ziza ziyoberanije kugirango zibone uko zata muri yombi Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,ariko zisanga nawe ari maso cyane zibyara igihwereye uko niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara yicaye munsi y’igiti cy’umuvumu (guterekerera ubutegetsi) maze ahamagaza ingabo zishinzwe kumulinda zitwa R/G, cyangwa G/P,maze araziterekerera azibwira ko azaziha ibyo zifuza byose ariko zikarinda ubuzima bwe hamwe n’umuryango we,icyo gihe ibintu byari bikomeye cyane asatiriwe bigaragara ko ubutegetsi burimo kuyoyoka mu biganza bye nk’amazi umuntu akaraba mu maso mu gitondo abyutse uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbona izo ngabo zigerageza kurwana intambara ariko biba iby’ubusa Umwakagara baramutsinsura bamukura mu birindiro bye agenda ahunga bamurasa mu mugongo yirukanka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mu gihugu cy’ibabyloni Uhuru Kenyatta agabana umutungo w’igihugu hamwe na RAILA ODINGA,mbona Kenyatta atwaye GAZ,naho RAILA we atwara Petroli.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Kenyatta ayoboye imyaka [2] none agiye gusigira RAILA ubuyobozi nawe ayobore kuko ariwe mukuru w’igihugu watsinze amatora.

Kandi dore Kenyatta ubutegetsi bwe yamaze kubushyira mu maboko ya ministiri w’intebe ari we CS Dr.Fred Matiangi,akaba ariwe Chief Minister’s kugirango Kenyatta abone uko ava kubutegetsi (kwegura) kandi dore bagiye guhindura itegekoshinga rya Kenya kugirango habone kubaho impinduka mu bijyanye n’ubutegetsi no kugera kumigambi yabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi z’ibibi (abarozi) bohera imyuka mibi k’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,kugirango bamuteze ibibazo bikomeye mbona bakoze uburiganya bwo kohereza amashillingi bayanyujije muri bank, (bank account transfer) Umuhanuzi ababwira kuyanyuza muri western union ariko baranga, kugirango babone uko bamuta muri yombi ariko ntibyabahira kuko ikiraka bari bahaye Umuhanuzi cya CASINO ADS yahise acyanga ababwira yuko babyihorera kuko ushaka inka aryama nkazo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa amapfa akomeye cyane atera muri gakondo ya bakiranutsi,haka izuba ryinshi cyane igihugu cyose kirakakara ibintu biradogera imigezi iruma,igihingwa cyose k’icyatsi kibisi kiruma maze ndabwirwa ngo,ngayo amarembera y’ingoma ya abega kuko muri gakondo ya bakiranutsi hagiye kubaho ibyago bikomeye cyane bitigeze kubaho mu isi yabazima niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

9 feb, 2019 njyanwa mu iyerekwa ritangaje kandi rikomeye kumvisha ubwenge bw’umwana w’umuntu,nerekwa mbona ndi kumwe na bandi benshi batavuga rumwe n’ubutegetsi bw’abega,turi hagati mu Nyanja hejuru y’umusozi,tukajya tumanuka tukarwana n’ingabo z’abega zarindaga muri ayo mazi y’inyanja ariko tukazinesha ntizibashe kuba zatubona ariko twebwe tukabashe kuzibona.

Ariko cyane cyane bashakaga Umuhanuzi kuko ariwe wambutsaga abantu akabajyana kubutaka bwumye kugirango bategure ibitero byo guhangana n’ingoma ya abega uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Umulinzi Mukuru w’ibyasezeranijwe niwe wahawe kulinda ibibitsanyo bw’ubwiru bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Niyompamvu inkozi z’ibibi zikomeje kumuhagurukira ngo kuko ari wowe uzi aho aherereye bityo bakubonye nawe bahita bamubona uko niko imandwa zababwiye kandi nuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara yohereza ingabo ze zo mu bwoko bw’abajepe ngo binjire mu gihugu cyose cy’ibabyloni bice umuntu wese babona yuko ashobora kugira icyo yakora ashyigikira abatavuga rumwe n’umwakagara gukurwa kubutegetsi uko niko Uwiteka abivuga.

Ndabwirwa ngo ijwi ry’Urangurura mu butayu,utangarize impunzi zose zituye ibabyloni kuba maso cyane kuko abicanyi b’abega baje kandi bagiye guteza umutekano mucye muri icyo gihugu kugirango ubutegetsi bw’ibabyloni bubahindimo bubamanure muri gakondo ya bakiranutsi uko nuko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukozi w’Imana witwa Innocent waturutse mu gihugu cy’Abakaludaya bakunze kumwita BaBa 2,yambaye imyenda myiza yo mu bwoko bwa kawunda suit,byari bifite amabara y’ibitare bivanzemo umuhundo.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umukozi wanjye nishimira kandi nkunda kuko ajya anezeza umutima wanjye ankorera neza umurimo atiganda nanjye nzamuhemba ubugingo buhoraho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

 

Translate »
Skip to toolbar