Igice cya (214) cy’Ubuhanuzi

Nov 16,2022 Njyanwa mu iyerekwa mbona nzika ya nzigo alimo koga mu kiyaga cy’amazi yari yaturutse mu Nyanja arameneka atembera mu butayu bugufiya.Mbona nzika na nzigo hamwe na bagenzi be bose balimo koga muri icyo kiyaga cy’ayo mazi yatembaga ajya mu butayu naho hasa naho habaye inyanja.Ariko Umwami Kigeli Ndoli wari mu butayu atinya kwinjira muri ayo mazi yicyo kiyaga cyangwa yiyo Nyanja uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Uwo mwuzure (flood) uko wagendaga ukama amazi agenda ashira mu butayu,ninako nzika na nzigo amazi yo yarushagaho kubatwara bagenda binjira muri nyina w’inyanja.Mbona imbata (2) bari batunze nazo zitwarwaga nuwo mwuzure maze mbona Umwami Kigeli Ndoli yambukiranya ubwo butayu afata hakurya y’ubutayu arigendera uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

igice cya (213) cy’Ubuhanuzi

Njyanwa mu iyerekwa mbona inyama zitetse «ubugambanyi bwo mu mibitekerezo» butari bwashyirwa mu bikorwa.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli abega balimo gutekereza uko bategura ubugambanyi bagashakisha uko byakororehera cyane za magigiri inzira bakoresha uko bagera k’Umwami Kigeli Ndoli uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nerekwa icupa champagne riteretse ku meza,ariko lilimo ubusa.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli ndoli umujinya w’abega nta cyo uzagutwara n’ibihu bitagira amazi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all churches in the world obtained № 18,881/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian as state obtained № 18,882/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian economy obtained № 18,883/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian factories obtained № 18,884/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian gods obtained № 18,885/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian spirits obtained № 18,886/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian lives obtained № 18,887/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian activities obtained № 18,888/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian knowledges obtained № 18,889/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian wisdom obtained № 18,890/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned woman obtained № 18,891/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned launch hour in the world obtained № 18,892/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned prayers in the world obtained № 18,893/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Indian wisdom obtained № 18,894/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned service moderators in the world obtained № 18,895/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all preachers in the world obtained № 18,896/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned evildoers in the world obtained № 18,897/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abashambo community clan obtained № 18,898/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mwubahamana Rachel obtained № 18,899/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned chicken spirits obtained № 18,900/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned chicken spirits obtained № 18,901/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned woman with child obtained № 18,902/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned her friends obtained № 18,903/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Monica obtained № 18,904/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned man obtained № 18,905/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned girl obtained № 18,906/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned thieves obtained № 18,907/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nairobi city thieves obtained № 18,908/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all thieves in the world obtained № 18,909/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all thieves in Mexico obtained № 18,910/0011/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,dore «NYAMPINGA» Umwami Kazi «SHIMA DIANE RWIGARA» avuye mu butayu bw’ibyo yaralimo birarangiye,none nawe ni uko uvuye mu butayu bugufiya bw’ibyo watunganyaga bijyanye n’ubutayu bugufiya,azabanze ave mu butayu hanyuma nawe uzabone gukurikiraho uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Copenhagen obtained № 18,911/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned prayers disturbances area obtained № 18,912/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his church obtained № 18,913/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned bars disturbances obtained № 18,914/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Islamic disturbances obtained № 18,915/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned churches members obtained № 18,916/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned RDF obtained № 18,917/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Fills obtained № 18,918/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mpenzi Aloys obtained № 18,919/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned school on mountain obtained № 18,920/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mukandirima Murekatete Odette obtained № 18,921/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned street kids obtained № 18,922/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mpenzi Alloys obtained № 18,923/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned two brown woman obtained № 18,924/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ruto’s government obtained № 18,925/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Uhuru Muigai Kenyatta obtained № 18,926/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 17,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Iran terrorist state obtained № 18,927/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned two women in prayers obtained № 18,928/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned outside prayers obtained № 18,929/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all prayers in the world obtained № 18,930/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned two women obtained № 18,931/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Munyurangeri Herve obtained № 18,932/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned others in the world obtained № 18,933/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona ibinyabiziga (32) biparitse bisa naho byajugunywe mu butayu bugufiya,mbona haje umugabo umwe (1) one man,arabifata abijyana muri (garage) bijya gukorwa no gutunganywa neza kuko byari byarapfuyebitagishobora kugenda mu nzira nyabagendwa.Bigezemuri garage biratunganywa neza cyane mbona ko byongeye gusubira mu nzira nyabagendwa bitangira gukora umulimo wabyo uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hategurwa amahugurwa ku batavuga rumwe n’ingoma y’abega,mbona abahutu na batutsi bajyanwa muriyo hotel nziza cyane bajya guhugurwa uko bakwiye gukora politike yo gukuraho Umwakagara uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Nov 17,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Jane Karoke kikuyu community clan obtained № 18,934/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Violet obtained № 18,935/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mukandutiye obtained № 18,936/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona haza umuyaga ugusha ibitoki by’inyamunyo bikomeye neza kandi byiza cyane muri gakondo yabakiranutsi.Ndetse mbona uwo muyaga wambukiranya ugera muri gakondo y’ubwami bw’uRwanda naho uwo muyaga ‹disasters of winds uhagusha ibitoki byiza kandi bikomeye byiza cyane byari bisigaje gutemwa bikaba amafunguro ya bantu uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Kubera uwo muyaga wagushije gakondo zombi,mbona abagore (2) bose bifashe impungenge kuko umwe yarashinzwe  gukorera gakondo yabakiranutsi,naho undi ashinzwe gukorera ubwami bw’uRwanda uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Josephine obtained № 18,937/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned her brother obtained № 18,938/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned KDF obtained № 18,939/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned evildoers obtained № 18,940/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the man who’s against the king of peace obtained № 18,941/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned tracking and report obtained № 18,942/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned strange man obtained № 18,943/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Joyce Wanjiku Mwangi obtained № 18,944/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 18,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned kikuyu youth community clan obtained № 18,945/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned cancer disease in the world obtained № 18,946/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned school mountain obtained № 18,947/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned exams against the king of peace obtained № 18,948/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned interior minister Kithure Kindiki Meru community clan by tribes obtained № 18,949/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned spoken person of foreigner affaires of Kenya obtained № 18,950/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned motorist shooter in the USA obtained № 18,951/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abashingwe community clan obtained № 18,952/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ntwari Cleophas obtained № 18,953/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Hanna Barbara obtained № 18,954/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Berl Falkovitz obtained № 18,955/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Iran-Tehran obtained № 18,956/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona abanyaUganda benshi cyane,bifuza ko Museveni yakurwa ku butegetsi,ariko bose bagasigana bashakisha umuntu wakwinjira mu ishyamba ngo atangize intambara yo gukuraho Museveni uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona hariho umugabo warufite imyenda myiza cyane,arayifata arayinzanira arayimpa ngo nyigere nyambare nimbera nyitwarire uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Nyiringabo rinzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli,hariho umugabo w’umuherwe wifuza ko yaguha ikiguzi kugirango ibikorwa bye ntubicireho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Yoweri Kaguta Museveni obtained № 18,957/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwanda slavery under of Paul Kagame regime obtained № 18,958/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Paul Kagame training wing against DRCongo obtained № 18,959/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Museveni training wing against region obtained № 18,960/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Uganda slavery under of Museveni obtained № 18,961/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwanda genocide as key play cards of politics under of Paul Kagame regime obtained № 18,962/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned spiritual slavery obtained № 18,963/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the world slavery obtained № 18,964/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 19,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the world slavery against hustles in the world obtained № 18,965/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the two black men in the family of late king Mutara lll Rudahigwa obtained № 18,966/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Pelosi Nancy obtained № 18,967/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all churches in the world obtained № 18,968/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned president Joe Biden obtained № 18,969/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned black woman shop (4) obtained № 18,970/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Beatrice obtained № 18,971/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Beatrice obtained № 18,972/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Happiness obtained № 18,973/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Edith obtained № 18,974/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Umuhoza Benon Zachariah obtained № 18,975/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Patricia obtained № 18,976/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned democrat party in USA obtained № 18,977/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Iran obtained № 18,978/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned China obtained № 18,979/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 20,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned brown woman kikuyu community clan obtained № 18,980/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Flora kikuyu community clan obtained № 18,981/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned both sides of bars obtained № 18,982/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned church disturbances area obtained № 18,983/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned shop no 3 brown woman obtained № 18,984/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the people eating glasses like animals obtained № 18,985/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned William Samuei Ruto obtained № 18,986/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned pastor Ngana Ngana Anannias obtained № 18,987/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned R/G obtained № 18,988/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Brian obtained № 18,989/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Teodoro obtained № 18,990/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me       that man of living God of heaven; condemned Jack Smith obtained № 18,991/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the open house church obtained № 18,992/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Terus Badege obtained № 18,993/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwandan spies obtained № 18,994/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned imprisonment spirit obtained № 18,995/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned shame spirit obtained № 18,996/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all churches services in the world obtained № 18,997/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theories obtained № 18,998/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people behind it obtained № 19,999/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Israel as state obtained № 19,000/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned churches in the world obtained № 19,001/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned churches leaders in the world obtained № 19,002/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned synagogues leaders in the world obtained № 19,003/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned pastors voices in the world obtained № 19,004/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned churches members in the world obtained № 19,005/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their spiritual activities obtained № 19,006/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their children’s in the world obtained № 19,007/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their spiritual daughters in the world obtained № 19,008/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned an old man obtained № 19,009/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mugabekazi Justine obtained № 19,010/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned her church obtained № 19,011/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona inzoga yitwa (KONYAGI) ifitwe n’umuntu,maze uwo mugabo arayifata arayinzanira.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo agiye gusuka umujinya we mw’isi ya bazima,cyane cyane kubanyamadini barwanije ubutabera bwe uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,cyane cyane abantu bose bamaze gucirwaho iteka nibo bagiye gusukwaho umujinya wa data wo mu ijuru uko niko abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all politicians from AZIMIO LA UMOJA TO UDA obtained № 19,012/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned UDA party obtained № 19,013/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned UDA party leader obtained № 19,014/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the people attending churches in the world obtained № 19,015/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rigathi Gachagua obtained № 19,016/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Musalia Mudavadi obtained № 19,017/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 21,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Sunday services in the world obtained № 19,018/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned fertilizer of the field and garden in the world obtained № 19,019/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the factories in the world obtained № 19,020/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the industries in the world obtained № 19,021/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the lands using fertilizers in the world obtained № 19,022/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all states fertilizer obtained 19,023/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all authorities given fertilizer in the world obtained № 19,024/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all devotes in the world obtained № 19,025/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all intercessors in the world obtained № 19,026/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s prayers for their church in the world obtained № 19,027/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all their churches in the world obtained № 19,028/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the churches members in the world obtained № 19,029/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s life in the world obtained № 19,030/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all souls in the world obtained № 19,031/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s knowledge’s in the world obtained № 19,032/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s wisdom in the world obtained № 19,033/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s skills in the world obtained № 19,034/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s authorities in the world obtained № 19,035/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all pastor’s powers in the world obtained № 19,036/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all spouses in the world obtained № 19,037/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all their disturbances in the world obtained № 19,038/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all them strengthen in the world obtained № 19,039/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned traitors spirit against the king of peace in the world obtained № 19,040/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nerekwa Renatha ajya kwiga mu ishuli rikomeye aho yashakaga gukorera Ph.D hamwe na bandi bagore bagenzi be (evildoers) ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane, maze rirambwira uwo mugore agiye gucishwa bugufiya kugirango amenye neza icyo umucamanza w’imanza zitabera ashinzwe gukora mu isi ya bazima uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Renatha obtained № 19,041/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned her colleague obtained № 19,042/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theories obtained № 19,043/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Uwimana Ernest obtained № 19,044/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned my son’s disease obtained № 19,045/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Susan Gatabazi obtained № 19,046/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Paul Jaluo obtained № 19,047/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rwanda national intelligence obtained № 19,048/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned DRcongo obtained № 19,049/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned LGBTQ associations in the world obtained № 19,050/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned LGBTQ in building in the world obtained № 19,051/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned LGBTQ worldwide obtained № 19,052/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 22,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned nun’s sisters in the worldwide obtained № 19,053/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Hon.William Kabogo obtained № 19,054/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rogers Nyang’au obtained № 19,055/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Kalenjini tycoon’s obtained № 19,056/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all tycoon’s drycleaners in the world obtained № 19,057/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their lives obtained № 19,058/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their souls obtained № 19,059/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the people landed money and they didn’t return back obtained № 19,060/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all illegal government in the world obtained № 19,061/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned prophet Seth obtained № 19,062/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Samuei William Ruto obtained № 19,063/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Tshiseked Flex obtained № 19,064/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their plan obtained № 19,065/0011/0022 thus is heaven decisions.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli Ndoli abanyamadini (synagogues leaders) nyuma yo gutangaza no gushyira ahabona igice cy’i (173); cy’Ubuhanuzi cyavugaga kumiyaga (4); ifashwe mu biganza bya aba Malaika (4); ko bagiye kurekura iyo miyaga mw’isi yabazima.Abanyamadini bahise bahamagaza inama igitaraganya baraterana bakora inama yo gusaba za Leta ko zakorana zigashaka uko bagucisha igihanga.Ariko bariyimbire kuko balimo gushinga umuhunda ku kirenge uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugabo utetse ibigori arabifata abizaniraUmwami kigeli Ndoli (temptations) maze ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane,maze rirambwira riti,Umwami Kigeli ndoli ibyo bigeragezo abanyamadini balimo kugutegurira,nibo bizabanza kunyuraho kugirango bamenye neza ko bagambaniye utariho urubanza (innocent person) uko niko Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the man carried out maize brought to the king of peace Kigeli ndoli obtained № 19,066/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned synagogues leaders obtained № 19,067/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned intercessors man’s church obtained № 19,068/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his church obtained № 19,069/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his prayers obtained № 19,070/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his soul obtained № 19,071/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his life obtained № 19,072/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned tracking and report obtained № 19,073/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned hackers obtained № 19,074/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned gossiping spirit obtained № 19,075/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned abega community clan obtained № 19,076/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned duck spirits obtained № 19,077/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned tycoons children’s obtained № 19,078/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their networking in the world obtained № 19,079/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their properties in the world obtained № 19,080/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Renovat Nsengiyumva obtained № 19,081/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Eric obtained № 19,082/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gustave obtained № 19,083/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 23,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned cat spirit obtained № 19,084/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned R/G obtained № 19,085/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Murekatete Odette obtained № 19,086/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned death spirit obtained № 19,087/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa muri gakondo yabakiranutsi mbona ndi mu nzira nyabagendwa nsangamo inkoko zapfuye (abega imandwa spirits) zisaga nibishushanyo bya plastique (plastic chicken’s spirits).

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane, maze rirambwira riti, Umwami Kigeli Ndoli abega bagutegeye munzira nyabagendwa ngo kuko wongeye guhanura ibyago by’imiyaga (4); igiye gutera mw’isi yabazima uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned church moderators in the world obtained № 19,088/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all preachers gospel the world obtained № 19,089/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned weed in the world obtained № 19,090/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Clara obtained № 19,091/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Ntuyehe Francois obtained № 19,092/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned poverty spirit obtained № 19,093/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned late Pastor Charles Kalinda obtained № 19,094/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mukakarangwa Justine obtained № 19,095/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Thurus obtained № 19,096/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rogers Nyan’gau obtained № 19,097/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona mpabwa urufi runini cyane rwo mu bwoko bwa Angel fish, ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane, rirambwira riti, Umwami Kigeli Ndoli Uwiteka Nyiringabo arekuye umugisha mwinshi cyane uko niko abitegetse!

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned LGBT in the buildings obtained № 19,098/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 24,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nkuliyingoma Jean Baista obtained № 19,099/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned coronel obtained № 19,100/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned wildness obtained № 19,101/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Yolanda obtained № 19,102/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all evil doers in the world obtained № 19,103/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theories obtained № 19,104/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Nyakabwana John obtained № 19,105/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Gasukuli Narsis obtained № 19,106/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned black man RRA obtained № 19,107/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned banyamurenge men’s obtained № 19,108/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned brown woman obtained № 19,109/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned tracking and report obtained № 19,110/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned launch hour obtained № 19,111/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the members obtained № 19,112/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned dogs obtained № 19,113/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned betrayal spirit obtained № 19,114/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 25,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rogers Nyan’gau Kisii community clan obtained № 19,115/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned William Samuei Ruto obtained № 19,116/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona isooko yamazi «springs of water» ayo mazi yarafite rubine ifunguye amazi ameneka ari nta muntu numwe wazaga kuvoma. Mbona haje umugabo araza afunga ya rubine yamenega amazi apfa ubusa ari nta muntu ukeneye kuyavoma uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane, maze rirambwira riti, Umwami Kigeli Ndoli igihe cy’ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo kirarangiye mu isi ya bazima. Ntabwo abantu bazongera kumva ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo.Rizajya ryinjira mu gutwi risohokere mukundi gutwi uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane, maze rirambwira riti, Umwami Kigeli Ndoli hagiye kubaho inyota ikomeye cyane yijambo ry’Uhoraho Nyiringabo uko niko abivuga.

Ibyiringiro by’abantu mw’isi bikuweho, kubera ko igihe kigeze, ariko kandi binakuweho kubera kuneguriza izuru Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko abivuga.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned madness spirit obtained № 19,117/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people discussed about her that’s Rwandan secret services obtained № 19,118/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theories obtained № 19,119/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Christine obtained № 19,120/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned betrayal against the king of peace Kigeli Ndoli obtained № 19,121/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all the people behind the scene obtained № 19,122/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theories obtained № 19,123/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people are going to implement evildoers plan obtained № 19,124/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned people supporting the killers financially in the world obtained № 19,125/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 26,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned cyber man obtained № 19,126/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned cyber cafe obtained № 19,127/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Elizabeth restaurant obtained № 19,128/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned man’s job in cyber obtained № 19,129/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his life obtained № 19,130/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his soul obtained № 19,131/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his family obtained № 19,132/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned his community clan obtained № 19,133/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned matatu’s drivers obtained № 19,134/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned buses in the world obtained № 19,135/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conductors of matatu’s obtained № 19,136/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conductors of buses obtained № 19,137/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned hardware staff obtained № 19,138/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned driver obtained № 19,139/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Sarah Luhya community clan by tribes obtained № 19,140/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Elizabeth Luhya community clan obtained № 19,141/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned president Lorenco obtained № 19,142/0011/0022 thus is heaven decisions.

Nov 17,2022 the rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Tshisekedi Flex obtained № 19,143/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Paul Kagame obtained № 19,144/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned M23 troops in DRCongo obtained № 19,145/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Joyce Mugaga’s wife obtained № 19,146/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Seth Mugaga Kisii community clan by tribes obtained № 19,147/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Rogers Nyang’au obtained № 19,148/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned black girl prostitute obtained № 19,149/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned their gust house obtained № 19,150/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned KIM sister obtained № 19,151/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned KIM JUNG UN head state obtained № 19,152/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all Germany Roman Catholic Church RCC bishops obtained № 19,153/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned conspiracy theriesin the world obtained № 19,154/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned woman prepared to betrayal theking of peace in the world obtained № 19,155/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned evildoers in the world obtained № 19,156/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Anthony Tambwe obtained № 19,157/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned Mukakarangwa Justine obtained № 19,158/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned school mountain obtained № 19,159/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned tracking and report obtained № 19,160/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned all students in the world obtained № 19,161/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned teachers in the world obtained № 19,162/0011/0022 thus is heaven decisions.

The rhema word comes from heaven unto me, and told me that man of living God of heaven; condemned the spiritual school in the wold obtained № 19,163/0011/0022 thus is heaven decisions.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umugore w’umugambanyi alimo kuvanga vanga inyama ngo azitekere Umwami Kigeli Ndoli.Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rinzaho cyane, maze rirambwira riti ubugambanyi burarimbanije bagambanira umwana w’umuntu utariho urubanza uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane, maze rirambwira riti, Umwami Kigeli ndoli, (synagigues leaders) cyangwa abanyamadini babajwe ni uko wabaciriyeho iteka uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

Bongeye kubabazwa cyane,ni uko waciriyeho iteka kuvuga ubutumwa bwiza,kandi ari byo byari bibatunze.Bongera kubabazwa ni uko waciriyeho iteka amasengesho kandi aliyo bajyaga bitabaza mu gukora ubucuruzi bwabo butemewenitegeko shinga ryo mu ijuru uko niko Uhoraho Nyiringabo abivuga.

nccleon@gmail.com

Translate »
Skip to toolbar