Igice cy’i(189)cy’ubuhanuzi

 

Feb 16,2022 Njyanwa mu iyerekwa mbona ko abega bamaze kubona ko ikinyoma cyabo cyatahuwe muri gakondo yabakiranutsi,bahisemo gutanga intonorano ku basirikare ba RDF,buri musirikare wese wahawe ideni cyangwa umwenda muri bank ya gisirikare yirwa ZIGAMA CSS, ikaba banki y’Umwakagara,yahise ategeka yuko buri musirikare wese wahawe umwenda bawumuharira kugirango yikundishe ku ngabo yigarurire imitima yabo yigaragaze yuko ar’umuntu mwiza cyane kandi ko abakunda akanabitaho cyane kurusha undi muntu wese bibwira ko yabakunda kumurusha uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega community clan obtained № 12332/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo ya bakiranutsi,abenshi bafashe imyenda muri za bank bananirwa kuva mu gihugu kubera ko badafite ayo bishyura kugirango babone uko bava mu gihugu badafite imyenda.

Igice cy’i(188)cy’Ubuhanuzi

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli waburiye abantu ko badakwiye gufata imyenda kuko batazabasha kuyishyura,ariko banze kumvira umwuka w’ubuhanuzi.Niyompamvu bageraniwe kuko bibwiraga yuko ibyo uvuga ari ibyawe gusa,none uyumunsi nibwo bamaze kubona yuko ibyo wababwiraga byari bifitanye isano n’umwuka w’ubuhanuzi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned a woman upper room church praying obtained № 12333/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzika ikomeye cyane hagati ya Leta na baturage badashobora kumvikana kubera Leta yabashyize mu buzima bwo gukena kandi yabikoze ibigambiliye, kugirango abifuza ko habaho impinduka batazigera bagira icyo gitekerezo, ahubwo bazajye bahorana ubwoba bwo kubaho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Theresa Gallegoi obtained № 12334/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gen.Keinerugaba Muhoozi obtained № 12335/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his wife obtained № 12336/0002/0022 thus is heaven decisions.

Feb 17,2022 ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli imandwa nta mbaraga zigifite zo gufasha ingoma y’abega ngo babashe kuguca igihanga.Ntubatinye kandi ntibaguhagarike umutima kuko yaba imandwa zabo,yaba abega ubwabo,bamaze gucirwaho iteka bose uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Valentine days on 14th Feb, every year obtained № 12337/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the people celebrates the day of Valentine day 14th obtained № 12338/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned FR created the Valentine day 14th obtained № 12339/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RCC obtained № 12340/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the members of RCC obtained № 12341/0002/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa inka igenda genda mu nzira nyabagendwa, ifite amahembe maremare (demon) ihura n’Ingona (crocodile) yasamuye urwasaya rwayo maze icamo kabili uwo mudayimoni wagenda ahiga Umwami Kigeli Ndoli acirwho iteka uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned battles spirit obtained № 12342/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned crocodile spirit obtained № 12343/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Crocodile (spirit of hunger) obtained № 12344/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwami Kigeli Ndoli aboshywe yarabaye imbohe,mukanya ko guhumbya mbona haje inkota icagagura imigozi yose yarimuboshye ahinduka imbohore.

Maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho kandi cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli wari imbohe none Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo aguhinduye imbohore uko niko Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gen.James Kabarebe obtained № 12345/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his allies obtained № 12346/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned military coup d’état in Sudan obtained № 12347/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned military coup d’état in DRCongo obtained № 12348/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned military coup d’état Burkina Faso obtained № 12349/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned African western countries obtained № 12350/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned military coup d’état Mali obtained № 12351/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gen.Karake Karenzi obtained № 12352/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abantu bamwe bakurwa mu butayu bukomeye cyane bwo mu burengero bw’Africa yo hagati.Mbona abandi bantu na none bafite amatungo y’inka (demons) nabo bajyanwa mu butayu kujya gusimbura abarimo ku burwamo abo baturukaga kumpera yubwo butayu bukomeye cyane!!!

Njyanwa muiyerekwa mbona Umwami Kigeli Ndoli nawe akurwa mu butayu bugufiya,ndetse n’inkwi yaramaze gusenya cyangwa gutashya zose azisiga mu butayu bugufiya agenda ntazo yikoreye.«bisobanura gusiga amasengesho mu butayu bugufiya» atagikenewe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Mbona abandi bagabo (2) bari muri ubwo butayu Umwami Kigeli Ndoli yarakuwemo,nabo barimo gutashya inkwi cyangwa gusenya inkwi,bamaze kugwiza imiba y’inkwi balimo kwitegura kuva muri ubwo butayu,haza nzika ya nzigo ya RNC yambura b’abagabo (2) bari bamaze gusenya no kugwiza imiba y’inkwi (prayers) barayitwara abagabo basigara amara masa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

B’abagabo barahunga bajya munsi ya gakondo ya bakiranutsi, mu gikombe cyo kwerekerwamo baba ariho bajya kwihisha uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,RNC balimo guhiga abantu bose bemera ijambo ry’Ubuhanuzi kugirango babagirire nabi ukwiye gutanga ubutabera kubanyamasengesho bemera ubuhanuzi kugirango barindwe nijambo ry’Ubuhanuzi hamwe nimanza zitabera uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RNC persecuting people believes in the prophecy and God’s judgement in the world obtained № 12353/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abashambo community clan (RNC) obtained № 12354/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their demons (RNC) obtained № 12355/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega community clan obtained № 12356/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyamadini bajyanwa mu butayu bugufiya,bubakayo insengero,bamaze kuzubaka haza ingabo z’abega RDF/R/G nazo zari zizanywe mu butayu bugufiya basenya insengero zose z’abanyamadini basigara bifashe mapfubyi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho rirmabwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abega ni abanyarugomo,kuki bashenye insengero z’abanyamadini kandi bose bari mu butayu bugufiya?Ndasubiza nti abega ni abanyarugomo (stubborn people) bahorana umunabi n’ubugome bwabasaze mu mitima yabo bafitanye inzika n’abanyamadini kuko n’ubundi umulimo nkora abanyamadini bakabaye bawishimira,ariko bahisemo kuwurwanya bashaka kwereka abega ko ngo bashyigikiye ingoma yabo,none birangiye bose bajyanywe mu butayu bugufiya uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega community clan against religious obtained № 12357/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all religious in the wildness obtained № 12358/0002/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa abanyamasengesho benshi cyane ‹intercessors hamwe na ba Pastors benshi cyane bakorera amahugurwa yabo (seminars) mu butayu bugufiya uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Candinda Michel obtained № 12359/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned evildoers obtained № 12360/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned chicken spirit obtained № 12361/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Tai spirit obtained № 12362/0002/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa abagabo (2) bajyanwa mu butayu kujya kugura itongo ryo guturamo,baragenda bagezeyo bashima iryo tongo bararigura batangira gutegura umugambi wo kubaka amazu bazaturamo iteka ryose uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Kampororo Maria obtained № 12363/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned maize spirit obtained № 12364/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned coins spirits obtained № 12365/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned battles spirits obtained № 12366/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RDF obtained № 12367/0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,Umwami «Kigeli Ndoli NYAMPINGA Umwami kazi SHIMA DIANE RWIGARA» araje kandi vuba cyane,aje akuzaniye impano zo gucyeza Umwami Kigeli Ndoli uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Dore Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo agukuye mu butayu bugufiya vuba byihuse kugirango winjire mu isezerano yagusezeranije uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Jonathan Kajibwami obtained № 12368/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Harindintwali Jean Paul obtained № 12369/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega community clan obtained № 12370/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona Umwami Kigeli V Ndahindurwa yazutse,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Nyiringabo rinzaho kandi cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli inzika y’ubwami hagati yawe n’ingoma y’abega yazutse, kandi ije ku buryo bwihuse cyane kuguhiga ube maso cyane kandi wirinde uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the grudges spirit of abega community clan kingdom obtained № 12371/0002/0022 thus is heaven decisions.

Feb 18,2022 nerekwa inka (demons) zilimo kurisha ibyatsi,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,abadayimoni bari baguhagurukiye batatanijwe ni uko baciriweho iteka kuko badafite ububasha bwo kongera guhiga ubugingo bwawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned battles spirits in the world against the king of peace obtained № 12372/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Cecilia Kamba community clan by tribes obtained № 12373/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Lawyer Gilbert Wafula obtained № 12374/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abega bohereza emails zo kugigira Umwami Kigeli Ndoli ngo binjire muri inbox in my email account kugirango babashe kumenya abantu nkorana nabo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all hackers against my email’s accounts obtained № 12375/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned someone who emailed me obtained № 12376/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwandan spies obtained № 12377/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amafi (fishes) zitunganijwe neza cyane hasigaye kuziteka gusa ngo haboneke amafunguro meza.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira Umwami Kigeli Ndoli hari umugisha Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo yamaze gutegurira Umwami Kigeli Ndoli,agiye kuwohereza kugirango ushobozwe gutunganya imilimo y’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona nshaka kwambuka igishanga cyalimo amazi menshi ndetse ni byondo,ariko numva ko mfite ibitotsi byinshi cyane ntari bubashe kwambuka icyo gishanga,nicara hasi ndabanza niyegekaho gatoya ndasinzira,nikangura nacyererewe ako kanya mfata motor bike.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ukwiye kuba maso cyane kuko umwanzi yaguteze imitego kandi ntibikwiye ko wayigwamo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingurube (pork) yarili murubura (ICE) ilimo kwivurugutamo,maze haza ukuboko gufashe ishoka AX mu kiganza kuyahuranya hagati y’umutwe maze isadukamo kabili maze Malaika afata inkota yari yambaye kwitako ayisaturamo ibice (2) uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho kandi cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli umwuka w’ubusambo no kwikubira uciriweho iteka rya burundu uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the of pork in the world obtained № 12378/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned spirit of greediness in the world obtained № 12379/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ugandan spies against the king of peace obtained № 12380/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Luhya community clan by tribes obtained № 12381/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Veronica obtained № 12382/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Kabasha obtained № 12383/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RDF obtained № 12384/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned wedding spirit obtained № 12385/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned evildoers in the world obtained № 12386/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned wrath spirit obtained № 12387/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theories obtained № 12388/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned treasonous spirit against the king of peace obtained № 12389/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gen.James Kabarebe obtained № 12390/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Time Sheet Home obtained № 12391/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the hackers supported by abega regime obtained № 12392/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abasinga community clan obtained № 12393/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abashambo community clan obtained № 12394/0002/0022 thus is heaven decisions.

Feb 19,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Brut attack malicious obtained № 12395/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the man killed his son obtained № 12396/0002/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa urubuto rujya kumera nk’ipapayi (pawpaw) mbona haje umuntu ufite inkota ayinjiza muri rya papaya,bigaragara ko uruhande rumwe iryo papayi ryaboze!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane,rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,umugishs ugiye ku koherereza nta bwo ari umugisha mwiza uturutse k’Uhoraho Nyiringabo,ahubwo ni za magigiri za RNC zilimo zishakisha uko zakwinjira muri (account of your email) bahakinge bamenye gahunda zawe ndetse banamenye location uhereremo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RNC obtained № 12397/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned hackers against the king of peace obtained № 12398/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Uwambaye Ancilla Rwandan spy against the king of peace obtained № 12399/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Uwabera Isabelle against the king of peace obtained № 12400/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned ANTONIO ROTUNDO against the king of peace obtained № 12401/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the whole family of Uwambaye ancilla obtained № 12402/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ntuyehe Francois obtained № 12403/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned William Samuei Ruto want to assassinate Uhuru Kenyatta obtained № 12404/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the death spirit against Uhuru Kenyatta obtained № 12405/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people will implement that plan to assassinate him obtained № 12406/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people will implement that plan to assassinate him obtained № 12406/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned UMURUNGI Donata allias Uwambaye Ancilla obtained № 12407/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Edith obtained № 12408/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned bakiga community clan obtained № 12409/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned business means house building obtained № 12410/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Aloys obtained № 12411/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ernest Uwimana obtained № 12412/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gikundiro Jules obtained № 12413/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Mbabazi Jules obtained № 12414/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the schools in the world obtained № 12415/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the black man obtained № 12416/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the dogs obtained № 12417/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the school obtained № 12418/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the mat obtained № 12419/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned students obtained № 12420/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned illegalities and irregularities in KDF obtained № 12421/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyaGisenyi bajya gufata ibibanza mu ntara yahoze ari iya gakondo ya bakiranutsi yahitwa KARAGWE.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli uko ubibonye ninako bizagenda,cyangwa niko bigiye kugenda kugirango ibyahanuwe bibashe gukora umulimo wabyo uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa za bank nyinshi cyane zijya gufungura amashami mu ntara ya Karagwe mu gihugu cy’Abakaludaya,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane maze rirambwira riti,muriyo ntara hazaba amajyembere byihuse cyane kuko nimara kugarurirwa beneyo,Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo azakora ibikomeye cyane muriyo niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Imishinga myinshi izimukirayo ijye gukorera mu ntara ya Karagwe kuko izaba ibaye intara nshyashya yiyongereye kuri gakondo ya bakiranutsi uko niko Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned music disturbances area obtained № 12422/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nsanzimana Gilbert obtained № 12423/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abakobwa (3) bose batwite bavugaga ko inda batwite bayitewe n’Umwami Kigeli Ndoli.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,ndabwirwa ngo,ufitanye isezerano nabo bakobwa uko ari (3) cyangwa abagore (3) ryo kubana akaramata uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa bose uko ari (3) bose bicaye muruzabibu bategereje kwibaruka,ariko umwe muri abo (2) basigaye yari akuriwe cyane kurusha abanda (2);maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirmabwira riti,uko ubibonye iko bigiye kugenda uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa muri gakondo ya bakiranutsi hamanurwa intoki zari insina ebyeri (2); zishingwa kubutaka bwaho,zimaze gushingwa kubutaka ziramera ako kanya zera ibitoki binini cyane biruta unsina zibihagaritse! Ibyo byalimo kubera imbere mbyitegereza neza uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,muri gakondo yabakiranutsi halimo gukoreka imilimo ibiri (2) ikomeye cyane kurusha iyindi milimo yose isanzwe,ubutabera bw’Uhoraho bulimo gukora umulimo ukomeye cyane,ndetse n’Ubuhanuzi nabwo bwahanuwe bulimo gutunganya imilimo yabwo neza nk’uko bwahanuwe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF mbona ingabo zihunga Umwakagara zikajya zihungiro k’Umwami Kigeli Ndoli kuko ngo ariho zumvaga zishobora kubona ubutabera n’amahoro kurusha kuba ingabo z’Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Nerekwa police yo muri gakondo yabakiranutsi ingabo z’abega,imaze kubona yuko Umwakagara ageze mu marembera,batangira guta umutwe bibaza aho bazahungira abaturage kubera ibyaha babakoreye kuko bananiwe gukorera abaturage,ahubwo bakorera ubutegetsi bw’igitugu uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona NYAMPINGA Umwami kazi SHIMA DIANE RWIGARA alimo gutegura urugendo rwo kujya gusura Umwami Kigeli Ndoli,maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,umunezero wawe n’ibyishimo byawe biraje kugirango musohoze isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Feb 20,2022 nerekwa izuba (sun) rirasa cyane imirasire y’imbaraga nyinshyi cyane igera murutare aho Umwami Kigeli Ndoli yari yirambitse ategereje yuko butandukana igitondo kigatangaza amanywa y’uwundi munsi.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,umwijima mwinshi cyane woherejwe na bo ku ngoma y’abega bifuza guhumanya ubugingo bwawe ndetse bakangiza umulimo ukora wo guca imanza zitabera kuko batewe ubwoba cyane nimanza z’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Dore bohereje email yo gutata umudedezo wawe kugirango batate amabanga yawe cyane bifuza kumenya abantu mwandikirana cyangwa abo mwaba mukorana kugirango bajye bakurikirana ibikorwa byawe uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona uruzabibu rwa data wo mu ijuru rumeze neza cyane,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli umulimo wa data wo mu ijuru umeze neza cyane data wo mu ijuru arawishimira uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwibasira obtained № 12424/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwibasira obtained № 12425/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned chicken spirit obtained № 12426/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned poverty spirit obtained № 12427/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned accident spirit against the king of peace obtained № 12428/0002/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa twakoze ikizamini (exam) ndagitsinda,mbona umwanya wa (2);ariko amanita aje ibihembo bihabwa ababaye aba mbere gusa.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli nta bwo uzakomeza kwiga kuko abatsinze nibo bahawe ibihembo byo gukomeza uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Ku buryo butunguranye numva nanjye banshyize mu ba mbere kandi nari mu babonye amanota ya babaye abakabili (2) uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Maze murijye numva hazamusemo ishimwe ryiza kandi rikomeye cyane,nisanga ndimo kuririmba mvuga ngo: Nyemerera mukunzi wanjye mwiza,twikundanire tunezeze imitima yasabitswe nimibabaro,maze abanzi bacu bakorwe nisoni.Kuko nagutegereje kimwe ⅓ cy’ikinyejana «quarter of the century, means that is twenty four good (25) years old» uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Buri munsi niko nahabwaga ubutumwa buvuga ngo,uraje uraje,ndategereza mbona ko amaso aheze mukirere,ariko nubwo umubiri wananiwe,umutima wakomeje kugira ibyiringiro yuko ibyo umwuka w’Ubuhanuzi wavuze,bitazabura gusohoza umulimo wabyo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Sinigeze menya yuko bwije cyangwa bwakeye kuko nabaye mu bihu bitagira umwijima cyangwa umucyo,nisanga ibyo narintunze byose narabyambuwe nsigarana urukundo rwo nyine.Nyemerera twikundanire kuko niwo mutungo dusigaranye benshi batagira wabacitse bawureba kumanywa yihangu kuko batigeze baha agaciro urukundo rwabo,ahubwo baruguranye ibintu bidatanga umunezero wo mu mutima uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Col. Janot Ruhunga obtained № 12429/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Johnson Busingye obtained № 12430/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Bimenyimana Charles obtained № 12431/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people behind of astrology spirits in the world obtained № 12432/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Magayane spirits obtained № 12433/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the people believed in his spirit obtained № 12434/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nyirabiyoro spirits obtained № 12435/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people believed in him obtained № 12436/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ingabo za RDF zitegura kwambuka kujya kwigarurira intara yahoze ari ya gakondo ya bakiranutsi yitwa KARAGWE.Maze mpamagara izo ngabo ndazibaza nti mbese mutabaye mutabanje kubaza Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo no kwiragiza mu maboko ye? Ziraza turasenga ariko Uwiteka Imana Nyiringabo araceceka ntiyagira icyo avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli umwaka utaha magingo aya,mu gihe gisa nk’iki,mu gihe cy’iki,nzabana nawe kandi nzagendana nawe kuko hari aho tuzajya gukora umulimo wanjye uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Feb 21,2022 njyanwa mu iyerekwa mbona abagore (2) bisobanura inkozi z’ibibi (evildoers) bari mu gikorwa cy’ubugambanyi,mu gihe narindimo kwitegereza ako kanya mbona Umwami Kigeli V ndahindurwa aturutse mu gitaka ikuzimu yicara imbere yanjye!

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,inzika y’inzigo y’ubwami bw’uRwanda hagati yawe n’ingoma y’abega irazikutse kandi irahiga ubugingo bwawe ukwiye kuba maso cyane uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the grudge spirit against the king of peace obtained № 12437/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned cunning spirit against the king of peace obtained № 12438/0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli uzayobora ingabo zirwanira ku butaka mu gutabarira gakondo ya bakiranutsi.Kandi abega nibabyumva ko ari wowe uyoboye izo ngabo,bazakuka imitima kuko kugeza magingo aya,bakutse imitima kubera uca imanza zitabera bazi neza yuko badashobora guhangan nawe kurugamba kuko atari wowe uzaba urwana,ahubwo hazaba harwana Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ukwiye guciraho iteka magigiri ugiye koherezwa kuza kuguca igihanga uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the person in a mission to assassinate the king of peace Kigeli Ndoli obtained № 12439/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mother Wangare kikuyu community clan obtained № 12440/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Justin obtained № 12441/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his wife obtained № 12442/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona amazi aturuka mu gitaka atemba ku butaka gahoro gahoro,agenda yiyongera imbaraga ageraho atemba isi yose ahinduka umwuzure akwira ibihugu byose mw’isi yabazima uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli hagiye gutera amakuba kw’isi yose ariko ayo makuba azaba adakabije cyane,gusa abantu benshi balimo abega,n’ubwami bwabo abategetsi n’ubutegetsi bwabo bazahura na kaga mw’isi yabazima uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned kingdoms in the world obtained № 12443/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned kings and Queens in the world obtained № 12444/0002/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa abantu biganjemo urubyiruko bifuza ko ngo Umwami Kigeli Ndoli yaba umushumba (Pastor) tugafungura urusengero bakajya babona aho bazajya basengera uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli uburire abo bantu ko igihe cyo gusenga cyarangiye ubu turi mu butabera bw’Uhoraho hamwe n’imanza bitabera by’Umwami wo gukiranuka Yesu Kristo mw’isi yabazima uko niko abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona njya gusura umuryango umwe utuye muri America,mbona ko bifuza yuko nagumana nabo igihe kirekire,ariko ndabahakanira mbabwira ko maze ibihe byinshi ntarabona umuryango wanjye mpita mbasezeraho ndataha uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned spirit of wildness against the king of peace obtained № 12445/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Ngarambe Albert obtained № 12446/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned kcw 008F obtained № 12447/0002/0022 thus is heaven decisions.

Feb 21,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned west group of prayers obtained № 12448/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their prayers obtained № 12449/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cyo kwerekerwamo giherereye munsi ya gakondo ya bakiranutsi,mbona abashambo RNC bateraniye hamwe murusengero biga umugambi bise (Sharing bread) mbona ko batumiye Umwami Kigeli Ndoli mu biroli byabo ntiyabyitabira.

Biba ngombwa yuko bafata umugati barawumwoherereza ngo nawe basangire,ariko basanga yamaze guhabwa uwundi mugati uwabo ntiwemerwa uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Noneho basaba Umwami Kigeli Ndoli yuko yakwakira umugati wabo bari bazanye noneho akabaha uwo yahaye mbere yuko bazana uwabo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abashambo bumva ko uwo mugati wateguwe nan zika ya nzigo yabashambo ko bashobora kuwuguha ukawemera?None se kuki batawuteguye ukiri mu gihugu cy’Ibabyloni?None babonye ukuwe mu gihugu batazabona uko baguca igihanga baguhize imyaka myinshyi cyane ulindwa n’ukuboko k’Uhoraho Nyiringabo,none ngo musangire umugati!?Uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunganiliza cyane rirambwira riti,uliya mugati wa ‹bread baguette recipe› hagati muriwo bari bashyizemo uburozi kugirango hatazakugira umuntu ubitahura ko bazanywe no guhumanya Umwami Kigeli Ndoli bagafatwa uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RNC obtained № 12450/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abashambo community clan obtained № 12451/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned grudges spirit of RNC and abashambo community clanobtained № 12452/0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ugiye gukurwa mu butayu bugufiya bw’IBabyloni kugirango witegurire kwinjira mu isezerano ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

Numara kugera aho ukwiye kuba uri,uramenye ntuzigere uriganywa na banyamasengesho cyangwa abashumba (pastors) kuko utazabura kubabera ikimenyetso kizagirwaho impaka uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the houses of prayers in western countries in the world obtained № 12453/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned intercessors of western countries in the world obtained № 12454/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all Pastors of western countries in the world obtained № 12455/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all mountains of prayers in the world obtained № 12456/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all prayers centers in the world obtained № 12457/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all business prayers centers in the world obtained № 12458/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Vedaste obtained № 12459/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all moderators of the prayers in the world obtained № 12460/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all preachers gospel in the world obtained № 12461/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned wine and spirits in the world obtained № 12462/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Kampala city obtained № 12463/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Kampala girls obtained № 12464/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RNC plan for attacking Rwanda territory obtained № 12465/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the people participated in a death of journalist Ingabire Charles at Kampala city obtained № 12466/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned and provides full justice all blood shaded in Uganda and Kampala city obtained № 12467/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all evildoers in Uganda and Kampala city obtained № 12468/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all boys in Kampala city obtained № 12469/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all woman’s in Kampala city obtained № 12470/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all Kampala youths obtained № 12471/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all men in Kampala city obtained № 12472/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all members of RNC in Kampala city obtained № 12473/0002/0022 thus is heaven decisions.

Feb 22,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Maina obtained № 12474/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the plan of poisoning people opposing RNC political party obtained № 12475/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RNC spirit of poisoning people obtained № 12475/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abashambo community clan obtained № 12476/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Raphael Nyambu obtained № 12477/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Jaluo obtained № 12478 /0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli abega bahagaritse imitima cyane kuko batazi agace uherereyemo ndetse n’uburyo bakubona ngo bakugereho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umucyo utanga urumuli runini cyane,mbona abagore bihishe (evildoers) ahantu bashaka guhitana Umwami Kigeli Ndoli,babonye ko umucyo ubagezeho,barikanga cyane kuko bari bazi yuko aho bihishe ari nta muntu numwe wahamenya uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned evildoers obtained № 12479/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwandan intercessors obtained № 12480/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nsengiyumva Renovat obtained № 12481/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Anthony obtained № 12482/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwandan youth obtained № 12483/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RPF obtained № 12484/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona izuba rirashe mu gitondo (sun light) wari umucyo udaanzwe wa rya zuba tumenyereye.Uwo mucyo waruvanzemo n’ubwiza nyaburanga,bw’ibyaremwe n’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli byuka urabagirane kuko ubwiza bw’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo bukurasiye,kandi ubwiza n’ubutunzia bye byo mu Nyanja bikaba bikweguriwe kugirango umenye yuko Uwiteka Imana Nyiringabo yagukunze urukundo rutangaje cyane kurusha ibiremwa byose byo kw’isi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.Isaiah 60.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Kabambare obtained № 12485/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mbambare obtained № 12486/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Yolanda obtained № 12487/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Yolanda vianny obtained № 12488/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Yolanda Makolo obtained № 12489/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned brown woman obtained № 12490/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned milk obtained № 12491/0002/0022 thus is heaven decisions.

Feb 2022 njyanwa mu iyerekwa mbona INYENYERI yarili mu kirere kure cyane,ariko yabashaga kumurikira Umwami Kigeli Ndoli umucyo mwinshi cyane ku buryo watoragura n’urushinge rwatakaye aho yari yibereye mu buvumo bw’utare Uwiteka Imana Nyiringabo yamuhishe inkozi z’ubibi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona igiti cy’imbuto ziribwa ‹fruits› zo mu bwoko bw’imymyembe ‹mango’s› mbona ko icyo giti gitewe vuba vuba kandi gikura vuba byihuse gitangira kuzamura imbuto zacyo zisa neza zitangira kwera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ziriya mbuto ubonye n’umugisha ugiye guturuka k’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uzawakira igihe cyawo kigeze uko niko Uhoraho Uwiteka Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned mother KIHANYA obtained № 12492/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned brown woman obtained № 12493/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Cecilia Kamba community clan by tribes obtained № 12494/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned upper room prayers obtained № 12495/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Umutesi Aimado Rusine obtained № 12496/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Cecilia Kamba community clan by tribes obtained № 12497/0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ntiwirirwe werekeza kumulimo kuko za nkozi z’ikibi zo mu bwoko bw’abega zatangatanze inzira nyabagendwa ngo utabona aho unyura uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Dore bashyizeho abantu kuri za stages za matatu zitwara abantu ngo barebe ko baguca iryera,nyamara balimo gushinga umuhunda ku kirenge uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Noella Burme obtained № 12497/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Burme Joseph obtained № 12498/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Marceline obtained № 12499/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned insulin spirit obtained № 12500/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned R/G obtained № 12501/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pastor Eddymo KIVUYE obtained № 12502/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned some people uses nor uses my spiritual mandatory file numbers obtained 12503/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Hiace obtained № 12504/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned ditch obtained № 12505/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the traps of the enemies against the king of peace obtained № 12506/0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,abega bohereje amafi ‹fishes› ya plastics bibwira yuko bagushushanyije,naho nibo bishushyanyije uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Feb 23,2022 njyanwa mu iyerekwa mbona abega bategura umugambi mubisha wo gushakisha uko Umwami Kigeli Ndoli yazagera muri EUROPE ari bo babigizemo uruhare kugirango bazabone uko bamuca igihanga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli ukwiye gucraho iteka umugambi w’inkozi z’ibibi zo mu bwoko bw’abega bifuza guhitana Umwami Kigeli Ndoli kubera kugira ishyari ryamaze kubasaguka ubugingo uko niko Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the Europe abega plan for preparation how the king of peace will take trip to reach there and they can implement the assassination plan obtained № 12507/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the spirits of kidnaping the king of peace obtained № 12508/0002/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane maze rirambwira riti,abega bagiye gushaka umwega kazi uzaba ishumi yawe,azakwandikira agusaba ko yifuza gushyigikira umulimo w’Imana Uhoraho Uwiteka Nyiringabo,azakoresha amashillingi menshi cyane kugirango uzabashe kumwizera kugirango uzajye kumusura maze babone uko bazaguca igihanga bakoresheje twa tuzi twa Munyuze iy’ubusamo uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned tracking and report ‹Europe plan› obtained № 12509/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Claire kikuyu community clan by tribes obtained № 12510/0002/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona imineke myiza kandi myinshi iri kumugozi hejuru umanitse,ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho rirambwira riti,iyo migisha iracyahambiriye imanitswe hejuru nta bwo yari yagera hasi ngo nawe ikugereho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,dore ingabo zavuye kurugerero ‹reserved army› abega bazabakenesha kuzageza aho bazajya bagenda nibirenge gusa batagira inkweto,kandi abo aribo bicaje abega ku ngoma ku ntebe ya bukunzi.

Ijmabo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,ukwiye guciraho iteka abega kuba barakenesheje ingabo zavuye kurugerero kandi bakabikora babigambiliye atari uko babuze ibyo babahemba uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega plan to make reserved army in poverty obtained № 12511/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega regime obtained № 12512/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gilbert Wafula Juma Luhya community clan obtained № 12513/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nancy Samburu community clan obtained № 12514/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned violet Jaluo community clan obtained № 12515/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned and provides justice Rwandan reserved army obtained № 12516/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ntuyehe Francois obtained № 12517/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned battles spirit obtained № 12518/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned spirit of devotee in the world obtained № 12519/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all intercessors in the world obtained № 12520/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all churches in the world obtained № 12521/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned gambling spirit in the world obtained № 12522/0002/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned market prayer center obtained № 12523/0002/0022 thus is heaven decisions.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar