Ingabo z’umwakagara zikora umurimo wo kugigira impunzi z’Abanyarwanda muguhabwa amabwiriza mashya!Naho umuhanuzi-kazi Esther ahawe amabwiriza mashya na Ambasade y’uRwanda mu BWONGEREZA!?

28th OCT, 2015 ijambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,ntutinye kandi ntugire ubwoba kuko nd’Uwiteka Imana yawed ore nguciriye inzira mu gikari cy’abakiranutsi kuko imigambi y’umwanzi nzahora nyiburizamo iteka ryose uko niko Uwiteka avuga.

churchIjambo ry’Uwiteka ryongera ku nzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore mucuti wawe wok u Gisenyi witwa Makombe Hodali ayoboye korali y’idini rya Restoration Church hagati muri Korali ye,harimo umusore wateye inda umukobwa kandi nyamara ntabwo azamurongora uko niko Uwiteka avuga!

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore umwakagara ahaye amabwiriza n’ingabo za RDF yo kulinda igihugu,ariko se baralinda iki?Uko niko Uwiteka abaza,kuko Uwiteka atarinze umurwa cyangwa urugo,mbese umulinzi ntiyaba yiruhiriza ubusa?Uko niko Uwiteka abaza!dore umwanzi wabo ari muri bo hagati yabo,ubwose baralinda iki?Niko Uwiteka abaza!None se bibwira yuko harumuntu uzava hanze y’igihugu ngo aje kubatera?Nyamara bararuhira ubusa nk’umupfu ugana ikuzimu!

Nuko ntwarwa mu isi y’umwuka njyanwa murwagasabo njya kureba uko umurwa umeze maze nsanga igihugu cyose cyambaye ubusa cyerade! Nta muntu ukiri mu murwa ahubwo umurwa wuzuye ingabo za RDF,nuko ndanuka nerekeza inyamirambo maze ndi hafi kugera ahahoze akarere ka Nyarugenge mbona ingabo za RDF ziraje ziza zinsantira zifite imyambi sinakubwira zirandasa karahava ariko ntihagira umwambi numwe umfata maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu dore ingabo za RDF zigize umutwe wa za magigiri zihawe amabwiriza ya nyuma yo kuguhiga ngo ziguce igihanga ariko barashinga umuhunda ku kirenge kuko bidashoboka ko,umuhanuzi agwa hanze y’umurwa mukuru w’isezerano YERUSALEM niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa imodoka ya RDF yakoze impanuka (Accident)mbonamo abasirikare (2); bapfiriyemo mu modoka ndetse nta n’umuntu ubitayeho ngo abakuremo ajye kubahamba maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira ngo dore ingabo za RDF zizapfa zijugunywe ku karubanda yewe habe no gushyingurwa ntibazashyingurwa kuko benshi abantu benshi babaziza ubusa none igihe cy’Uwiteka kiraje kandi kirasohoye ngo Uwiteka abiture ibihwanye nibyo bakoze niko Uwiteka avuga.

Leta ya NkurunzizaNuko ijambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu tereza amaso maze urebe mukirere cy’ISAMARIYA maze umbwire ibyo uhabonye.Nuko ntereza amaso mukirere cy’ISAMARIYA (Burundi) maze nerekwa abakuru b’igihugu bo muri icyo gihugu baterana mu nama y’ikubagahu nuko mbona mu gihe binjiye mu nama nerekwa haza umwe mu baminisitiri uturutse IYELUSALEM azanywe no kurangaza abari muri iyo nama yo gufata ibyemezo byo kurwana n’IBUYUDA.

Uwo mu minisitiri akimara kugera ku nzu mbera byombi yarimo gukorerwamo inama nerekwa abura umuntu wo kumwakira maze asaba intwaramuheto  yaraho uruhushya rwo kwinjira muriyo nama maze nerekwa ko iyo ntwaramuheto amwemerera kwinjira arinjira maze abari mu nama abagwaho gitumo bahita bahagarika inama bakoraga dore ko batari bamutumiye maze aba ageze kumugambi we wo kubarangaza kugirango bahagarike ibyo bakoraga.

Nuko ijambo ry’Uwiteka ako kanya rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka wo kurangaza igihugu cy’ISAMARIYA ugeze muri uwo murwa umwakagara yishe umwana w’Umurundi wo mu bwoko bw’Abahutu nk’uko ibyahanuwe bivuga usibye ko nawe yiriwe ataraye niko Uwiteka avuga.

Nuko ndabwirwa ngo,dore amazi yamaze kurenga inkombe,ndetse nayashyizwe mu nkono yamaze kurenga IFU,none hanura uvuge uti,mwana w’umurundi wo mu bwoko bw’Abahutu waraburiwe urinangira none hama hamwe kuko wiringiye ibigirwamana byabanyamahanga maze turebe yuko bibasha kugukiza kuko ugiye gukurwa ku ngoma ndetse ukicwa kandi ukazicwa ukojejewe isoni dore Uwiteka yagufungiye amayira ntabwo uzabona aho uhungira ahubwo uziruka kumusozi maze umwanzi wawe azagusangayo akwice uko niko Uwiteka avuga.

Dore umwakagara azakurimbura narangiza ku kurimbura nawe azarimburwa n’Abami bazaturuka iburasira zuba bw’igihugu nuko rero dore iby’Uwiteka yavuze bigiye gusohora kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi ica imanza zitabera uko niko Uwiteka avuga.

UhuruNerekwa abanyamakuru bo mu gihugu cya Kenya ,bagenda genda mu muhanda babaza abanyagihugu niba ubutegetsi bwa Kenyatta Uhuru Muigai haba hari icyo bwabamariye kuva mu myaka (3)ishize uhereye 2013 muri werurwe,numva abaturage bavuga yuko kuva ubwo butegetsi bwajyaho nta cyo bwamariye abaturage maze numva umunyamakuru atangariza abaturage igihugu cyose yuko abaturage bananiwe ubutegetsi bwa JUBLEE COALITION buyobowe na Uhuru Kenyatta.

Jomo KenyattaNkiri muri iryo yerekwa mbona umuzimu wa JUMO KENYATTA wapfuye mu 1978 kugez’ubu akaba atarahambwa ngo kubera yuko yasize ategetse ko azahambwa nyuma y’imyaka (50) none akaba amaze imyaka (37);nerekwa icyintu cy’umuvumo wuwo muzimu uri ku gihugu cya Kenya  kubera gusenga uwo musaza wababereye ikigirwamana nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,ubwo banze kubaha Uwiteka Imana yabakiranutsi nyamara bahora bavuga mukanwa kabo ko bubaha Uwiteka ariko ibyo bavuga nibyo bakora binyuranye nibyo ijambo ry’Uwiteka ribasaba.Niyompamvu icyo gihugu kigiye guhura nakaga gakomeye cyane kuburyo ikiremwa cyose cyo muri icyo gihugu kizamenya yuko uwiteka ariwe Mana uko niko Uwiteka avuga.

Marie29th OCT,2015 ahagana saa 1:20 AM herekera mu gitondo maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu itegereze umbwire icyo ubonye maze umbwire nditegereza nerekwa muri ambasade y’uRwanda intasi z’uRwanda zirimo gutanga amabwiriza yo kongera umurego wo kwica abanyamuryango ba RNC,mubo nabonye bari muri iyo ambasade harimo umuhanuzi-kazi ESTHER Marie MUREBWAYIRE ahabwa amabwiriza yo gucengera akaneka abayobozi ba RNC maze akajya atanga raporo muri ambasade y’uRwanda ishinzwe kubaha amabwiriza namafaranga yo gukoresha mukuneka abayobozi ba RNC.

Ijambo ry’Uwiteka ryongera kumbwira riti,mwana w’umuntu,burira abanyamuryango ba RNC ndetse nabayobozi biryo shyaka birimde uwo muhanuzi-kazi wikinyoma ubeshya ko akorera Imana nyamara akorera inda ye,dore Uwiteka aramuvumye kuko yakerensheje ijambo ry’Uwiteka Imana.Mwana w’umuntu vuma ESTHER kuko yigize ingumba yamatwi yanga guhanwa no kuburirwa  yanga kwihana niyompamvu ukwiye kumuvuma kugirango atazahirwa mubuzima kuko yagambaniye ijambo ry’Uwiteka Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka ategetse.

Mwana mwene Michel ndakuvumye mu izina ry’Uwiteka Imana ihoraho,ntuhirwe mubuzima kuko wagambaniye ijambo ry’Uwiteka Imana kandi Uwiteka yakuburiye kenshi kugirango wihane imirimo yawe mibi ariko wanze kwihana.Dore uzahinga ntuzeza,uzanywa amazi ntuzashira inyota,uzaryama ntuzabona ibitotsi,dore wifuza yuko umukobwa wawe yarangorwa numwe mubakomeye mubatutsi nyamara abo wifuza uzajyana nabo kuko wizeye fpr kurusha kwizera Uwiteka Imana yabakiranutsi.

Dore wagambaniye ubwoko bwawe bw’abahutu kubera gukunda intonorano niyompamvu Uwiteka akugize igicibwa haba mubatutsi cyangwa mubahutu,uzakubona wese azakwanga nta numwe uzagucira akarurutega kuko wanze kwiringira Uwiteka ahubwo wiringira abana bab’abantu uhereye none umuvumo wawe utangire ugukorere nk’uko umugaragu akorera shebuja kugirango uzabe akabarore imbere yabakiranutsi niho uzamenya yuko Uwiteka ariwe Mana kandi ko atanegurizwa izuru uko niko Uwiteka avuga.

150122155536-euro-symbol-large-169Nuko ndangiza kuvuma uwo muhanuzi-kazi wikinyoma maze ijambo ry’Uwiteka ryongera kumbwira riti,mwana w’umuntu,burira abanyarwanda batuye kumugabane w’IBURAYI yuko ambasade y’uRwanda mu gihugu cy’UBwongereza ko ariyo yahawe amabwiriza yo kuneka no kwica abanyarwanda b’impunzi z’abanyarwanda ziba kumugabane w’UBURAYI rero iyo ambasade niyo ihawe ubuyobozi bwoguca ibihanga by’abantu niko Uwiteka avuga.

Ambasaderi mu Bwongereza atanga amabwiriza kumuhanuzi-kazi Esther Marie Murebwayire.

WilliamUyu muhanuzi-kazi Esther Marie MUREBWAYIRE akaba atuye kumugabane w’UBURAYI mu gihugu cy’BUHOLLANDE cyangwa NETHERLLANDS akaba yahawe inshingano zo kugigira umugane w’Uburayi ariko araruhira ubusa nk’umusambanyi kuko imigambi ye,hamwe nabashebuja itazamutunganira nubwo akoresha ijambo ry’Uwiteka Imana akitwikira uwo mutaka w’ijambo ry’Imana ariko amahirwe yo guhirwa mubikorwa bye ni macye cyane uko niko Uwiteka avuga.

Dore nta kabuza azaba mukato haba mu batutsi cyangwa mu bahutu azaba wenyine ntazagera aho abakiranutsi bazaba bateranye,nahagera ntawuzamwitaho kuko bazaba bahunga umuvumo kandi uzifatanya nawe azagibwaho nuwo muvumo kuzageza igihe aziheba akazageza ubwo azaba agiye iwabo wa twese uko niko Uwiteka avuga.

rwandamura_2Nongera kujyanwa mu iyerekwa maze nerekwa Bishop Rwandamura Charles avuga ngo,kuki twebwe Uwiteka Imana atatwemerera kujya muri politike hanyuma umuhanuzi Majeshi Leon we,akaba yemerewe gukora politike?Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwora riti,mwana w’umuntu nakubwiye yuko gakondo yabakiranutsi izayoborwa nabakiranutsi,ntabwo rero bazayobora igihugu batari mu mutaka w’igihugu,umugaragu wanjye Moses yacyuye ubwoko bwanjye abujyana muri gakondo.

LeonUmuhanuzi Uwiteka amukoresha ibyo ashaka bijyanye numugambi w’Uwiteka Nyiringabo,nuko rero bwira abakiranutsi bitegure kandi bakomeze kwiga amashuli kugirango bazategeke igihugu kuko abakiranutsi niyompamvu abatekereza yuko abakiranutsi badakora politike babeshwe nabadayimoni kugirango igihugu kiyoborwe nabadayimoni iyo kiza kuba kiyoborwa nabakiranutis ntabwo muba mwarabaye ingaruzwa muheto z’amahanga nuko rero mumenye ubwenge kandi mu menye uko mugenza kuko imvura y’umugisha irakubye kandi iri hafi kugwa ndetse ijoro rirakuze ndetse bugiye gucya.

1Indirimbo ya 385

Murinzi we menyesha igihe
Iwacu se n’i muhero?
At’ijoro ryijimye cyane
Buracya hanyuma
Ntukarire,ukomeze,
Nturorere kwiringira
Kugez’igihe uzagerayo
Ku muns’uhoraho

2

Murwanyi we,cyo mbwira nawe
Ansubiza yitonz’ati Dore
urugamba rurashira
Guma mu ntambara
Ntubabare wihangane
wirek’imirimo yawe
tuzabona igihembo
cyiza nidutabaruka

3

Ndacyabaza ibyaremwe byose
Binsubiza bitya biti:
Iyi si yacu iza gushira
Haz’ind’ihoraho
Umeny’ibyo bimenyetso
Bigaragaza kuza kwe
Kand’ibyaremwe uko bingana
Byitez’impanda ye

4

Twishime mu mitima yacu
kukw’imuhira ari hafi.
Duhumure,tuzaruhuka
Tutakibabara
Ntukarire,tuzabana
Ibyago bizashiraho
Ntituzaburay’amahoro
Kwa Yesu mw’ijuru.

Nuko maze kuririmba iyo ndirimbo y’igihimbano cy’umwuka nongera guhabwa amagambo yo guhanura ,mwana w’umuntu,dore ngiye ku kujyana hakurya y’amazi magari ndagirango uzankorere umurimo wanjye aho ugiye kwegeranya ubwoko bwanjye kugirango nzabone abo ntoranya mbashyire mu buyobozi bw’igihugu nk’uko nabikubwiye igihugu kizayoborwa nabakiranutsi kandi abazaba abizerwa nzabaha umugisha ukomeye cyane nzabaraga ubugingo hanyuma urubyaro ruzabakomokaho nzaruha umugisha nzabagira abahanga bo muri iyi batagombye kubanza kujya mu mashuli nuko rero burira abakiranutsi aho bari hose ku isi hose bashake mu maso h’Uwiteka Imana kugirango amezi asigaye macye ngo umwakagara akurwe ku ngoma bazajye kwimana ingoma n’umugaragu wanjye Umwami KIgeli VNdahindurwa uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu abo ngiye guha umugisha wanjye abo nibo bazaba mu itorero ryabakiranutsi Itorero rizabamo amahoro y’Uwiteka Imana  kandi abatazataha igihugu ntabwo bazabona umugisha kuko isi yose izaza gusaba umugisha muri gakondo yabakiranutsi icyo gihe,niho ubwoko bwanjye buzishimira izina ry’Uwiteka Imana kandi bazamenya yuko arijye mushumba wabo,nanjye nzamenya yuko ubwo ari bwo bwoko bwanjye nironkoye mu gitambo gihoraho cy’amaraso y’Umwami wanjye Yesu Kristo uko niko Uwiteka avuga.Maze guhanura numva indirimbo y’umwuka wera ije muri jye ivuga ngo:

405: Dor’ is’ ukunt’ ikwifuza

1

Dor’ is’ ukunt’ ikwifuza:
Mukiz’ iragukumbura !
Umv’ uko bagutakira,
Ngo n’iki kigutindije ?
Uzaza ryari, Mucunguzi,
Wime bwa bwami budashira,
Ngw ibyaremwe byose byishime ?
Icyamp’ ukaz’ udatinze !

Ref:

Umwami Yes’ ubw’ azaza, (X 3)
Tuzamureba, tunyurwe !

2

Azazana n’ingabo ze,
Impanda bazivugije,
Abapfiriye muri We,
Bazuke, bamusang’ ubwo !
Natw’ abazaba bakiriho
atujyane hamwe na bo,
Tubane na W’iteka ryose.
Icyamp’ akaz’ adatinze!

3

Satani n’abadayimoni
Bazahunga mu maso he,
Ab’isi b’abagurano,
Azaza ngwababature !
Kand’ amahor’ azatwar’ isi;
Azac’ intambara, zishire,
Ahindur’ ibi byose bishya.
Icyamp’ akaz’ adatinze !

4

Bagenzi, tube mas’ ubu,
Duhore tumwiteguye.
N’ukuri, Databuj’ uwo,
Nta wuz’igih’ azazira.
Nyamar’ azaza ku ngoma ye,
Aya makub’ ayamareho.
Duhumure, dutegereze.
Icyamp’ akaz’ adatinze!

Nuko nkimara kuririmba iyo ndirimbo numva ijwi ry’Uwiteka rimbwira ngo,mwana w’umuntu ngiye gukora ikintu gishya mu isi yabazima kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.Komera ushikame cyane kuko ngiye kugukoresha ibikomeye cyane mu isi yabazima kugirango abantu bamenye yuko Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.

Ingoma1Mwana w’umuntu,bwira ubwoko bwanjye yuko ngiye kubaha igihugu gishya ubuzima bushya buzira umuze,dore ku ngoma y’Umwami lll uhereye ku Mwami Kigeli V Ndahindurwa niho ineza yanjye izigaragaza mu bwoko bwanjye kuko hazategeka Umwami nitoranije ufite umutima nkuwanjye uko niko Uwiteka avuga.

Icyo gihe gakondo yabakiranutsi izayoborwa namahoro gusagusa,kandi amahanga azaza gutura umugaragu wanjye nitoranirije,ihanga ritazakora gutyo nzarimaraho kugirango bimeyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuga.Dore kizaba mu mahoro ibihe birebire kandi nta nduru cyangwa urusaku ruzongera kumvikana muri cyo uko niko Uwiteka avuga.

bibleIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abatutsi baturutse Uganda barakwanga cyane ndetse baguciye urwaho bakugirira nabi,dore nabo mwarinshuti ndetse mwiganye Nkurunziza Vicent uba mu gihugu cya Canada barakwanga cyane ngo kuko ushyira ahagaragara iby’ubutegetsi bwabo nyamara ntacyo bazagutwara kuko Uwiteka niwe buhugniro bwawe kandi akaba ubwihisho bwabakiranutsi aho niho Uwiteka azagushyira kuzageza igihe cyategetswe n’Uwiteka Imana Nyiringabo,dore Uwiteka azakuzamura agusumbishe amahanga kandi icyo gihe,abigie abanzi bawe ntabwo bazongera kuguca iryera kuko nzakwicaza ku ntebe yo gukiranuka maze Umwami wanjye akazandeba ijisho ryiza uko niko Uwiteka avuga.

HateAbanzi bawe bose nzabamaraho kandi umwanzi wawe n’umwanzi w’Uwiteka Imana Nyiringabo,uzakugirira nanjye nzamugirira nabi,uzakugirira neza nanjye nzamugirira neza kugirango bamenye yuko nagukunze nkagutoranya mu mahanga kuko wakunze Umwami wanjye Umwami wo gukiranuka umukunze aba ankunze niko Uwiteka avuga.

Prison2Nuko njyanwa mu iyerekwa mbona ko inkozi zikibi zohereje umwuka wigifungo,maze umwuka w’Imana urambwira uti,mwana w’umuntu,uwo mwuka wusubize aho uvuye kuko naguhagurukije ngo usenye kandi urimbure imbaraga z’umwijima kandi wubake ibidasenyuka ndetse ukomeze ibidakomeye ushimangire ibikwiye gukomera kuko nakugize umuhanuzi wamahanga uko niko Uwiteka avuga.

Dore abaguhiga nanjye nzabahiga abakwanga nanjye nzabanga,abagukunda nanjye nzabakunda kugirango bimenyekane yuko nd’Uwiteka Imana yabakiranutsi kuko wakunze gukiranuka wanga ubugome bukorerwa mu isi yabzima niyompamvu nanjye nzigaragaza yuko nd’Uwiteka Imana yawe kuko nzabana nawe nkigaragariza isi nabayituye mbinyujije muri wowe kuko ngiye gukora ibikomeye kugirango ikinyoma cya satani nabadayimoni nabanhyamadini bose mbashyire ku karubanda bigaragare yuko nta Mana bafite uko niko Uwiteka avuga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar