Igice cya (18) cy’ubuhanuzi

15 OCT,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uhawe ino ndirimbo kugirango uyiririmbe igufashe murugendo rwawe.Iyi ndirimbo ikaba iri mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu ndirimbo zigi Swahili.Iyi irimbo iboneka mu gitabo cyitwa NYIMBO Teule ikaba indirimbo ya’49.Thou my Everlasting Portion.

 

  1. Bwana,U sehemu yangu,

Rafiki yangu,wewe;

Katika safari yangu

Tatembea na wewe;

Pamoja na wewe;

Pamoja na wewe,

Katika safari yangu

Tatembea na wewe.

  1. Mali hapa sikutaka

Ili niheshimiwe,

Na yanikute mashaka

Sawa sawa na wewe.

Pamoja na wewe;

Pamoja na wewe,

Heri nikute mashaka

Sawa sawa na wewe.

  1. Niongozi safarini,

Mbele unichukue,

Mlangoni mwa mbinguni

Niingie na wewe

Pamoja na wewe;

Pamoja na wewe,

Mlangoni mwa mbinguni

Niingie na wewe.

Nuko nkimara guhabwa icyo gihimbano cy’umwuka numva ndanezerewe cyane kandi  numva nguwe neza cyane maze numva nongeye kunezererwa mu mwuka wera maze nshima Uwiteka Imana wongeye kungenderera akangirira ubuntu butangaje “amazing grace” kuko yantoranije mu mamiliriyari yabatuye isi 7.7 by’abatuye isi, Uwiteka ahabwe icyubahiro kandi ahimbazwe cyane ashyirwe hejuru iteka niteka ryose amen.

Gutsinda urubanza kw’abatavuga rumwe n’Umwakagara,ikimenyetso cyo kujujubya abaturage no kuvaho kw’ingoma ya FPR

Mwigai

 

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore abakomeye baje guhura nawe kandi niwowe bifuza kuko bamaze gutakaza ibyiringiro by’imbaraga zabo,ubwenge bwabo,no gukomera kwabo,namaboko yabo nubushobozi bwabo kuko bibareye imfabusa uko niko Uwteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu iki gihugu cy’IBABYLON nikidakora uko Uwiteka yabivuze,bazahura na kaga gakomeye cyane ku buryo hazaba intamabara ikomeye cyane izikuba inshuro 70* y’intambara yabaye 2007/8 kugirango bazamenye yuko Uwiteka ariwe Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuze.Dore bamaze gukoresha uburyo bwose mu nzira zose kugirango baburizemo umugambi w’Uwiteka ariko byose byarananiranye uko niko Uwiteka avuga.

Jules

 

 

 

16 OCT,2015 ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwitwa Gikundiro Jules amaze iminsi anegura umurimo ukora none Uwiteka nawe aramuneguye kugirango azamenye yuko ukorera Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Dore wamugiriye neza umuhesha impapuro zo kugera muri America ndetse agezeyo abura izimuhesha akazi maze yongera kugutakambira nyamara yari yaragiye atanagusezeye maze uhumuriza amaso umugirira neza mukuru we MIMA umuha izo mpapuro zimuhesha akazi none yatereye agate muryinyo yumva ko akomeye yibagiwe aho yakuye isoko y’umugisha,kubera izo mpamvu mvuze haruguru dore ngiye kumwitura ibihanye nibyo yakoze kuko yagiriwe neza ariko we akaba arwanya umurimo ukora uko niko Uwiteka avuze.

Mu gihe nkiri gutekereza kubyo mbwiwe maze haza ijambo: The Rhema word called “KICK BACK” according Oxford English Mini Dictionary it means informa give up,or hit,proper forcibly a habit,an act of kicking or strong effect thus is the Lord almighty says .

ubutayu

 

 

 

17 OCT,2015 ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,tereza amaso yawe maze urebe mu butayu bugufiya maze umbwire icyo ubonye mu gihugu cyo mu butayu,nuko ndambura amaso ntereza mu butayu nditegereza mbona ubutayu nta kintu kirimo,maze ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,ubonye iki?

Ndasubiza nti,nta cyo mbonye nuko arambwira ati,uko ubona ko nta kintu kiri mu butayu uko niko ikinyoma cy’umwakagara kirangiye ntabwo kizongera kwibukwa ukundi kuko umwuka w’ikinyoma wagiye ahagaragara maze umwakagara akura ikinyoma cye mu bubiko agishyira ahagaragara isi yose irakibona .

Imyuka umwakagara akoresha kurwanya ijambo ry’ubuhanuzi nabatavuga rumwe nawe.

devil

 

 

 

Dore imbaraga z’umwakagara ntizizongera kubaho ukundi mu isi yabazima kuko igihe cyararangiye ibyo akora byose nta nankimwe bizamumarira ariho gusa ategereje yuko umunsi w’Uwiteka ntarengwa uzamusohoraho kugirango ibyahanuwe nabahanuzi bisohore bijye ahagaragara maze Uwiteka yigarurire icyubahiro cyatwawe nabana bab’abantu uko niko Uwiteka Nyiringabo avuga.

Ndongera nditegereza ku nshuro ya ll mbona mu irango ry’amarembo y’ubutayu bugufiya nta gucaracara maze menya yuko imanza z’Uwiteka n’amateka byose ar’ibyo gukiranuka Uwiteka ahabwe icyubahiro iteka niteka ryose.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho mu masaha ya nimunsi maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’ikinyoma wivanguye nukuri ugiye ahawo kandi ushyizwe ahagaragara kugirango ijambo ry’Uwiteka rigire imbaraga mubatuye isi bityo bave mugukiranirwa ahubwo bgarukire Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Lights

 

 

 

 

Mwana w’umuntu,dore umwana w’umuntu ashyizwe hejuru nk’uko Uwiteka Imana yabivugiye mukanwa kabahanuzi dore ibyo yagambiriye byose arabishohoje nk’uko yabivuze imbaraga zikinyoma zivuye mu bwihisho bwacyo zishyizwe ahagaragara kuko igihe cy’ikinyoma kirangiye mu isi kubakiranuka bakaba bagiye guhabwa umucyo udasanzwe kandi bakaba bakuwe mu bwigunge kugira abatuye isi bamenye yuko Uwiteka ariwe

Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka Imana yabakiranutsi avuze kuko bidashoboka yuko ikinyoma cyazategeka iteka ryose mubakiranutsi niko Uwiteka avuga.

Gun

 

 

 

Nerekwa umugabo ufite imbunda yakorewe mu gihugu cy’America uwo mugabo yaratumwe kuza kunyica maze akimara kungeraho mfata ya mbunda igice kimwe ndakimwambura maze ahita ahunga ari rukanka.

Nerekwa umulinzi mukuru amukurikirana ariko ntiyabasha kumufata ndamuhamagara aragaruka maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwanzi wawe aratsinzwe imigambi ye yose nyiburijemo kuko yari yagambiriye ku kugirira nabi ariko iyo migambi nyiburijemo kugirango atazigera agera kumugambi we uko niko Uwiteka avuga.

Bus2

 

 

 

 

Nongera kwerekwa imodoka (4) ziparitse kumurongo kandi zitangiye kwaka ngo zifate urugendo maze mbona iya mbere iragiye ninjira mu ya ll mukanya gato nibona nzihagaze imbere ndebe uko zihaguruka zirekeza mu nzira yerekeza icyerekezo cy’urugendo maze ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu igihe cyo gutangira umurimo w’Uwiteka kirageze kandi kirasohoye uko niko Uwiteka avuga.

 

church

 

 

Njyanwa mu iyerekwa maze mbona ko itorero ryo murwagasabo rigiye guhura nakaga gakomeye cyane kubera kutagendera mu nzira z’Uwiteka Imana yabakiranutsi,nerekwa ko inkozi z’ikibi zo mu bwoko bw’Abarozi nazo zihuye na kaga gakomeye cyane,nerekwa ko za magigiri nazo zihuye nakaga gakomeye cyane.

 

 

Grudge

 

 

 

 

Nerekwa imbaraga z’abarozi twari duturanye bakoreshaga guhumanya ubwoko bw’Uwiteka Imana zose zirangira,nerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo nayo yongera guhaguruka kugirango wihorere maze ndabwirwa ngo mwana w’umuntu ba maso cyane kandi witinya ahubwo shikama kandi utuze maze turebe icyerekezo Uwiteka yavugiye mukanwa k’umuhanuzi Majeshi Leon kuko Uwiteka Imana yagambiriye gukoza isoni abakiranirwa uko niko Uwiteka avuga.

Dr.Charles

 

 

 

Nerekwa abanyarwanda bo mu bwoko Bw’Abatutsi baturutse mu gihugu cy’Uburundi muri 1994 bose ko bagiye kwinjizwa mu butayu ndetse bakaba bakozwe nisoni vuba bishoboka kugirango Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro kuko birase imbaraga zabo kandi bahora bumva ko ari bo bantu bonyine ntaho batandukaniye nabanyamurenge biyumvisha ko kuri iyi isi aribo bonye nyamara ibiri kuri iyisi ibihakorerwa byose n’ubuntu bwa Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Hanura uvuge uti,yemwe bantu baturutse Burundi dore muhuye nakaga gakomeye dore intambara izatangirira muri bo kandi ntakabuza Uwiteka azabakoza isoni dore za magigiri zose zikozwe nisoni kuko Uwiteka yazihagurukiye kugirango asohoze ibya yavugiye mukanwa ka bahanuzi uko niko Uwiteka avuze.

Banyamu.woman

Nuko nerekwa nabagore nabo hamwe nabarozi-kazi bose bahabwa igihano kimwe maze bakorerwa isoni ku karubanda uko niko Uwiteka avuze kuko kuri wa munsi bazamenya yuko Uwiteka ariwe Imana uko niko Uwiteka avuze.

Maneko Fruit Nyagasaza Innocent

Fruit

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intasi z’uRwanda zirimo kuguhigira hasi no hejuru ariko barashinga umuhunda ku ikirenge ahubwo dore zigiye guhura nakaga gakomeye dore ziyobowe na umwicanyi Nyagasaza Innocent Fruit dore bahimbye impamvu ingana n’umwana muto kugirango akubere umutego nyamara bararuhira ubusa.
Mwana w’umuntu,dore indakebwa zirimo guhiga ubugingo bwawe ariko ibyo bakora byose bararuhura ubusa nkumusambanyi uko niko Uwiteka avuga.Dore inteko yabacamanza zihimbye indi mpamvu yogukoresha guhiga ubugingo bwawe ariko bariyimbire kuko umwana w’umuntu,s’umwanana niko Uwiteka avuga.

Uwahoze ari madamu w’umuhanuzi Majeshi Leon

2

 

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana dore umwuka w’Inzika y’Inzigo wongeye guhaguruka uwo mwuka uyobowe n’uwahoze ar’umufasha wawe Mukandirima Murekatete Odette dore arahiga ubugingo bwawe nykamara arashinga umuhunda ku kirenge kuko ibyo yifuza Uwiteka Imana adashobora kumukingurira amarembo kuko ari migambi mibisha yo kumena amaraso ariko we ntazabura guhanwa no gucirwa urubanza uko niko Uwiteka avuga.

Nkiri muri iryo yerekwa,mbona undi mwuka wa Destruction umwuka wo kurangaza maze ndabwirwa ngo mwana w’umuntu ube maso kandi ugire ubwenge kuko hahagurutse umwuka wo kurangaza kugirango wihorere,nuko ndebye inyuma yanjye kuruhande rw’ibumoso mbona harumugisha maze igihe ngiye gufata uwo mugisha uwo mwuka uhita umpamagara maze urambwira ngo none se ko wadutaye twari tukwizeye ubwo urumva bizagenda gute?

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti mwana w’umuntu ntiwite ku mvugo yuwo mwuka kuko ushinzwe kurangaza abagenzi bagana IZION uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ngiye kongera ku kubakira urugo rwawe kuko urwa mbere rutari mu bushake bw’Uwiteka wabikoze mubushake bwawe niyompamvu ijambo ry’Uwiteka ryakurwanije kugeza urugo rushizeho burundu.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,ariko noneho Uwiteka yagambiriye ku gushingira urugo rundi rushya kugirango umurimo we uwukore utuje kandi uguwe neza mu nzira zo gukiranuka  kuko nk’uko Uwiteka yabivuze agiye kuguha umufasha uko niko Uwiteka yavuze uko niko Uwiteka avuze.Ukimubona mu maso uzahita umumenya yambaye uko Uwiteka yaguhishuriye icyo gihe umutima wawe uzikanga nyuma yaho uzaguka hanyuma uzamenya ko ar’Uwiteka yabivuze niko Uwiteka avuga.

Inyanja

 

 

 

19 OCT,2015 njyanwa mu iyerekwa mbona ndi kumusozi,nerekwa mbona inyanja munsi y’uwo musozi mpagazeho,mbona umuhengeri wuzuyemo umuyaga mwinshi cyane uzamura amazi maze akazamuka akagera kumusozi aho nari mpagaze.Maze kubona yuko umuyaga ubaye mwinshi kandi ko,umuhengeri ukomeje kuzamuka unsanga,nibwo nahise mfata icyemezo cyo kumanuka kuri uwo musozi.

Nuko ngeze munsi ya musozi kuruhande rw’Iburyo mbona ko mfashe icumu mu ntoki,mbona icumu ryivanye mugiti cyaryo cy’umuhunda maze mfata rya cumu ndisubizamwo maze ndakomeza ngeze imbere mpasanga umurengonti cyangwa iteme rinyuramo amazi,nuko mu gihe nshaka kwambuka iryo teme mbona kuruhande har’inka nazo zari zintegereje ngo twambukane iryo teme inka bisobanura abadayimoni babatererano batunzwe n’abantu.

cows

Nuko nshaka uko nakwambuka jyenyine ntambukanye nabo badayimoni,nuko mbona haje umwuka w’urukoza soni washakaga gusenya imirimo y’Uwiteka Imana,nuko numva ijambo ry’Uwiteka rimbwira riti,mwana w’umuntu,dore inkozi zikibi zohereje imbaraga z’umwijima ziguteze ibibazo kugirango zikugwe gitumo zigufate mpiri zibone uko zikomeza imirimo yazo kuko wazibayeho igishakwe uko niko UWiteka avuga.

Mashujaa day intasi zishaka gushimuta umuhanuzi.

Nkomeza kubona izo za magigiri ndetse nkomeza kumva ibyo zivuga ubwo zari zimaze kujya kumupfumu zimusaba imbaraga zabafasha kunshimuta,nuko babwira umupfumu ngo turashaka kumushimuta ejo kumunsi mukuru wa MASHUJAA DAY,uwo ni umunsi mukuru w’intwari wo mugihugu cya Kenya uba ku italiki ya 20 Ukwakira buri mwaka.

Nuko nerekwa nyine umupfumu wamugore w’umuyisilamu abaha iyo miti maze babanza kumboha bisobanura yuko baboshye gahunda zanjye zose,maze baramfata banjyana muri toilet banjugunya hejuru ya Toilet barigendera bamaze kugenda ndihambura mva muri yo toilet “toilet isobunura kuzingwa ntuzigere ugira icyo ugeraho.”

Maze wamupfumu aza kugaruka ngo arebe yuko nkiri muri ya Toilet asanga nahavuye nabonga abakobwa benshi bashaka abagabo bakoresheje amarozi nabo bari bagwiriye kuri uwo mupfumu kazi w’umuyisilamu kazi.

Nuko numva uwo mupfumukazi ngo imiti yanjye yanze gukora kubera bari bamaneko bazanye umuntu wo kuroga ariko uwo muntu akomoka mu bwoko butarogeka none dore nimbaraga zanjye zose arazishe kandi ahise azirangiza sinzi aho nzakura izindi mbaraga uko niko Uwiteka avuga.

Umwakagara Benon atwara umugisha w’Umuhanuzi

Nkiri muri iryo hyerekwa mbona uwitwa Umuhoza Benon wahoze akora muri DMI nyuma akaza kwirukanwa mugisirikare akaza kujya mu gihugu cya FRANCE akaba akora muri ambassade y’Umwakagara,nyuma y’igihe gito agezeyo aza kwirukanwa agarurwa muri Africa ahitamo ko bamushyira mu gihugu cya Kenya.

Hanyuma kandi azagusubirayo uwo yari yaratwaye umugisha wanjye maze kuwugaruza atangira kugira ibibazo ninayo mpamvu yirukanywe mu Bufaransa

Nerekwa asubira mu bapfumu kugirango agaruze umugisha utaruwe,akandi naramaze kuwusubirana,ubwo asaba umupfumu ko yakongera akanzinga zinga mbona umupfumu afashe ibitoki bihiye ashaka kubingaburira maze ndamubanza nti mbese ugiye kundoga nkimara kumubaza gutyo agira ubwoba asubiranayo ayo marozi ye maze Benoni abura isuka namajyo.

Bread

 

 

 

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore har’ibice (2); byabashaka umugisha wawe,hari abari baratwaye umugisha wawe,hakaba nabarimo gushaka kugushimuta kandi bose bagiye mubapfumu batandukanye ariko bararuhira ubusa nk’umusambanyi ukoresha gapote ndetse bariyimbire kuko bashing umuhunda ku kirenge kuko ibyo bifuza bidashoboka kuko bitabaho ko Umuhanuzi w’Uwiteka yatabwa mu maboko yabanyabyaha uko niko Uwiteka avuga.

SHEM

 

 

 

Nongera kwerekwa umwuka wurukoza soni ku nshuro ya (2) wongeye kugaruka nerekwa yuko Uwiteka amanuye umwuka w’ubwenge ampa kumenya uwo mwuka ubwoko bwawo maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,za magigiri zabukereye ngo zirifuza kuguta muri yombi zikakunyuza muri Uganda zikakugeza mu maboko ya Jezebel Nyiramongi Kagame kuko ahora arira cyane kubera washyize ibikorwa bye ahagaragara.

Nuko nerekwa nakira telephone y’Umwami w’Urwanda Kigeli V Ndahindurwa maze numva ampamagara aseka cyane maze arambwira ngo,mvumye abo basore barimo ku kugeza,mu gihe ngiye kumubaza abari bo,telephone irikata.Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,Umwami bisobanura kuvugana n’Uwiteka Imana yabakiranutsi dore Uwiteka avumye umuntu wese uhiga ubugingo bwawe babaye ibivumwa kuri iyisi ya rurema nta bwo bazigera bagira amahoro mubuzima bwabo uko niko Uwiteka avumye.

Dore ababakomokaho bazaba inzererezi,nyuma yuko umwakagara azakurwa ku ngoma(ubutegetsi),muzajya mubona abantu bamukoreye ku ngoma ye,bazahinduka inzererezi mw’isi yabazima,ndetse urubyaro rwabo ntiruzaragarika kugeza ku gisekuruza cya IV uko niko Uwiteka avuze.

2

 

 

 

 

Nongera kwerekwa uwahoza ari madamu wanjye Murekatete Odette Mukandirima mbona yambaye ubusa(gukorwa nisoni) maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,uwo mudamu kubera adahwema ku kugambanira, dore nawe ngiye kumukoza isoni imbere yamahanga yose kugirango azamenye yuko ukorera Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo uko niko Uwiteka abivuga.

kuko yagenje nk’uko balamu yagenje none uhereye none ntazabona umugisha uturutse k’Uwiteka, kuko yarwanije umukiranutsi w’Uwiteka Imana Nyiringabo,kandi yirirwa amutuka amagambo yurukoza soni niyompamvu Uwiteka agambiriye ku kugirira neza doreko nta kabuza uzanyura mu maso yabo kugirango bazamenye yuko Uwiteka ariwe Mana yawe yaguhaye umugabane wawe nkuko yabigambiriye uko niko Uwiteka avuze.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu, dore bamaze kuraguza no guterekera kandi bamenye yuko wambutse amazi ugiye aho batazongera ku kubona kandi ko uzateza akaga nibyago namakuba kubera ubugizi bwa nabi bwabo.

Niyompamvu bamaze gukaza umurego ariko nyamara bararuhira ubusa nta cyo bazigera bageraho kuko abo baguhiga igihe kizagera batange ubuhamya yuko Uwiteka ariwe Mana kuko bahize umucamanza wisi yose ntibamushobora ibyo bizabatera gukizwa nyamara agakiza kabo kazaba katagishoboka ko bakabona kuko Uwiteka yamaze kubavuma ubu ntabwo bashobora kubyumva ariko umwakagara namara gukurwa ku ngoma uzababona buba ngo barashaka ko ubavumura nyamara bizabagore ku kugera uko niko Uwiteka avuze.

judge

 

 

 

Mwana w’umuntu dore nagushyiriyeho kugirango ucire imanza kandi uhanurire amahanga kugirango ugarure ubwoko bwanjye mu nzira yo gukiranuka kuko abenshi barabeshywe bakurwa mu buntu bw’Uwiteka Imana none hanura kandi uvume inkozi zibibi maze uzicireho iteka.

Nuko ndatangira ndabavuma Uwiteka aravuze ngo,muravumwe kuko mwarwanije umugaragu w’Uiwteka wasizwe amavuta y’Umwuka wera kandi yo gukiranuka,kubera yuko mwahize utariho urubanza nawe arabavumye mu izina ry’Uwiteka Imana ihoraho,urukiryi rwanyu ntiruzaragarike,kandi ahanyu ntihazibukwe ukundi,muzahirane agahinda mu mutima igihe cyose kuzagea muvuye kuri iyisi.

Lights

 

 

 

Kuko mwanze ukuri,ahubwo mushaka ikinyoma,aho kwemera umucyo,ahubwo mwemeye umwijima ndetse murwanije nabemeye uwo mucyo aho ,kugirango mubashyigikire ahubwo mwabaciye intege ndetse mwigishije abaturage kugenza uko Ahabu mwene NEBATE yagenje mubwiriza abantu gukora ibyangwa namaso y’Uwiteka,niyompamvu Uwiteka Imana yabakiranutsi atazabura guhora ku munsi w’Uwiteka ubategereje kugirango ibyahanuwe nabahanuzi bibashe gusohoza amahoro.

Icyo gihe nanjye nzabaseka nicyaye ahirengeye ndamaraye nguwe neza niho muzamenya yuko murwanije utariho urubanza mbese muzageza ryari kurwanya ubwoko bw’Uwiteka?Niko umuhanuzi abaza!

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nta kabuza magingo aya,mu gihe gisa nk’iki,umwaka utaha muzaba mushaka aho muhwekera nyamara ntimuzahabo,kuko naho muzakinga umusaya nta bwo muzahabo,ibyo mwishyingikirije byose Uwiteka azabikuraho kandi gukorwa nisoni kwanyu mwakojeje abandi izo nizo soni zizabagarukira mubure aho mukwirwa uko niko Uwiteka avuze.

Dore inshuti zanyu zizabahunga,abanzi banyu bazaba besnhi kandi bazaba bagize amahirwe yo kubaboneraho,bazabica ikimanuka nikizamuka,ndetse nahaterera ntimuzaharenga,ibyo mwishingikirije uyu munsi, bizaba bitagishibora kubakiza kuko umwuka w’igisuzugururiro uzaba ukomotse k’Uwiteka uzaba wabagezeho kuko ibyo mwakoreye muri iyisi mutazabura kubyishyura mukiri kuri iyisi uko niko Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo avuze.

Icyo gihe isi izababana ntoya,muzifuza yuko isi yabamira ariko nabyo ntibizashoboka. Kuko Uwiteka yagambiriye kuzabishyura ibihwanye nibyo mwakoze, kugirango muzabere akabarore isi yose yuko Uwiteka ariwe Mana niko Uwiteka Nyiringabo avuze.Dore nkabuza muzarara nze!Kuko Uwiteka Imana atazaburagusohoza amasezerano yabakiranutsi nibyo yabasezeranije uko niko Uwiteka avuga.

20 OCT,2015 njyanwa mu isi y’umwuka nerekwa igipimo cy’imyenda yambarwa nabategarugori imyenda yo mu bwoko bwamakanzu namajipo bakunze kwambara iyo myenda migufiya iteye isoni ndetse bakanayambara no mu nsengero ahitirirwa izina ry’Uwiteka.

Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira abakiranutsi bose ko,ar’ikizira k’Uwiteka abazi yuko bizera kandi bakemera ibyanditswe byera, basabwe guhagarika iyo myambaro nurubyaro rwabo bakimara kubona cyangwa gusoma iyi nyandiko Deutronomiy 22:5 ntihakagire umugore wambara imyenda yabagabo cyangwa ngo umugabo yambare imyenda yabagore niko Uwiteka avuze.Leviticus 18:22

Ijambo ry’Uwiteka rimpa igipimo cyaho imyenda abadamu bakijijwe bazajya Bambara aho izajya igarukira,nuko ndabwirwa ngo,buri mutegarugori cyangwa inkumi bakwiye kwambara imyenda igera munsi ya mavi ariko uzajya yambara igera munsi ya mavi bizamubera umuvumo niko Uwiteka avuze.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ayo madini yambara ubusa imbere y’Uwiteka nuko aba atari mu materaniro yabo,niyompamvu bishyira bakizana,ariko bazagerageze bambare ubwo busa mu materaniro Uwiteka azaba arimo maze wirebere icyo azabakorera uko niko Uwiteka avuga.

Nkiri muri iryo yerekwa nerekwa umulinzi mukuru ari kwirondo alinze ibyasezeranijwe maze mbona Uwiteka aherekejwe nabamalaika baje gusura ibyasezeranijwe mu bubiko bwabyo maze baraza basanga undi mulinzi wari kumwe numulinzi mukuru yasinziriye nyamara niwe wari kwirembo rikuru ry’ibyasezeranijwe maze mbona bagiye kumuha igihano musabira imbabazi kuko uwo mulinzi yaramaze iminsi akora ataruhuka maze gusobanura gutyo mbona baramuretse.

Nuko bantegeka gukora ibishoboka byose ngakura umulinzi mukuru w’ibyasezeranijwe mu butayu,nuko maze kubyumva ntangira gusenga Uwiteka musaba kumpa imbaraga nubushobozi bwo kubasha gushobora gukiza umulinzi mukuru w’ibyasezerananijwe uko niko Uwiteka ategetse.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore nakugize umuvugizi wabakiranutsi kugira ngo ubashe kubavuganira ndetse unabingingire k’Uwiteka Imana yabakiranutsi kugirango Uwiteka yumve kwinginga kwawe kuko yakugize umucamanza wabakiranutsi muri iyisi kugirango Uwiteka abashe kumva gusenga kwawe maze abashe kubabera igisubizo uko niko Uwiteka avuga.

ruto

 

 

 

Nerekwa umukuru w’igihugu cya Kenya wungirije umukuru w’igihugu William Ruto,mbona yegeranije abakuru bubwoko bwabo maze abaha amabwiriza ya nyuma kuko yaramaze kubona yuko agiye gufungwa igihe cyitazaba gitoya.Nuko avugana nabo abasaba ko bazarinda ubwoko bwabo mu bihe bikomeye bigiye kuza maze akimara kuvugana nabo bose bararira nuko numva ijambo ry’Uwiteka rimbwira riti,mwana w’umuntu ahasigaye nah’Uwiteka Imana yo mu ijuru kuko ikibazo cye aho kigeze nta mwana w’umuntu wagikemura uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,dore harumudamu ugiye gusengera uwo mudamu bamutwaye amaphoto (2) bajya kuyaroga bayatwaye mu isi y’umwijima none umusengere maze ukize ubugingo bwe uko niko Uwiteka avuga.Dore banatwaye imyenda (2) y’imbere bambariraho kugirango bahumanye ubugingo bwe uko niko UWiteka avuga nuko rero mutabarize k’Uwiteka Imana yawe maze urokore ubugingo bwe uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ibigiye kubaho muri gakondo yabakiranutsi,nabonye ko muri gakondo hagiye kubaho intambara ikomeye cyane,kandi ko,abasirikare ba RDF batiteguye kurwana ahubwo biteguye gusahura ndetse bifuza yuko iyo ntamabara yaba vuba kuburyo bwihuse kubera inyota y’ubutegetsi mbona bahereye kwa RUBANGURA building batangira gusahura kumanywa y’ihangu abantu bose bareba .

Kabarebe

 

 

 

Abo basirikare bari bayobowe n’umujenerari ukomeye mu bjutegetsi bw’umwakagara maze mbona ya maduka yose uhereye kwa hirya yo kwa Rubangura batangiriye kumurongo bayasahura abaturage barebera kukarubanda abaturage barumirwa bagendaga bishakaira mafaranga gusa nibintu byoroheje bifite agaciro kuburyo byaborohera gutwarika neza bitabagoye.

Dollars

 

 

 

 

Nuko ijmabo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,uko niko bigiye kugenda muri gakondo yabakiranutsi kuko hagiye guteraintambara ikomeye cyane kandi abaturage benshi bazayigwamo kuko abakabarokoye nibo bazabica kugirango bitwarire imitungo yabo uko niko Uwiteka avuga.

None bwira ababishoboye bakiza ubugingo bwabo kuko uko babikeka atariko bizagenda kuko hagiye gutera akaga nibyago namakuba kandi abatazakiza ubugingo bwabo bazahura nakaga gakomeye ntibazabona ubakiza kuko ngiye gukora ibikomeye uko niko Uwiteka Imana yabakiranutsi avuga.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’Inzika y’Inzigo yongeye guhaguruka kandi ni wowe ishaka ariko Uwiteka arakurinze uko arinze umurwa wa Yerusalem nuko rero umenye ubwenge umenye uko ugenza kuko barimo guhiga ubugingo bwawe uko niko Uwiteka avuga.

Plot

 

 

 

 

 

21 OCT,2015 nongera kujyanwa mu iyerekwa maze nerekwa ndimo kugabanya abakiranutsi gakondo yabo,Uwiteka arambwira ati,mwana w’umuntu bwira abakiranutsi bose bemeye ijambo ry’Ubuhanuzi ko,Uwiteka agiye gutanga gakondo yaburi wese kuko igihe kigeze ngo Uwiteka atange umugabane waburi mukiranutsi kuko igihe gishyize cyera bategereje amasezerano basezeranijwe n’Uwiteka kugirango abasohozeho.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomez kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira abakiranutsi bitunganye kandi bitegure Uwiteka agiye kumanuka kureba abari kuri rutonde kugirango arekure ibyo yabasezeranije kugirango bimenyekane yuko Uwiteka ariwe Imana yabakiranutsi.

Dore ntakabuza abanzi b’Uwiteka Imana bazifuza guhindukirira Uwiteka Imana batagishoboka ko abinwa nyamara abategereza iteka ryose siko bizahora kuko Uwiteka agiye kubahundagazaho umugisha ariko ibi birareba gusa abamvura Uwiteka Imana no kumwizera niko Uwiteka avuga .

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ibyo nagusezeranije bigeze kumarembo bigiye gusohora none tangira witegure kubyakira kugirango umenye yuko nd’Uwiteka Imana yawe ,Abraham,Issac,na Yakobo uko niko Uwiteka nyiringabo avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana yabakiranutsi rinzaho rirambwira riti ,mwana w’umuntu,senga dore inkozi z’ikibi zirashaka kuburizamo umugisha wabakiranutsi,itegereze uriya mugabo ufite umuvure,nuko ndamwitegereza mbona uwo mugabo azanye umuvure agiye gutegura umutobe maze mbona mu gihe arimo kwitegura haza undi mugabo atwara wa muvure wo gutunganya umutobe wabakiranutsi.

Nuko ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikoemeza kunzaho kandi cyane,maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,sengera abakiranutsi kuko Uwiteka agiye kubahundagaza ho umugisha ariko inkozi z’ikibi zikaba zishaka kuburizamo uwo mugisha,ndetse ubwire abakiranutsi buri wese wiyiziho kuba arumukiranutsi asengere umugisha we mu minsi itarenze (3) amasengesho yo kwiyiriza uhereye 6-6 maze nibarangiza amasengesho bazongereho umwe wo gushima Uwiteka Imana ko agiye kubaha umugisha uko niko Uwiteka avuga.

      Pray for Three 3 days

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikoeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore za magigiri zimaze iminsi zitegereje mu mayira abiri ko zakubona unyuraho kuko zamaze kumenya icyerekezo cyawe none dore baragutegereje ntutarabuke ngo uve murugo ahubwo witurize kugeza igihe zizagendera nuko ndatuza nyuma y’iminsi (2) nerekwa yuko bamaze kurambirwa maze Uwiteka arambwira ati,ngaho haguruka ujye kwenda uriya mugisha woherejwe nabakiranutsi kuko abanzi b’Uwiteka batakigutegeye mu nzira ubu namahoro uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,bwira abakiranutsi uti,Uwiteka Imana aravuze ngo,NKUNDA ABANKUNDA KANDI ABANSHAKANA UMWETE BAZAMBONA KUKO ICYUBAHIRO NUBUTUNZI BURI IWANJYE UKO NIKO UWITEKA AGIYE KUGENZA ABAMWUBAHA BOSE !uko niko Uwiteka ategetse.Imigani 8:17

Gen.Nyamwasa agiye kongera kuraswa niba atabaye maso

Gen.Hos

 

 

 

22 OCT,2015 Njyanwa mu iyerekwa maze mbona umwakagara yongera gutegura umugambi mu bisha wo gushaka guhitana Ge.Kayumba Nyamwasa uri mu buhungiro mu gihugu cy’Africa y’Epfo!

 

Time is this

 

 

 

Nerekwa za magigiri ko zongeye kugenda maze zigera kurugo rwa Gen.Kayumba Nyamwasa rwari rurinzwe nabasirikare bitwa IMVAJURU,mbona ingabo z’umwega w’umwakagara ziseseye zigera kurugo rwa Gen.Kayumba Nyamwasa maze ziramurasa zigira ibyago ziramuhusha ariko zirasa umwe mu ngabo za General z’IMVAJURU zari zirinze urugo rwe.

Nuko General nibwo ahamagaye itangazamakuru ry’igenga maze yerekana ubugome umwakagara akomeje kumukorera kugirango isi yose irebe kandi imenye yuko umwakagara ar’inkubaganyi.

Umwicanyi ruharwa!

Grenade

 

 

 

 

Amaze kwerekana iyo sample y’insore nsore zarashwe,maze numva isi yitotomba ngo ariko arinda araswa ko arumusirikare,we yakwambutse akamutanga akamurasa ko nawe arumusirikare?Mbese irya general barimuhereye ubusa? Uko niko isi yabazaga.

Nuko umwakagara akimara gukangura general warumaze igihe asinziriye ngo araruhutse dore ko yamaze igihe kinini ataruhuka,mbona yongeye gusubiza ubwenge ku gihe,maze aravuga ngo,aha siwacu,ndetse sigakondo yanjye none reka nambarire urugamba mpangane n’umwakagara  kuko uguhiga ubutwari muratabarana.

King

 

 

 

 

 

Ubwo nerekwa amahanga yitabira gufasha General kugirango atangize intambara yo gukuraho umwakagara,kugirango namara gutangiza iyo ntambara haboneke impamvu yo gukuraho umwakagara maze bimike Nyir’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa.

Nuko nerekwa ko,umwakagara nawe mbere yuko ajya kurasa General,nuko yaramaze kumenya yuko isi yamaze gufata imyanzuro yo kumurasa ikamukura ku ngoma kandi abateguraga uwo mugambi wo gukuraho umwakagara ninabo bagiraga inama umwakagara ko akwiye kongera kurasa General.

Bikiraho nerekwa ko,abagiraga inama umwakagara ko akwiye kurasa General,kandi ninabo baburiye General ko agiye kuraswa kugirango baburizemo gahunda z’umwakagara ariko kandi banahahamure General kugirango yeguturiza muri gakondo yabandi ahubwo yemere gufata icyemezo cyo kuyoboka intambara yo gukuraho umwakagara nubwo bwose General abizi neza yuko atazafata igihugu nk’uko ubuhanuzi bubivuga uko niko Uwiteka avuze.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwahoze arumufasha wawe bagiye kumuca igihanga kugirango bakugerekeho urutsyo rushyushye kuko bamaze kumenya yuko Uwiteka yamaze guca inzira mugikari cy’Abakiranutsi bakoresheje za mbaraga zabo z’umwijima maze babwirwa yuko ibyo kuguta muri yombi bitagishobotse ahubwo ko ibyiringiro byabo byarangiye.

2

 

 

 

 

 

Niyompamvu uwahoze arumufasha wawe amaze igihe ahamagara telephone yawe kugirango akubonere hasi no hejuru,kuko bamaze kumushyushya kugirango bamwiyegereze nibamara kubona yuko amaze igihe aguhamagara maze bamuce igihanga bityo bavuge yuko mwari mumaze iminsi muvugana muterana amagambo none umenye uko ugenza kuko umwuka w’Inzigo y’Inzika wongeye guhaguraka uko niko Uwiteaka avuga.

 

Nerekwa ko,abakora umwuga w’ubutinganyi,ko Uwiteka Imana yabakiranutsi abamanuriye uburwayi bwa SIDA izajya inyura iyumugongo kubera gukiranirwa kwabo,nuko nerekwa abagabo babasambanyi ndetse nabatinganyi bose ko Uwiteka arakajwe cyane nibyaha bikomeje gukorerwa mu isi yabazima bityo uburakari butuma amanura uburwayi bukaze cyane kugirango bahabwe ibihembo byabo.

Kuko banze kumva iyo ivuga niyo mpamvu Uwiteka yabaretse ngo bakurikize ibyirari ryabo kugirango bizabazanire ingaruka mu mibiri yabo kuko banze kumva no kumvira ijambo ry’Uwiteka ryanditswe mu gitabo cy’abahanuzi BIBILIYA uko niko Uwiteka avuga kugirango kumunsi wimanza bazacirweho iteka uko niko Uwiteka avuze.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwitwa MBAGARIYE ANDREW mwakoranye umurimo muri gereza ku mulindi agiye gukorwa nisoni kubera gukerensa ijambo ryanjye namwihanganiye kenshi ariko uko namwihanganiraga ninako yakomezaga gukiranirwa kugeza naho agurisha umufasha we, kubandi bagabo kugirango abone impiya none hanura uvuge uti,mwana w’umuntu Andrew dore uhuye nakaga nishyano kuko umujinya Uwiteka ukumanukiye kubera gukiranirwa kwawe ugakerensa ijambo ry’Imana uko niko Uwiteka avuga.

Dore nzagukoza isoni imbere yamahanga menshi kugirango bimenyekane yuko abanye ijmabo ry’Uwiteka hanyuma bakarikerensa uko niko hananwa igihano cy’umubyeyi ubakunda kugirango batazonegra uko niko Uwiteka avuga.

Inyanja

 

 

 

Nerekwa ubwoko bw’Uwiteka buri mu majyepfo y’inyanja yo mu majyepfo yamajyaruguru mbona bari kuriyo Nyanja bari kumurongo bategereje kuvoma amazi ariko ikibazo cyari urwo rugendo bari bukore bavuye kuri Nyanja iri haruguru yubwo butayu.Nuko numva ijambo ry’Uwiteka Imana rimbwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bwanjye burarushye kandi burihujwe niriya Nyanja iri haruguru y’Ubutayu”Inyanja isobanura Isi”.

Nuko rero hanura maze uvuge uti,bwoko bw’Uwiteka muhumure Uwiteka Imana aje kubatabara kuko yamanutse akaza akareba akitegereza akumva iminiho muniha ndetse akumva nurusaku rwanyu kubera imiruho y’Isi ibaruhije none ndaje kandi sinzatinda nje kubatabara no kubaruhura imitwaro mwikoreye uko niko Uwiteka avuga.

Bigirimana Tharsis agiye guhura nakaga gaterwa nabagambanyi babanzi bumusaraba.

Tharsis

 

 

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Pastor Bigirimana Tharsis utuye ku Gisenyi namugutumyeho rwose warumubwiye yuko agiye kugambanirwa agashyirwa mu maboko yabanyabyaha ariko nta bwo yakoze uko wamubwiye none dore yinjijwe mubutayu bugufiya nyamara iyo aza kugenza uko wamubwiye ntabwo aba yinjijwe mu butayu nuko rero intumva irira kumuziro uko niko Uwiteka avuga.

Bishop Rwandamura Charles UCC

Rwandam

 

 

 

Nuko njyanwa mu iyerekwa muri gakondo yabakiranutsi,nerekwa Bishop Rwandamura Charles hamwe nabapastor na zamagigiri zose zakoze ubwicanyi ndetse nabishe umunyamakuri Ingabire Charles nabakoze ubugome bwo guhombya za Microfinace bagatwara amafaranga yabaturage nerekwa na Mushiki wanjye twonse ibere rimwe hamwe na Pastor NZAMWITA ko bagiye guhanirwa muri icyo gihugu gakondo yabakiranutsi

Inkurunziza

 

 

 

Uyu Pastor Nzamwita niwa wahanuye mu NKURUNZIZA muri 2009  ko,ubwami bw’uRwanda bwakoze ibyangwa namaso y’Uwiteka ko budashobora gusubira ku ngoma ngo niko Uwiteka avuze.Akimara guhanura gutyo  hashize ibyumweru (2) turahura mwibutsa amagambo yavugiye mu NKURUNZIZA nimba koko yarayabwiwe n’Uwiteka dore we yavugaga ko akomoka mu Banyiginya aho kuvuga ko akomoka mu bakiristu ahubwo yirata ubunyiginya nyamara arangije arisenya imbere yabakistu bo mu NKURUNZIZA avuga ko ubwami butazonbera kwima ingoma.

Nuko mubaza amashirakinyoma maze arambwira ati,wandeka Majeshi ko nagushije ishyano rikomeye ko naraye mbwiwe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi yuko ngo ubwami buzagaruka bukima ingoma ndeka undorere.Ndamubaza nti,none se urasubira mu Nkurunziza maze uvuguruze ubuhanuzi bwawe yuko ubwami buzagaruka cyangwa uraceceka?

Arasubiza ati reka da!Sinabitinyuka !? Ndamubaza nti,ubwo rero uremeye ikinyoma cyawe gikomeze kizerere mubwoko bw’Imana nawe ngo Uwiteka Imana azakubabarira?Ngo nta kundi byagenda,ndamubwira nti rero niba ushaka gukomeza gukorera Imana urasabwa gusubira yo ukavuga uko Uwiteka yakubwiye aransubiza ati reka da!Ntabwo umwakagara namukira!

Ubwo rero ugiye gukomeza kuvuga ubutumwa bw’ibinyoma ngo nugutinya umwakagara ndamubaza nti,ko jyewe mpora mvuga ko ubwami buzongera bukima ingoma bantaye iki? Ahaaaa wowe se maweya ko wabayeho numusikare umuntu yakwishinga?!

Nuko nerekwa izo nkozi zibibi ko zigiye guhanwa kubera gukiranirwa ndetse nabanyantegenke nabo batwarirwa muri icyo kigare cyabanyaha kubirango bakizwe imiruho yo muri iyisi nuko mbabazwa cyane nabatangiriye mu mwuka bakaba basoreje mu mubiri.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,mwana w’umuntu,ko BISHOP Rwandamura Charles aherutse guhanurira muri stade amahoro akavuga yuko nta ntambara izongera kuba mu gihugu cy’urwagasabo none ikaba igiye kumuhitana ubivugaho iki?Ndasubiza ngo icyo umuntu abibye ninacyo asarura uko  niko Uwiteka avuga.

Vally

 

 

 

23 OCT,2015 njyanwa mu iyerekwa mu gikombe cy’ubutayu bugufiya buherereye mu burasira zuba bw’Africa mu majyepfo yicyo gihugu,nerekwa abantu besnhi batonze umurongo bari murugendo bagiye ku Nyanja iri mu majyepfo y’uburasira zuba bwiyo Nyanja.Abari bagiye kuri iyo Nyanja bari bavanze abakuru n’abato bose bakaba bari bagiye kuvoma cyangwa kunywa kuri ayo mazi yiyo Nyanja kandi ntabikoresho babaga bafite.

Inyanja yo mu majyepfo y’ubutayu bw’Africa y’uburasira-zuba

Inyanja

 

 

 

Nerekwa ko,bageze kuri iyo Nyanja maze uwamaraga kugera kuri iyo Nyanja akanywa amazi yayo ntabwo yashoboraga gusubira inyuma mu kumusozi yabaga aturutseho.Kubera ko yatinyaga ubutayu yaciyemo.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho riti,mwana w’umuntu,waba wasobanukiwe ibyiryo yerekwa?Ndasubiza nti.oya!Arambwira ati,buriya butayu abantu wabonye bari kunyuramo,nimibereho mibi barimo kunyuramo,hanyuma uriya musozi baturukaho berekeza kuri iriya Nyanja,nubizima babamo bwo kwizera kwabo kugenda guhura nibikomeye cyane.

Ubutayu bunanije abagenzi bagana ZION

Wild

 

 

 

Bariya bana bato wabonye,n’abana bato mu byo kwizera bamara kwizera bagasanga abakuru bafite amaganya nagahinda kuburyo nta jambo ryo kwizera rishobora kubafasha kuko baba baramaze guhenebera mu mwuka bityo bigatuma nabo banamuka ndetse nawamwete bari bafite ugashira bigatuma babakurikira mu nzira yamaganya no kwitotomba mu byo kwizera aho bavuga yuko Uwiteka atabitaho.

Iyo bamaze kugera kuri iriya Nyanja,bahita banywa kumazi yiriya Nyanja bisobanura umusemburo wiyisi bamara kuryoherwa nibyisi bakaba batagishoboye gusubira muri ya nzira yak era mu byo kwizera kuko aho baba baraturutse baba bahazi kandi batifuza gusubirayo!Niyompamvu ubona ubugome bwamaze kugwira mu isi yabazima kuko bafite inyota yamafaranga cyane kugirango babashe kwinezeza.

150122155536-euro-symbol-large-169

 

 

 

Mwana w’umuntu,biragoye cyane kubona umuntu ugihagaze mukwizera utanyotewe iby’isi,ariko igihe kiraje kandi kirasoheye aho ibyo bifuza bigiye kubabera impfabusa usibye ko badafite amaso yo kureba ndatse bakaba banafite namatwi yo kumva ivugirwa mu isi cyangwa ibikorerwa mu isi yabazima kuko iyo bazaba kuba bafite ibyo byombi ntibakabaye bifuza ibyo bifuza ubu kuko isi irashirana no kwifuza kwayo.

Uwo niwe Olang’u Joyce yabatijwe 30/08/2015 arangije agambanira uwa mubatije umuhanuzi Majeshi Leon.

Olang'u

 

 

 

 

Mwana w’umuntu,dore inkozi zikibi zirirwa ziguhiga zamaze kunywa kuri ariya mazi,zamaze kuryoherwa nibyisi,nyamara hasigaye igihe gito,bagakozwa isoni imbere yamahanga nisi yose kuko Uwiteka ariwe waremye isi n’ijuru kandi byanze bikunze agomba kwihesha icyubahiro kugirango abatari bazi cyangwa bemera yuko mu ijuru har’Imana noneho bemere yuko ariwe Mana uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,humura ntutinye kandi ntugire ubwoba buriya butayu warebesheje amaso yawe,ntuzongera kubusubiramo ukundi  nubwo umwe mubo mukorana umurimo w’Uwiteka yamaze kugambana yamaze kurya intonorano z’umwakagara kubera amaze kunamuka mu byo kwizera uhereye aho wamuhanuriye umubwira yuko amasezerano ko agiye gushyirwa mu muhanda ntabwo yigeze akurwa ku ntego kuko yamaze kwinjirwa nabadayimoni nyamara se ntihari hasigaye iminota (12) mukinjira mu byasezeranijwe uko niko abantu barimo gukurwa kurutonde rw’ijuru kugirango ijuru risigare ar’iry’abera uko niko Uwiteka avuga.

 

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,witinya wigira ubwoba, kuko ngiye kuguhisha mugikari cyabakiranutsi,dore nd’Uwiteka wifite imibiri byose mbese hariho icyananira?Yeremiya 32:27 uko niko Uwiteka abaza.

Mwana w’umuntu,dore inkozi zikibi z’umwakagara zivuye kuraguza zibwiwe yuko ugiye kwambuka amazi none zahagurutse niyompamvu Joyce Olang’u mwakoranaga umurimo w’Imana atakiri kumwe nawe,none umenyebuko ugenza ndetse uhagarike amateraniro mwajyaga mukora maze ushake aho waba wikinze kugirango iyo miyaga ihite maze wikomereze gahunda zawe hamwe n’Uwiteka Imana humura dore gahunda zawe zose namaze kuzitunganya vuba cyane nakubwiye yuko uzabanyura imbere y’amaso yabo kuburyo nta cyo bazagutwara uko niko Uwiteka avuga.

Mu gihe nkiri muri uwo mwuka wo kwerekwa,mbona umupastor uvugabutumwa mu murwa mukuru w’ISHUSHAN mu gihugu cy’IBABYLON  avuga ubutumwa mu muhanda abwiriza abahisi nabagenzi.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,witegereze neza ibyo ngiye ku kwereka kuri uriya mu pastor,nuko mbona anyeretse arimo kuvuga ubutumwa arangije kuvuga ubutumwa aho mu muhanda atangira kwivugisha maze mbona mukanya ko guhumbya ahise aba umusazi.

 

Nuko ndabwirwa ngo,uriya mupastor nk’uko Uwiteka yakubwiye, yuko atajya yumvira Uwiteka Imana avuga ko akorera, dore ugiye kumubwira ko agiye gusara ariko ntabwo ari bwemere ibyo umubwira ari bubihinyure kuko we ibyo yibwira nibyo ashaka yibwira ko bihwanye niby’Uwiteka,nyamara ntako utagize ngo umufashe ariko yarakunaniye siwe Pastor Nyambu Raphael afite ubwibon bukomeye cyane dore nabahuje kugirango akubere umugisha ndetse nawe nawe umubere umugisha urabona ko wagerageje kugeza akunaniye.

Abapastor benshi bategeka Uwiteka Imana ibyo bashaka ngo ibakorere ariko iyo Uwiteka nawe abategetse ibyo abifuzaho,ntabwo banagerageza ngo nibura bananirwe nibura bagerageje ahubwo bari bihinyura cyane iyo bitajyanye nuko bifuza ngiyo impamvu igiye gutuma barimbuka kubera kutumvira Uwiteka imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Uwiteka agiye guhorera abacika cumu kubera amaraso atariho urubanza.

Ingabire1

 

 

 

 

Nkurwa ahongaho njyanwa muri gakondo yabakiranutsi,maze ntambagira mu murwa wa Kigali umurwa mukuru wa gakondo yabakiranutsi,nerekwa uwo murwa harabayemo intambara ikomeye cyane maze iyo ntambara ihitana zamagigiri zishe umunyamakuru twakoranaga witwa INGABIRE Charles wiciwe mugihugu cy’UBUGANDE nerekwa hapfa nabapastor naba Bishop barimo Charles Rwandamura wahanuye yuko nta ntambara izongera kuba mu rwagasabo ngo cyeretse hashize imyaka (400) ngo niho hazongera kuba intambara.

indege zintabara

 

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore iyo ntambara izagwamo abagore benshi nabakobwa benshi kuburyo gakondo izasigara year de!kuzabona umugeni nyuma y’intambara Umwami amaze kwima ingoma bizaba bikomeye dore nabarozi babakagara bazahitanwa niyo ntambara kuko bazaba barwanira ingoma y’Abega dore nabakagara-Kazi bazafata intwaro bajye kumashana kugirango ingoma yabo idahirima Uwitea niwe uzabateza ubwo bwibone kuko nubundi babusanganywe maze abanereho impamvu yo kubarimbura burundu kubera ibyangwa namaso y’Uwiteka maze bashirire muri iyo ntambara uko niko Uwiteka avuga.

Inzika y’Inzigo!

genocide

 

 

 

 

Dore umwuka w’INZIKA y’INZIGO uzahitana abagize uruhare bose mugusenya ibigo by’imari bitwaga za microfinance bakaba barabihombeje kubera umwuka wishyari no gutinya ko abanyarwanda bazamurwa mu ntera y’umugisha bityo barabahombya abandi bababuza amahwemo barabatatanya babakwiza imishwaro bakwirwa isi yose.Ibyo nabyo babikora Uwiteka yararebaga kandi uwakoze ibyangwa namaso y’Uwiteka Imana yabakiranutsi azabyishyura uko niko Uwiteka avuga.

church

 

 

 

 

Dore amadini yo muri gakondo yose azashiraho Uwiteka agiye gukubura igihugu cyose nk’uko uzi bakubura umuhanda wa kaburimbo ntihasigaremo umwanda namba kugirango isi yose izamenye yuko Uwiteka ariwe Mana uko niko Uwiteka avuga.

Nkiri muri uwo mwuka mpabwa indirimbo igihimbano cy’umwuka,maze ndirimba iyo ndirimbo ndimo kumanuka wa muhanda wa BNR wo mukiyovu nezerewe cyane ariko umurwa wose wari wambaye ubusa kuko nta muturage warukirangwa muri uwo murwa.

Dore iyo ndirimbo uko yitwa:Bene data turi abana b’Imana,ariko uko tuzasa ntikurerekanwa bene data,icyakora kuri hafi.Aho hera aho hera mu ijuru tuzagerayo nzaririmbana nabera indirimbo zo kunesha.*2 nkomeza kuririmba iyi ndirimbo nezerewe cyane nibuka mushiki wanjye muri Kristo Yesu witwa Furaha twajyaga turirimbana ibiimbano by’umwuka numva nongeye kumukumbura cyane.

Abagororwa bagiye guhitanwa n’intambara igiye gukuraho umwakagara ku ntebe yabukunzi.

1930

 

 

 

Nuko ndabwirwa ngo,mwana w’umuntu,dore imfumgwa zifumgiye mu magereza yose yo murwagasabo zigiye guhura nakaga gakomeye none bubrira izo mfungwa zisabe uwiteka azikize igikombe kibar’imbere kigiye kubagwira kuko uzacika iyo gereza mu ntambara igiye kuba azaba ameze nk’umukiristu uzacika umuriro kumunota wanyuma wijonkora rya nyuma ryabazaba bajyanywe mu ijuru kwibanira ubuzira herezo n’Umwami wabakiranutsi uko nikoUwiteka avuga.

Ntakabuza ibizaba muri kiriya gihugu bizababiteye ubwoba nk’uko byahanuwe,ubwo kubera narimaze kwiririmbira iyo ndirimbo numvise najya mu mwanya wabo nkitahira nkisangira Umwami nkava muri iyi miruho yo mu isi,mvuye mu iyerekwa nsanga ryari iyerekwa.

Nerekwa uwo mukobwa wimyaka (52) witwa Joyce Olang’u Twakoranaga umurimo w’Imana ntiyigeze ashaka kubera yari yarazinzwe ngo ntazashake,akimara kuzingurwa Uwiteka Imana yamuhitishijemo gukorera Uwiteka Imana akazahabwa umugisha ndetse akongerwa iminsi yo kubaho mu isi kubera satani yamunyaze,cyangwa se agahitamo umugabo agashaka ubwo yahisemo gukorera Uwiteka maze akimara guhitamo gukorera Uwiteka Imana,hashize amazi macye haza umugabo waje kumurambagiza umusaza w’imyaka (70) akaba yarafite ubutunzi butari bucye aza kumbaza mwibutsa yuko Uwiteka Imana yamuhitishijemo gushaka cyangwa gukorera Uwiteka agahitamo gukorera uwiteka ndamubwira nti uracyafite amahirwe yo guhindura ugahitamo yakomeje ibyo yari yarahisemo ,mbere hukorera Imana

23 OCT,2015 nibwo Uwiteka yahishuye neza nubwo iryo yerekwa ryo kungambanira nirindisanganywe nerekwa mbona ndi mu nzu ndi kumwe na Joyce Olang’u,mbona iyo nzu ifite imiryango (20 uwimbere nuwinyuma maze nyura mu muryango w’inyuma ariko nsiga ndakinze maze ngeze imbere ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu.dore inkozi zikibi ziraje kandi iwawe zahamenye niwowe zishaka nyamara dore Joyce aribubakingurire.

Nerekwa binjira mu nzu arabakingurira bamaze kugera mu nzu,baravuga ngo ntabwo bari buve iwanjye ngo barantegereza,nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu haguruka uve iwawe ujye kurara muri hotel kuko Joyce amaze igihe ahamagarwa n’uwahoze ari madamu wawe Mukandirima Murekatete Odette kugirango bamuhe intonorano maze agushyire mu maboko y’inkozi zibibi none haguruka ugende uve iwawe ibindi uzamenya uko ugenza nyuma.

EU

 

 

 

Nuko ndahagaruka ndagenda hari bene data bari bamaze iminsi micye bampesheje umugisha baba kumugabane w’IBURAYI nuko ndahaguruka nigira muri hotel ndaruhuka maze ijambo ry’Uwiteka rinsangayo rirambwira riti,za magigiri zamaze kuburanirwa kuko Joyce Olang’u yamaze kumenya yuko wimutse wagiye akaba adashobora kongera ku kubona,none za magigiri zirimo kwitotomba

Nuko nerekwa abadamu (2) b’abakagara kazi, bakora umurimo wubutasi babazanya andi mayeri bashobora gukoresha kugirango bazabashe kumbona,mbona babuze uko babigenza nerekwa abadayimoni babo basubizwa mubutayu batungurwanuko ibyo bari babwiwe nabapfumu ko bari bumbone atari ko bigenze.

 

Gusa nababajwe cyane n’uburyo umwanzi akomeje kuriganya abantu badakunda Uwiteka Imana,tekereza kuba umuntu twarakoranye umurimo akaba ariwe watangaga amashillingi yo kwandika ubuhanuzi  yajyaga kuyakorera buri munsi yampaga amashillingi yo kubagezaho ubutumwa bw’Uiwiteka Imana ariko arangije agambanye ndetse yaranze no ghushaka kuko Imana yamuhitishagamo kuko yarizi neza yuko azagambana tekereza imirimo myinshi yakoze ibaye imfabusa kubera akamanyu kumutsima gusa kuri jye nibisanzwe kuko abantu nkabo mbamenyereye kuko Uwiteka yampinduye imari ishyushye kuburyo buri muntu antanze mu maboko y’inkozi zibibi atabura agatubutse yatangirira ho ubuzima.

25 OCT,2015 nerekwa ndikumwe nabanyeshuli twiganye ngo tugiye gukora ikizamini cya nyuma,nuko mbona mu gihe biteguraga gukora icyo kizamini,nerekwa ko nagitsinze mbere yo kugikora baragenda bakora ikizamini barangije babona ikizamini cyanjye kandi ntigeze ngera mu ishuli.Nuko ijmabo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ikigeragezo kiraje ariko ntabwo kiribukugereho kuko iki s’igihe cy’ubutayu ahubwo n’igihe cy’umugisha niko Uwiteka avuga.

Maze ndabwirwa ngo,ineza y’Uwiteka Imana yawe ntabwo izigera ikuvaho iteka ryose, kuko uko niko Uwiteka yavuze kandi yagambiriye kugirango bimenyekane mubatazi Imana yuko Uwiteka ariwe Mana yawe ya Abraham,Issac,na Yakobo uko niko Uwiteka avuga.

Minister w’ubutabera Johnson Businge

Businge

 

 

 

Nerekwa FPR ikoresha inama ikomeye cyane maze mbona iyo nama iyobowe na kagame yari inama yo kugarura abanyamuryango ba fpr bayihozemo no gushaka abandi bashya kugirango batajya kwifataanya nabatavuga rumwe na leta RNC,maze nerekwa umugabo umwe wo mu bwoko bw’Abatutsi abajije ikibazo kagame kitamushimishije maze JOHNSON BUSINGE ahita mu mashati uwo mugabo imbere yabantu aramuniga aramubaza ngo wowe uzi uwo ubajije icyo kibazo?

Ubundi jyewe uranzi?Uziko nagufunga ubuzira herezo?Umugabo akomeza kumuniga maze kagame aranezerwa cyane biramushimisha cyaneeeeeeee nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ikigare cya fpr abanyarwanda bagiye kugikira nubwo fpr irimo gukoresha imbaraga zidasanzwe kugirango abanyarwanda batanyeganyega ahubwo nibwo barushaho kuyanga no kuyivamo kuko igihe cyayo cyarangiye uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu isi y’umwuka numva ijwi rivugira mu isanzure ry’ijuru rivuga ngo”mwana w’umuntu we!ISHYARI!ISHYARI! ISHYARI!”.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ishyari ryishe abantu kuko abantu benshi basanzwe bakuzi,ntibumva buryo ki,ukoreshwa n’Uwiteka Imana,ngo ntabwo bigukwiriye la!

Babwire uti,nanjye ntaruhare nabigizemo kugira ngo uyu munsi nitwe uwo ndiwe ahubwo Uwiteka niwe utoranya umuntu kandi agutoranya ukiri urusoro munda ya mama wawe.

Nuko rero nimureke gucumura k’Uwiteka Imana kuko bizabatera gukiranirwa mu mutima nyamara ntimushobora guhindura umugambi w’Uwiteka kuko iyo yagukunze uko niko bijya bigenda ahubwo namwe mushake mu maso h’Uwiteka kugirango nimba abishimira azabarege gakondo yabakiranutsi.

Naho jyewe umwana w’umuntu murandenganya kuko ntabushake nabigezemo cyangwa ngo habe harabayeho amatora ngo niyamamaze mbe nabarusha amajwi,nuko rero mugire ubwenge musome urya mwana atarakara akabamarira ku icumu ryo gukiranirwa kugirango ahari niba bishoboka abashe kubagirira neza abakize urubwa nagasuzuguro mwambaye kabazimu nabadayimoni uko niko Uwiteka avuga.

Nuko mu menye yuko Uwiteka atajya yita kuburanga bw’umuntu,usibyeko nabwo budasebye cyane,ndetse ntabwo ajya yita no kugihagararo nacyo sikibi cyane,ahubwo yita kumitima imiciriye bugufi,ndetse akita cyane kurukundo umukunda aho niho nawe yerekanira yuko yagukunze mbere yuko umukunda uko niko Uwiteka avuga.

26 OCT,2015 Nerekwa abanyarwanda bari mu bice (2) bitandukanye,igice cya mbere cyari icy’abanyarwanda babarizwa muri fpr,ikindi gice cyari icy’Abanyarwanda babarizwa mu idini,ibyo bice byombi nerekwa bihagaritse imitima kubera bamaze kubona amarembera y’umwakagara batangira kwibaza icyerekezo cyabo naho bagiye kwerekera nuko bizabagendekera.

Nuko ijambo ry’Ubuhanuzi riramanuka rirambwira riti,mwana w’umuntu,witegereje bariya bantu uko bahangayitse cyane?Ndasubiza nti cyane nabyitegereje rwose!Rirambaza riti,wabonye ko,ikizere cy’amadini kimaze kuyoyoka?Ndasubiza nti cyane rwose nabyitegereje!Wabonye ko,amagambo babwiwe na Bishop Rwandamura Charles atagifite agaciro mu mitima yabo ?Ndasubiza nti nabyo nabibonye byose!Nuko rero hanura ubabwire ngo,yemwe bwoko butumva !Dore uku niko Uwiteka yavuze,ngo azabatungura ubwo muzaba mukeka ko haramahoro.

Umukozi w’Imana Peter Yongreen watumwe kuri Kagame ngo ahitemo ibintu (3);Intambara,Inkota,Ibyago,Umwakagara yahisemo intambara.

Yongreen

 

 

 

 

Mu gihe muzaba muvuga ngo na mahoro na mahoro kandi Uwiteka Imana yacu dusenga nta bwo azadutererana nyamara Imana musenga s’Uwiteka Imana yo mu ijuru ahubwo musenga inda zanyu ndetse mukagerekaho n’ubutunzi bwanyu bwababereye ibigirwamana ngaho rero nimwitegure muhangane n’Uwiteka kuko mwanze kwihana ahubwo muhitamo intambara ubwo noherezaga umugaragu wanjye Peter Yongreen waruturutse mu gihugu cy’America yabahaye ubutumwa bwo guhitamo maze muhitamo intambara inzara mwarayanze,ibyago mwarabyanze ariko mwihitiramo intambara none nimukenyere kuko uguhig aubutwari muratabarana uko niko Uwiteka avuga.

ADEPR1

 

 

Nuko nerekwa igic cy’abanyadini bitwa ADEPR mbona abadamu basengera muri urwo rusengero barenga akarongo cyangwa akagozi kari kashyizwe ku irembo ry’urusengero kugirango hatagira urenga ako kagozi,nuko nerekwa cyangwa mbona abategarugori bo muri ADEPR basohoka murusengero maze barenga ka kagozi kashyizwe ku irembo n’umuhanuzi mukuru kugirango hatagira umudamu ugatambuka!

Nuko nerekwa abo bategarugori bagaca maze baratambuka ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ubonye uko abategarugori bo muri ADEPR ukuntu baciye kariya kagozi kabariyeri?

Ndasubiza nti yeeee nabibonye!Uko ubonye baciye kariya kagozi,uko niko basohotse munsengero bajya hanze kwikorera ibyangwa namaso y’Uwiteka Imana yabakiranutsi,nuko rero ubamenyeshe yuko,igihe cyahanuwe nabahanuzi kiraje kandi ntabwo kizatinda kigiye kubasohoraho nyamara amasezerano bari barahawe bananiwe kuyagumamo ngaho mama ngo baragendana nibigezweho kandi nyine birumvikana yuko byari bigezweho kuko bari bamaze kwibonera ubwami bwabo bari bamaze igihe kire kire barabubuze none igihe cyabwo kimaze gusohora bagira ijambo bibagirwa yuko barihawe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi maze bishyira ku karubanda bikorera ibyangwa namaso y’Uwiteka bigira mu bibanezeza maze bibagirwa yuko imvura y’umuyaga namahindu byahanuwe mbere yuko hagwa utujojoba ikiri inyuma yakubye kandi irimo guhinda.

Nuko rero kuko bakuze ibyo bifuza byari mu mitima yabo,ninako Uwiteka nawe azakora ibimuri mu mutima we kandi yifuza,ndizera yuko batazamutakira kuko ubwo umwuka wera yabatakiraga abasaba kureka kunyura inzira zo gukiranirwa nabo ntibigeze bamutega amatwi,kuko batamuteze amatwi,nawe ntabwo azabatega amatwi azamera nk’igipfamatwi kugirango atumva kurira no gutabaza kwabo akabagirira imababazi uko niko Uwiteka avuga.

Dore abakiristu ba ADEPR bahaye urwaho abadayimoni binjira mu itorero ndetse bemera gukoreshwa nabo badayimoni b’umwakagara warwanije itorero ry’Imana kugirango abone uburyo asenya umurimo w’Imana kuko iyo niyonshingano yari yarihaye mu mutima kandi yagambiriye ubwo yemererwaga guhabwa ubutegetsi n’umukuru wabadayimoni yahize umuhigo yuko azarwanya itorero rya Kristo kuzageza aririmbuye.

Ariko ibyo byose yagambiriye bisa no gushing umuhunda ku kirenge kuko na satani yishe Umwami wabakiranutsi nyuma y’iminsi (3) arazuka,nuko rero narwanye itorero azisanga yarirwanije kandi azavaho nyamara itorero ry’Imana ryo rizahoraho hamwe n’Umwami waryo Umwami woghukiranuka

Ruto

 

 

 

Njyanwa mu iyerekwa mbona umukuru w’igihugu cya Kenya wungirije William Ruto ashyiraho itsinda ryo gukora ubushakashatsi bwo kwiga no kumenya uburyo mugenzi we yamushyirishije mu kagozi akamugambinira kugirango azafungwe murukiko rwa  ICC I LA HAYE mu gihugu cy’UBUHOLLANDE.

Kugirango ahinduke igitambo cy’Abanya Kenya maze mu matora ya 2017 ntazabashe guhagarara ngo yiyamamaze kuko bigaragara yuko azaba umukuru w’igihugu mu matora ataha uko niko Uwiteka avuga.

Njyanwa mu iyerekwa mbona umuhanuzi mukuru yurira inzu ndende ifite agasongero kare kare ‘Tower’nerekwa yurirana n’imbaho murizo harimo urubaho rule rule,nerekwa ageze hejuru yako gasongero maze,mbona harundi mugabo wari wamutanze kuwurira amusangayo maze agezeyo wa mugabo ashaka gukoresha uburiganya ngo yigire nkaho amufasha ariko agambiriye kumuhirika ngoamanuke agwe hasi kuko iyo nzu yari ndende nka kilometer nka (30) uturutse hejuru.

Ubwo ntibyatinze yahise amusunika maze nerekwa umuhanuzi mukuru amwiyaka wa mugabo wamusunitse ahita amanuka wenyine agwa hasi maze ahinduka ubushingwe,nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore ubugambanyi bwari bwagamaniwe umuhnauzi mukuru burarangiye uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore harumuntu ugiye kugusaba ko mukorana ariko umwitondere kuko atazanywe nineza y’Uwiteka Imana ahubwo numuriganya n’umwambuzi,nuko rero umenye ubwenge kandi umenye uko ugenza kugirango nyuma utazicuza uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka Imana rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara ahora yifuza yuko ya guca igihanga cyangwa agasenya ikinyamakuru inyangeNews umurage wabakiranutsi,nyamara ibyo byose ntabwo azabigeraho kuko Uwiteka yamushyiriyeho inzitizi kugirango adakora ibyo yifuza kubakiranutsi nyamara uhumure Uwiteka arinze cyane ubugingo bwawe kandi arinze umurage wabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Kwiheba.kagame

 

 

 

 

27 OCT,2015 ijambo ry’Uwiteka Imana ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwakagara akomeje gukiranirwa none hanura ushyireho ishyirezo ku mbibi ze zo gukiranirwa kugirango igihe cye kirangire burundu.Dore yaciye ibihanga bitariho urubanza kandi nawe urumugabo wo kubihamya,none hanura uvume ubutegetsi bwe maze ubushyireho ishyerezo niko Uwiteka avuga

Mwakagara mwana wo kurimbuka ndakuvumye mu izina ry’Uwiteka Nyiringabo Imana yabakiranutsi,nshyizeho ishyerezo kubutegetsi bwawe n’igitugu cyawe kugirango umwaka utaha mu gihe gisa nk’iki uzakorwe nisoni kandi ahawe hazibagirane ndetse urukiryi rwawe ntiruzaragarike kandi ahabo ntihazibukwe ukundi ndetse nabasangirangedno nabo bizabagendekere uko kugirango amahanga yose azamenye yuko Uwiteka Johova ariwe Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Dore amahanga agiye kota umuriro wawe ndetse bazagucanira itanure ry’umuriro kandi mu isi yose nta numwe uzakugirira akari urutega nta mbabazi uzagirirwa kuko nawe ntazo wagiriye amaraso wamennye atariho urubanza nuko rero itegure uhangane n’Uwiteka Imana nk’uko wabihize mu mutima wawe kugirango hagaragare umugabo w’umunyembaraga hagati yawe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi wabonye Uwiteka akwihorera maze nawe urashyokerwa ukomeza kumena amaraso yabo wibwira yuko umujinya w’Uwiteka uzawukira kumunsi wurubanza uko niko Uwiteka abaza?

Banyamu.woman

 

 

 

Nuko nerekwa abagore b’i Rwanda benshi benshi binjizwa mugihugu cy’ubutayu bwabutayu bugufiya buherereye mu majyepfo y’uburasira zuba bw’Africa maze nerekwa abo batega rugori batonda umurongo bose berekeza kuri ya Nyanja iri haruguru yubwo butayu bugufiya maze ndabwirwa ngo abagore b’Irwanda bakunze iby’Isi cyane kandi dore babikunze bari mu bihe bibi kuko bagiye kwinjizwa mu gihugu cyo mu butayu burira abazabishobora bitanudkanye nizo ntegenke ndetse no kwizera guke ahubwo bakumeze ijambo ry’ubuhanuzi kuko nibo rizabagirira umumaro mu gihe cy’akaga amakuba n’ibyago bigiye kuza byahanuwe nabahanuzi.

Nuko nerekwa umusore maze igihe nsengera uba kumugabane w’IBURAYI mu gihugu cya France maze nerekwa umudayimoni wanyuma warumusigayemo ko igihe cy’uwo mudayimoni cyageze ngo amurekure amuvemo ahinduke imbohore.

Nuko ndabwirwa ngo mwana w’umuntu nubundi ugenze uko wagenje kugirango abohoke burundu maze ababyeyi be baririmbe nuko mpabwa ijambo ry’icyongereza ryitwa RE-SING bisobanura kuririmba indirimbo nshya cyangwa kongera kuririmba uko niko Uwiteka avuga.

Leon

 

 

 

 

28 OCT, 2015 ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko nd’Uwiteka Imana yawed ore nguciriye inzira mu gikari cy’abakiranutsi kuko imigambi y’umwanzi nzahora nyiburizamo iteka ryose uko niko Uwiteka avuga.

church

 

 

 

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mucuti wawe wok u Gisenyi witwa Makombe Hodali ayoboye korali y’idini rya Restoration Church hagati muri Korali ye,harimo umusore wateye inda umukobwa kandi nyamara ntabwo azamurongora uko niko Uwiteka avuga!

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwakagara ahaye amabwiriza n’ingabo za RDF yo kulinda igihugu,ariko se baralinda iki?Uko niko Uwiteka abaza,kuko Uwiteka atarinze umurwa cyangwa urugo,mbese umulinzi ntiyaba yiruhiriza ubusa?Uko niko Uwiteka abaza!dore umwanzi wabo ari muri bo hagati yabo,ubwose baralinda iki?Niko Uwiteka abaza!None se bibwira yuko harumuntu uzava hanze y’igihugu ngo aje kubatera?Nyamara bararuhira ubusa nk’umupfu ugana ikuzimu!

Nuko ntwarwa mu isi y’umwuka njyanwa murwagasabo njya kureba uko umurwa umeze maze nsanga igihugu cyose cyambaye ubusa cyerade! Nta muntu ukiri mu murwa ahubwo umurwa wuzuye ingabo za RDF,nuko ndanuka nerekeza inyamirambo maze ndi hafi kugera ahahoze akarere ka Nyarugenge mbona ingabo za RDF ziraje ziza zinsantira zifite imyambi sinakubwira zirandasa karahava ariko ntihagira umwambi numwe umfata maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore ingabo za RDF zigize umutwe wa za magigiri zihawe amabwiriza ya nyuma yo kuguhiga ngo ziguce igihanga ariko barashinga umuhunda ku kirenge kuko bidashoboka ko,umuhanuzi agwa hanze y’umurwa mukuru w’isezerano YERUSALEM niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa imodoka ya RDF yakoze impanuka (Accident)mbonamo abasirikare (2); bapfiriyemo mu modoka ndetse nta n’umuntu ubitayeho ngo abakuremo ajye kubahamba maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira ngo dore ingabo za RDF zizapfa zijugunywe ku karubanda yewe habe no gushyingurwa ntibazashyingurwa kuko benshi abantu benshi babaziza ubusa none igihe cy’Uwiteka kiraje kandi kirasohoye ngo Uwiteka abiture ibihwanye nibyo bakoze niko Uwiteka avuga.

Nuko ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu tereza amaso maze urebe mukirere cy’ISAMARIYA maze umbwire ibyo uhabonye.Nuko ntereza amaso mukirere cy’ISAMARIYA (Burundi) maze nerekwa abakuru b’igihugu bo muri icyo gihugu baterana mu nama y’ikubagahu nuko mbona mu gihe binjiye mu nama nerekwa haza umwe mu baminisitiri uturutse IYELUSALEM azanywe no kurangaza abari muri iyo nama yo gufata ibyemezo byo kurwana n’IBUYUDA.

Uwo mu minisitiri akimara kugera ku nzu mbera byombi yarimo gukorerwamo inama nerekwa abura umuntu wo kumwakira maze asaba intwaramuheto  yaraho uruhushya rwo kwinjira muriyo nama maze nerekwa ko iyo ntwaramuheto amwemerera kwinjira arinjira maze abari mu nama abagwaho gitumo bahita bahagarika inama bakoraga dore ko batari bamutumiye maze aba ageze kumugambi we wo kubarangaza kugirango bahagarike ibyo bakoraga.

Nuko ijambo ry’Uwiteka ako kanya rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka wo kurangaza igihugu cy’ISAMARIYA ugeze muri uwo murwa umwakagara yishe umwana w’Umurundi wo mu bwoko bw’Abahutu nk’uko ibyahanuwe bivuga usibye ko nawe yiriwe ataraye niko Uwiteka avuga.

Nuko ndabwirwa ngo,dore amazi yamaze kurenga inkombe,ndetse nayashyizwe mu nkono yamaze kurenga IFU,none hanura uvuge uti,mwana w’umurundi wo mu bwoko bw’Abahutu waraburiwe urinangira none hama hamwe kuko wiringiye ibigirwamana byabanyamahanga maze turebe yuko bibasha kugukiza kuko ugiye gukurwa ku ngoma ndetse ukicwa kandi ukazicwa ukojejewe isoni dore Uwiteka yagufungiye amayira ntabwo uzabona aho uhungira ahubwo uziruka kumusozi maze umwanzi wawe azagusangayo akwice uko niko Uwiteka avuga.

Dore umwakagara azakurimbura narangiza ku kurimbura nawe azarimburwa n’Abami bazaturuka iburasira zuba bw’igihugu nuko rero dore iby’Uwiteka yavuze bigiye gusohora kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi ica imanza zitabera uko niko Uwiteka avuga.

Uhuru

 

 

 

 

Nerekwa abanyamakuru bo mu gihugu cya Kenya ,bagenda genda mu muhanda babaza abanyagihugu niba ubutegetsi bwa Kenyatta Uhuru Muigai haba hari icyo bwabamariye kuva mu myaka (3)ishize uhereye 2013 muri werurwe,numva abaturage bavuga yuko kuva ubwo butegetsi bwajyaho nta cyo bwamariye abaturage maze numva umunyamakuru atangariza abaturage igihugu cyose yuko abaturage bananiwe ubutegetsi bwa JUBLEE COALITION buyobowe na Uhuru Kenyatta.

Jomo Kenyatta

 

 

 

 

 

Nkiri muri iryo yerekwa mbona umuzimu wa JUMO KENYATTA wapfuye mu 1978 kugez’ubu akaba atarahambwa ngo kubera yuko yasize ategetse ko azahambwa nyuma y’imyaka (50) none akaba amaze imyaka (37);nerekwa icyintu cy’umuvumo wuwo muzimu uri ku gihugu cya Kenya  kubera gusenga uwo musaza wababereye ikigirwamana nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ubwo banze kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi nyamara bahora bavuga mukanwa kabo ko bubaha Uwiteka ariko ibyo bavuga nibyo bakora binyuranye nibyo ijambo ry’Uwiteka ribasaba.Niyompamvu icyo gihugu kigiye guhura nakaga gakomeye cyane kuburyo ikiremwa cyose cyo muri icyo gihugu kizamenya yuko uwiteka ariwe Mana uko niko Uwiteka avuga.

Marie

 

 

 

29 OCT,2015 ahagana saa 1:20 AM herekera mu gitondo maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu itegereze umbwire icyo ubonye maze umbwire nditegereza nerekwa muri ambasade y’uRwanda intasi z’uRwanda zirimo gutanga amabwiriza yo kongera umurego wo kwica abanyamuryango ba RNC,mubo nabonye bari muri iyo ambasade harimo umuhanuzi-kazi ESTHER Marie MUREBWAYIRE ahabwa amabwiriza yo gucengera akaneka abayobozi ba RNC maze akajya atanga raporo muri ambasade y’uRwanda ishinzwe kubaha amabwiriza namafaranga yo gukoresha mukuneka abayobozi ba RNC.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kumbwira riti,mwana w’umuntu,burira abanyamuryango ba RNC ndetse nabayobozi biryo shyaka birimde uwo muhanuzi-kazi wikinyoma ubeshya ko akorera Imana nyamara akorera inda ye,dore Uwiteka aramuvumye kuko yakerensheje ijambo ry’Uwiteka Imana.Mwana w’umuntu vuma ESTHER kuko yigize ingumba yamatwi yanga guhanwa no kuburirwa  yanga kwihana niyompamvu ukwiye kumuvuma kugirango atazahirwa mubuzima kuko yagambaniye ijambo ry’Uwiteka Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka ategetse.

Mwana mwene Michel ndakuvumye mu izina ry’Uwiteka Imana ihoraho,ntuhirwe mubuzima kuko wagambaniye ijambo ry’Uwiteka Imana kandi Uwiteka yakuburiye kenshi kugirango wihane imirimo yawe mibi ariko wanze kwihana.

Dore uzahinga ntuzeza,uzanywa amazi ntuzashira inyota,uzaryama ntuzabona ibitotsi,dore wifuza yuko umukobwa wawe yarangorwa numwe mubakomeye mubatutsi nyamara abo wifuza uzajyana nabo kuko wizeye fpr kurusha kwizera Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Dore wagambaniye ubwoko bwawe bw’abahutu kubera gukunda intonorano niyompamvu Uwiteka akugize igicibwa haba mubatutsi cyangwa mubahutu,uzakubona wese azakwanga nta numwe uzagucira akarurutega kuko wanze kwiringira Uwiteka ahubwo wiringira abana bab’abantu uhereye none umuvumo wawe utangire ugukorere nk’uko umugaragu akorera shebuja kugirango uzabe akabarore imbere yabakiranutsi niho uzamenya yuko Uwiteka ariwe Mana kandi ko atanegurizwa izuru uko niko Uwiteka avuga.

150122155536-euro-symbol-large-169

 

 

 

Nuko ndangiza kuvuma uwo muhanuzi-kazi wikinyoma maze ijambo ry’Uwiteka ryongera kumbwira riti,mwana w’umuntu,burira abanyarwanda batuye kumugabane w’IBURAYI yuko ambasade y’uRwanda mu gihugu cy’UBwongereza ko ariyo yahawe amabwiriza yo kuneka no kwica abanyarwanda b’impunzi z’abanyarwanda ziba kumugabane w’UBURAYI rero iyo ambasade niyo ihawe ubuyobozi bwoguca ibihanga by’abantu niko Uwiteka avuga.

Ambasaderi mu Bwongereza atanga amabwiriza kumuhanuzi-kazi Esther Marie Murebwayire.

William

 

 

 

 

 

Uyu muhanuzi-kazi Esther Marie MUREBWAYIRE akaba atuye kumugabane w’UBURAYI mu gihugu cy’BUHOLLANDE cyangwa NETHERLLANDS akaba yahawe inshingano zo kugigira umugane w’Uburayi ariko araruhira ubusa nk’umusambanyi kuko imigambi ye,hamwe nabashebuja itazamutunganira nubwo akoresha ijambo ry’Uwiteka Imana akitwikira uwo mutaka w’ijambo ry’Imana ariko amahirwe yo guhirwa mubikorwa bye ni macye cyane uko niko Uwiteka avuga.

Dore nta kabuza azaba mukato haba mu batutsi cyangwa mu bahutu azaba wenyine ntazagera aho abakiranutsi bazaba bateranye,nahagera ntawuzamwitaho kuko bazaba bahunga umuvumo kandi uzifatanya nawe azagibwaho nuwo muvumo kuzageza igihe aziheba akazageza ubwo azaba agiye iwabo wa twese uko niko Uwiteka avuga.

rwandamura_2

 

 

 

Nongera kujyanwa mu iyerekwa maze nerekwa Bishop Rwandamura Charles avuga ngo,kuki twebwe Uwiteka Imana atatwemerera kujya muri politike hanyuma umuhanuzi Majeshi Leon we,akaba yemerewe gukora politike?Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwora riti,mwana w’umuntu nakubwiye yuko gakondo yabakiranutsi izayoborwa nabakiranutsi,ntabwo rero bazayobora igihugu batari mu mutaka w’igihugu,umugaragu wanjye Moses yacyuye ubwoko bwanjye abujyana muri gakondo.

Leon

 

 

 

 

Umuhanuzi Uwiteka amukoresha ibyo ashaka bijyanye numugambi w’Uwiteka Nyiringabo,nuko rero bwira abakiranutsi bitegure kandi bakomeze kwiga amashuli kugirango bazategeke igihugu kuko abakiranutsi niyompamvu abatekereza yuko abakiranutsi badakora politike babeshwe nabadayimoni kugirango igihugu kiyoborwe nabadayimoni iyo kiza kuba kiyoborwa nabakiranutis ntabwo muba mwarabaye ingaruzwa muheto z’amahanga nuko rero mumenye ubwenge kandi mu menye uko mugenza kuko imvura y’umugisha irakubye kandi iri hafi kugwa ndetse ijoro rirakuze ndetse bugiye gucya.

1Indirimbo ya 385

Murinzi we menyesha igihe
Iwacu se n’i muhero?
At’ijoro ryijimye cyane
Buracya hanyuma
Ntukarire,ukomeze,
Nturorere kwiringira
Kugez’igihe uzagerayo
Ku muns’uhoraho

2

Murwanyi we,cyo mbwira nawe
Ansubiza yitonz’ati Dore
urugamba rurashira
Guma mu ntambara
Ntubabare wihangane
wirek’imirimo yawe
tuzabona igihembo
cyiza nidutabaruka

3

Ndacyabaza ibyaremwe byose
Binsubiza bitya biti:
Iyi si yacu iza gushira
Haz’ind’ihoraho
Umeny’ibyo bimenyetso
Bigaragaza kuza kwe
Kand’ibyaremwe uko bingana
Byitez’impanda ye

4

Twishime mu mitima yacu
kukw’imuhira ari hafi.
Duhumure,tuzaruhuka
Tutakibabara
Ntukarire,tuzabana
Ibyago bizashiraho
Ntituzaburay’amahoro
Kwa Yesu mw’ijuru.

Nuko maze kuririmba iyo ndirimbo y’igihimbano cy’umwuka nongera guhabwa amagambo yo guhanura ,mwana w’umuntu,dore ngiye ku kujyana hakurya y’amazi magari ndagirango uzankorere umurimo wanjye aho ugiye kwegeranya ubwoko bwanjye kugirango nzabone abo ntoranya mbashyire mu buyobozi bw’igihugu nk’uko nabikubwiye igihugu kizayoborwa nabakiranutsi kandi abazaba abizerwa nzabaha umugisha ukomeye cyane nzabaraga ubugingo hanyuma urubyaro ruzabakomokaho nzaruha umugisha nzabagira abahanga bo muri iyi batagombye kubanza kujya mu mashuli nuko rero burira abakiranutsi aho bari hose ku isi hose bashake mu maso h’Uwiteka Imana kugirango amezi asigaye macye ngo umwakagara akurwe ku ngoma bazajye kwimana ingoma n’umugaragu wanjye Umwami KIgeli VNdahindurwa uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu abo ngiye guha umugisha wanjye abo nibo bazaba mu itorero ryabakiranutsi Itorero rizabamo amahoro y’Uwiteka Imana  kandi abatazataha igihugu ntabwo bazabona umugisha kuko isi yose izaza gusaba umugisha muri gakondo yabakiranutsi icyo gihe,niho ubwoko bwanjye buzishimira izina ry’Uwiteka Imana kandi bazamenya yuko arijye mushumba wabo,nanjye nzamenya yuko ubwo ari bwo bwoko bwanjye nironkoye mu gitambo gihoraho cy’amaraso y’Umwami wanjye Yesu Kristo uko niko Uwiteka avuga.Maze guhanura numva indirimbo y’umwuka wera ije muri jye ivuga ngo:

405: Dor’ is’ ukunt’ ikwifuza

1

Dor’ is’ ukunt’ ikwifuza:
Mukiz’ iragukumbura !
Umv’ uko bagutakira,
Ngo n’iki kigutindije ?
Uzaza ryari, Mucunguzi,
Wime bwa bwami budashira,
Ngw ibyaremwe byose byishime ?
Icyamp’ ukaz’ udatinze !

Ref:

Umwami Yes’ ubw’ azaza, (X 3)
Tuzamureba, tunyurwe !

2

Azazana n’ingabo ze,
Impanda bazivugije,
Abapfiriye muri We,
Bazuke, bamusang’ ubwo !
Natw’ abazaba bakiriho
atujyane hamwe na bo,
Tubane na W’iteka ryose.
Icyamp’ akaz’ adatinze!

3

Satani n’abadayimoni
Bazahunga mu maso he,
Ab’isi b’abagurano,
Azaza ngwababature !
Kand’ amahor’ azatwar’ isi;
Azac’ intambara, zishire,
Ahindur’ ibi byose bishya.
Icyamp’ akaz’ adatinze !

4

Bagenzi, tube mas’ ubu,
Duhore tumwiteguye.
N’ukuri, Databuj’ uwo,
Nta wuz’igih’ azazira.
Nyamar’ azaza ku ngoma ye,
Aya makub’ ayamareho.
Duhumure, dutegereze.
Icyamp’ akaz’ adatinze!

Nuko nkimara kuririmba iyo ndirimbo numva ijwi ry’Uwiteka rimbwira ngo,mwana w’umuntu ngiye gukora ikintu gishya mu isi yabazima kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.Komera ushikame cyane kuko ngiye kugukoresha ibikomeye cyane mu isi yabazima kugirango abantu bamenye yuko Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,bwira ubwoko bwanjye yuko ngiye kubaha igihugu gishya ubuzima bushya buzira umuze,dore ku ngoma y’Umwami lll uhereye ku Mwami Kigeli V Ndahindurwa niho ineza yanjye izigaragaza mu bwoko bwanjye kuko hazategeka Umwami nitoranije ufite umutima nkuwanjye uko niko Uwiteka avuga.

Icyo gihe gakondo yabakiranutsi izayoborwa namahoro gusagusa,kandi amahanga azaza gutura umugaragu wanjye nitoranirije,ihanga ritazakora gutyo nzarimaraho kugirango bimeyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.Dore kizaba mu mahoro ibihe birebire kandi nta nduru cyangwa urusaku ruzongera kumvikana muri cyo uko niko Uwiteka avuga.

 

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abatutsi baturutse Uganda barakwanga cyane ndetse baguciye urwaho bakugirira nabi,dore nabo mwarinshuti ndetse mwiganye Nkurunziza Vicent uba mu gihugu cya Canada barakwanga cyane ngo kuko ushyira ahagaragara iby’ubutegetsi bwabo nyamara ntacyo bazagutwara kuko Uwiteka niwe buhugniro bwawe kandi akaba ubwihisho bwabakiranutsi aho niho Uwiteka azagushyira kuzageza igihe cyategetswe n’Uwiteka Imana Nyiringabo,dore Uwiteka azakuzamura agusumbishe amahanga kandi icyo gihe,abigie abanzi bawe ntabwo bazongera kuguca iryera kuko nzakwicaza ku ntebe yo gukiranuka maze Umwami wanjye akazandeba ijisho ryiza uko niko Uwiteka avuga.

Hate

 

 

 

 

Abanzi bawe bose nzabamaraho kandi umwanzi wawe n’umwanzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo,uzakugirira nanjye nzamugirira nabi,uzakugirira neza nanjye nzamugirira neza kugirango bamenye yuko nagukunze nkagutoranya mu mahanga kuko wakunze Umwami wanjye Umwami wo gukiranuka umukunze aba ankunze niko Uwiteka avuga.

Prison2

 

 

 

Nuko njyanwa mu iyerekwa mbona ko inkozi zikibi zohereje umwuka wigifungo,maze umwuka w’Imana urambwira uti,mwana w’umuntu,uwo mwuka wusubize aho uvuye kuko naguhagurukije ngo usenye kandi urimbure imbaraga z’umwijima kandi wubake ibidasenyuka ndetse ukomeze ibidakomeye ushimangire ibikwiye gukomera kuko nakugize umuhanuzi wamahanga uko niko Uwiteka avuga.

Dore abaguhiga nanjye nzabahiga abakwanga nanjye nzabanga,abagukunda nanjye nzabakunda kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kuko wakunze gukiranuka wanga ubugome bukorerwa mu isi yabzima niyompamvu nanjye nzigaragaza yuko nd’Uwiteka Imana yawe kuko nzabana nawe nkigaragariza isi nabayituye mbinyujije muri wowe kuko ngiye gukora ibikomeye kugirango ikinyoma cya satani nabadayimoni nabanhyamadini bose mbashyire ku karubanda bigaragare yuko nta Mana bafite uko niko Uwiteka avuga.

30 OCT,2015 Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hari magigiri umwe wihaye inshingano zo ku guhiga nanjye ngiye guteza ibyago namakuba mu muryango we,kugirango muce intege zo gukomeza kuguhiga kuko uwo niwe nkingi yo muri uwo muryango we maze niyumva ibyago namakub abyagwiriye umuyango we,kandi warabishyize ahagaragara azahita gira ubwoba ndetse acike intege maze ananirwe gukomeza guhiga ubugingo bwawe uko niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa uwo musore wo mu bwoko bw’Abatutsi ategurirwa ibigori bivanze nibigoye kugirango amenye yuko Uwiteka ariwe Mana kandi ko atajya anegurizwa izuru.Dore Uwiteka niwe ntwari yo kurugamba ahora anesha kandi abamwiringira bahorana amahoro iyeka ryose ndetse abacitse intege azibasubizamo kugirango barusheho gushikama no kumwiringira uko niko Uwiteka avuga.

Nongera kujyanwa mu iyerekwa mbona amadini yo muri gakondo yitotomba kubera yuko abantu b’Uwiteka bagize ingaruzwa muheto ngo basigaye bizera ijambo ry’Uwiteka ry’Ubuhanuzi aho kwizera ibyo bigishwa nabayobozi babo bahagarariye ayo madini.

Nongera kubona ninkozi zibibi zo mu bwoko bw’Abarozi nazo zitotombera kuba zitakibona abantu ngo kuko basigaye biringiye ijambo ry’Ubuhanuzi nuko nerekwa mbona bakora inama yo kurwanya umuhanuzi nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntutinye kandi ntugire ubwoba ahubwo komera kumurimo wanjye kuko nzabana nawe kandi nkazigaragariza isi yose bikunyuzemo kuko nd’Uwiteka Imana yawe kandi narirahiye dore nzabana nawe kandi isi yose izamenya yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kandi ibyo nagambiriye kubakiranutsi banjye byose nzabikora kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Dore maze kugira abantu bashima izina ryanjye kumugabane w’IBURAYI ibihugu bigera kuri (5); Ububiligi,France,Hollande,Ubwongereza,FinLand nzakomeza gukoresha ibikomeye cyane kandi uzazengruka isi yose nk’uko nabigusezeranije ko nzagukoresha ibikomeye ndacyakomeza kukoherereza abantu banjye kugirango bamenye yuko Uwiteka ariwe Mana kandi ari jye mushumba wabo nabo bakaba intama zanjye uko niko Uwiteka avuga.

Nzagukoresha ibikomeye mu isi yabazima kandi nzaguha ubwoko bwanjye ubuyobore nzamara agahinda batewe n’Isi yabagizi ba nabi,abarwayi nzabakiza,abashinje nzabahaza abananiwe nzabaruhura kugirango bamenye yuko nd’Uwiteka Imana yabo abo nibo nzakoresha ibikomeye mu gihe cy’umugoroba  mu masaha ya kiberinka mu gihe cya nimunsi ubwo inyana zizaba zibyinagira amatovu muruhongore uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uhoraho Uwiteka Imana Nyiringabo rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,wongere uhanure ubwire ubwoko bwanjye uti,ishyano riraguye muri gakondo yabakiranutsi,kuko bakomeje gukora ibikorwa byabanikolaiti,ndetse icyo gihugu kikaba cyuzuyemo ababeshyi biyitirira izina ryanjye,ubabwire uti hasigaye agahe gato nababwiye mu gice cya (4) cy’ubuhanuzi ni gice cya (5) cy’ubuhanuzi aho ngiye guhana inkozi z’ikibi muri gakondo yabakiranutsi.

Ibyo nzabikorera kugirango isi yose uzabone yuko nd’Uwiteka Imana ishobora byose nubwo bagiye guhamya yuko ntashobora byose ariko sinzabura kubera yuko nshobora byose kuko kuri wa munsi wahanuwe nabahanuzi ubwo bazabura aho bahungira haba mu mwinjiro cyangwa mu mbere nubundi umunsi babuze aho bahungira ubwo bazaba babyiganira mu mwinjiro nibwo bazamenya yuko nd’Uwiteka Imana ishobora byose uko niko Uwiteka avuga.

Dore ntakabuza ibyaremwa byose ntibizabura kuririmba kuri wa munsi wa makuba utegerejwe iminsi myinshi kandi igihe kirekire,dore barategura kuzahungira Uganda aho naho nzahabuza amahoro,yewe na Kenya naho nzabuza amahoro maze ndebe aho bazerekera kuko batazerekera mu Burundi kuko nzaba maze kuhasenya naho ntamahoro azaba ahari,Tanzania ntibazatinyuka kuhakandagiza ikirenge kuko babanye nabi,Congo umuriro uzaba waka bazahungira hehe?Uko niko Uwiteka abaza!

Nuko rero yamwe bana bumucyo,ndabagira inama yo gusoma urya mwana kugirango mutarimbuka ahubwo mu mwiyegereze kugirango muzabone amakiriro kumunsi wa makuba uko niko Uwiteka abagira inama.

Mwana w’umuntu,dore abantu bigize abashumba bintama zanjye kungufu,nyamara sinigize mbaha umurimo,none intama zanjye barazigurisha uko bishakiye bakazirya ibinure izibyibushye,bimaze ubukene bwose ariko nanjye ngiye kubereka yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kandi bagiye kumenya yuko ari jye wironkeye intama zanjye kandi ko ntigeze mbaha kuragira intama zanjye uko niko Uwiteka avuga.

Intama zanjye ziratereranwa barazigambanira amanywa nijoro,zifite inyota zabuze uzijyana kwiriba ngo zinywe amazi maze atari ibirohwa,baziragira ubwatsi bwo mubutayu bwumagaye zabuza uwazijyana ahari ubwatsi bunetse!Ariko noneho ngiriye imbabazi intama zanjye nk’uko umubyeyi agirira imbabazi umwana we wicishejwe inzara nabagaragu nabaja uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu,dore abadayimoni bahagaritse umutima kubwikorwa ngiye kugukoresha dore ngiye gusenya imikorere yabadayimoni yagize abantu banjye kuba imbata zibyago,akaga,amakuba,nyamara ibyo byose kubanyiringiye ngiye kubagirira neza kugirangobamenye yuko mu ijuru har’Imana ica imanza zitabera uko niko Uwteka abivuga.

Dore abagizwe imbata nabadayimoni ngiye kubakiza kugirango batangire baririmbe indirimbo nshya mu mitima yabo kuko uko niko nasezeranije abankunda kuko nanjye nkund abakunda kandi nzaba icyubahiro nubukire kuko ifeza nizahabu byose ari ibyanjye uko niko Uwiteka abivuga.

Dore ntakabuza nzitura inkozi z’ibibi ibyo zakoreye ubwoko bwanjye nanjye nzarwana ishyaka ry’abantu banjye kugirango mbamare umubabaro wo mutima kugirango batazaheranwa na gahinda nzabomora,nzabavura ibikomere bagize ibihe byinshi nzabasubiza ibyabo byariwe ninzege uko niko Uwiteka abivuga.

Ijambo ry’Uhoraho rikomeza kunzaho cyane maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ba maso cyane kuko za magigiri zirimo gukubita agatoki ku kandi kuko zirimo kubunda bunda kumbaraza zabanyabyaha ngo zirimo guhiga ubugingo bwawe uko niko Uwiteka akuburiye.Dore zirimo ku kugenza ariko nyamara zirarushwa nubusa nk’umusambanyi wa gapote kuko zidashobora kubona ubugingo bwawe uko niko Uwiteka avuze.

31 OCT,2015 Nongera kujyanwa munsi ya gakondo yabakiranutsi mu gikombe cyaho (Vally) nerekwa umwuka w’ikinyoma ushyirwaho iherezo,mbona werekeye muburengerazuba bwicyo gikombe (Vally) nereka ko uwo mwuka ukozwe nisoni,nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’ikinyoma cy’umwakagara ugeze kwiherezo kuko icyo ari cyo nashakaga yuko yigaragaza ko ari umunyakinyoma maze ibinyoma byose yabeshye amahanga bigashyirwa ahagaragara uko niko Uwiteka Nyiringabo abivuga.

Maze nyuma yo kwigaragaza nibwo nzakoresha abantu  banjye maze mukoze isoni imbere yamahanga uko niko Uwiteka abivuze.Nuko nsubiza Uwiteka Imana yabakiranutsi nti yeee Uwiteka Mana imanza zawe niz’iteka ryose nyaguhora ku ngoma reka ibyavuzwe nijambo ryawe bisohore maz abatuye isi bamenye yuko dusenga Imana itari ikigirwamana

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mudamu ugiye gusengera numwe nakubwiraga warozwe nikozi zibibi yagiriwe nabi cyane nizo nkozi zibibi zatwaye umutware we.zimumanika mugisenge cy’inzu.Nuko nerekwa ikintu kimeze nk’icyuma cy’urumambo gishinzwemo ikindi cyuma kimeze nk’igihato nerekwa ko urwo rumambo rwatongerewe uwo mugabo wamanitswe niyo nkozi yikibi,maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,uwo mugabo ubonye ngiye kumumanura hariya aho yamanitswe nizo nkozi zikibi kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Nuko ndabwirwa ngo iyo nkozi y’ikibi iba mu gihugu cya FINLAND yagiriye nabi abantu benshi ariko noneho ibikorwa bye byose Uwiteka abishyizeho ishyerezo.Maze ndabwirwa ngo iyo nkozi yikibi Uwiteka ayikojeje isoni muruhando rwamahanga uko niko Uwiteka avuga.Maze nerekwa ukuboko k’Uwiteka kuramburwa gufata rwa rumambo rw’Icyuma uwo murozi yamanitse hejuru mugisenge cy’inzu mbona ukuboko k’Uwiteka gusenya urwo rumambo rushinzemo igihato cyo kuba inkoreragahato.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,iyo nkozi y’ikibi ikaba nindaya yigaruriye uriya mugabo imugira ingaruzwa muheto,ariko noneho ibyo mbishyizeho iherezo kuko uriya mudamu agiye kumenya yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi nzamugarurira umutware we,kandi nzamusubiza ibyo yambuwe byose uko niko Uwiteka avuga.

 

 

 

Mwana w’umuntu bwira uwo mudamu uti,Uwiteka aravuze ngo ukwiye kubatizwa mu mazi menshi kandi ukazabatizwa mu mazi menshi (Immersion water) n’umugaragu wanjye Majeshi Leon

nccleon@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar