LT.IVAN Cyomoro Uwiteka amwubikiye imbehe!!!

28th Nov,2015njwanwa mu iyerekwa mbona njwanywe ku ishuli nizeho amashuli abanza(Primary)nuko ngeze imbere gatoya mpura n’umukobwa twiganaga witaby’Imana mbona antegereje ngo anyakire kuri iryo shuli.Mbona anatwite indakuru yenda kuvuka,imbere yanjye gatoya hari abandi bantu nta menye nabo bari bagiye kuri iryo shuli ryo kwigisha abatutsi kubaha Imana kugirango bamenye yuko ishobora byose.

Spy

Nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore umwuka w’Inzika y’Inzigo umenye yuko uguterereje kugutegera ku mategeko y’IBABYLON nuko rero uramenye ntuhirahire kuba wakora ikinyuranije namategeko yahoo kuko iriya nda wabonye batwitwe(Magigiri) niyokugutegera kumategeko yahoo kuko bahora bumviriza telephone yawe kugirango bumve gahunda yawe nuko urabizi neza yuko Uwiteka yakugize umugisha none menya ubwenge umenye igikwiye kuko kugirango iriya nda bananirwe kuyibyara bakomeze kuyitwita uko niko Uwiteka avuga.

schoolNuko nongera kujyanwa mu iyerekwa mbona nsubiye ku ishuli ryo kwigishirizaho abatutsi kubaha Imana ndagenda ngeze ku ishuli mbona agate kare kare katewe hagati mu kibuga cyo kw’ishuli karumye,maze ndakegera ndagafata ndakarandura karahirima ariko karagati kagororotse neza kandi cyane.Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira  ati,ako gati gasobanura ubutegetsi bw’umuhungu wa kagara wa Rwakagara wa kega ka rutagambwa “Ivan Cyomoro Kagame”.

treeDore ubutegetsi bwe yari yaramuteguriye ubwami nicyo gisobanuro cya kariya gati,kari kamaze kugera hagati mukirere cy’igicu,ariko ubwo yateraga kariya gati,kari katarageza igihe cyo kumera amashami kuruhande,Uwiteka yahise yohereza agasimba kitwa KAGUGUNNYI agategeka guhera hasi kaguguna imizi yose maze umwakagara yareba ako gati uburyo kazamuka neza akibwira yuko ibintu biramahire.

AntsNaho ntiyamenye yuko “KAGUGUNNYI”yahereye hasi mu mizi agenda yirira imizi gahoro gahoro kugeza ubwo umwakagara yatangiye kubona ka gati,gatangiye kuma maze ayoberwa uko bigenze kuko ako gati yari yaragashakiye imborera yose ishoboka ndetse agashakira numuganga uzajya agakurikiranira hafi kugirango ajye yica utwo dusimba twangiza imizi.

Iyo kagugunnyi rero bayikuye aho baguze kariya gati kandi “KAGUGUNNYI” yagiye irya kariya gati gahoro gahoro kandi Uwiteka yirinze yuko ako gati kahita kuma ahubwo imizi yose imaze kurangira nibwo agate kahise kuma maze ijambo ry’Uwitek ritegeka umuhanuzi yuko yakarandura IBYO BISOBANURA YUKO UBUTEGETSI BWA IVAN CYOMORO YARI YAGENEWE BURANGIYE BURUNDU uko niko Uwiteka ategetse.

Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore kariya kamodoka kitambitse mu nzira ko mu bwoko bwa cabine.Maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,dore za magigiri ziri mu nzira zigiye kugutegera mu nzira zitwaje amategeko kugirango zitambike imbere yawe uko niko Uwiteka avuze.

140123170706_sp_uhuru_kenyatta_304x171_afpIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore urubanza rw’umuyobozi wungirije igihugu cya Kenya(BABYLON) William ruto Samuei rurangiye naho urwa perezida Uhuru Kenyatta Muigai nibwo rugiye gutangira kugirango ukuri kujye ahagaragara kugirango ibyahanuwe bisohore uko niko Uwiteka Uwiteka avuga.

jeannetteNjywanwa mu iyerekwa mbona ndi mu nzu muri (Saloon) nirambitse kugisasiro maze inyuma hari hari haryamye abagore (3) umwe (1) muri bo yari mwishwa wanjye umwana wa mushiki wanjye Mukeshimana Jeannette maze nerekwa umuzimu w’umugabo amuvamo ahagaragara kuruhande rwanjye maze mbona nimurermure cyane afite nka metero (2) ndabwirwa ngo,dore imbaraga z’umwijima mwishwa wawe akoherereje kugirango udahabwa umugisha.Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,uwo mwishwa yatwaye umugisha wawe none urimo kumuvaho nawe bituma asubira mu mbaraga z’umwijima aho yagiye gushaka izindi mbaraga zo kongera ku kuzinga kugirango utazabona umugisha kuko umunsi wa wubonye ntabwo azongera kubona umubisha uko niko Uwiteka avuze.

DevilDore yohereje abazimu bwo mu bwoko bw’Abadayimoni kugirango bakubuze amahoro kandi bagufungire amayira bityo amayira ye afunguke,nyamara ibyo usibye no kuri wowe no kubandi ntibizashoboka kuko Uwiteka yamanitse ukuboko ku mbaraga z’inkozi zibibi nta bwo bazongera guhirwa ngo bakomeze gukiranirwa batwara imigisha yabakiranutsi kuko ibyo yamaze kubishyiraho ishyerezo uko niko Uwiteka avuga.

JulesNkiri muri iryo yerekwa mbona Pastor Jules Mbabazi aza anzaniye ubutumwa bwo gutangaza ku inyangeNews ariko ubwo butumwa nta bwo bwari bw’uzuye ikindi cyangaje nuko yansanze ahantu nari nari nagiye gushaka ubufasha maze ijwi ry’Umwuka w’Imana rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore intasi z’umwakagara zikomeje kunyura ruhinga nyuma ngo babashe kumenya gahunda zawe kugirango bakuboneho amakuru bashobora gukoresha mukuguta muri yombi none menya ubwenge umenye uko ugenza niko Uwiteka avuga.Mwana w’umuntu dore Pastor Jules akomeje guhabwa ubuhanuzi bwagakondo yabakiranutsi none aratinya kubutangaza kuko atinya umwakagara kandi akaba adashaka ko ubuhanuzi Uwiteka yamuhaye butajya ahagaragara kubera kutizera Uwiteka Imana yabakiranutsi ahubwo akizera abana bab’abantu uko niko Uwiteka avuga.

Mwana w’umuntu dore za magigiri zihinduye abaPastor ngo zibone uko zikuneka zigute muri yombi,kuva BABYLON urahavuye kandi bafite impungege zuko uzabacika zikaba zikeneye kumenya nibura aho uzajya kugirango bazagusangeyo.

MountainNerekwa mbona manuka umusozi(Ibibazo)birangiye ngeze munsi y’umusozi mpasanga ikinogo ikaramu narimfite mu ntoki irancika igwa iruhande rwa cya kinogo,maze mbona haje undi mugabo twitiranwa witwa Majeshi araza amfasha akura ya karamu ku nkengero zicya kinogo arayimpa hamwe nibindi bintu narimfite maze ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu uvuye kumusozi kandi dore Uwiteka aguhaye abaza kugufasha kumanuka uwo musozi w’IBABYLON.

Conference29th Nov,2015 nuko ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore conference ugiye kujyamo iragereranywa n’umugore ucuruza amajyi yaranguye kugiciro gitoya kumashillingi (6) yarangiza akayateka akayagurisha amashillingi (50);icyo giterane cy’abantu bagera kugihumbi na Magana atanu(1500)nubucuruzi bukomeye cyane kurwego rw’amadini ikindi dore abaPastor bagiye kujya muri icyo giterane bose bagiye bitwaje impano bazaha uwabatumiye mu rwego rwo kwikundisha kugirango bazongere gutumirwa.

demNerekwa umugore (1) mbona arahagurutse ajya kuhagira umwana we w’umuhungu,maze mbona amwuhagirira hanze ku karubanda maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,uko niko amadini akoza isoni umwuka wera nyuma yo gukora ubucuruzi bwabo kugirango atabona aho ahera abemeza iby’ibyaha byabo uko niko Uwiteka avuga.

Nuko nerekwa idini rindi ntabashije kumenya izina ryayo,basengeraga abantu bakabaha ibaseni maze buri muntu agafata ibaseni ye barangiza bakaguruka hakoreshejwe imbaraga z’umwijima maze numva baravuze ngo uko niko YONAH yagiye,ndabasubiza nti,ibyo muvuze ntabwo ari byo ahubwo nibura iyo mupfa kuvuga umuuhanuzi Daniel ako knaya nkimara kubabwira gutyo mbona imbaraga zabo zirarangiye mbona umwe mubari bagiye kujyanwa mu ijuru ajyanywe mu beseni aravuze ngo reka nkurikire uyu muhanuzi bigaragara yuko afite imbaraga kurusha aba bandi.

Nuko ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,abantu biki gihe kubera guhuzagurika bashaka iby’ubutunzi,nta bwo bagishaka Uwiteka Imana nkumuremyi wabo ahubwo barishakira ibibagirira vuba kugirango babashe kubona ibyo bashaka kugeraho nyamara ubuhanuzi bubaohoreye ho ko abazakunda impiya mu minsi y’imperuka bose bazarimbuka uko niko Uwiteka avuga.

Maze nkimara kuvuga gutyo mbona ibice bibiri bicitsemo muri ryo dini ry’inkozi zibibi ntibaba bakivuga rumwe,ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirmabwira riti,mwana w’umuntu,ngiye guatanya izi nkozi zikibi kugirango nironkere abantu banjye uko niko Uwiteka avuga.

Imbuto%20foundation%20mentoring%20AERG%20girlsNerekwa ba Nyampinga bo muri gakondo bakomoka mu bakire no mubakene hamwe na zamayibobo babakobwa bose bnjizwa mu ishuli ryo kwigisha abatutsi kubaha Uwiteka Imana no kumenya yuko ashobora byose mbona bajyanywe mu ishuli bamwe bagend abatabshaka ariko barangay bararyinjira mbona batangiye gukinira mukibuga cy’ishuli ryigisha abatutsi kubaha Uwiteka maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,igihe kirageze kandi kirasohoyte ubwo ba Nyampinga bagiye kugeragezwa kuburyo budasanzwe kugirango bamenye yuko Uwiteka ariwe Mana yabakiranutsi uko niko Uwiteka avuze.

Abazize genocideNerekwa umwuka w’Inzika y’Inzigo yongera guhaguruka ngo kuko ngiye kwinjira mu masezerano bakora ibishoboka byose ngo baburizemo ayo masezerano ariko birananirana kuko Uwiteka yari yamaze kwitambika,maze ndabwirwa ngo abanyenizka bamerewe nabo kuko ikiraka bahawe ngo bagikore cyarabananiye none bagiye guhura nakaga gakomeye uko niko Uwiteka avuga.

Nerekwa ko igihugu cya gakondo yabakiranutsi ko gifite ubwoba butigeze kubaho kuva isi yaremwa kandi igitangaje nuko ar’igihugu cyose nibura iyo biza kuba ar’igice kimwe ki gihugu ariko reba ndetse no mu mabategetsi bose bahiye ubwoba bw’ubuhanuzi kuko bagenda babubona uko bugenda busohora bose bacitse ururondogoro ntawuvugana nundi ahubwo buri wese akomeje kwihagararaho kuko badafite igisubizo kandi bakaba badashaka guhunga ngo bitagragara ko arabanyabwoba bemeye gupfira ifiyeri uko niko Uwiteka avuga.

Ijambo ry’Uwiteka rinzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore hamanutse umuvumo umanukiye abana batubaha ababyeyi babo,kandi uwo muvumo umanutse uzakwira isi yose cyangwa umanukiye isi yose kuko igihe tugezemo n’igihe cy’ubutabera bw’Uwiteka Imana yabakirnautsi.Hanur akandi utangaze ubwo butumwa ubwire abana bose batubaha ababyeyi yuko baamanukiwe numuvumo kuko igihe cyabo cyageze uko niko Uwiteka ategetse.

colonel-gaddafiIjambo ry’Uwiteka ryongera kunzaho maze rirambwira riti,mwana w’umuntu,dore imari yasahuwe kwa nyakwigendera Col.Muamari Gaddaffi irazamuwe yurijwe indege itwawe muri America ubwo butunzi nibwo bwateje intambara mu gihugu cy LIBYA none icyo abanyamerica bashakaga bakigezeho uko niko Uwiteka avuga.

ADEPR1Ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana banyamw’umuntu,dore abanyarwanda bo mu bwoko bw’Abahutu basengeraga muri ADEPR bahunze igihugu hamwe nabanyarwanda biyita abakongomani biyita abanyamurenge bo mu bwoko bw’Abatutsi bose uko bangana ubu basigaye bakora ubucuruzi bw’ijambo ry’Imana ubabwire uti,mwahonze kugirango mujye gucuruza ijambo rya data ?

Icyo nicyo cyabakuye muri gakondo yabakirnautsi? Cyangwa mwahunze kugirango mubone ubuhungiro mwimibereho Uwiteka namara gusohoza ubuhanuzi yahanuye kuri gakondo yanyu muzabone gusubirayo?!

Ariko none ho dore amateraniro yanyu sinzayabamo hagati muri mwe,ndetse n’umwuka wanjye nzawukura hagati muri mwe kuko ijambo ryanjye mwarihinduye igicuruzwa kibabera amaramuko nyamara mubaye abizerwa sinanirwa kubagirira neza ariko mwahisemo gucuruza ikidacuruzwa mubonye ishyano kuko Uwiteka azabateza umuvumo kubera gukiranirwa kwanyu uko niko Uwiteka avuga.

rpfUmbwirire ubwoko bw’Abatutsi uti,dore mwaretse Uwiteka Imana mwigira muri politike ndetse umurimo wanjye nawo mwawushyize munsi ya politike,ariko uko mwantaye nanjye niko mbataye kugirango ubwo bigiye kubakomerana nanjye sinzigera numva gutabaza kwanyu kuko mwanteye umugongo nyamara nimumara gukorwa nisoni niho muzamenya yuko Uwiteka ashobora byose.

Dore ntamahanga azabacira akari urutega kuko amahanga yose azabamagana ndetse akazabafata nkakoze ibyaha by’inyoko muntu.Icyo gihe nabiyitaga inshuti zanyu ntimuzongera kubaca iryera kuko batazagira icyo babamarira uko niko Uwiteka avuga.

Ibyaro zanyu zizacirwaho iteka,kandi ubutunzi mwaruhiye buzaribwa nabataraburuhiye kugirango mumenye yuko nd’Uwiteka ushobora byose.Muzarira muzavuza induru nta muntu numwe uzumva kurira kwanyu ndetse ibyo mwiringiraga byose bizaba bigeze kwiherezo ahanyu nta bwo hazaba hakiriho uko niko Uwiteka avuze.

RefugeeUbwire abanyamurenge nabahutu uti,mwabaye abanyamoko wagirango mwamfashije kurema ikiremwa muntu,none muhame hamwe ngiye kubateza abanyamahanga aho mwahungiye kugirango kugirango nabo bababonemo ko murabanyamoko kuko namwe mwananiwe gukiranuka ngo muberere imbuto mubereke yuko murabantu b’Imana none reka namwe babahinduke maze mubure aho mwerekera kugirango nibimara kubajujubya muzongera mugaruke mu maso h’Uwiteka mwihane kugirango abagirire ibambe uko niko umuhanuzi ategetse!!!

BreadErega iyo muza kuba abizerwa nta cyo mwari kumburana ariko dore ijambo ry’Uwiteka mwaritesheje uburyohe ndetse nabaryumva ntabwo bakiri girira inyota kubera ubugome bwanyu mugaragaza kandi mubeshya ngo mwitirirwa izina ry’uhiraho none kuko mwagenje uko,nanjye nzagenza uku kugirango turebe hagati yanjye namwe umunyembaraga uko niko Uwiteka ategetse.

NailsMbona umudayimoni ufite ibyara bire bire,akajya abirambura ashaka kubishinga abakiranutsi,maze nerekwa hamanuka imbaraga z’uhoraho zihita zirusha imbaraga ibyo byara by’abazimu bo mu bwoko bw’Abadayimoni.

NailsNerekwa abirambura arongera arabihina maze ijambo ry’Uwiteka rirambwira riti,mwana w’umuntu,ungera uhanurire abagore nabakobwa batunze izo nzara zituruka ikuzimu ubabwire ngo ntabwo muzigera muba abanyamugisha kuko mwemeye kuba ibikoresho byabadayimoni kandi dore ijambo ry’Uwiteka rihagurukiye kubarwanya uko niko Uwiteka avuga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »
Skip to toolbar