Umwakagara agiye guhwitura General amwibutsa yuko aho yahungiye atari gakondo ye!

22nd OCT,2015 Njyanwa mu iyerekwa maze mbona umwakagara yongera gutegura umugambi mu bisha wo gushaka guhitana Ge.Kayumba Nyamwasa uri mu buhungiro mu gihugu cy’Africa y’Epfo!

Isaha Irageze twasezeranye ngo duhige ubutwari,kugirango dutabarane.

Time is thisNerekwa za magigiri ko zongeye kugenda maze zigera kurugo rwa Gen.KN rwari rurinzwe nabasirikare bitwa IMVEJURU,mbona ingabo z’umwega w’umwakagara ziseseye zigera kurugo rwa Gen.KN maze ziramurasa zigira ibyago ziramuhusha ariko zirasa umwe mu ngabo za General z’IMVEJURU zari zirinze urugo rwe.

Nuko General nibwo ahamagaye itangazamakuru ry’igenga maze yerekana ubugome umwakagara akomeje kumukorera kugirango isi yose irebe kandi imenye yuko umwakagara ar’inkubaganyi.

GrenadeAmaze kwerekana iyo sample y’insore nsore zarashwe,maze numva isi yitotomba ngo ariko arinda araswa ko arumusirikare,we yakwambutse akamutanga akamurasa ko nawe arumusirikare?Mbese irya general barimuhereye ubusa? Uko niko isi yabazaga.

Nuko umwakagara akimara gukangura general warumaze igihe asinziriye ngo araruhutse dore ko yamaze igihe kinini ataruhuka,mbona yongeye gusubiza ubwenge ku gihe,maze aravuga ngo,aha siwacu,ndetse sigakondo yanjye none reka namabarire urugamba mpangane n’umwakagara  kuko uguhig aubutwari muratabarana.

KingUbwo nerekwa amahanga yitabira gufasha General kugirango atangize intambara yo gukuraho umwakagara,kugirango namara gutangiza iyo ntambara haboneke impamvu yo gukuraho umwakagara maze bimike Nyir’uRwanda Kigeli V Ndahindurwa.

Nuko nerekwa ko,umwakagara nawe mbere yuko ajya kurasa General,nuko yaramaze kumenya yuko isi yamaze gufata imyanzuro yo kumurasa ikamukura ku ngoma kandi abateguraga uwo mugambi wo gukuraho umwakagara ninabo bagiraga inama umwakagara ko akwiye kongera kurasa General.

Bikiraho nerekwa ko,abagiraga inama umwakagara ko akwiye kurasa General,kandi ninabo baburiye General ko agiye kuraswa kugirango baburizemo gahunda z’umwakagara ariko kandi banahahamure General kugirango yeguturiza muri gakondo yabandi ahubwo yemere gufata icyemezo cyo kuyoboka intambara yo gukuraho umwakagara nubwo bwose General abizi neza yuko atazafata igihugu nk’uko ubuhanuzi bubivuga uko niko Uwiteka avuze.

Uwiteka Mana uzaduhorera ryari?

Abazize genocideIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore uwahoze arumufasha wawe bagiye kumuca igihanga kugirango bakugerekeho urutsyo rushyushye kuko bamaze kumenya yuko Uwiteka yamaze guca inzira mugikari cy’Abakiranutsi bakoresheje za mbaraga zabo z’umwijima maze babwirwa yuko ibyo kuguta muri yombi bitagishobotse ahubwo ko ibyiringiro byabo byarangiye.

2Niyompamvu uwahoze arumufasha wawe amaze igihe ahamagara telephone yawe kugirango akubonere hasi no hejuru,kuko bamaze kumushyushya kugirango bamwiyegereze nibamara kubona yuko amaze igihe aguhamagara maze bamuce igihanga bityo bavuge yuko mwari mumaze iminsi muvugana muterana amagambo none umenye uko ugenza kuko umwuka w’Inzigo y’Inzika wongeye guhaguraka uko niko Uwiteaka avuga.

Nerekwa ko,abakora umwuga w’ubutinganyi,ko Uwiteka Imana yabakiranutsi abamanuriye uburwayi bwa SIDA izajya inyura iyumugongo kubera gukiranirwa kwabo,nuko nerekwa Menabagabo babasambanyi ndetse nabatinganyi bose ko Uwiteka arakajwe cyane nibyaha bikomeje gukorerwa mu isi yabazima bityo uburakari butuma amanura uburwayi bukaze cyane kugirango bahabwe ibihembo byabo.

Kuko banze kumva iyo ivuga niyompamvu Uwiteka yabaretse ngo bakurikize ibyirari ryabo kugirango bizabazanire ingaruka mu mibiri yabo kuko banze kumva no kumvira ijambo ry’Uwiteka ryanditswe mu gitabo cy’abahanuzi BIBILIYA uko niko Uwiteka avuga kugirango kumunsi wimanza bazacirweho iteka uko niko Uwiteka avuze.

Mwana w’umuntu,dore uwitwa MBAGARIYE ANDREW mwakoranye umurimo muri gereza ku mulindi agiye gukorwa nisoni kubera gukerensa ijambo ryanjye namwihanganiye kenshi ariko uko namwihanganiraga ninako yakomezaga gukiranirwa kugeza naho agurisha umufasha we, kubandi bagabo kugirango abone impiya none hanura uvuge uti,mwana w’umuntu Andrew dore uhuye nakaga nishyano kuko umujinya Uwiteka ukumanukiye kubera gukiranirwa kwawe ugakerensa ijambo ry’Imana uko niko Uwiteka avuga.

Dore nzagukoza isoni imbere yamahanga menshi kugirango bimenyekane yuko abanye ijmabo ry’Uwiteka hanyuma bakarikerensa uko niko hananwa igihano cy’umubyeyi ubakunda kugirango batazonegra uko niko Uwiteka avuga.

InyanjaNerekwa ubwoko bw’Uwiteka buri mu majyepfo y’inyanja yo mu majyepfo yamajyaruguru mbona bari kuriyo Nyanja bari kumurongo bategereje kuvoma amazi ariko ikibazo cyari urwo rugendo bari bukore bavuye kuri Nyanja iri haruguru yubwo butayu.Nuko numva ijambo ry’Uwiteka Imana rimbwira riti,mwana w’umuntu,dore ubwoko bwanjye burarushye kandi burihujwe niriya Nyanja iri haruguru y’Ubutayu”Inyanja isobanura Isi”.

Nuko rero hanura maze uvuge uti,bwoko bw’Uwiteka muhumure Uwiteka Imana aje kubatabara kuko yamanutse akaza akareba akitegereza akumva iminiho muniha ndetse akumva nurusaku rwanyu kubera imiruho y’Isi ibaruhije none ndaje kandi sinzatinda nje kubatabara no kubaruhura imitwaro mwikoreye uko niko Uwiteka avuga.

TharsisIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore Pastor Bigirimana Tharsis utuye ku Gisenyi namugutumyeho rwose warumubwiye yuko agiye kugambanirwa agashyirwa mu maboko yabanyabyaha ariko nta bwo yakoze uko wamubwiye none dore yinjijwe mubutayu bugufiya nyamara iyo aza kugenza uko wamubwiye ntabwo aba yinjijwe mu butayu nuko rero intumva irira kumuziro uko niko Uwiteka avuga.

Yavuze ko intambara izaba nyuma y’imyaka 400,none acyuwe mubigarasha byo kwizera!

RwandamNuko njyanwa mu iyerekwa muri gakondo yabakiranutsi,nerekwa Bishop Rwandamura Charles hamwe nabapastor na zamagigiri zose zakoze ubwicanyi ndetse nabishe umunyamakuri Ingabire Charles nabakoze ubugome bwo guhombya za Microfinace bagatwara amafaranga yabaturage nerekwa na Mushiki wanjye twonse ibere rimwe hamwe na Pastor NZAMWITA ko bagiye guhanirwa muri icyo gihugu gakondo yabakiranutsi

InkurunzizaUyu Pastor Nzamwita niwa wahanuye mu NKURUNZIZA muri 2008  ko,ubwami bw’uRwanda bwakoze ibyangwa namaso y’Uwiteka ko budashobora gusubira ku ngoma ngo niko Uwiteka avuze.Akimara guhanura gutyo  hashize ibyumweru (2) turahura mwibutsa amagambo yavugiye mu NKURUNZIZA nimba koko yarayabwiwe n’Uwiteka dore we yavugaga ko akomoka mu Banyiginya aho kuvuga ko akomoka mu bakiristu ahubwo yirata ubunyiginya nyamara arangije arisenya imbere yabakistu bo mu NKURUNZIZA avuga ko ubwami butazonbera kwima ingoma.

Nuko mubaza amashirakinyoma maze arambwira ati,wandeka Majeshi ko nagushije ishyano rikomeye ko naraye mbwiwe n’Uwiteka Imana yabakiranutsi yuko ngo ubwami buzagaruka bukima ingoma ndeka undorere.Ndamubaza nti,none se urasubira mu Nkurunziza maze uvuguruze ubuhanuzi bwawe yuko ubwami buzagaruka cyangwa uraceceka?

Arasubiza ati reka da!Sinabitinyuka !? Ndamubaza nti,ubwo rero uremeye ikinyoma cyawe gikomeze kizerere mubwoko bw’Imana nawe ngo Uwiteka Imana azakubabarira?Ngo nta kundi byagenda,ndamubwira nti rero niba ushaka gukomeza gukorera Imana urasabwa gusubira yo ukavuga uko Uwiteka yakubwiye aransubiza ati reka da!Ntabwo umwakagara namukira!Ubwo rero ugiye gukomeza kuvuga ubutumwa bw’ibinyoma ngo nugutinya umwakagara ndamubaza nti,ko jyewe mpora mvuga ko ubwami buzongera bukima ingoma bantaye iki? Ahaaaa wowe se maweya ko wabayeho numusikare umuntu yakwishinga?!

Nuko nerekwa izo nkozi zibibi ko zigiye guhanwa kubera gukiranirwa ndetse nabanyantegenke nabo batwarirwa muri icyo kigare cyabanyaha kubirango bakizwe imiruho yo muri iyisi nuko mbabazwa cyane nabatangiriye mu mwuka bakaba basoreje mu mubiri.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambaza riti,mwana w’umuntu,ko BISHOP Rwandamura Charles aherutse guhanurira muri stade amahoro akavuga yuko nta ntambara izongera kuba mu gihugu cy’urwagasabo none ikaba igiye kumuhitana ubivugaho iki?Ndasubiza ngo icyo umuntu abibye ninacyo asarura uko  niko Uwiteka avuga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar