Igice cy’i(117)cy’ubuhanuzi

Sept 17,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’Umwakagara zikora inama ikomeye yo gucamo abanyaKIBUYE mo ibice kugirango badahuriza hamwe imbaraga zabo bakarwanya Leta y’abega bayikura kubutegetsi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abazungu bakomeye cyane muri Leta zunz’ubumwe z’America batarenga (10) ko aribo bari inyuma y’Umwakagara bashyigikira igitugu cye n’intambara zo muri DRCongo kugirango babone uko biba ubutunzi bwa DRCongo.Kandi bakaba batifuza ko Umwakagara yakurwa ku ngoma kubera bamuhinduye igikoresho bakoresha bakacyungukamo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Igice cy’i (116) cy’ubuhanuzi

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ijwi ry’urangurura mu butayu,abo bazungu ubonye ngiye kubatatanya ku buryo batazongera gufasha Umwakagara,kandi nibabona bimaze kumukomerana atagifite ingufu zo mukarere,bazamwigarika ahubwo bashyigikire abashaka kumukura kubutegetsi niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,izo nkozi z’ikibi,uzicireho iteka uzihe file number bahabwa N° 0497/0009/0019  uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umugore wo mu bwoko bw’Abakiga kazi utuye mu gihugu cy’Ubuperesi witwa NABASA NIGHT akaba na magigiri wa RNC akaba amaze igihe kirekire akwandikira kugirango umusubize abone uko yakugeraho.Ahabwa N° 0498/0009/0019   uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amagyi (2) mu biganza byanjye,mbwirwa kuyamena kugirango uruzingo rw’inkozi z’ibibi zo mu bwoko bw’Abega,zari zohereje kugirango zizingazinge Umuhanuzi numurimo akora w’ubuhanuzi.

Ndayafata ndayamena uko ari (2) maze uruzingo rw’abazimu n’abadayimoni rucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore inzira zari zarafunzwe n’inkozi z’ikibi z’abega ndazifunguye kugirango umenye ko nd’Uhoraho Uwiteka Imana yawe abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Nsengiyumva RENOVAT waciriweho iteka n’ubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ndetse aza no guhabwa file number yuko atsinzwe nurubanza,mbona ajyanwa mu muriro utazima (HELL) ndetse n’ubutunzi bwe yahawe na SATANI nabwo bucirwaho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,mucuti wawe «NGOGA BUCYANA OLIVIER» arifuza guhura nawe nyuma y’igihe kirekire nubwo asabwa ku kugambanira,ariko ntabwo abyifuza kubikora mu mutima we,none uramenye ntumuhe file number kuko yafashwe mungoto uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Sept 18,2019 njyanwa mu iyerekwa mu gihugu cy’Ubuperesi mbona magigiri w’Umwakagara ukorera muri icyo gihugu ahitwa RUBAGA ROAD ahafite SALOON,witwa JEAN PAUL mbwirwa kumuciraho iteka.Ahabwa N° 0499/0009/0019  niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,byakomeye cyane bagutegeye ahantu hose nyuma yuko ubuhanuzi buvuze ko “NYAMPINGA” azagera mu gihugu cy’IBABYLON kuza ku kureba kandi kikazaba r’ikimenyetso cyanyuma cyo kuvaho kw’ingoma y’abega niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umunyarwanda witwa Emmanuel NIYIBIZI atuye mu gihugu cya France.Ahabwa N° 0500/0009/0019  uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwakagara atanga amapeti menshi nkwutanga amazi,ahera kuri ½ LT,kugeza kuri Capt,kugirango abategurire intambara imutegereje mu bihe birimbere ariko nubwo agiye gutanga ayo mapeti,nta cyo bizamumarire kuko atazabura gukurwa kubutegetsi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.Numva ingabo zimwe zivuga ngo,byibuze nzapfa nitwa office aho gupfa nitwa rugara niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi yakira abasore n’abakobwa (b’abashyitsi) bazaturuka muburengera zuba bw’isi,maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore hari abashyitsi barimo gutegurwa kuza kugusura mu butayu bugufiya mu gihugu cy’Ibabylon,uzabitaho cyane kandi neza kandi bazishima cyane kuko uko uzabakira atari ko babitekereza uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Sept 19,2019 ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ngukuyeho uburetwa bwa satani n’abadayimoni,kandi nguhaye inzu yo kubamo aho uzajya wisanzura kugirango ubone uko ukora umurimo wanjye neza niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ngiye kuguha ishimwe ry’umudali wa zahabu (Nick less of gold) kubera kwitwara neza murugendo rw’ubutayu bwose wagenze kandi iryo shimwe uzarisangira n’umwana w’umukobwa wagufashije kugenda ubutayu bwose kugeza uburangije niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uwo mudali wa zahabu (gold) uzaherekezwa n’intonorano zizoherezwa kugirango umenye ko nd’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo niko Uwiteka abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu misozi yahitwa NAND HILLS,ho mu gihugu cy’IBABYLON aho deputy president William Ruto akomoka mubona ari mu ndege hejuru y’imisozi(urupfu)mbona ko avuye hejuru yiyo misozi ya nandi hills asubira mu murwa mukuru w’ISHUSHAN,maze akimanuka ya misozi mbona indege ye yaralimo ihanuwe igwa mu bikombe by’iyo misozi uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndwana n’umugore w’umusazi warufite abana (2); umwe akaba yaricyuka gusa cyangwa igipupe,naho undi akaba yari umudayimoni w’umwuka.Ndabarwanya bose ndabatsinda.Ijambo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abakurwanya bose nibyuka gusa,kuko badashobora kuzapfa bakugezeho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni b’Umwakagara bahindukamo INKA,mukanya gatoya,barongera bahindukamo ibinyabiziga,ariko ibyo binyaziga byari byanditseho ngo «bamagigiri b’Umwakagara,b’abega» mbona ko iherezo ryabo rirangiriye mu bihuru byo mu ishyamba (ubuhunzi) uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu gihugu cyitwa IRAN gitegekwa na perezida witwa,Supreme Leader Ali Khamenei Hassan Rouhani mbona ko yohereje imbaraga z’umwijima zije kurwanya Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,hari imbaraga ziturutse muri IRAN zije ku kurwanya kuko amaso yabo yaberetse yuko haje Umuhanuzi mw’isi kandi ko uwo muhanuzi agiye guciraho iteka igihugu cya IRAN.Nuko rero ubahe file number mbere yuko izo mbaraga zabo zikugeraho.Bahabwa N° 0501/0009/0019  uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,izo mbaraga zizanywe no kukurwanya kugirango utinjira mu isezerano ryawe wasezeranijwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho Imana yawe abivuga.

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,nizo mbaraga z’umwijima nazo uzihe file number uzicireho iteka.Zicirwaho iteka zihabwa N° 0502/0009/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka perezida wa SYRIA witwa «Bashar al-Assad» ahabwa N° 0503/0009/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Igihugu cya SYRIA nacyo gihabwa N° 0504/0009/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umutwe witerabwoba wa Hezbollah uhabwa N° 0505/0009/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umutwe wa al shabaab.Bahabwa N° 0506/0009/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka igihugu cya RUSIA,gihabwa N° 0507/0009/0019 niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Perezida PUTIN nawe acirwaho iteka nubutabera bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahabwa N° 0508/0009/0019 uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abitegetse.

Igihugu cya China nacyo gihabwa file number kubera guhakana Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Bahabwa N° 0509/0009/0019 niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Perezida wa China xi jinping nawe acirwaho iteka kubera gukiranirwa imbere y’umuremyi we Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Ahabwa N° 0510/0009/0019 niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Igihugu cya KOREA gicirwaho iteka nacyo imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Gihabwa N° 0511/0009/0019 niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Umukuru wicyo gihugu KIM JUNG Un nawe acirwaho iteka kubera ibikorwa byubuhakanamana ahabwa N° 0512/0009/0019 niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Umugore windaya witwa VIOLET wo mu bwoko bw’Abaluhya nawe acirwaho iteka kuko yagerageje guhumanya Umuhanuzi.Ahabwa N° 0513/0009/0019 niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abagara bazabiranijwe nuburakari kubera igice cy’i (110) cy’ubuhanuzi kubera ko abayobozi benshi muribo wabaciriyeho iteka rya burundu.

None bahagurukijwe no guhiga ubugingo bwawe wongere ubacireho iteka uburizemo ibikorwa byabo.Bahabwa N° 0514/0009/0019 niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,kubera ko izo nkozi z’ikibi z’abagara waziciriyeho iteka,noneho zikoze inama yigitaraganya zemeje yuko nizikurwa kubutegetsi gakondo ya bakiranutsi zizayihindanya abantu bose zikabarimbura kugirango igihugu gisigare ari umusaka kizabure abagitura niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Izo nyangabirama zongera gucirwaho iteka zihabwa N° 0514/0009/0019 kubera gukiranirwa gukabije uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona urwobo rulerule rwacukuwe n’abega barucukurira Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha watoranijwe n’Uhoraho gucira abatuye isi imanza zitabera.Bahabwa N° 0515/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Mbona haje umuyaga uzana imyanda myinshi wuzuza rwa rwobo rwacukuwe n’abagara,maze mbona nzika ya nzigo azabiranijwe n’uburakari ngo imigambi ye yose iburijwemo n’umwuka w’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha amanuka umusozi,agera mukibaya cy’ubutayu bugufiya ahasanga inkozi z’ikibi zimutegereje zacukuye urwobo ngo arugwemo.

Zigerageza kurwicara hejuru kugirango ataza kurubona ariko biranga umwuka w’ubuhanuzi uzana umuyaga ubahuha mu maso mu gihe bahagurutse bajya kwihanagura mu maso maze Umuhanuzi atera akajisho rwa rwobo bari bacukuye niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 20,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona rwara rwumugara rubundiye mu ishyamba ashyirwa mu maboko y’abagara,maze umukuru wa South Africa H.E. cyril Ramaphosa aha rugali Umwakagara ngo yice rwara rwumugara nyuma yo kwakira intonorano uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ubwo bamaze gutegura uwo mugambi rwara rwumugara ahita ahungira mu gihugu cy’UBUPERESI ahishwa n’umwana w’UMUSITA ahinduka imbohe yubuhungiro niko Uwiteka abitegetse.

Igihugu cy’Ubuperesi nacyo kimaze kubona ko bizababyarira amahari,baha rwara rwumugara ibisabwa byose atangiza urugamba ajya kumashana n’umwakagara ngo amukure kubutegetsi niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamuryango bose ba rnc bashyirwaho ikimenyetso cya anti-christ gifite imibare 3 ariyo 666 ngo kugirango bemererwe guhabwa ubutegetsi bakureho umwakagara bamusimbure ku ntebe yabukunzi bahora bifuza ariko batazayibona niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,burira abanyamuryango ba rnc yuko bagiye gushyirwaho ikimenyetso cya satani (Anti-Christ) ndetse nabashaka kwinjira muri rnc nabo ubaburire kugirango batitwaza ko ngo batabimenye bityo nibaramuka baciriweho iteka rya burundu batabigira urwitwazo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imitwe yose itavuga rumwe n’ingoma y’abega yose ishyirwa hamwe kugirango haboneke imbaraga zo gukuraho umwakagara.Mbona umutwe w’ingabo za rnc witwa INVEJURU ubabazwa cyane ni uko ataribo bayoboye uwo mutwe uhuriweho nimitwe yose irwanya ubutegetsi kuko yari iyobowe n’umutwe w’ingabo ziharanira gusubizaho ubwami bw’uRwanda uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ingabo za rnc zigiye guhura nibyo zitigeze zitekereza kuko ibihugu by’amahanga bigiye gutegeka (itegeko) yuko imitwe yose ihurizwa hamwe ikayoborwa n’umuyobozi umwe maze bagahita bakuraho umwana w’umwega uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 21,2019 Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi ahabwa ibigori bitetse (ibigeragezo) byoroheje ndetse mbona kuruhanderw’ibitetse hariho nibigori bibisi.Mbona hirya yabyo na none hariho abakobwa b’abegakazi.

Ijambo rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ibyo bigori byose ubihawe ngo ugende ubihe abegakazi kuko bamaze gucirwaho iteka n’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,kugirango bamenye yuko Uwiteka ajya aca imanza zitabera uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ibyago byihuse biturutse k’Uhoraho,biteguriwe abegakazi kubera gukiranirwa kwabo,nokurwanya umurimo w’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mu gihugu cy’ISAMARIYA (Burundi) mbona abanyarwanda bakeya basigaye Isamariya babahiga bukware,mbona ko bahungiye mu butayu bwo mu majyaruguru yicyo gihugu kugirango badatabwa muri yombi bagashyirwa mu nzu zimbohe kuko bakomeje kubuza umudendezo igihugu cy’Isamariya uko niko Uwiteka Nyiribihe byose abivuga.

Mbona guhunga kwabo kubaye guhunga gukomeye cyane bamwe bamanuka ku Nyanja iri mu burengera zuba bw’iyo Nyanja yitwa Tanganyika,abandi bafata amajyaruguru y’uburasira zuba bw’Asiria (drcongo) kugirango barebe ko bazahura namayira abiri yerekeza muri gakondo yabakiranutsi kumurwa mukuru waho w’Iyerusalem uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Abamanutse ku Nyanja ya Tanganyika bayarabagoye cyane kubona abasale babambutsa ngo berekeze muburengerazuba bw’Africa (western of Africa countries) ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu za magigiri nzazirwanya aho zizajya hose kw’isi yabazima uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

NYUMA Y’IGIHUGU CY’ISAMARIYA,HARAKURIKIRAHO GAKONDO YA BAKIRANUTSI

Njyanwa mu iyerekwa mbona Peter Nkurunziza akurwa ku ngoma,amaze gukurwa ku ngoma,mbona hakurikiyeho muri gakondo ya bakiranutsi.Mbona Umwakagara wigize ikinaniramana,nawe ashinze ikirenge ikuzimu akurwa ku ngoma ku buryo butunguranye abantu batari bitezemo ko ari ko bizagenda kugirango Uhoraho avuguruze imigambi y’umwana w’umuntu uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

Mbona mu gihugu cy’Abakaludaya (Tanzania) intara ya Karagwe ibakurwaho maze bateye hejuru babwirwa ko Atari ahabo ko bahigaruriye ahubwo ko bari bakwiye kwishyura imyaka yose bahamaranye uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Umwuka wo guhanura akomeza kumpangaho cyane ambwira by’amashira kinyoma ko ahahoze ari imbago za gakondo ya bakiranutsi (beacon) hose hazagaruzwa kugirango ubwoko bw’Uhoraho bamenye yuko Uwiteka Imana Nyiringabo ari we waremye ijuru nisi nibirimo byose uko niko Uwiteka abivuga.

Nuko mbona wa mwuzure wakuye ku ngoma abega ukabirukana muri gakondo ya bakiranutsi ku ntebe yabukunzi,mbona uhise utuza amazi yose arakama maze abantu bose bari baragiye ishyanga barataha baraza batura murizo mbago zose zahoze ari izagakondo ya bakiranutsi zigatwarwa nabanyamahanga uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Nerekwa ubwoko bw’Uhoraho butera gakondo ya bakiranutsi ngo bayikure mu maboko y’abega maze mbona banyuze mu majy’Epfo y’inyanja yuburasirazuba bw’Africa birukana ingabo z’abega zitwa RDF na Kagame Defense Force KDF barazitsinda zihunga kibuno mpamagaru maze intebe yabukunzi ihabwa Umwami wo gukiranuka ukomoka mu nzu y’Umwami David niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze kugera ahahoze ar’imbago za gakondo yabakiranutsi (beacon) zikagaruzwa n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,mpasanga abakobwa benshi cyane kurusha abahungu, cyangwa abasore n’abagabo.Kubona umugabo byari ikizamini gikorwa n’umukobwa ugasiba undi,hari ubusambanyi bwinshi bwindenga kamere butigeze kubaho,kuko nabonaga  abakobwa bahagarara mu mayira abiri bateze abagabo unyuzeho bakamubaza akazina uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ngiye gukora ibikomeye cyane kugirango amahanga yose yo mu isi hamwe n’ubwoko bwanjye, bazamenye ko arijye Uhoraho Uwiteka Nyiringabo utegeka amahanga yose isi nijuru uko niko Uhoraho Nyiribihe byose abivuga.

Ijwi ry’Urangurura mu butayu wandike ibyo ubonye kandi weretswe kugirango ubisoma abimenye

Habbakkuk 2:2


New Living Translation

Then the LORD said to me, “Write my answer plainly on tablets, so that a runner can carry the correct message to others.

English Standard Version

And the LORD answered me: “Write the vision; make it plain on tablets, so he may run who reads it.

Berean Study Bible


Then the LORD answered me: “Write down this vision and clearly inscribe it on tablets, so that a herald may run with it.

New American Standard Bible

Then the LORD answered me and said, “Record the vision And inscribe it on tablets, That the one who reads it may run.

New King James Version

Then the LORD answered me and said: “Write the vision And make it plain on tablets, That he may run who reads it.

Job 33:14-18 (NKJV)

14 For God may speak in one way, or in another,
Yet man does not perceive it.
15 In a dream, in a vision of the night,
When deep sleep falls upon men,
While slumbering on their beds,
16 Then He opens the ears of men,
And seals their instruction.
17 In order to turn man from his deed,
And conceal pride from man,
18 He keeps back his soul from the Pit,
And his life from [a]perishing by the sword.

Ijambo ry’Uhoraho rinzah cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,icyo gihe,hazabaho gukiranirwa kutigeze kubaho kubera ubusambanyi buza bwinshi cyane kuko hazabaho umunezero mwinshi cyane no kwidegembya gukomeye kuko ingoma y’abega izaba yaraciriweho iteka abantu bazaba biyibagiza umubabaro bakoresheje ubusambanyi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nuko mbona Umuhanuzi ahabwa amababa araguruka ngo adakandagira mu byondo byari murizo nzira zari zihagazemo abakobwa bateze abagabo(spiritual wings) aragenda akomeza imilimo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abitegetse.

Mbona gakondo ya bakiranutsi igereranywa nizinga lili mu Nyanja mbona riragutse cyane ihinduka igihugu kinini cyane isi yose iratanga.Maze ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu dore icyo gihugu nzagiha ubwoko bwanjye bukomoka murubyaro rw’Abraham,hamwe n’Umwami David uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Sept 22,2019 ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane ubugira gatatu,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu.Bucyana Ngoga Olivier ntumucire urubanza ngo umucireho iteka,kuko yigeze ku kugirira neza kandi icyo gihe yabikoze abikunze abikuye kundiba y’umutima uyumunsi nibutse gukiranuka kwe kw’icyo gihe niyompamvu udakwiye kwita kubyo azakoreshwa n’ingoma y’abega kuko azaba yagurishijwe na nyina umubyara uko niko Uhoraho abivuga.

Njyanwa kumusozi wubakiwe ubwoko bw’abatutsi hamwe n’abega,ngezeyo nsanga bazamutse umusozi kandi babuze epfo naruguru.Mbona ko babuze uwo biyambaza,za mandwa zabo ntabwo zari zigishobora kubakiza kuko nazo zari zarabavuyeho kuko batari bagifite ubutegetsi kandi zikaba zitari zigifite ibyiringiro yuko bazasubirana ubutegetsi maze babura Uwiteka Imana yo mu ijuru,ndetse na za mandwa zabo nazo barazibura babura gifasha maze barumirwa uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Icyo bamaze kunca iryera bashaka uko na none basohoza bwa bugome bwabo bahoranye bari ku ngoma ku ntebe yabukunzi,ariko kuko ntambaraga cyangwa ubutegetsi bari bagifite kandi bari imahanga,bananirwa kuba banca igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Uwo musozi ntabwo ari umusozi usanzwe,kuko namenyereye umusozi wamasengesho ariko uwo musozi nubwo bwa mbere nari nywubonye ntahandi nigeze nywubona usibye mu iyerekwa bivuze ko iby’abega bitazoroha uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nuko mbona igice kimwe cy’abega gishaka kwihana,ariko nta bwo byabashobokeye kuko igihe cyatakaye ntabwo kigaruka.

Babwiwe igihe kirekire ndetse no mubihe byinshi kandi bitandukanye,barinangira banga kwihana kugeza igihe baciriweho iteka n’Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Nerekwa abega barimo guhiga ABIGAIL uri kumugabane w’UBURAYI,ngo bashaka kumuziza ko yashyigikiye umurimo wa data kuko yagize uruhare runini cyane mu iyandikwa ry’ubuhanuzi kuko uhereye 2017,2018,2019,2020 akomeje gutera inkunga Umuhanuzi mu murimo akora kugirango utadeha.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumpangaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire ABIGAIL uti,urabe maso cyane wirinde kuko abega,n’abegakazi barimo guhiga ubugingo bwawe ngo baguce igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ariko ntugire ubwoba cyangwa ngo uhagarike umutima kuko Uhoraho Uwiteka Imna yanjye atazabura ku kurindana nab awe uko niko Uhoraho Nyiribihe byose abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Col.Gatama wajyanywe muri DRCongo mu mwaka w’i1998,nyuma aza gukurwayo agarurwa muri gakondo ya bakiranutsi ahabwa general bongera kumusubiza muri DRCongo.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka Gen.Gatama wahoze muri R/G,ahabwa Bahabwa N° 0516/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

 

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kumpangaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka  president fattah abdel aziz wa Misiri ahabwa Bahabwa N° 0517/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Padiri Nahimana Thomas nawe acirwaho iteka akaba atuye mu gihugu cya France ,ahabwa Bahabwa N° 0518/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Umukambwe w’umunyapolitike witwa Faustin Twagiramungu nawe yongera gucirwaho iteka,ahabwa Bahabwa N° 0519/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Pastor James Naftali ukorera mu idini rya CLPR rikorera ku kimihurura nawe ahabwa N° 0520/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Musoni Protaise wahoze ari ministiri w’ubutegetsi bw’igihugu,nawe acirwaho iteka kubera gukiranirwa.Ahabwa N° 0521/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Dr.Tito Rutaremara nawe acirwaho iteka n’Uwiteka kubera gukoresha umwuka w’ikinyoma kandi abigambiriye.Ahabwa N° 0522/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Gen.Frank Rusagara nawe acirwaho iteka n’Uwiteka kuko ubwo yari umucamanza wa gisirikare hariho abasirikare yarenganije abacira urubanza abogama bituma Uhoraho Uwiteka Nyiringabo amurakarira nawe ahabwa ubutabera.Ahabwa N° 0523/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Col.Tom Byabagamba nawe acirwaho iteka n’Uwiteka kubera ko igihe cyose yari mukazi yakoresheje umwuka w’ikinyoma cy’abega,arenganya abo Atari akwiye kurenganya.Ahabwa N° 0524/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Dr.David Himbara nawe acirwa urubanza kubera gukoresha umwuka w’ikinyoma kandi yitwa ko yize ajijutse.Ahabwa N° 0525/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Dr.Charles Muligande nawe acirwaho iteka n’Uwiteka kuko yitwa injijuke kandi akavuga ko akijijwe yavutse ubwa kabili mu mazi menshi (immersion) ahabwa N° 0526/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

P5 na rnc nabo bacirwaho iteka kubera gukoresha umwuka w’ikinyoma wa republika itemewe namategeko kandi babigambiriye.Bahabwa N° 0527/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Umunyapolitike Ingabire Umuhoza Victoire nawe acirwaho iteka kubera gukoresha politike y’ikinyoma no gushyigikira (Rep) itemewe namategeko.Ahabwa N° 0528/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ishyaka rye rya FDU Inkingi naryo ricirwaho iteka rihabwa N° 0529/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ishema party naryo ricirwaho iteka,kubera gushyigikira ikinyoma no gushing (Rep) itemewe namategeko.Rihabwa N° 0530/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Dr.Gasana Anastace nawe acirwaho iteka kubera gukoresha ikinyoma no kugoreka amateka ya gakondo ya bakiranutsi.ahabwa N° 0531/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

RDI Rwanda rwiza nayo icirwaho iteka kubera gukunda no gukoresha umwuka wikinyoma cya (Rep) itemewe namategeko.Ihabwa N° 0532/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Sept 23,2019 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umucamanza mukuru wa Leta y’Abega witwa Faustin Nzakamwita kubera kubogama muguca imanza.Ahabwa N° 0533/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rimpangaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ucireho iteka abacamanza ba RDF (KANGAROO COURT) bahabwa N° 0534/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inkozi y’ikibi yitwa Pastor GATAHA STRATON ukoresha imyuka mibi yo mu bwoko bwa «SOOTHERS SPIRITS» mbona ko atunze abazimu nabadayimoni murugo rwe,abo ajya akoresha muguterekerera abanyetorero be ba “VIVANT CHURCH” ahabwa N° 0535/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,utange ubutabera bwuzuye (FULL JUSTICE) abakora umwuga wa «LESBIAN’s» kuko bakora ibinyuranye nijambo ry’Umuremyi Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Bahabwa N° 0536/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ucireho iteka za magigiri zose zihiga ubugingo bwawe,maze ubahe ubutabera bwuzuye (FULL JUSTICE) bahabwa N° 0537/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Sept 24,2019 ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,iminsi usigaje muri ubwo buvumo irabaze,kuko Uhoraho Uwiteka Imana yawe yamaze guciraho iteka ubutayu ulimo uko niko Uwiteka Nyiribihe abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,mbona ukwezi (moon) guhunga gakondo ya bakiranutsi,nyuma yuko bigaragaye yuko umwijima ubaye mwinshi cyane.Kandi mbona abanda bantu basa n’abishoboye ukwezi kumaze gukuramo akarenge guhunga umwijima,mbona abo bantu nabo bakoze ibishoboka barahunga kuko umucyo bamurikirwaga n’ukwezi,wahise uhinduka umwijima umucyo wabamurikiraga barawubura uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri zihagarika umutima bikomeye nyuma yuko ikimenyetso cya “NYAMPINGA” cyo kuza mu gihugu cy’Ibabylon no kwima ingoma kwa H.E.RAILA AMOLO ODINGA kuko ari byo bigeye kuzagaragaza iherezo ry’ingoma y’abega niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ni uko ukwezi kumaze guhunga gakondo ya bakiranutsi,mbona na za magigiri nazo zitangira guhunga muri za ambasade (embassy) zikoramo.Ndetse nabakozi bakoraga muri (embassy) ya gakondo ya bakiranutsi (Foreign Affairs Ministries) nabo mbona yuko bashakishije uko bakuramo akarenge kabo,maze za ambasade (embassy) zisigara amara masa nta bakozi bazirangwamo niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona gakondo ya bakiranutsi abega bayuzuzamo amajyini cyangwa ibitega(imyuka mibi);mbona gakondo ihinduka amatongo,n’umusaka ahari hubatswe amazu,impande z’inzira,hahinduka amatongo n’umusaka.Igihugu gisigara ar’ikimyuka mibi gusa.Abega nabo basigara bategereje ko bazacirwaho iteka bakamburwa ubutegetsi burundu bakajyanwa mu butayu niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Mbona hamanutse imbaraga z’Uhoraho zihangana niyo myuka mibi y’abega yose icirwaho iteka.Ihabwa N° 0538/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Moureen VUGUTSA KADENGE acirwaho iteka kubera kurwanya umugambi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Ahabwa N° 0539/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Umuryango we akomokamo nabo bacirwaho iteka kubera ubufatanya cyaha bwo kurwanya umugambi w’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo.Bahabwa N° 0540/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijhwi ry’Urangurura mu butayu,uko iminsi igenda ishira,niko za magigiri z’abega zigenda zihagarika umutima bikomeye kubera ikimenyetso cyo kuza kwa «NYAMPINGA» niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha arwana na za magigiri ku gasozi cyangwa ku kanunga.Mbona haje imodoka cyangwa ikibiziga cyo mu bwoko bwa LANDCLUSER baraza basanga turimo kurwana intambara ikomeye maze baraza barabanfasha turabarwanya turabanesha.Ngo bari inkozi z’ikibi za rnc,zashakaga kunyambura ibyangombwa byanjye (id’s) kugirango ntazava mu gihugu cy’Ibabyloni niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo tumaze kunesha za magigiri za rnc,bansaba kwinjira muri cya kinyabiziga cyabo,ariko kuko narimfite igare (bike) mfata ku imodoka inyuma maze barankurura mbasha kuzamuka wamusozi nako kanunga mbizamuka bitangoye kandi ntananiwe niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uhe ubutabera umupolisi witwa Daniel Habumuremyi waturutse mu gihugu cy’abAKALUDAYA (Tanzania) kubera gukiranirwa gukomeye cyane.Ahabwa N° 0541/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Sept 25,2019 ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umunyeshuli mwiganye witwa «Mukantaba ROSE» ahabwa N° 05342/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Joseph Mutimura nawe acirwaho iteka kubera gukora ubumagigiri.Ahabwa N° 0543/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,nerekwa Umwakagara yambura abanyagihugu bafite ibibanza byiza biri hafi y’umuhanda,hamwe nimilima myiza yera neza.Ndabwirwa ngo,akwiye gucirwaho iteka kubera gukiranirwa gukabije.Ahabwa N° 0544/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Nerekwa Nzika na Nzigo (fpr&rnc) bahiga ubugingo bw’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha ngo kuko ahanura bikaba,yavuga bigasohoza.Bitumabamuhiga cyane kuko abangamiye ikinyoma cyabo cyabimitse ku ngoma bamaze imyaka (25) niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa inzika yakera y’umugore witwa «JEZEBEL NYIRAMONGI UMWAKAGARA» mbona ko atakirya atakiryama ngo keretse abonye igihanga cy’Umuhanuzi ngo kuko yamuhanuyeho kuzafungwa agazashyirwa mu nzu y’imbohe nyuma yuko ingoma yabo izaba ikuweho.Ahabwa N° 0545/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mu butayu bugufiya cyane,mbona indege (2) zihangana nudkoko twari twateye ibihugu bitandukanye.Mbona ko abantu bahisemo kurya utwo dukoko twasanga nisenene,mbona ko hateye inzara ikomeye cyane kumugabane w’Africa.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore hagiye kwaduka «INZIGE» cyangwa LOCUST’s zigiye gutera akarere k’Africa y’uburasira zuba,zizasiga abantu bafite inzara itarigeze kubaho,kandi ibihugu byinshi bizahura na kaga gakomeye cyane kuko ar’igihano giturutse k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abega baguhigaga bagiye kuzagukenera ngo mugirane ibiganiro.Kandi bazaguha intonorano zimeze nk’umujago w’amata uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona nkora muri hotel yitwa (five star) yari iyabanyarwanda umugabo n’umugore.Mbona bampaye akazi ko gukora muri iyo hotel.Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu ugiye kwinjira mu isezerano wasezeranijwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Nuko nkiri muri iryo yerekwa mbona wa mugore na wamugabo banyiri hotel,ko babonye abashyitsi bari baje kubasura,maze bananirwa kubakira bonyine kuko bari benshi kuburyo bari bakeneye umuntu wabafasha kubakira.Nibwo biyambazaga Umuhanuzi kugirango abafashe kubakira kuko bari baturutse muri gakondo ya bakiranutsi baje gusura uwo muryango mu gihugu cy’Ibabylon kumurwa w’ISHUSHAN uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Turangije imilimo yo kwakira abashyitsi batugendereye,nibwo banyri hotel bansyize mukinyabiziga cyabo turajyana banjyana iwabo murugo maze mu gihe tutari twinjira mu nzu,ndimo kuganiriza abashyitsi,haza umugabo wanturutse inyuma anteruza ukuboko kumwe anshyira hejuru y’imodoka yitwa LEXUS nyicara hejuru uko niko Uhoraho Uwiteka Imana yabakiranutsi abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega kazi bategurira ikizamini (exam) Umuhanuzi,ariko bagira amahirwe macyeya ntiyagirakora.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,abo abega kazi ubacireho iteka kuko bakomeje gukiranirwa gukomeye. Ahabwa N° 0546/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka umuntu witwa “ADAM MORGAN” kuko yagaragaweho no gukiranirwa gukomeye imbere y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo. Ahabwa N° 0547/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka magigiri w’Umwakagara wiyitwa «RUCOGOZA COPPER CAPTAIN» Ahabwa N° 0548/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Sept 27, 2019 njyanwa mu iyerekwa mbona ngiye gufata urugendo rwa ninjoro,ariko aho nari ncumbitse barabuza bansaba kugenda hakeye,maze njya gusezera kubaturanyi nsanga batetse «nyamara naho narimvuye naho narinsize batetse inyama»

ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ugiye kwimuka,ariko nubwo uzimuka ntuziringire abo muturanye kuko utazabajya kure,ahubwo uzajya bugufiya bwabo,kandi nabo nabagambanyi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga. Ahabwa N° 0549/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ko mfite urugendo ariko umuryango nagombaga gusohokeramo nasanze ufunze,ndetse na gate nagombaga gusohokeramo nayo nasanze ifunze.Nyura muwundi muryango nsanga umugabo ushinzwe gukingura uwo muryango aradukingurira ndasohoka ndigendera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umuryango wagombaga gusohokeramo igihe uzaba ushaka gusohoka uzaba ufunze,ariko Uwiteka Nyiringabo azafungura undi muryango kuko iyo afunguye ntawufunga niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ubwo narikumwe na bandi bantu twari dufatanije urugendo,maze tubona umuryango tugiye gusohokeramo wanditseho ngo «gate of born again» bisobanurwa ngo,umuryango usohokeramo abavutse ubwa kabiri uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona rwara rwumugara rubundiye mu ishyamba arikumwe numugore mugufiya,baza bafite imyenda (imilimo) ngo bashakaga aho bayibika (store) maze baje aho tubika imyenda,basanga ndimo gushaka umwenda wo kwambara.

Aho kugirango bategereze ko ndangiza kwambara,ahubwo bakoresha imbaraga zo kwinjira aho twabikaga imyenda yacu.Ndabahakanira mbabwira ko bakwiye gutereza nkabanza nkambara imyenda hanyuma bakabona bakaza kubika imyenda yabo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore mucuti wawe Ngoga Bucyana Olivier yabwiwe amagambo menshi cyane amuca intenge ko adakwiye gukomeza kuba inshuti yawe,no kukwizera.

Igihe muzabonana yumva aricyo kintu cya mbere azakubwira kuko byashegeshe umutima we.Ariko umubwire aya magambo uti,hahirwa uticara kurubaraza rwabakobanyi,kandi ntiyiftanye nabo,kuko ibitugu by’umupfapfa bitazabura guhatwa inkoni mu bitungu.

Kandi umubwire uwiringira abana b’abantu avumwe.Jeremiah 17:5

New Living Translation  ▾ 

Judah’s Sin and Punishment

1“The sin of Judah

is inscribed with an iron chisel—

engraved with a diamond point on their stony hearts

and on the corners of their altars.

2Even their children go to worship

at their pagan altars and Asherah poles,

beneath every green tree

and on every high hill.

3So I will hand over my holy mountain—

along with all your wealth and treasures

and your pagan shrines—

as plunder to your enemies,

for sin runs rampant in your land.

4The wonderful possession I have reserved for you

will slip from your hands.

I will tell your enemies to take you

as captives to a foreign land.

For my anger blazes like a fire

that will burn forever.”

Wisdom from the LORD

5This is what the LORD says:

“Cursed are those who put their trust in mere humans,

who rely on human strength

and turn their hearts away from the LORD.

6They are like stunted shrubs in the desert,

with no hope for the future.

They will live in the barren wilderness,

in an uninhabited salty land.

7“But blessed are those who trust in the LORD

and have made the LORD their hope and confidence.

8They are like trees planted along a riverbank,

with roots that reach deep into the water.

Such trees are not bothered by the heat

or worried by long months of drought.

Their leaves stay green,

and they never stop producing fruit.

9“The human heart is the most deceitful of all things,

and desperately wicked.

Who really knows how bad it is?

10But I, the LORD, search all hearts

and examine secret motives.

I give all people their due rewards,

according to what their actions deserve.”

Jeremiah’s Trust in the LORD

11Like a partridge that hatches eggs she has not laid,

so are those who get their wealth by unjust means.

At midlife they will lose their riches;

in the end, they will become poor old fools.

12But we worship at your throne—

eternal, high, and glorious!

13O LORD, the hope of Israel,

all who turn away from you will be disgraced.

They will be buried in the dust of the earth,

for they have abandoned the LORD, the fountain of living water.

14O LORD, if you heal me, I will be truly healed;

if you save me, I will be truly saved.

My praises are for you alone!

15People scoff at me and say,

“What is this ‘message from the LORD’ you talk about?

Why don’t your predictions come true?”

16LORD, I have not abandoned my job

as a shepherd for your people.

I have not urged you to send disaster.

You have heard everything I’ve said.

17LORD, don’t terrorize me!

You alone are my hope in the day of disaster.

18Bring shame and dismay on all who persecute me,

but don’t let me experience shame and dismay.

Bring a day of terror on them.

Yes, bring double destruction upon them!

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi ahakorerwa ibyumba by’amasengesho,mbona hagati muri abo basenga halimo kutumvikana kumasengesho basenga.Maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire abanyamasengesho bahurira mu byumba by’amasengesho bitandukanye uti,uku niko Uhoraho Nyiringabo ababurira,hagati muri mwe,harimo za magigiri zishinzwe kuzajya zibavangira zibateza ukutumvikana no guhanura ibinyoma kugirango mutamenya icyo Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avugana namwe uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona icyegera cy’umukuru w’Ibabylon deputy president Willam Ruto asuzugura H.E. Raila Odinga bagerageje kumugira inama ngo yisubireho,ahita arivumbura arasohoka arigendera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa rihora ritangaza ubugingo bwanjye!Nerekwa abega bantumaho umuntu,ngo barashaka gushyikirana n’Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha.Nibaza uko bifuje gushyikirana nanjye kandi ar’ibikomerezwa byo mu isi ya bazima birantangaza uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo yabakiranutsi,mbona abakobwa beza cyane bo mu bwoko bw’Abatutsi kazi,bajyanwa hafi ku nkengero z’inyanja yari hafi na gakondo ya bakiranutsi,maze bahabwa uburenganzira bwo kwinjira muri iyo Nyanja bakajya koga ku buntu kuko hari kuri hotel hafi aho hari beach aho abantu binezeza bifata neza bahuhwa nakayaga baryoherewe nubuzima.

Bamaze kwinjira muri ya Nyanja,mbona haje umuyaga w’ishuheli maze uhuha amazi y’inyanja nayo arabahuha ndetse abatwara muri nyina iryo niryo ryabaye iherezo ryabo uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 28,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona NZIKA na NZIGO (rnc&rpf) mbona bose bahagurukijwe no guhiga Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha wagizwe umucamanza wabari mw’isi.Mbona bakora ibishoboka byose ngo barosere umurimo wa data nahaweho inshingano nk’umucanaza (chief justice of the world) bagerageza gukoresha imbaraga zabo zose zishoboka ariko ukuboko k’Uhoraho kubitambika imbere kuburizamo imigambi yabo yose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,zirya nkozi z’ikibi,ari umugore uhora akurwanirira ishyaka rikomeye cyane kubera umurimo wa data wo mu ijuru ukora,uwo mugore yitwa (itorero) niwe uhora ari maso cyane kubwawe kuko umurimo wa data umuhesha ishema cyane kuk yamaze imyaka myinshi abaye mugisuzuguriro uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona za magigiri z’abajepe,hamwe n’iza IGP.DANNY MUNYUZA,bakorana inama uko bashimuta Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha,iyo nama bayikoze bamaze kugenzura neza ibimenyetso byose by’ubuhanuzi bakamuca igihanga,ndetse n’ubuhanuzi bwavuze kuri Gen.Charles Kayonga waciriweho iteka n’ubutabera bw’Uwiteka.Hanyuma akaza kurwa mwanya wo kuba ambasaderi,akagarurwa mu gihugu uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Gen.Charles Kayonga agiye gutabwa muri yombi,ashyirwe mu nzu y’imbohe,kuko ari mu bantu bifuza gusimbura umwana w’umwega ku ntebe ya bukunzi uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Kandi ibi bizaba hasigaye amasaha ngo ikimenyetso cya «NYAMPINGA» ngo gisohoze umurimo wacyo,kugirango ijambo ryahanuwe n’umwuka w’ubuhanuzi risohoze umurimo waryo bityo bimenyekane yuko umwuka w’Uwiteka Imana Nyiringabo ari muri wowe uko niko Uhoraho abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,ucireho iteka abantu bagurijwe amashillingi barangiza bakanga kwishyura kandi batayabuze,ahubwo ari ukwanga kwishyura imyenda bafashe.Bagahemukira abatabaye mu gihe cy’akaga,barangiza bakabitura inama,mu gihe bo bagiriwe neza ubwo bari mukaga gakomeye!Bakirengagiza ineza bagiriwe kugeza nubwo bibaviramo urwango hagati yababagiriye neza. Bahabwa N° 0550/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za R/G,zimanurwa mu butayu bugufiya cyane,izindi zijyanwa mu butayu burebure (ubuhunzi butandukanye) ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,izo ingabo z’umwakagara uyumunsi zigaragara nk’aho zikomeye kandi ziguwe neza,ariko igihe kiraje ubwo batazongera kwibuka yuko bigeze gukomera. Bahabwa N° 0551/0009/0019 uko niko Uhoraho Nyiringabo abitegetse.

The rhema word comes to me,and told me that,son of man,have a look the scriptures in Isaiah chapter 14:12-15,and you’ll get what the message of the Lord almighty want to understand thus is the Lord of armies says.

Isaiah 14:12-15  (NKJV)

The Fall of Lucifer

12 “How you are fallen from heaven,
[a]Lucifer, son of the morning!
How you are cut down to the ground,
You who weakened the nations!
13 For you have said in your heart:
‘I will ascend into heaven,
I will exalt my throne above the stars of God;
I will also sit on the mount of the congregation
On the farthest sides of the north;
14 I will ascend above the heights of the clouds,
I will be like the Most High.’
15 Yet you shall be brought down to Sheol,
To the [b]lowest depths of the Pit.

James 4:7, NIV: “Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.”

James 4:7, ESV: “Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.”
James 4:7, KJV: “Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.”

James 4:7, NASB: “Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.”

James 4:7, NLT: “So humble yourselves before God. Resist the devil, and he will flee from you.”

James 4:7, CSB: “Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you.”

What does James 4:7 mean?

In the previous verses, James spelled out how his Christians readers had been living lives of worldly self-reliance, as many of us do at times. They had committed themselves to getting what they wanted at all costs, even to the point of fighting with other believers. They believed God, but they refused to trust Him to provide good for them and to accept that He was still providing good when He withheld what they wanted most.

God sees this as adultery, cheating on Him with the world. He takes it personally. He opposes us in our pride when we live that way, but He doesn’t reject us. In the previous verse, James wrote that God gives more grace. He gives grace to the humble.

How should we respond when we realize we’ve been on the world’s path again? This verse reveals the beginning of James’s answer: submit to God again. Give up getting what you want, and willingly receive all the good He gives. We must surrender our battles to achieve our own desires, and turn to serve others instead.

Finally, we must resist the devil. In chapter 3, James revealed that this worldly wisdom we’ve been following is, in part, from the devil, God’s enemy. Satan has been instrumental in engineering this system of self-service from the very beginning of human history. James’s promise is clear: If we quit the path of the world and resist the devil, he will run away from us.

We must resist, though. Resistance requires us to actively pull away. It demands we continually counter his lies by telling ourselves the truth about our God’s goodness, love, and power. The devil won’t remain in the presence of our submission to the truth of God’s Word.

Obadiah 1 KJV

Though thou exalt thyself as the eagle, and though thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, saith the Lord.

If thieves came to thee, if robbers by night, (how art thou cut off!) would they not have stolen till they had enough? if the grapegatherers came to thee, would they not leave some grapes?

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,umwakagara ni satani wizamuye cyane agera mu bushorishori bw’Inyenyeri zo kw’ijuru.Ariko nzamumanura hasi mugeze ikuzimu munsi yisi aho abana b’abantu batabona uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Sept 29,2019 ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore ingabo z’abega R/G,zihagurukiye Umuhanuzi kubera ubwoba bwo gutinya ikimenyetso cya “NYAMPINGA” niyompamvu wajyanywe mu butayu ku nsuro ya kabili kugirango Uhoraho akize ubugingo bwawe.

Nuko rero ube maso cyane kuko ishyamba Atari ryeru kandi umwanzi akaba ameze nabi.Ujye utinya uwica ubugingo,ariko uwica umubiri ntakagutere ubwoba uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Matthew 10:28

KJ21

And fear not them that kill the body, but are not able to kill the soul; but rather fear Him that is able to destroy both soul and body in hell.

ASV

And be not afraid of them that kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.

AMP

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; but rather be afraid of Him who can destroy both soul and body in hell.

AMPC

And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; but rather be afraid of Him who can destroy both soul and body in hell (Gehenna).

BRG

And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

CSB

Don’t fear those who kill the body but are not able to kill the soul; rather, fear him who is able to destroy both soul and body in hell.

CEB

Don’t be afraid of those who kill the body but can’t kill the soul. Instead, be afraid of the one who can destroy both body and soul in hell.

CJB

“Do not fear those who kill the body but are powerless to kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body in Gei-Hinnom.

CEV

Don’t be afraid of people. They can kill you, but they cannot harm your soul. Instead, you should fear God who can destroy both your body and your soul in hell.

DARBY

And be not afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul; but fear rather him who is able to destroy both soul and body in hell.

DLNT

And do not be fearing anything from the ones killing the body but not being able to kill the soul. But be fearing instead the One being able to destroy both soul and body in Gehenna.

DRA

And fear ye not them that kill the body, and are not able to kill the soul: but rather fear him that can destroy both soul and body in hell.

ERV

“Don’t be afraid of people. They can kill the body, but they cannot kill the soul. The only one you should fear is God, the one who can send the body and the soul to be destroyed in hell.

EHV

Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell.

ESV

And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

ESVUK

And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

EXB

Don’t be afraid of people, who can kill the body but cannot kill the soul. The only one you should fear is the one who can destroy [L both] the soul and the body in ·hell [L Gehenna; 5:22].

GNV

And fear ye not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him, which is able to destroy both soul and body in hell.

GW

Don’t be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who can destroy both body and soul in hell.

GNT

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather be afraid of God, who can destroy both body and soul in hell.

HCSB

Don’t fear those who kill the body but are not able to kill the soul; rather, fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

ICB

Don’t be afraid of people. They can only kill the body. They cannot kill the soul. The only one you should fear is the One who can destroy the body and the soul in hell.

ISV

Stop being afraid of those who kill the body but can’t kill the soul. Instead, be afraid of the one who can destroy both body and soul in hell.

PHILLIPS

“Never be afraid of those who can kill the body but are powerless to kill the soul! Far better to stand in awe of the one who has the power to destroy body and soul in the fires of destruction!

JUB

And fear not those who kill the body but are not able to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.

KJV

And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

AKJV

And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

LEB

And do not be afraid of those who kill the body but are not able to kill the soul, but instead be afraid of the one who is able to destroy both soul and body in hell.

TLB

“Don’t be afraid of those who can kill only your bodies—but can’t touch your souls! Fear only God who can destroy both soul and body in hell.

MSG

“Don’t be bluffed into silence by the threats of bullies. There’s nothing they can do to your soul, your core being. Save your fear for God, who holds your entire life—body and soul—in his hands.

MEV

Do not fear those who kill the body but are not able to kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

MOUNCE

  • Do not be afraid of those who can kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear the one who can destroy both soul and body in hell.

NOG

Don’t be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who can destroy both body and soul in hell.

NABRE

And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna.

NASB

Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

NCV

Don’t be afraid of people, who can kill the body but cannot kill the soul. The only one you should fear is the one who can destroy the soul and the body in hell.

NET

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the one who is able to destroy both soul and body in hell.

NIRV

Do not be afraid of those who kill the body but can’t kill the soul. Instead, be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell.

NIV

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.

NIVUK

Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell.

NKJV

And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.

NLV

Do not be afraid of them who kill the body. They are not able to kill the soul. But fear Him Who is able to destroy both soul and body in hell.

NLT

“Don’t be afraid of those who want to kill your body; they cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell.

NMB

And fear not those who kill the body, and are not able to kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body into hell.

NRSV

Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

NRSVA

Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

NRSVACE

Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

NRSVCE

Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

NTE

‘Don’t be afraid of people who can kill the body, but can’t kill the soul. The one you should be afraid of is the one who can destroy both body and soul in Gehenna.

OJB

And do not fear those who kill the basar (flesh), but are unable to kill the flesh (soul); but rather fear the One who is able to destroy both basar and nefesh in Gehinnom.

TPT

Don’t be in fear of those who can kill only the body but not your soul. Fear only God, who is able to destroy both soul and body in hell.

RGT

“And do not fear them who kill the body but are not able to kill the soul. But rather fear Him Who is able to destroy both soul and body in hell.

RSV

And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

RSVCE

And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul; rather fear him who can destroy both soul and body in hell.

TLV

And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Instead, fear the One who is able to destroy both soul and body in Gehenna.

VOICE

Don’t fear those who aim to kill just the body but are unable to touch the soul. The One to fear is He who can destroy you, soul and body, in the fires of hell.

WEB

Don’t be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. Rather, fear him who is able to destroy both soul and body in Gehenna.

WE

Do not fear people who can kill the body. They cannot kill the spirit. But fear the one who can destroy both spirit and body in hell.

WYC

And do not ye dread them that slay the body; for they be not able to slay the soul; but rather dread ye him, that be able to destroy both soul and body into hell. [And do not ye dread them that slay the body; truly they be not able to slay the soul; but rather dread ye him, that be able to lose both soul and body into hell.]

YLT

`And be not afraid of those killing the body, and are not able to kill the soul, but fear rather Him who is able both soul and body to destroy in gehenna.

OCT 8,2019

Njyanwa mu iyerekwa mbona abadayimoni baturutse mu gihugu cy’Ubuperesi (Uganda) bamanurwa mu butayu bugufiya bamaze kugera mu butayu bugufiya (wildness and jungles) basangayo izuba ryinshi cyane maze Babura aho berekeza.Bamaze kubura aho bashinga ibirindiro,bahitamo kongera gusubira aho bari baturutse mu gihugu cy’Ubuperesi umurwa wa Kampala uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore aba RNC bari bajyanywe mu butayu ngo bigishwe kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,none umwana w’UMUSITA abakingiye ikibaba uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Dore igihugu cyari kibacumbikiye kigiye kubirukana kubera ko bashimuse umunyapolitike akaba n’umuhanzi Ben Rutabana bakaba baragerageje kubeshya amahanga ariko ikinyoma cyabo cyanze kwemerwa uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore abega bararangaye cyane wihute ubanyure murihumye maze unkorere umurimo niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ndwana na za magigiri zikorera mu gihugu cy’Ibabyloni,hamwe n’abega b’abahutu,hamwe nabandi bagaragiye ingoma mpotozi y’abega bafatanije n’abashambo,abasinga,abashingwe,abajiji,n’abatangana bose uko bakabaye baraneshwa bakorwa nisoni uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 9,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka wikinyoma wagatsiko kabarushimusi,bakaba n’abicanyi bahisemo kwibasira abacika cumu ako gatsiko ni RNC,mbona uwo mwuka wari wajyanywe mu butayu,wongera gukurwayo ugaruka mu bantu mu gihugu cy’Ubuperesi-Kampala.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore umwana w’UMUSITA agiye gukingira ikibaba Kayumba Nyamwasa ku kibazo cy’ibura rya Ben Rutabana aho bazavuga yuko atari mu gihugu cy’Ubuperesi (Uganda) uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa mbona abadayimoni hamwe n’umwanzi wabakiranutsi barekereje ngo bashimute Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha aburirwe irengero.Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,aba rnc n’abagara,bose barahiga ubugingo bwawe ariko buhishanywe na Kristo mu Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

Mbona ko yaba abagara,abashambo,nabandi batavuga rumwe n’ingoma y’abega,ariko bakaba bemera (REP) itemewe n’amategeko,ko,bose barimo guhiga Umuhanuzi w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,Majeshi Leon Ainesha watoranijwe n’Uhoraho ngo acire imanza zitabera ab’isi kubera gukiranirwa kwabo gukomeye cyane imbere y’amaso y’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo uko niko abivuga.

Nerekwa Nzika na Nzigo,bahiga ubugingo bw’Umuhanuzi,bakajya baterura ibyuma bakabitera Umuhanuzi,ariko ntihagire icyuma nakimwe kimugera kumubiri.Babonye ko bibananiye baragenda bazana abandi bagabo (3) ngo babafashe kugutera ibyuma namabuye ariko nabwo biba iby’ubusa ntihagira ikigera kumubiri we.

OCT 10,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamadini bose bo muri gakondo ya bakiranutsi bishyira hamwe ngo basengere intambara yahanuwe n’Umuhanuzi ngo bayihagarike ntizabaho.

Nabonaga amasengesho bayakorera muri carve cyangwa basement ariko na none munsi ya basement (under ground) hariho ubwiherero (toilet) abantu bitumyemo barangije barayisiba maze uwubakaga inzu (igihugu) yubakira hejuru yubwo bwiherero (kuboha igihugu) cyangwa gakondo ya bakiranutsi kugirango izahore iyoborwa nabazimu n’abadayimoni uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,igihugu cyahumanijwe n’abega bagihaye satani nabadayimoni.None bariya banyamadini basengera gute gakondo ya bakiranutsi kandi badafite guhishukirwa?Uko niko Uwiteka Nyiringabo abaza!

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambaza riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,wabonye bariya banyamadini bishyize hamwe ngo bavuguruze ijambo ryanjye ry’ubuhanuzi?Ndasubiza nti yeee nyagasani nabibonye!!!Uwambazaga arambwira ati,ntabwo basengera gakondo ya bakiranutsi kubera kuyikunda,ahubwo bayisengera kubera ubwoba gutinya intambara ko izabahitana igahitana nibyabo bari bamaze kugeraho uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Malaika w’Uwiteka Nyiringabo ansanga murutare aho nari nihishe abega,aza azanye imipira yo kwifubika (sweater) umwe wari munini,undi wari mutoya ntabwo washoboraga kunkwira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF zubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,zihura nibibazo bikomeye cyane zizira yuko zisenga Imana yo mu ijuru,kuko amasengesho y’izo ngabo,yaragendaga akangiza gahunda zose z’Umwakagara zikanaburizamo imigambi ye yose maze Umwakagara imandwa ze zimubwira ko hariho ingabo zubaha Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,maze Umwakagara atangira guhigisha izo ngabo uruhindu kuburyo uwo bazafata asenga Imana yo mu ijuru bazahita bamuca igihanga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,uburire ingabo zikorera Umwakagara muri rdf zitonde cyane zijye zisenga zihishe ntizigasengere kumugaragaro kuko mu bihe birimbere abega bazabaca ibihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona rwara rwumugara rubundiye mu ishyamba agambana k’umwana w’UMUSITA ngo asabe Umwakagara yemere inzira y’imishyikirano aho kuyoboka inzira y’intambara kuko atizeye ko azayitsinda kuko ikinyoma cya (REP) itemewe n’amategeko cyamaze guhishurwa uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Mbona kandi rwara rwumugara anasaba UMUSITA ngo agambane nabategetsi bo mu gihugu cy’Ibabyloni bate muri yombi Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha ngo akomeje kubateze abaturage bagatuma batakariza ikizere rnc bakab baranze kuyiyoboka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,igihe cyose bagiye bagambana nta bwo byigeze bibahira kuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,ntiyabuze kwitambika muri gahunda zabo akaburizamo imigambi yincakura uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona UMUSITA ashyira itangazo ahagaragara asaba Umwakagara ko yakwemera gushyikirana nabamurwanya aribo rnc,kugirango akarere kose kabone amahoro nitera mbere.Maze aba rnc nabo babonereho kwinjizwa mu butegetsi bahozemo bw’abega banashyize ku ngoma uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu urabe maso cyane kuko abashambo balimo guhiga ubugingo bwawe ngo badateze gufata ubutegetsi ukiriho uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,dore Uwiteka Imana Nyiringabo ukorera ategetse isi yuko iguhesha umugisha kuko uri umunyamugisha kugirango umenye yuko ari we waguhamagaye.Kandi uwo mugisha ugiye kuza vuba byihuse uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

OCT 11,2019 njyanwa mu iyerekwa mbona umwuka w’ikinyoma (ihene,goat) mbona uraje uturuka mu gahanda kigitaka(guiranirwa)maze ko uwo mwuka ugeze hafi yanjye uhindukamo imyuka myinshi cyane ishinzwe kubeshya amahanga menshi hamwe n’isi yose!

Maze iyo myuka yari yibumbiye mu mwuka umwe,mbona ibanje koherezwa aho Umuhanuzi Majeshi Leon Ainesha yibera murutare kugirango ibanze imuvangire mu buhanuzi bwe kugirango abantu bareke kumwizera no kubwizera(ubuhanuzi)uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa hafi ya gakondo ya bakiranutsi aho ijya guhana imbibe n’igihugu cy’Ubuperesi,maze mbona Nzika ya Nzigo yarahubatse akazu gatoya.Ako kazu kabagamo umugore,kandi ari nawe wakwubatse.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,ijwi ry’Urangurura mu butayu,genda ufate Umuhanuzi Mukuru w’Ibyasezeranijwe maze mujyane mujye gusenya kariya kazu kubatswe niriya nkozi y’ikibi,turagenda dusanga Nzika ya Nzigo ahavuye adahari maze dusenya ka kazu turanagatwika karashya karakongoka uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar