Hazabona ishyano abakiranirwa mu gihe cyo gukiranuka?!!

Dec 16,20 njyanwa mu iyerekwa mbona Joe Biden anyura mu mfuruka z’ubutayu bugufiya mu gihe Donald Trump we yarari kumusozi wubatsweho amashuli yabatutsi yigisha kubaha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Naho Joe we yari murizo mfuruka z’ubutayu,ari mukinyabiziga,naho Trump agenda namaguru.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,Joe Biden ahawe ubuyobozi bwo kuyobora igihugu cya Leta zunz’ubumwe z’America,naho Trump yirukanywe kubutegetsi akazabusubiraho mu gihe cyategetswe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned NPR, obtained N° 4213/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned HUAWEI obtained N° 4214/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Android obtained N° 4215/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Jean Batista obtained N° 4216/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ibikorwa byoze byatangijwe nurugaga nyarwanda (urunana) byatumye ingoma y’abega igira ishyali ryinshi cyane kandi rikomeye,none balimo gushakisha uko baburizamo ibyo bikorwa byiza niyo migambi uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ndetse s’abega gusa,ahubwo nabashambo(rnc)nabo ni uko bafashwe nishyali rikomeye cyane,ku buryo barimo kwiga uko bazateza umutekano mucye mu nkambi zaho batanga izo nkunga uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ubwire ubwoko bwanjye uti,kuko muhisemo gukora imilimo myiza hagati y’ubwoko bwnajye,nanjye sinzabura kubagirira neza ngo mbahe umugisha uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,nubwo bimeze gutyo,mukwiye kumenya ko,”gakuru na gatoya”batabyishimiye kandi niko bahoze kuva nacyera kuko ari abanyeshyari uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,nyamara abagambirira gukiranirwa kandi ari mu gihe cyo gukiranuka bazabona ishyano uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,dore gashambo agize ishyari ryinshi cyane ndetse kurusha kega,nyamara aho kwisubiraho ngo nawe yijye gukora ibyiza,ahubwo agambiriye gukora imirimo yo gukiranirwa uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned terrorist group called Rwanda national intelligence security services (NISS) obtained N° 4217/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned terrorist group against good deeds of (rnc) obtained N° 4218/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Cecilia Kayitani obtained N° 4219/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Officer Betty in RDF, R/G, obtained N° 4220/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the troops will come from Uganda attacking Rwanda territory obtained N° 4221/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned movies industry obtained N° 4222/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned holly wood industry obtained N° 4223/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

Dec 17,20 njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi mbona abagore barimo gusenga cyane basaba Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo ngo intambara igiye kuza ihagarare.Ijambo ry’Uhoraho rirambwira ngo mbabwire ko yabahaye igihe gihagije ku buryo buhagije kandi ko byose byaramviswe uzarimbuka azaba yirimbuye kubera kutumvira ijambo ry’Imana no kutizera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane ndabwirwa ngo,nubwo musenga mube maso cyane kuko hagati yanyu harimo za magigiri zizanywe no kumviriza ibyo muvuga igihe muba musenga uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabi rirambwira riti,ubwire abo basenga  uti,imishyikirano yari kubaho,iyo Umwakagara ataza kugira imigambi mibi yo gucukura ubuvumo bugari cyane munsi y’umurwa w’Isalem agambiriye kuzarimbura ubwoko bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.None gushyikirana ntabwo bikibaye kubera gukiranirwa kw’ingoma y’abega uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nuko rero umunyabwenge abasha kumenya ko imvura iguye,akabasha kwanura ibyo yari yanitse kugirango bitaza kunyagirwa nimvura uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,haguruka ujye kumulimo kuko za nkozi z’ikibi z’abega na bashambo bari bahagaze mu nzira nyabagendwa bamaze kuva mu nzira uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,ubuhanuzi bwo ku nkiko zagakondo ya bakiranutsi n’igihugu cya Assiria (DRC)bulimo kugenda bwigira hino gahoro gahoro,ku buryo Rutcuro na Masisi bigiye kuba isibaniro vuba cyane bidatinze uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho rirambwira riti,impunzi zose zari zihatuye zigiye guhura na kaga gakomeye cyane.Nuko rero uburire abahatuye yuko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo arekuye intambara kugirango asohoze imigambi ye yagambiriye kuva kera kose uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,nyuma yiyo ntambara irimo itutumba muri ako karere k’uburasirazuba bw’Assiria (DRC) nibwo impunzi zose zaba izagakondo ya bakiranutsi,niza Assiria (DRC) zizatahuka zigasubira mu birindiro byazo cyangwa imihana yazo zigatura zigatuza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abitegetse.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the person impersonation Nelson obtained N° 4224/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the person impersonation Uwamahoro obtained N° 4225/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Umuhoza Bennon obtained N° 4226/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned SPY organization called MSAAD obtained N° 4227/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned spy organization called DMI obtained N° 4228/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Ruyenzi Aloys obtained N° 4229/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Christine SHUSHO obtained N° 4230/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Immaculate obtained N° 4231/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Evangelist INNOCENT Congolese obtained N° 4232/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned all the intelligence organization in the world obtained N° 4233/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned all spies in the world obtained N° 4234/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Pastor Pascal obtained N° 4235/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Pastor Pascal wife obtained N° 4236/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Bibonimana Dieudonne obtained N° 4237/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Immaculate obtained N° 4238/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli witegurire kujya kuzana passport yawe,kuko inkozi z’ibibi zakugenzaga zimaze kuruha kandi zacitse intege kuko uwazishyigikiraga yakuwe ku ngoma (William Ruto) wirukanywe mu butegetsi nkuko ubuhanuzi bwabivuze mbere bitari byaba uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Burundian identity obtained N° 4239/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned one member of zion church obtained N° 422400012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned spencer obtained N° 4241/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Uwamahoro Russette obtained N° 4242/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Pastor Pascal’s church obtained N° 4243/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Mirembe obtained N° 4244/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugisha mwinshi cyane urimo gutegurirwa Umwami Kigeli Ndoli,ndabwirwa ngo,Umwami Kigeli Ndoli mugaragu w’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo,hari umugisha urimo gutegurirwa nubwo inkozi z’ibibi zakomeje kwitambikamo,ariko igihe kirahe kandi kirasohoye ngo uwakire uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Dec 18,20 ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho kandi cyane maze rirambwira riti,uvuye muri cyber gusoma amakuru ubaha amashillingi Babura loose none ugende ushake loose ejo uzasubireyo ubahe 10 bob yabo kugirango umwanzi atazabona icyo akurega imbere y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo niko abivuga.

The rhema word comes unto me, and told me that, man of living God of heaven just read Zachariah 12

Zechariah 12  King James Version

12 The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him.

Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem.

And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.

In that day, saith the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness: and I will open mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the people with blindness.

And the governors of Judah shall say in their heart, The inhabitants of Jerusalem shall be my strength in the Lord of hosts their God.

In that day will I make the governors of Judah like an hearth of fire among the wood, and like a torch of fire in a sheaf; and they shall devour all the people round about, on the right hand and on the left: and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.

The Lord also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem do not magnify themselves against Judah.

In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem; and he that is feeble among them at that day shall be as David; and the house of David shall be as God, as the angel of the Lord before them.

And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.

10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications: and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn.

11 In that day shall there be a great mourning in Jerusalem, as the mourning of Hadadrimmon in the valley of Megiddon.

12 And the land shall mourn, every family apart; the family of the house of David apart, and their wives apart; the family of the house of Nathan apart, and their wives apart;

13 The family of the house of Levi apart, and their wives apart; the family of Shimei apart, and their wives apart;

14 All the families that remain, every family apart, and their wives apart.

Isaiah 19  King James Version

19 The burden of Egypt. Behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt: and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it.

And I will set the Egyptians against the Egyptians: and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbour; city against city, and kingdom against kingdom.

And the spirit of Egypt shall fail in the midst thereof; and I will destroy the counsel thereof: and they shall seek to the idols, and to the charmers, and to them that have familiar spirits, and to the wizards.

And the Egyptians will I give over into the hand of a cruel lord; and a fierce king shall rule over them, saith the Lord, the Lord of hosts.

And the waters shall fail from the sea, and the river shall be wasted and dried up.

And they shall turn the rivers far away; and the brooks of defence shall be emptied and dried up: the reeds and flags shall wither.

The paper reeds by the brooks, by the mouth of the brooks, and every thing sown by the brooks, shall wither, be driven away, and be no more.

The fishers also shall mourn, and all they that cast angle into the brooks shall lament, and they that spread nets upon the waters shall languish.

Moreover they that work in fine flax, and they that weave networks, shall be confounded.

10 And they shall be broken in the purposes thereof, all that make sluices and ponds for fish.

11 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors of Pharaoh is become brutish: how say ye unto Pharaoh, I am the son of the wise, the son of ancient kings?

12 Where are they? where are thy wise men? and let them tell thee now, and let them know what the Lord of hosts hath purposed upon Egypt.

13 The princes of Zoan are become fools, the princes of Noph are deceived; they have also seduced Egypt, even they that are the stay of the tribes thereof.

14 The Lord hath mingled a perverse spirit in the midst thereof: and they have caused Egypt to err in every work thereof, as a drunken man staggereth in his vomit.

15 Neither shall there be any work for Egypt, which the head or tail, branch or rush, may do.

16 In that day shall Egypt be like unto women: and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts, which he shaketh over it.

17 And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be afraid in himself, because of the counsel of the Lord of hosts, which he hath determined against it.

18 In that day shall five cities in the land of Egypt speak the language of Canaan, and swear to the Lord of hosts; one shall be called, The city of destruction.

19 In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt, and a pillar at the border thereof to the Lord.

20 And it shall be for a sign and for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt: for they shall cry unto the Lord because of the oppressors, and he shall send them a savior, and a great one, and he shall deliver them.

21 And the Lord shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know the Lord in that day, and shall do sacrifice and oblation; yea, they shall vow a vow unto the Lord, and perform it.

22 And the Lord shall smite Egypt: he shall smite and heal it: and they shall return even to the Lord, and he shall be intreated of them, and shall heal them.

23 In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptians shall serve with the Assyrians.

24 In that day shall Israel be the third with Egypt and with Assyria, even a blessing in the midst of the land:

25 Whom the Lord of hosts shall bless, saying, blessed be Egypt my people, and Assyria the work of my hands and Israel mine inheritance.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the summit of CHOGM will held in June 2021 at Rwandan territory obtained  4245/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned all the people attending services of Eglise VIVANTE obtained N° 4246/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Pastor Gataha straton obtained N° 4247/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Eglise Vivante obtained N° 4248/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,urabe maso cyane kuko imbere yawe hari ishuli ryateguriwe ubwoko bw’abatutsi niba utarebye neza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Mjuni Twesigye obtained N° 4249/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Pastor Annanias obtained N° 4250/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned Rwanda Revenue Authority (RRA) obtained N° 4251/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned falls prophet Jeremiah obtained N° 4252/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned spies put road blocker against King Kigeli Ndoli obtained N° 4253/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned their actions obtained N° 4254/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of Living God of heaven, condemned the demons behind of it obtained N° 4255/0012/0020 thus is heaven judiciary decision.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar